Інновації - запорука успішного розвитку фірми

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2013 в 12:34, реферат

Описание работы

В умовах зростаючої конкуренції активна інноваційна діяльність на підприємствах дедалі більше визначає успіх підприємницької діяльності. Нові ідеї і продукти, нові технології та організаційні рішення виводять підприємства з кризових ситуацій і гарантують їм фінансову стабільність.

Содержание работы

Вступ
1.Теоретичні основи аналізу інновацій, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств.
1.1 Поняття інновації в економічній науці.
1.2.Ключові моменти організації інноваційної діяльності на підприємстві
2.Конкуренція в інноваційній діяльності
2.1.Розвиток конкуренції в інноваційної діяльності
2.2Середовище організації, як простір для реалізації нововведень.
Список використаної літератури

Файлы: 1 файл

реферат ОЕТ.doc

— 101.50 Кб (Скачать файл)

 

5. Азгальдов Г.Г., Костін О.В. Інтелектуальна власність, інновації і кваліметрія / / Економічні стратегії, 2008. - № 2 (60). - С. 162-164.

 

6. Мединський В.Г. Скалюй Л.В. Інноваційне підприємництво: Навчальний посібник - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 589 с.

 

7. Орлов А.І., Орлова Л.А. Сучасні підходи до управління інноваціями та інвестиціями / / Економіка XXI століття, 2008. - № 12. - С. 3-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

Підбиваючи підсумки виконаної роботи можна зробити висновок про актуальність і практичну значущість розглянутої теми. Реалії сьогодення потребують від керівників підприємств і організацій, від кожної людини усвідомлення важливості реформування суспільства на інноваційній основі. Подолання інноваційної стагнації потребує розробки нових підходів і принципів формування стратегічної політики. Керівники підприємств повинні розуміти, що інноваційний розвиток підприємства робить його більш конкурентоспроможним по відношенні до інших. Ресурси екстенсивного зростання вичерпано, і в даних умовах забезпечити процвітання підприємства може лише впровадження новітніх технологій та нововведень. Однією з важливих складових, одночасно спрямовуючим вектором і джерелом розвитку є інноваційний потенціал. Це поняття увійшло в економічну науку як складна багаторівнева категорія, що потребує застосування комплексного та системного підходу до її вивчення. Це порівняно нова категорія, яка має важливе як теоретичне, так і практичне значення, потребує розробки нових принципів її дослідження та аналізу. Підміна поняття "інноваційний потенціал" його складовими частинами (науковим, інтелектуальним, науково-технічним, творчим) веде до неповного його розуміння, а значить обмежує можливість його формування, використання й розвитку на благо всьому суспільству. Доведено, що до розгляду сутності інноваційного потенціалу потрібно підходити як економічної категорії, яка є ієрархічно організованою системою понять, що знаходиться в різній мірі наближення до сутності потенціалу. Виявлена структура інноваційного потенціалу, сформована його класифікація, яка дозволила ідентифікувати цю категорію та розглянути її з різних боків застосування.

Інноваційний потенціал характеризує можливості використання виробничою системою власних, позикових та куплених інноваційних ресурсів, а також організаційних форм взаємодії учасників інноваційної діяльності. Використання інноваційного потенціалу як об'єкту управління дозволяє формувати плани, організаційні форми і проекти застосування різних інноваційних ресурсів з включенням їх в програми розвитку, підтримувати оптимальний баланс системи інноваційних ресурсів, збільшувати можливості використовування фінансових ресурсів в інновації і знизити ризик в процесі використання інновацій.


Информация о работе Інновації - запорука успішного розвитку фірми