Computer Logic Group

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2014 в 23:30, контрольная работа

Описание работы

Основними напрямками діяльності ТзОВ «Computer Logic Group» є: розробка програмного забезпечення на замовлення; комплексна автоматизація систем підприємства; мережі (структуровані кабельні системи); телефонія (проектування та проведення телефонних мереж); електронний документообіг (проектування систем електронного документообігу, їх встановлення, модифікація та супровід); бухгалтерські програми (встановлення, консультації, супровід); комунальні послуги (супровід рахунків по комунальних платежах, оренда приміщень); будівельні технології (ведення кошторисної документації та встановлення відповідного програмного забезпечення); продаж комп'ютерної та офісної техніки.

Содержание работы

1. Описати підприємство, його місію та дати характеристику його основним напрямкам діяльності. ст. 5
2. Намалювати структуру управління підприємства, в якій буде окремо виділений вибраний вами підрозділ (або сукупність підрозділів), на базі якого (яких) розгортатиметься спеціалізована інформаційна система. На цій схемі додатково вкажіть функціональні зв’язки. ст. 6
3. Описати завдання підрозділу (або сукупність підрозділів). Опишіть технологічні процеси (виробничі, інформаційні тощо), які характеризують призначення цього підрозділу. Вкажіть функції (2-3) цього підрозділу (підрозділів). ст. 7
4. На основі вказаних функцій сформулюйте задачі: ст. 7
мета розв’язання; початкові дані; шляхи розв’язання задачі (методи сітьового планування, методи упорядкування – відбір, сортування, фільтрування, експертні підходи тощо) вихідні дані; вихідна форма (чи документ) у якій буде представлено розв’язок задачі.
5. Згідно організаційної структури управління опишіть інформаційні потоки, які пов’язані з вказаними задачами (тобто охоплюють вхідні чи вихідні дані). Окремо вкажіть зв’язки з зовнішнім світом (якщо такі дані поступають ззовні). Для висвітлення цього завдання потрібно використати оперограму, маршрутно-технологічну карту, документограму. ст. 8
6. Запропонуйте власний варіант формування локальної обчислювальної мережі, яка б реалізувала задачі у спеціалізованій інформаційній системі. Зверніть увагу на відповідність організаційної структури управління у підрозділі і структури локальної обчислювальної мережі. ст. 11
7. У рамках розглянутих задач вкажіть: ст. 11
місце знаходження первинної та вторинної інформації з одночасною прив’язкою до організаційної структури управління місце та локальної обчислювальної мережі; обсяги цієї інформації (у записах); періодичність оновлення; вимоги до збереження, доступу, оновлення, введення, обробки тощо.
8. Описати які компоненти будуть входити в дану спеціалізовану інформаційну систему: ст. 12
дати рекомендований перелік засобів організаційної та обчислювальної техніки, що будуть використовуватися у відділі;
описати програмні засоби (системне та прикладне), що потрібні для роботи інформаційної системи;
підібрати і запропонувати аналог інформаційної системи, які присутні на ринку. Розрахувати орієнтовну вартість впровадження такої інформаційної системи.
9. Запропонувати шляхи автоматизації процесу введення, збереження, обробки та представлення відомостей в сфері функціональних обов’язків менеджера, для чого: ст. 13
словесно описати структуру банку даних, що міститиме необхідну інформацію;
запропонувати конкретну структуру файлу бази даних, що міститиме один з масивів інформації (тобто розписати структуру бази даних з вказівками назв полів, їх типів та додаткових вказівників);
зібрати інформацію для заповнення даної бази даних і внесення не менш ніж 30 показових записів.
10. Розробити стратегію розвитку інформаційного забезпечення системи управління організації, для чого: ст. 19
визначити допустимі сфери застосування нових ІТ в організації (тобто сформувати ціль і вказати чи це має бути довідково інформаційна система, чи система підтримки прийняття рішення, чи експертна система);
визначити критичні напрями впровадження нових ІТ в організації (під критичним напрямом впровадження розумітимемо, що ігнорування нових інформаційних технологій призведе до втрат у організації, наприклад, через відтік споживачів, через неефективне використання ресурсів тощо); вказати перелік заходів які необхідні для впровадження нової інформаційної системи, зокрема щодо реорганізації організаційної структури управління організації, перепідготовки кадрів та формуванні нових правил роботи з інформацією; дослідити чи узгоджується можливості пропозицій з ступенем розвитку національного інформаційного ринку та регіональної інформаційної інфраструктури, рівнем підготовленості споживачів в галузях застосування нових ІТ.
Список Літератури ст. 20

Файлы: 1 файл

communicationcont.docx

— 456.95 Кб (Скачать файл)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут  економіки та менеджменту

 

 

 

 

Кафедра менеджменту організацій


 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни

“Інформаційно-комунікаційний менеджмент”

(“Інформаційні  системи в менеджменті”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: ст. гр.

 

Прийняв:

Доц. Новаківський І. І.


 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2011 р.

Завдання:

1. Описати  підприємство, його місію та дати  характеристику його основним  напрямкам діяльності.                                                ст. 5

 

2. Намалювати  структуру управління підприємства, в якій буде окремо виділений  вибраний вами підрозділ (або  сукупність підрозділів), на базі  якого (яких) розгортатиметься спеціалізована  інформаційна система. На цій  схемі додатково вкажіть функціональні  зв’язки.                                                    ст. 6

 

3. Описати  завдання підрозділу (або сукупність  підрозділів). Опишіть технологічні  процеси (виробничі, інформаційні  тощо), які характеризують призначення  цього підрозділу. Вкажіть функції  (2-3) цього підрозділу    (підрозділів).                                                                                                                  ст. 7

 

4. На  основі вказаних функцій сформулюйте  задачі:                             ст. 7

 • мета розв’язання;
 • початкові дані;
 • шляхи розв’язання задачі (методи сітьового планування, методи упорядкування – відбір, сортування, фільтрування, експертні підходи тощо)
 • вихідні дані;
 • вихідна форма (чи документ) у якій буде представлено розв’язок задачі.

 

5. Згідно  організаційної структури управління  опишіть інформаційні потоки, які  пов’язані з вказаними задачами (тобто охоплюють вхідні чи  вихідні дані). Окремо вкажіть  зв’язки з зовнішнім світом (якщо  такі дані поступають ззовні).  Для висвітлення цього завдання  потрібно використати оперограму, маршрутно-технологічну карту,  документограму.                                                         ст. 8

 

6. Запропонуйте  власний варіант формування локальної  обчислювальної мережі, яка б  реалізувала задачі у спеціалізованій  інформаційній системі. Зверніть  увагу на відповідність організаційної  структури управління у підрозділі  і структури локальної обчислювальної  мережі.                                                                  ст. 11

 

7. У рамках  розглянутих задач вкажіть:                     ст. 11

 • місце знаходження первинної та вторинної інформації з одночасною прив’язкою до організаційної структури управління місце та локальної обчислювальної мережі;
 • обсяги цієї інформації (у записах);
 • періодичність оновлення;
 • вимоги до збереження, доступу, оновлення, введення, обробки тощо.

 

8. Описати  які компоненти будуть входити  в дану спеціалізовану інформаційну  систему:                                           ст. 12

 • дати рекомендований перелік засобів організаційної та обчислювальної техніки, що будуть використовуватися у відділі;
 • описати програмні засоби (системне та прикладне), що потрібні для роботи інформаційної системи;
 • підібрати і запропонувати аналог інформаційної системи, які присутні на ринку. Розрахувати орієнтовну вартість впровадження такої інформаційної системи.

 

9. Запропонувати  шляхи автоматизації процесу  введення, збереження, обробки та  представлення відомостей в сфері  функціональних обов’язків менеджера,  для чого:                                                     ст. 13

 • словесно описати структуру банку даних, що міститиме необхідну інформацію;
 • запропонувати конкретну структуру файлу бази даних, що міститиме один з масивів інформації (тобто розписати структуру бази даних з вказівками назв полів, їх типів та додаткових вказівників);
 • зібрати інформацію для заповнення даної бази даних і внесення не менш ніж 30 показових записів.

 

10. Розробити  стратегію розвитку інформаційного  забезпечення системи управління  організації, для чого:                     ст. 19

 • визначити допустимі сфери застосування нових ІТ в організації (тобто сформувати ціль і вказати чи це має бути довідково інформаційна система, чи система підтримки прийняття рішення, чи експертна система);
 • визначити критичні напрями впровадження нових ІТ в організації (під критичним напрямом впровадження розумітимемо, що ігнорування нових інформаційних технологій призведе до втрат у організації, наприклад, через відтік споживачів, через неефективне використання ресурсів тощо);
 • вказати перелік заходів які необхідні для впровадження нової інформаційної системи, зокрема щодо реорганізації організаційної структури управління організації, перепідготовки кадрів та формуванні нових правил роботи з інформацією;
 • дослідити чи узгоджується можливості пропозицій з ступенем розвитку національного інформаційного ринку та регіональної інформаційної інфраструктури, рівнем підготовленості споживачів в галузях застосування нових ІТ.

 

Список  Літератури                       ст. 20

 

ТзОВ «Computer Logic Group»

Товариство  з обмеженою відповідальністю «Computer Logic Group» - лідер в галузі розробки та впровадження «під ключ» сучасних комплексних систем автоматизації підприємств.  «Computer Logic Group» успішно працює на ринку з 1992 року. Мета створення товариства визначена у місії, яка полягає у надає сучасного програмне забезпечення та якісної підтримки для своїх користувачів. Товариство є суб’єктом малого підприємництва. Товариство володіє унікальним колективом, який складається з висококваліфікованих фахівців: програмістів, інженерів-проектувальників, кошторисників, які здатні вирішувати будь-які комплексні завдання

Основним  видом діяльності ТзОВ «Computer Logic Group» є розробка та реалізація програмного забезпечення. Ця галузь не потребує величезних інвестицій і характеризується швидкою віддачею. Окрім цього, розмір фірми, що займається інформаційним бізнесом, чисельність її персоналу не відіграють вирішальної ролі. Це визначається тим, що більша частина вартості програмного продукту припадає на інтелектуальну власність, створювану відносно невеликими групами спеціалістів.

Основними напрямками діяльності ТзОВ «Computer Logic Group» є: розробка програмного забезпечення на замовлення; комплексна автоматизація систем підприємства; мережі (структуровані кабельні системи); телефонія (проектування та проведення телефонних мереж); електронний документообіг (проектування систем електронного документообігу, їх встановлення, модифікація та супровід); бухгалтерські програми (встановлення, консультації, супровід); комунальні послуги (супровід рахунків по комунальних платежах, оренда приміщень); будівельні технології (ведення кошторисної документації та встановлення відповідного програмного забезпечення); продаж комп'ютерної та офісної техніки.

Вищим органом  управління товариства з обмеженою відповідальністю «Computer Logic Group» є загальні збори учасників, які правомочні розглядати і вирішувати будь-які питання діяльності товариства. Виконавчим органом є директор, у компетенції якого перебувають питання розробки та реалізації цілей, політики і стратегії їхнього досягнення, а також організація та управління поточною діяльністю фірми, розпорядження майном, найм і звільнення персоналу тощо. Формування системи відносин між окремими підрозділами підприємства здійснюється відповідно до побудованої організаційної структури управління (рис.1).

 

 

 

 

 
 


 

 

 

Рис. 1 Організаційна  структура управління ТзОВ «Computer Logic Group»

 

Як видно з рис.1., організаційна структура управління ТзОВ «Computer Logic Group» є функціонального типу, тобто ґрунтується на принципі функціонального поділу праці, відповідно до якого на підприємстві діють відділи, наділені повноваженнями й відповідальністю за результати своєї діяльності.

 

Відділ  ЗЕД - це частина апарату управління підприємства, його завдання - здійснювати планування, організацію і координацію зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Головні завдання відділу ЗЕД: управління експортним потенціалом підприємства і створення конкурентоспроможної продукції; забезпечення виконання зобов'язань перед іноземними партнерами; освоєння нових форм виробничого, науково-технічного та інвестиційного співробітництва; підготування контрактного товару до процедури митного оформлення.

Розглянемо структуру відділу ЗЕД, склад працівників якого визначається структурою й особливостями виробництва експортної продукції, формами і масштабами ЗЕД на підприємстві.

 


  
 

 

Рис. 2 Структура  відділу ЗЕД.

 

Основною  функцією відділу ЗЕД на даному підприємстві є організація експортно-імпортних  операцій.

 

 1. Основними задачі:

а) пошук  партнера;

б) оформлення митних документів;

в) узгодження руху грошей в банку.

 1. Початкові дані:

а) характеристика партнерів (репутація, ціни, місце знаходження  тощо);

б) дані про товар, який перевозиться та дані про експортно-імпортну операцію;

в) інформація про рух грошей.

 1. Шляхи розв’язання задачі:

а) вибір  оптимального партнера шляхом порівняння характеристик потенційних партнерів;

б) на основі початкових даних оформлення відповідних  документів (ліцензія, довідка про  транспортні витрати, ідентифікаційна  картка, контр-договір, рахунок фактура, довідка про декларування валютних коштів, експертний висновок про ціну товару тощо);

в) встановлення системи клієнт-банк, договір з  банком про надання ним інформації.

 1. Вихідні дані:

а) експертна  оцінка характеристик потенційних  партнерів;

б) інформація про дозвіл переміщення товару через  митний кордон України;

в) оновлена інформація про рух грошей.

 1. Вихідна форма у якій буде представлено розв’язок задачі:

а) протокол про наміри;

б) вантажна митна декларація, товарно-транспортна  накладна;

в) звіт про рух готівки.

 

Маршрутно-технологічна карта для  задачі а).

Табл. 1

Назва операції

Виконавець

1

Видача наказу

Начальник відділу ЗЕД

2

Отримання наказу

Фахівець з експорту

3

Збір початкових даних (дані про товар)

Фахівець з експорту

4

Розв’язання задачі (оцінка партнерів)

Фахівець з експорту

5

Прийняття рішення (вибір партнера)

Фахівець з експорту

6

Оформлення протоколу про наміри

Фахівець з експорту

7

Видача протоколу про наміри

Фахівець з експорту

8

Отримання протоколу про наміри

Начальник відділу ЗЕД


 

Маршрутно-технологічна карта для  задачі б).

Табл. 2

Назва операції

Виконавець

1

Видача наказу

Начальник відділу ЗЕД

2

Отримання наказу

Експерт з митного оформлення

3

Збір початкових даних (дані про товар, який перевозиться та дані про експортно-імпортну операцію)

Експерт з митного оформлення

4

Розв’язання задачі (оформлення відповідних  документів на основі початкових даних)

Експерт з митного оформлення

5

Отримання результату (інформація про  дозвіл переміщення товару через  митний кордон України)

Експерт з митного оформлення

6

Оформлення вантажної митної декларації, товарно-транспортної накладної

Експерт з митного оформлення

7

Видача вантажної митної декларації, товарно-транспортної накладної

Експерт з митного оформлення

8

Отримання вантажної митної декларації, товарно-транспортної накладної

Начальник відділу ЗЕД

Информация о работе Computer Logic Group