Інтелектуальна власність

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2013 в 15:14, контрольная работа

Описание работы

Завдання 1. Продюсерський центр Супер-нова звернувся з позовами про захист авторського права до ряду студій звукозапису та продавців аудіокасет із записами популярних шлягерів. В них вказувалось, що вказаними суб'єктами без дозволу позивача відтворюються та продаються копії створених у центрі записів. Внаслідок неякісного піратського перезапису порушується ділова репутація центру. В позовах вимагалось відшкодувати заподіяну шкоду в розмірі 300 000 грн. солідарне, вилучити та знищити всю контрафактну продукцію. компенсувати заподіяну моральну шкоду та припинити діяльність відповідачів. Яке рішення повинен винести суд? Чи правомірні вимоги позивача?

Файлы: 1 файл

zadachi.doc

— 68.50 Кб (Скачать файл)

Завдання 1.

Продюсерський центр  Супер-нова звернувся з позовами про захист авторського права  до ряду студій звукозапису та продавців аудіокасет із записами популярних шлягерів. В них вказувалось, що вказаними суб'єктами без дозволу позивача відтворюються та продаються копії створених у центрі записів. Внаслідок неякісного піратського перезапису порушується ділова репутація центру. В позовах вимагалось відшкодувати заподіяну шкоду в розмірі 300 000 грн. солідарне, вилучити та знищити всю контрафактну продукцію. компенсувати заподіяну моральну шкоду та припинити діяльність відповідачів.

Яке рішення повинен  винести суд? Чи правомірні вимоги позивача?

 

 

Вимоги позивача правомірні з наступних підстав.

1. Згідно з ст. 25 Закону України „Про авторське право і суміжні права”. допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для кола сім'ї попередньо правомірно оприлюднені твори, крім:

а) творів архітектури  у формі будівель і споруд;

б) комп'ютерних програм;

в) репрографічного відтворення  книг, нотних текстів і оригінальних творів образотворчого мистецтва.

Твори і виконання, зафіксовані  у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники допускається відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім'ї без дозволу автора (авторів), виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, але з виплатою їм винагороди.

2. Стаття 43 цього ж Закону говорить, що допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників:

а) публічне виконання  фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її примірника;

б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, в ефір;

в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель).

Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені вище, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними Установою уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Одержана від уповноваженої організації винагорода розподіляється відповідною організацією колективного управління у таких пропорціях: виконавцям - 50 відсотків, виробникам фонограм (відеограм) - 50 відсотків.

Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), порядок та умови її виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

Особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх примірники, повинні надавати вищезазначеним організаціям точні відомості щодо їх використання, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

3. У відповідності до ст. 50 того ж Закону, порушенням авторського права, що дає підстави для судового захисту, в даній ситуації є:

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права;

б) піратство у сфері авторського права - опублікування, відтворення, і розповсюдження контрафактних примірників фонограм, відеограм і програм організацій мовлення.

4. Також, згідно з ст. 52 Закону України „Про авторське право і суміжні права” за захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.

При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право:

а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

б) звертатися до суду з  позовом про поновлення порушених  прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

в) подавати позови про  відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

г) подавати позови про  відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій;

д) вимагати припинення підготовчих  дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України.

Враховуючи вищевикладене, суд повинен задовольнити позов Продюсерського центру Супер-нова.

 

 

Завдання 2.

На підставі договору франчайзинга фірма Levis надала право торгувати її товаром і під її торговою маркою товариству з обмеженою відповідальністю «Варіант». Договором було обумовлено використання торгової марки лише територією реєстрації ТОВ.

Представником фірми Levis в Україні було встановлено, що ТОВ створило ряд філій в інших обласних центрах України, де користувалось торговою маркою. Крім цього, під цією маркою продавалась власна продукція ТОВ, що не була оговорена договором. Зазначеною торговою маркою користувалось і ТОВ «Варіант-К», що виділилось із ТОВ «Варіант» в результаті реорганізації.

Дайте правову оцінку наведеному і підготуйте проекти позовів до порушників.

 

 

ТОВ „Варіант” та ТОВ „Варіант-К” порушили права фірми Levis та умови договору франчайзинга. Це можна обґрунтувати наступним чином.

1. Згідно з п. 5 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим же Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

2. Згідно з п. 8 ст. 16 того ж Закону, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити  умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

3. У відповідності до ст. 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього ж Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва  таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

4. Стаття 21 цього Закону регламентує способи захисту прав. Захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- встановлення власника свідоцтва;

- укладання та виконання ліцензійних договорів;

- порушення прав власника свідоцтва.

 

 

Хортицькому районному

суду м. Запоріжжя

Адреса: 69035, м.Запоріжжя,

вул. Новаторська, 7

 

ПОЗИВАЧ:        Фірма Levis

Адреса: 72014, м.Москва,

вул. Оболонська, 57

 

ВІДПОВІДАЧ:  ТОВ „Варіант”

Адреса: 69035, м.Запоріжжя,

вул. Пестеля, б.33

 

Ціна позову   – 800 500 грн.

 

 

Позовна заява

23 серпня 2006 року представником фірми Levis в Україні (надалі – ПОЗИВАЧ) було встановлено, що ТОВ „Варіант” (надалі – ВІДПОВІДАЧ) у супереч договору на право торгувати товаром ПОЗИВАЧА і під його торговою маркою, створило ряд філій по Україні. Крім того, під його маркою, ВІДПОВІДАЧ реалізовувало продукцію власного виробництва.

Такі дії ПОЗИВАЧ  вважає неправомірними з наступних  підстав.

По-перше, згідно з п. 5 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

а) зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

б) зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

По-друге, згідно з п. 8 ст. 16 того ж Закону, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл або видати ліцензію на використання знака на підставі ліцензійного договору. Цей договір передбачає, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

По-третє, відповідно до ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, в тому числі вчинення дій без згоди останнього, що є необхідним, вважається порушенням прав власника свідоцтва, яке тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Тобто, на вимогу ПОЗИВАЧА таке порушення повинно бути припинено, а ВІДПОВІДАЧ зобов'язаний відшкодувати заподіяні збитки. Також, згідно з цією нормою права, ПОЗИВАЧ може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, або знищення виготовлених зображень знака або позначення.

3 огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 16, 20, 21 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”,

 

ПРОСИМО:

1. Стягнути з ВІДПОВІДАЧА 800 000 (вісімсот тисяч) грн.

2. Покласти на ВІДПОВІДАЧА судові витрати у розмірі 500 (п’ятсот) грн.

3. Усунути з товару, його упаковки незаконно використаний знак „Levis”.

4. З метою забезпечення позову накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ „Варіант”.

 

ДОДАТКИ:

1. Квитанція з уплати  держмита.

2. Копія позовної заяви.

3. Копія договору між фірмою Levis та ТОВ „Варіант”.

4. Акт інвентаризації на складах і у магазинах ТОВ „Варіант”.

 

 

Представник фірми Levis  ____________________       Віденко П.П.

м.п.

 

Комунарівському районному

суду м. Запоріжжя

Адреса: 69098, м.Запоріжжя,

вул. Чумаченка, 2

 

ПОЗИВАЧ:        Фірма Levis

Адреса: 72014, м.Москва,

вул. Оболонська, 57

 

ВІДПОВІДАЧ:  ТОВ „Варіант-К”

Адреса: 69095, м.Запоріжжя,

вул. Олімпійська, б.33

 

Ціна позову   – 400 500 грн.

 

 

Позовна заява

23 серпня 2006 року представником фірми Levis в Україні (надалі – ПОЗИВАЧ) було встановлено, що ТОВ „Варіант-К” (надалі – ВІДПОВІДАЧ) в результаті реорганізації виділилося із ТОВ „Варіант” і у супереч Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” реалізовувало продукцію власного виробництва під торговою маркою ПОЗИВАЧА без укладання відповідного договору.

Такі дії ПОЗИВАЧ  вважає неправомірними з наступних  підстав.

По-перше, згідно з п. 5 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

а) зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

б) зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

Информация о работе Інтелектуальна власність