Інновації - запорука успішного розвитку фірми

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2013 в 12:34, реферат

Описание работы

В умовах зростаючої конкуренції активна інноваційна діяльність на підприємствах дедалі більше визначає успіх підприємницької діяльності. Нові ідеї і продукти, нові технології та організаційні рішення виводять підприємства з кризових ситуацій і гарантують їм фінансову стабільність.

Содержание работы

Вступ
1.Теоретичні основи аналізу інновацій, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств.
1.1 Поняття інновації в економічній науці.
1.2.Ключові моменти організації інноваційної діяльності на підприємстві
2.Конкуренція в інноваційній діяльності
2.1.Розвиток конкуренції в інноваційної діяльності
2.2Середовище організації, як простір для реалізації нововведень.
Список використаної літератури

Файлы: 1 файл

реферат ОЕТ.doc

— 101.50 Кб (Скачать файл)

Вступ

Інновації - запорука успішного  розвитку фірми.

В умовах зростаючої конкуренції  активна інноваційна діяльність на підприємствах дедалі більше визначає успіх підприємницької діяльності. Нові ідеї і продукти, нові технології та організаційні рішення виводять підприємства з кризових ситуацій і гарантують їм фінансову стабільність.

Будь-який новий об'єкт  є матеріалізованою інформацією, тобто  інформацію, перетворену на відчутну річ. Нове як матеріалізована інформація виникає на переході від нижчого  ступеня до його середнього. Процес появи нових ідей триває постійно. Інформація дає поштовх до діяльності людини в напрямі, вказаному інформацією, тобто в новому напрямі. А це вже означає появу прогресу (лат. progress - рух вперед), який згодом приймає форму технічного прогресу. Науково-технічний прогрес, що виник коли людство було ще "в колисці", рухається. Рухається тільки вперед, подібно стрілі, що летить. Причому його рух постійно швидшає в часі. Швидкість прискорення процесу інновацій можна без великих труднощів і відносно легко розрахувати по динаміці будь-якого напряму науково-технічного прогресу в якій-небудь галузі техніки, економіки, фінансів, бухгалтерського обліку.

Основою науково-технічного прогресу є винаходи і відкриття. Коли винаходи, що з'явилися, знаходять своє практичне застосування в якій-небудь області людської діяльності, вони ведуть до створення нового продукту або нової технології (тобто процесу виробництва продукту). Це означає, що ідея, встановлена в основу винаходу, перетворилася на нововведення. Нововведення завжди стимулює появу нових ідей, оскільки розвиває цікавість людини: "А що буде, якщо…?"

Так виникає інноваційна  спіраль, що має вигляд: …науково-технічний  прогрес - ідея - нововведення - науково-технічний  прогрес - ідея - нововведення…

Таким чином, нововведення і пов'язана з ним інновація  є об'єктивним законом розвитку людського  суспільства.

 

 

 

 

 

 

 

1.Теоретичні основи аналізу інновацій, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств.

1.1 Поняття  інновації в економічній науці.

Необхідно розмежувати  поняття «нововведення» і «інновація». Поняття «нововведення», що походить від англ. invention, прийнято визначати  як нову ідею, яка в процесі розробки може бути реалізована в новий  продукт, нову технологію, новий метод  і т.п. Поняття «інновація», в англ. innovation, слід розуміти як новий чи удосконалений продукт або технологію, створену в результаті використання нововведення і реалізовану на ринку або впроваджену в виробничу, управлінську або іншу діяльність.

Іншими словами, технологічне нововведення є джерелом технологічної інновації, яка набуває така якість з моменту прийняття до поширення у вигляді нового продукту. Процес такого перетворення називається інноваційним процесом. У свою чергу, процес введення нововведення на ринок прийнято називати процесом комерціалізації. З моменту появи нововведення на ринку воно стає інновацією. [5, c. 90]

Інновації прийнято розділяти  на:

продуктові, які пов'язані  зі змінами в продукції

технологічні, що розповсюджуються на методи виробництва;

нетехнологічні, що зачіпають фактори соціального характеру, організаційні, економічні форми господарської діяльності.

Інноваційна діяльність являє собою процес, спрямований  на втілення результатів наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних  досягнень у новий чи удосконалений продукт, реалізований на ринку, у новий чи удосконалений технологічний процес, використовуваний у практичній діяльності. Сенс полягає в тому, що інноваційна діяльність може здійснюватися спеціалізованими науково-дослідними організаціями в якості основного виду діяльності та являти собою розробку нових продуктів для продажу (оренди) на ринку інноваційних технологій. У той же час саме широке коло підприємств займається розробкою нових технологій в якості допоміжного напрямки для використання їх у виробництві продукції.

Процес поширення інновацій  називають дифузією технологій. Швидкість  дифузії залежить, в основному, від  ефективності технологічної інновації. Причому, чим більше число підприємств  використовувало дану інновацію, тим  вище втрати тих підприємств, які її не використовували. Більш того, чим раніше підприємство почне вести інноваційну діяльність, тим швидше (і дешевше) воно зможе наздогнати лідерів. У цьому зв'язку закономірно виникає необхідність виділення причин, пов'язаних з інноваційною активністю підприємств.

Актуальність здійснення технологічних розробок зумовлена  ​​двома групами змін у середовищі функціонування підприємства, що мають  вітчизняну і міжнародну природу. Іншими словами, на підприємства чинить тиск зовнішній і внутрішній ринок. Це тиск виражається в зміні поведінки споживачів; розвиток ринків товарів і послуг і, як наслідок, посилення конкуренції; загальносвітовому розвитку нових різнохарактерних технологій; глобалізації попиту і пропозиції. У всьому світі інновації сьогодні - це не примха, а необхідність виживання, збереження конкурентоспроможності і подальшого процвітання. Яскравий приклад тому, події на ринку мотоциклів на початку 1980-х років. Коли компанія Yamaha зробила спробу атакувати компанію Honda, та у відповідь замість традиційного зниження цін вибрала інноваційну стратегію і за вісімнадцять місяців випустила на ринок 113 нових моделей мотоциклів, не залишивши супернику жодних шансів на успіх.

Світові тенденції в  області розвитку технологій, на перший погляд, здаються далекими від російської дійсності і не роблять істотного впливу на діяльність вітчизняних товаровиробників. Однак прагнення Росії стати повноцінним членом міжнародної торгової системи викликає необхідність приводити вироблені товари і послуги у відповідність із світовими вимогами. Так, введення в дію жорстких екологічних стандартів для виробників автомобілів в Європі, відомі як «Євро-1, 2, 3», змушує вітчизняних автомобілебудівників, хоча і з відставанням, враховувати ці вимоги при виробництві своєї продукції.

Міжнародні товаровиробники, у свою чергу, змінили вимоги вітчизняних  споживачів до якості товарів і послуг та мали істотний вплив на формування нових запитів та смаків у них. Сучасні покупці більш освічені, більш інформовані і більш вимогливі. Вони скептично ставляться до рекламних оголошень. Сьогодні автолюбителів, наприклад, привертає машина тільки в тому випадку, якщо в ній є клімат - і круїз-контроль, підігрів сидіння та дзеркал; будь-яка домогосподарка не хоче обходитися без кухонного комбайна і пральної машини-автомата; кожному школяреві і студентові потрібний комп'ютер. Змінилися не тільки життєві норми, але і стилі. Сучасний світ відрізняється тим, що знижується виробництво стандартних товарів широко вжитку. У наші дні стає все важче знайти два однакових краватки, два ідентичних вихідних сукні або дві схожі машини. Сьогодні все частіше зустрічаються такі, наприклад, слогани, як «індивідуальна меблі» або одяг «Не для всіх» (Not for Everybody). Зростаюче, що підсилює різноманіття ринків товарів і послуг означає, що стратегія багатьох продуктово-ринкових комбінацій стає все більш диференційованою. Це скорочує життєвий цикл товару, змушує виробляти товари невеликими партіями, збільшуючи при цьому виробництво диференційованої продукції, розробленої і виготовленої для особливих груп споживачів. Всі ці процеси в сукупності призводять до необхідності постійного оновлення або вдосконалення наявних товарів і зумовлюють розробку нових технічних рішень. При цьому конкуренція з кожним днем ​​стає динамічно. Одним з показників її динаміки може слугувати час, протягом якого суперники імітують новий товар, випущений одним з учасників ринку. Досвід успішно розвиваються компаній показує, що сьогодні виживає той, хто вміє швидко реагувати на зміни і постійно займається інноваціями.

Таким чином, зміна вимог  покупців до якості товарів і послуг, зростаюче різноманіття нової продукції  з одночасним скороченням часу її виведення на ринок, посилення конкуренції, викликають необхідність адекватного  реагування з боку товаровиробників на зміни зовнішнього середовища.

Таким чином, аналіз промислових  підприємств, успішно провідних  інноваційну діяльність, показує, що основним спонукальним мотивом для  розробки інновацій є бажання  і прагнення керівництва вести  стратегічну діяльність взагалі та здійснювати інноваційну зокрема. Іншими словами, на підприємстві має бути лідер-новатор, який готовий виділити ресурси на розробку нової продукції і постійно зацікавлювати в інноваціях весь персонал. Зі світового досвіду нам відомо, що прагнення до інновацій таких відомих менеджерів, як Білл Гейтс з компанії Microsoft, Акіо Моріто з Sony, Джека Уелча з General Electric, привело їх компанії до світового лідерства.

1.2.Ключові моменти організації інноваційної діяльності на підприємстві

 

Конкуренція та інноваційна  діяльність взаємопов'язані. Виробники  і споживачі в процесі використання застарілої техніки і технології одержують диференціальний збиток, внаслідок чого змушені скорочувати  витрати виробництва на основі інновацій. Підприємства, перші освоїли інновації, мають можливість знижувати витрати виробництва і, відповідно, вартість реалізованих товарів, наслідком чого є зміцнення своїх позицій у конкурентній боротьбі з суб'єктами ринку, що пропонують аналогічні товари.

Таким чином, виживаності суб'єктів ринку в конкурентній боротьбі сприяє інноваційна діяльність. Конкуренція та інновації діалектично взаємопов'язані і доповнюють один одного, так як, по-перше, конкуренція - головний фактор сприйнятливості суб'єкта ринку до технічних новинок.

по-друге, конкуренція  змушує підприємця постійно шукати і  знаходити нові види продуктів і  послуг, які потрібні споживачам і  можуть задовольнити їхні потреби.

по-третє, конкуренція  сприяє тому, що підприємці намагаються  освоїти продукцію високої якості за цінами ринку з метою утримання споживачів.

по-четверте, конкуренція  стимулює використання найбільш ефективних способів виробництва.

по-п'яте, конкуренція  змушує підприємців оперативно реагувати  на бажання споживачів.

по-шосте, конкуренція  забезпечує високий дохід тому, хто наполегливо і продуктивно працює.

Конкурентоспроможність  підприємства включає в себе комплекс економічних характеристик, які  визначають його становище в галузі, наприклад, характеристики товару, чинники, що формують економічні умови виробництва і збуту продукции.Конкурентоспособность продукції та конкурентоспроможність підприємства співвідносяться між собою як частина і ціле. Конкурентоспроможність підприємства залежить від конкурентоспроможності продукції і від сукупності економічних методів діяльності підприємства, що відбиваються на результатах цієї деятельності.На рівень конкурентоспроможності підприємства важливе вплив роблять інновації. Для забезпечення конкурентних переваг необхідно виявити фактори, що впливають на ставлення споживачів до підприємства та його продукції. Ці фактори можна систематизувати таким чином:

комерційні умови;

організація збутової мережі;

організація технічного обслуговування продукції;

уявлення про підприємство з боку споживачів;

вплив тенденцій розвитку кон'юнктури на положення підприємства на ринке.Організаціоннимі заходами, спрямованими на підвищення конкурентоспроможності підприємства, можуть бути наступні:

забезпечення техніко-економічних  і якісних показників, що створюють  пріоритетність продукції підприємства на ринку;

зміна якості виробу і  його техніко-економічних параметрів з метою обліку вимог споживача;

виявлення і забезпечення переваг продукту в порівнянні з  замінниками;

виявлення переваг і  недоліків товарів-аналогів, що випускаються конкурентами і використання цих результатів;

визначення можливих модифікацій продукту шляхом підвищення якісних характеристик;

виявлення і використання цінових факторів підвищення конкурентоспроможності продукції;

знаходження і використання можливих пріоритетних сфер застосування продукції, особливо інноваційної;

диференціація продукції;

Отже, оцінка конкурентоспроможності підприємства на конкретному ринку  або його сегменті грунтується на аналізі технологічних,

виробничих, фінансових і збутових можливостей підприємства

Тому конкурентоспроможність підприємства на ринку є головним критерієм ефективності системи управління інноваціями.Щоб бути конкурентоспроможним, підприємству необхідно застосовувати

високоефективні форми, системи і моделі управління інноваційною діяльністю. Ці системи управління сприяють постійному поліпшенню якості продукції, що випускається і забезпечують підвищення рівня задоволеності споживачів. Інноваціі орієнтовані на ринок, на конкретного споживача. Рівень якості продукції забезпечується ефективним управлінням інноваційною діяльністю. Процес формування якості забезпечується використанням інновацій на підприємстві. Конкурентоспроможність товару означає відповідність товару умовам ринку, конкретним запитам споживачів за якісним, технічним, економічним, естетичним, комерційним характеристикам та умовам його реалізації, таким як ціна, строки поставок, канали збуту, сервіс, реклама. Управління інноваційною діяльністю складається з елементів, що роблять вплив на рівень конкурентоспроможності підприємства (рисунок 1.1)

 

 

Малюнок 1.1 - Елементи системи  управління інноваційною діяльністю підприємства

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління інноваціями  являє собою органічне поєднання  економічних, правових, та інших факторів, що формують конкурентні переваги, в якому інновація підрозділяються на 2 групи:

Информация о работе Інновації - запорука успішного розвитку фірми