Рефераты по религии и мифологии

Язычество и неоязычество Евразии

25 Апреля 2013, курсовая работа

Язычество и неоязычество, являясь полисемантическими терминами, заключают в себе глубокое культурно-символическое содержание. Дохристианское язычество, в отличие от космополитического христианства основывается на «голосе крови», представляя собой совокупностью этнических религий определённых народов. Языческие боги подчинены своим функциям и неотделимы от мира и человека, личность которого сливалась с обожествленной природой и родом, отсюда - присущий язычеству циклизм и вера в устойчивость мироздания. Христианство, напротив, дает установку на апокалиптичность, телеологичность, трансцендентализм Бога и рассматривает человека как «венец творения», стоящий над «бездуховными тварями»

Язычество славян

29 Сентября 2013, реферат

Культура – это все, что создано человеком, его «вторая природа», мы должны определить для себя является ли религия элементом культуры, или она, как утверждают теологи, результат «богооткровения»? Религия как система верований, культа и осуществляющих его религиозных институтов, безусловно, есть порождение человеческого разума и человеческой деятельности.

Язычество славян

15 Ноября 2013, доклад

Славянское язычество – часть огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из глубин тысячелетий и послуживших основой для многих последующих миpовых pелигий. Язычество охватывало всю сферу духовной культуры и значительную часть культуры материальной, поскольку общество было проникнуто убеждённостью в постоянном присутствии и участии сверхъестественной силы во всех трудовых и бытовых процессах. После принятия христианства на Руси язычество стало подвергаться гонениям, но не так просто оказалось вытравить из души народа верования, которые складывались веками. Многие христианские праздники и обычаи уходят своими корнями именно в славянское язычество.

Қазіргі дін және діни қатерлер мәселесі

25 Ноября 2013, контрольная работа

Ерте заманнан бастап адам баласы өзінің шығу тегі, тіршіліктің мәні мен пайда болуын діннің көмегімен түсіндіргісі келді. Қазіргі ғылымның зерттеулері бойынша дін 40–50 мың жыл бұрынғы палеолит кезеңінде шыққан. Оның алғашқы бастамасы ретінде «тотемизм», «анемизм», «шаманизм» секілді ұғымдарды жатқызуға болады. Алайда, қоғамның дамуына байланысты, адамның дінге деген көз қарасы да өзгере бастады. Оның ішінде б.з.б 2-ші мың жылдықта пайда болған «Иудаизм», немесе б.з.б VI-V ғғ. пайда болған «Зароастризм» діндері. Қазіргі кезде дүние жүзі халқы, негізінен, әлемдік үш дінді ұстанады (ислам, христиандық, будда). Соның ішінде мен озімның жобамда «Ислам» діні және оның діни-мәдени негіздеріне толықтай тоқталам.

Қазақстан Республикасындағы дінге байланысты мемлекет саясаты

21 Февраля 2015, реферат

Тәуелсіздік жылдарында елімізде орын алған күрделі саяси-экономикалық жаңарулар мен өзгерулер ағымында мемлекет билігінің қайнар көзі болып табылатын халқымыздың рухани өмірі мен діни көзқарастары да бір жағынан толығып, ал енді бір жағынан әралуан бағыттар бойынша дамып, бүгінгі көптеген этникалық топтар мен түрлі діндерді ұстанатын зайырлы Қазақстан қоғамы қалыптасты. Жоғарыда айтқанымыздай, халықсыз билік болмайды, ал – дінсіз халық болмайды. Халықтың тұтастығы мен діннің тұтастығы және мемлекеттің тұтастығы арасында тікелей тәуелді байланыс бар екенін ескерелік.

Қазақстандағы будда діні

18 Сентября 2013, реферат

Будда діні — б.з.б. 6 ғасырда Будда негізін қалаған философиялық және діни наным. Үндістанның бүгінгі Бихар штатында пайда болған. Будда діні кезінде Оңтүстік Үндістан жеріндегі Шри Ланкадан бастап солтүстікте Сібірге, батыста Еділ өз. бойына дейін тараған. Будда діні басқа ілім-танымдарды бойына оңай сіңірді және оның негізгі қағидасы жан иесіне жамандық жасамау болғандықтан, жер жүзіне соғыссыз тарады. Қазіргі кезде дүние жүзі бойынша Будда дінін 1 млрд-қа жуық адам ұстанады. Будда діні фәни өмірдің азаптары — ауру, кәрілік, өлімнен құтылу жолын іздейді.

Қазақстандағы буддизм тарихы

15 Октября 2015, статья

Қазақстандағы буддизм тарихы Зерттеушілердің пайымдауынша, Пәкістан және Ауғансатн аумағы арқылы Үндістаннан Орталық Азияға буддизмнің енуі б.д.д. І ғ. басталды. ІІ-ІІІ ғғ. бастап буддизм ілімі қатарында соғдылық тайпа өкілдері басым болған буддизм діні миссионерлері арқылы белсенді түрде тарала бастады. Ежелгі Жібек жолы (Қазақстан, Өзбекстан, Түркіменстан және Қырғызстан аумағы) бойында будда мәдениетінің көптеген ескерткіштері табылған. Оның ішінде ең танымалдары Термезедегі ІІ-ІІІ ғғ. Қаратөбе монастыры,

Қобыланды батыр

12 Сентября 2013, реферат

Қазақ халқының эпосында батырлар жыры – ең бір мол сала. Бұл дастандар көбінесе сонау бір бағы заманда Орта Азияны, Қырым мен Еділ бойын жайлаған көшпелі тайпалар бастан кешірген нақтылы тарихи оқиғалардың поэтикалық көрінісі болып табылады. Батырлар жырының кейіпкерлері – Қобыланды, Қамбар, Тарғын сияқты аға батырлар мен Алпамыс, Сайын тәрізді іні батырлардың есімдері тарихи оқиғаларға байланысты. Ондай оқиғалар – ХҮІ ғасырларда Қазан хандығының құлдырауы («Қобыланды жыры»), ХҮ-ХҮІ ғасырларда Қырым хандығында рулық соғыстар («Ер Тарғын» жыры), қазақтар мен ноғайлының ХҮІ ғасырда бірлесіп жасаған жорықтары («Ер Сайын», «Алпамыс» жырлары), қазақтар мен өзбектердің жорығы («Қамбар» жыры).