Адвокатська контора «Закон, честь і порядок»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Апреля 2013 в 18:09, творческая работа

Описание работы

Адвокатська компанія «Закон, честь і порядок» - це згуртований колектив професіоналів, які прагнуть створити і розвинути високоефективний юридичний бізнес шляхом надання комплексної правової підтримки і послуг найвищої якості. Саме якість послуг, оперативність вирішення поставлених перед нами завдань та індивідуальний підхід до кожного клієнта з урахуванням специфіки його бізнесу і побажань є пріоритетами нашої діяльності на ринку юридичних послуг.

Файлы: 1 файл

Адвокатська контора - робота з маркетингу послуг.doc

— 329.50 Кб (Скачать файл)

Ми гарантуємо чесність у відносинах з клієнтом, високу якість в обслуговуванні та добросовісність у виконанні роботи.

 

4. Аналіз персоналу

У всі часи діяльність адвокатів  вважалася незалежною професією, займатися  якою повинні люди, що мають ряд  як професійних, так і особистісних характеристик. Адже погодьтеся, для того, щоб представляти і захищати чиїсь інтереси одних глибоких теоретичних знань в галузі права недостатньо. Потрібен, перш за все, досвід, вміння застосувати на практиці свої знання, високі комунікативні навички, здатність приймати швидкі і, що найголовніше, правильні рішення в критичних ситуаціях.

Адвокат це юрист, який надає юридичну допомогу громадянам і організаціям та захищає їх інтереси шляхом консультацій, судового захисту та представництва. Адвокатська робота завжди «балансує» на переломі людських проблем, пристрастей і конфліктів. Судді та прокурори спираються на владу. Адвокат тільки сам на себе, свою совість і свій талант і, безумовно, на закон, на досконале знання його тонкощів.

Звернувшись за правовою допомогою  в адвокатську фірму, ви можете бути впевнені, що наші юристи нададуть вам  професійну правову допомогу, спираючись на норми закону, відповідно до правил адвокатської етики.

До складу нашої команди входять  тільки найталановитіші і енергійні  юристи, бухгалтери, аудитори, перекладачі та інші спеціалісти, кожний з яких отримав першокласну освіту провідних державних ВУЗів.

Наші юристи володіють сильними інтелектуальними здібностями, розважливо мислять, слідують високим етичним  стандартам, здатні ладити з людьми, і в цілому, приємні у спілкуванні. Враховуючи те, що в основному ми працюємо зі складними проектами та серйозними клієнтами, наша команда не може собі дозволити не мати набір таких якостей як: ентузіазм, повна віддача, здатність важко і швидко працювати та творчо мислити. 

Основними вимогами до юристів  в нашій конторі є:

 • у соціальній сфері – намагання встановити істину, справедливість; гуманність; чесність;
 • у пошуково-пізнавальній сфері – спостережливість (цілеспрямоване сприйняття предметів та явищ через призму професійно- юридичної діяльності); уважність (увага у психічній діяльності до певних об'єктів);
 • у сфері реконструктивно-конструктивної діяльності – вміння всебічно аналізувати отриману інформацію, формулювати гіпотези; творчий, оригінальний підхід до розв'язання завдань; проникливість;
 • у сфері засвідчу вальної діяльності – розвинута письмова мова; вміння швидко узагальнювати інформацію; вміння письмово описувати юридичні явища;
 • у сфері організаційної діяльності – самодисциплінованість, цілеспрямованість, наполегливість; організаторські здібності;
 • у сфері комунікативної діяльності – емоційна врівноваженість; тактовність; вміння чітко формулювати свої думки та ін.

 

Основними вимогами до аудиторів нашої  контори є наступні:

 • незалежність;
 • об'єктивність;
 • компетентність;
 • конфіденційність;
 • доброзичливість.
 • планування аудиту;
 • обґрунтованість оцінки значимості аудиторських доказів, а також система внутрішнього контролю;
 • обґрунтованість вибору методики і техніки аудиту, визначення критеріїв сутності і вірогідності;
 • дотримання методики оцінки ризику і вибіркової перевірки даних;
 • аналіз інформації і формування висновків;
 • відповідальність за зроблений висновок;
 • дотримання порядку документального оформлення;
 • повне інформування клієнта.

 

Основними вимогами до бухгалтерів  є наступні:

 • професійна компетентність: професійний бухгалтер повинен надавати професійні послуги з належною ретельністю, компетентністю і старанністю. Йому необхідно постійно підтримувати відповідний рівень професійних знань і навиків, щоб мати можливість надавати клієнту чи роботодавцю переваги, пов'язані з використанням його професійних послуг, тобто постійно турбуватися про підвищення своєї кваліфікації. Бухгалтер повинен виконувати свої професійні обов'язки відповідно до загальноприйнятих стандартів, норм, принципів і правил;
 • порядність: цей принцип передбачає добросовісне та чесне виконання бухгалтером своїх професійних зобов'язань, що виключає навмисне порушення чинного законодавства та обман. Бухгалтер повинен бути відвертим і чесним при наданні професійних послуг;
 • об'єктивність: професійний бухгалтер повинен бути справедливим і уникати упередженості в будь-яких ситуаціях;
 • конфіденційність: професійний бухгалтер повинен дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої у ході підготовки звітності, та не використовувати чи розголошувати таку інформацію без відповідних належних повноважень, за виключенням випадків, коли розкриття такої інформації передбачене законодавством;
 • професійна поведінка: професійний бухгалтер повинен діяти таким чином, щоб це не завдавало шкоди репутації професії. Це передбачає, що при розробці етичних стандартів необхідно розглядати питання про обов'язки професійного бухгалтера у відношенні до клієнтів, третіх осіб, інших представників бухгалтерської професії, колег, роботодавців і суспільства в цілому;
 • технічні стандарти: професійний бухгалтер повинен надавати професійні послуги відповідно до технічних і професійних стандартів, які використовуються.

 

Отже, як ми бачимо наша команда сформована виключно з професіоналів, орієнтованих на вирішенні питань клієнта. Професійні, етичні та особистісні якості наших колег були проявлені ними у критичних ситуаціях, тому їх високий потенціал не викликає у нас жодних сумнівів, інакше вони не були б частиною Адвокатської контори «Закон, честь і порядок».

 

5. Складові якості юридичних послуг

Задоволеність тісно пов'язана з якістю послуги. Оцінка якості послуг є вкрай складним завданням, оскільки такі якості послуг як невідчутність, різнорідність та інші не дозволяють розробити чітко визначені стандарти якості, які дозволяли б виробникові здійснювати повний контроль і відбраковувати „непридатні” послуги до того, як вони будуть продані споживачеві . В основі сучасних концепцій якості послуг лежить припущення про розрив між очікуваннями споживача, результатом наданої послуги і сприйняттям послуги.

Юридичні послуги невідчутні, хоча можуть мати матеріальний носій, наприклад, юристи для клієнтів готують у письмовій формі певні угоди, судові позови, претензії та ін. Відповідно до критерію невідчутності юридичні послуги, які належать до інтелектуальних, є абсолютно нематеріальними, їх надання базується на використанні невідчутних активів – знання та досвіду фахівців з права.

Оскільки результат юридичного обслуговування, особливо таких його видів, як тлумачення юридичних текстів  і консультування з правових питань, залежить від дій консультанта й клієнта, невіддільність юридичної послуги від фахівця з права (джерела) й клієнта (споживача) породжує таку її рису, як мінливість якості або неоднорідність.

Юридичні послуги є професійним  результатом юриста, який залежить від багатьох чинників: обсягу і достовірності інформації, наданої клієнтом, умов роботи, стану здоров'я та ін. При цьому особливістю юридичних послуг виступає те, що їх неоднорідність обумовлена безпосереднім зв'язком як із джерелом (юристом), формою інтелектуального продукту якого вони є, так і з одержувачем (клієнтом), який бере активну участь у процесі юридичного обслуговування.

У певному розумінні, юридичні послуги  – це форма інтелектуального продукту не тільки консультанта, а й клієнта, що дає підставу для висновку про наявність у юридичних послуг специфічної характеристики – унікальності, яка трактується як неповторність, нездатність до тиражування. Юридичні послуги неможливо тиражувати вже через те, що в різних клієнтів не виникає абсолютно ідентичних правових питань. Навіть у ситуації оперативного юридичного консультування професійною порадою можливо скористатися тільки для вирішення проблем замовника. Отже, зміст юридичної послуги може складати його комерційну таємницю.

Нарешті, результат юридичного обслуговування залежить не тільки від професіоналізму юриста, а й від здатності клієнта спочатку забезпечити юриста потрібною й достовірною інформацією, точно сформулювати проблему, а потім сприйняти його поради й ефективно їх використовувати у практичній діяльності.

Як і більшість послуг, юридичні послуги, як правило, нездатні до зберігання. Однак у певних випадках їх, особливо у формі консультацій з правових питань, можливо й важливо одержати до появи проблеми, на розв'язання якої вони спрямовані. Наприклад, рекомендації юриста щодо напрямів і засобів реорганізації підприємства повинні бути отримані та вивченні клієнтом до її початку. Тому юридичні послуги можуть бути надані в цей час, а використані в майбутньому.

Розглянуті риси юридичних послуг знаходять своє концентроване виявлення в їх цінності – здатності задовольнити потреби клієнта або забезпечити його певними вигодами. Головні складові цінності юридичної послуги відображені на рис 1. Якість, що сприймається, як одна із складових цінності юридичної послуги являє собою оцінку її якості покупцем. Юридична послуга абсолютно нематеріальна, тому основними чинниками оцінки її якості потенційним клієнтом є репутація юриста, відгуки й рекомендації інших його клієнтів, інформація, отримана в процесі зустрічей з юристом, переговорів, модель ділового спілкування та ін.

Зовнішні ознаки, що формують цінність юридичної послуги, є характеристиками швидше юриста або юридичної фірми. До них належать: ділова репутація, стиль і культура спілкування, місце  розташування й обладнання офісу юридичної фірми, поведінка персоналу тощо. 


 
 


 

  

 

Рисунок 1 – Цінність юридичної послуги

Внутрішні ознаки як складова цінності юридичної послуги – це ті вигоди, які клієнт очікує отримати від юридичного обслуговування. Зазначені вигоди можуть бути прямими (головними), безпосередньо пов'язаними з професійними діями юриста, і непрямими (додатковими). Наприклад, звертаючись за юридичною допомогою у веденні судової справи, клієнт очікує позитивного рішення суду – прямої вигоди від юридичного обслуговування, а також сподівається за допомогою юриста налагодити нові зв'язки, отримати необхідну інформацію тощо – непрямі (додаткові) вигоди.

Ціна у грошовому виявленні  є найважливішої складовою цінності юридичної послуги. Цінною для клієнта є та послуга, вартість якої адекватна оцінці її якості. У цьому випадку класичне співвідношення "ціна – якість” трансформується у співвідношення "ціна – якість, яка сприймається”. Вибір клієнта буде залежати від його оцінки зазначеного співвідношення. Якщо ціна юридичної послуги, на думку клієнта, нижче її якості, то вона може виступити фактором як високої оцінки клієнтом її цінності для нього, оскільки він може отримати додаткову вигоду від того, що купує послугу дешевше, ніж вона повинна коштувати; так і низької оцінки цінності юридичної послуги й відмови від нею, бо низька ціна може свідчити про низьку якість юридичної допомоги. Ціна, що, на думку клієнта, вища якості юридичної послуги, може викликати в нього недовіру до юриста, наслідком чого ймовірна низька оцінка цінності його послуг.

Негрошова ціна – це будь-які, відмінні від оплати ціни юридичної послуги, витрати, що клієнт повинен зробити, щоб отримати професійну юридичну допомогу. Складовими негрошової ціни юридичної  послуги можуть бути наступні витрати й втрати клієнта, пов'язані з юридичним обслуговуванням:

 • витрати часу на збір і надання юристові потрібної йому інформації;
 • відволікання працівників від основної діяльності у зв'язку з необхідністю їх контактів з юристом.
 • психологічні витрати, пов'язані з наданням юристові конфіденційної інформації, його присутністю на підприємстві тощо.

Рівень зазначених витрат та втрат  клієнта багато в чому залежить від  частоти й тривалості його контактів  з юристом. Тому, наприклад, прагнення  клієнта до зниження психологічних витрат, пов'язаних з юридичним обслуговуванням, може стати причиною його повторного звертання до послуг певного юриста, їх співробітництва на постійній основі.

Час є найважливішої складовою  цінності юридичної послуги, особливо юридичного консультування, тому що професійна порада повинна бути отримана саме тоді, коли вона необхідна клієнтові (своєчасно).

Навчальний ефект являє собою  важливий елемент цінності юридичної  послуги, що безпосередньо впливає  на її оцінку клієнтом. Навчаючись у  процесі юридичного обслуговування, клієнт, поряд із професійною допомогою у вирішенні його проблем і здобуванням необхідних йому юридичних знань, деякою мірою заощаджує фінансові ресурси й час, які потрібні були б при його звертанні до інших джерел освітніх послуг у сфері права.

Інноваційність юридичної послуги  як складова її цінності вимірюється  ступенем новизни запропонованого  юристом рішення проблем клієнта. Інноваційними можуть бути підходи  до визначення проблеми та напрямків  її розв'язання, прийоми й методи здійснення певних професійних дій та ін.

Цінність консалтингової послуги  не є постійною, вона може змінюватися  протягом усього періоду юридичного обслуговування.

 

6. Кодекс професійної  етики

Кодекс професійної  етики у бізнесі:

 • незалежність: специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов'язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність, зокрема з боку державних органів, а також від впливу своїх особистих інтересів. Адвокат не повинен при виконанні доручення клієнта керуватися вказівками інших осіб стосовно змісту, форм, методів, послідовності і часу здійснення його професійних прав і обов'язків, якщо вони суперечать його власній уяві про оптимальний варіант виконання доручення клієнта;
 • дотримання законності: у своїй професійній діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, вживати всі свої знання і професійну майстерність для належного захисту і представництва прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб;
 • домінантність інтересів клієнтів: у межах дотримання принципу законності адвокат зобов'язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами колег, партнерів, співробітників, інтересами законних представників клієнтів, або їх опікунів, піклувальників та інших осіб, а також будь-якими іншими міркуваннями. Адвокат повинен поважати свободу вибору клієнтом адвоката і ні до прийняття доручення, ні в процесі його виконання не вчиняти перешкод до реалізації цієї свободи;
 • неприпустимість представництва клієнтів з суперечливими інтересами: адвокат не може представляти одночасно двох або більше клієнтів, інтереси котрих є взаємно суперечливими, або з високим ступенем вірогідності можуть стати суперечливими;
 • конфіденційність: дотримання принципу конфіденційності є необхідною і найважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової допомоги;
 • компетентність та добросовісність: зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов'язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, фундаментальне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва;
 • чесність і порядність: адвокат повинен як у своїй професійній діяльності, так і в приватному житті бути чесним і порядним; не вдаватися до омани, погроз, шантажування, підкупу, використання тяжких матеріальних чи особистих обставин інших осіб або інших протизаконних засобів для досягнення своїх професійних чи особистих цілей; поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується в різних відносинах;
 • культура поведінки: адвокат повинен як у своїй професійній діяльності, так і в приватному житті, дбаючи про престиж звання адвоката, забезпечувати високий рівень культури поведінки, поводити себе гідно, стримано, тактовно, по можливості зберігати самоконтроль і витримку, при здійсненні своєї професійної діяльності мати пристойний зовнішній вигляд.

Информация о работе Адвокатська контора «Закон, честь і порядок»