Аналіз фінансового стану підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Августа 2013 в 18:05, курсовая работа

Описание работы

Основною інформаційною базою фінансового аналізу є бухгалтерська звітність. Вона містить систему показників, що відображають майновий та фінансовий стан підприємства на звітну дату, а також фінансові результати його діяльності за звітний період. Бухгалтерська звітність повинна бути повною, достовірною, відкритою для користувачів, доступною для ознайомлення.
Важливими джерелами аналізу фінансового стану підприємства є:
форма 1 річної та квартальної звітності «Баланс підприємства»;
форма 2 річної та квартальної звітності «Звіт про фінансові результати і їх використання»;

Содержание работы

ВСТУП__ _ __ _ ___ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА _ _ __ _ __ _ ___ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _5
1.1 Сутність та призначення аналізу фінансового стану підприємства _ __ _ _ _5
1.2 Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства_ _ __ _ _ _ __ _ _7
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК» _ _ __ __ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _10
2.1 Статутні вимоги та основні аспекти роботи ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК» _ 10
2.2 Аналіз та оцінка діяльності ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК»_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _12
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК»_ _ _ _ _ _17
3.1 Експрес-аналіз та деталізований аналіз фінансового стану ДП «ШВВВ» ТОВ ВП «МІК»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _17
3.2 Аналіз активів та оцінка дебіторської заборгованості підприємства__ _ _ _ 21
3.3 Аналіз пасивів та оцінка кредиторської заборгованості підприємства_ _ _ _ 28
3.4 Аналіз майна ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30
3.5 Аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _33
ВИСНОВКИ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ_ __ _ _ _ _ _ _ _45

Файлы: 1 файл

курсова економ аналіз 1.doc

— 405.50 Кб (Скачать файл)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП__ _ __ _ ___ _ _  _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _  __ _ __ _  _ __ _ _ _ __        3

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА _ _ __ _ __ _ ___ __  _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _5

1.1 Сутність та призначення аналізу фінансового стану    підприємства _  __ _ _ _5

1.2 Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства_ _ __ _ _  _ __ _ _7

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК» _ _ __ __ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _          _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _10

2.1 Статутні вимоги та  основні аспекти роботи ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК» _ 10

2.2 Аналіз та оцінка діяльності  ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК»_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _12

3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК»_ _ _ _ _  _17

3.1 Експрес-аналіз та деталізований аналіз фінансового стану           ДП «ШВВВ» ТОВ ВП «МІК»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _17

3.2 Аналіз активів та оцінка дебіторської заборгованості  підприємства__ _ _ _ 21

3.3 Аналіз пасивів та оцінка кредиторської заборгованості підприємства_ _ _ _ 28

3.4 Аналіз майна ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _30

3.5 Аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності  ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _33

ВИСНОВКИ _ _    _ _ _ _   _ _ _  __ _ _  _    _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ_ __  _ _ _ _ _ _ _45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

На сьогоднішній день нормальне функціонування підприємства є запорукою процвітаючої і стабільної економіки, а стабільна економіка  в свою чергу є запорукою процвітаючої і стабільної держави.

Темою курсової роботи є  «Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Дочірнього Підприємства «Шпагатно – вірьовочні вироби» Товариства з Обмеженою Відповідальністю Виробничого Підприємства «МІК», далі ДП «ШВВ» ТОВ ВП «МІК».

Метою аналітичних досліджень фінансового стану підприємства  є виявлення тенденцій та закономірностей у задоволенні потреби підприємства у фінансових ресурсах, їх достатності, доцільності розподілу та використання і визначення шляхів фінансового оздоровлення його господарської діяльності.

Аналіз фінансового  стану підприємства має бути своєчасним, систематичним, конкретним і об’єктивним.

Своєчасність аналізу  відображається в правильності вибору часу та періодичності його проведення, в негайному використанні висновків  і рекомендацій, що витікають з  аналізу.

Систематичність аналізу  означає регулярність його здійснення, наявність спеціально розробленої програми проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Конкретність аналізу  визначається його змістом і призначенням. Аналіз базується на реальних фактах, його висновки і рекомендації мають цілком конкретне спрямування.

Об’єктивність аналізу  необхідна для обґрунтованого прийняття  управлінських рішень щодо формування та використання фінансових ресурсів. Об’єктивний аналіз забезпечується використанням достовірної інформації, правильним вибором методики його здійснення, формуванням справедливих висновків і оцінок на базі аналітичних розрахунків.

Основною інформаційною  базою фінансового аналізу є  бухгалтерська звітність. Вона містить  систему показників, що відображають майновий та фінансовий стан підприємства на звітну дату, а також фінансові результати його діяльності за звітний період. Бухгалтерська звітність повинна бути повною, достовірною, відкритою для користувачів, доступною для ознайомлення.

Важливими джерелами  аналізу фінансового стану підприємства є:

 • форма 1 річної та квартальної звітності «Баланс підприємства»;
 • форма 2 річної та квартальної звітності «Звіт про фінансові результати і їх використання»;

Також використовуються  дані оперативного обліку, поточної звітності  підприємства, не облікована інформація.

Характер використовуваної інформації є критерієм поділу аналізу  фінансового  стану підприємства на зовнішній і внутрішній.

Зовнішній аналіз базується  на публічних звітних даних, тобто  на обмеженій частині інформації про діяльність підприємства.

Внутрішній аналіз фінансового  стану здійснюється для потреб управління підприємством. Його проведення базується на використанні всієї достовірної інформації про стан справ підприємства, включаючи дані, що є комерційною таємницею. Внутрішній аналіз більш глибоко досліджує причини, що обумовлюють наявний фінансовий стан, ефективність використання оборотних коштів, собівартість продукції та прибутковість фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аналіз фінансового стану підприємства

 

1.1 Сутність та призначення аналізу фінансового стану підприємства

 

В основу усієї науково-пізнавальної та практичної діяльності  людини покладено  аналіз. Будь-яка сфера наукових знань ґрунтується на аналітичному дослідженні притаманних їх явищ  та процесів.

Як відомо, предметом  економічного аналізу є господарські процеси підприємств, об’єднань, фінансові  результати їх діяльності, які формуються під дією об’єктивних та суб’єктивних факторів і отримують відображення через систему  економічної інформації.

Фінансовий аналіз на підприємстві здійснюється за такими напрямками:

  • аналіз фінансового стану;
  • аналіз фінансових результатів діяльності;
  • аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності.

Основними напрямками фінансового  аналізу на підприємстві є:

   • аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності;
   • аналіз фінансових результатів;
   • аналіз фінансового стану. А він в свою чергу проводиться за такими напрямками:
   • аналіз активів підприємства та оцінка дебіторської заборгованості;
   • аналіз пасивів підприємства та оцінка кредиторської заборгованості;
   • аналіз майна підприємства;
   • аналіз фінансової стійкості;
   • аналіз ліквідності і платоспроможності.

Фінансовий стан підприємства розглядається як співвідношення структури  його засобів і структури  джерел їх формування в кожен  фіксований момент часу. Оптимальне співвідношення структури майна і його джерел повинно забезпечити ритмічну роботу підприємства та високі результати його діяльності.

Фінансовий стан є  комплексним поняттям  і відображає рейтинг підприємства на фінансовому ринку, показує його плато-, кредито- та податкоспроможність і характеризується системою показників, що визначаються на конкретну дату. Ці показники відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства, визначають його фінансову конкурентоспроможність.

Задовільний фінансовий стан підприємства означає його стійку платоспроможність, достатню забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне  їх використання з господарською  доцільністю, чітку організацію  розрахунків, наявність стабільної фінансової бази.

Незадовільний фінансовий стан підприємства характеризується неефективним розміщенням засобів, їх іммобілізацією, незадовільною платіжною готовністю, простроченою   заборгованістю перед  бюджетом, постачальниками і банком, нестабільною фінансовою базою в зв’язку з несприятливими тенденціями у виробництві, неправильно вибраною стратегією розвитку тощо.

Об’єктивний аналіз фінансового  стану дає змогу своєчасно  оцінити рівень забезпеченості виробничої, комерційної та інших видів діяльності підприємства фінансовими ресурсами, задіяти важелі їх доцільного та ефективного розміщення і використання.

Аналіз фінансового  стану підприємства спрямований  на пошук та реалізацію можливостей:

  • систематичного надходження та ефективного використання фінансових ресурсів;
  • дотримання розрахункової та кредитної дисципліни;
  • досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів;
  • забезпечення конкурентоспроможності продукції;
  • фінансове оздоровлення підприємства та його діяльності.

В умовах жорстокої конкуренції підприємство повинне постійно відстежувати ситуацію на товарному, фондовому, кредитному, валютному ринках. Достатня інформованість про оточуюче бізнес-середовище в поєднанні з грамотним використанням методики аналізу власного фінансового стану є запорукою отримання високих доходів із найменшим ризиком. Це особливо важливо в умовах становлення ринкових відносин та розвитку підприємництва, коли посилюється відповідальність та самостійність підприємств при підготовці та прийнятті управлінських рішень по забезпеченню ефективності їх праці.

 

1.2 Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства

 

Досягнути повноти і  завершеності теорія, як система осмислених, обґрунтованих і досконалих знань  може тільки завдяки використанню розвинутої системи методології. Методологія виступає в якості програми і способу пізнання предмета. Саме вона є науково обґрунтованим планом перевірки гіпотез, виявлення механізмів дії тенденцій та закономірностей розвитку явищ і процесів, постановки і вирішення проблем.

Аналіз фінансового  стану підприємства ґрунтується  на відповідних методах пізнання процесів, пов’язаних із визначенням  джерел, способів залучення та використання фінансових ресурсів. Застосування аналітичних  методів та прийомів дає змогу  визначити рівень та динаміку показників фінансового стану підприємства, виявити вплив окремих факторів на фінансовий стан, прогнозувати фінансовий стан підприємства на перспективу.

Так само, як і методологія  кожної галузі знань, методологія аналізу  фінансового стану підприємства в якості обов’язкового визначального компонента має діалектичний метод пізнання. Це значить, що всі фінансові явища у сфері діяльності підприємства слід розглядати в динаміці, розвитку і взаємозв’язку.

Найпростішим елементом  діалектичного методу пізнання є метод абстракцій. Він означає відмову від поверхневих, несуттєвих сторін явища з метою розкриття його внутрішніх, суттєвих, сталих і загальних зв’язків, визначення справжньої тенденції розвитку.

В аналітичному процесі  широко використовуються методи аналізу і синтезу. аналіз передбачає розчленування цілого на складові частини, їх оцінку та отримання часткових висновків. За допомогою синтезу здійснюється узагальнення окремих висновків, відтворення цілісності досліджуваного явища.

Поглиблення і конкретизація знань можуть бути здійснені шляхом використання спеціальних методів, як загальних для усіх або багатьох наук, так і притаманних якій-небудь одній або кільком наукам.

Широко використовуваним методом при аналізі фінансового  стану підприємства є метод порівняння. Він дозволяє визначити динаміку показників фінансового стану, встановити тенденції його поліпшення чи, навпаки, погіршення і виявити невикористані резерви зміцнення фінансового забезпечення підприємства. Зокрема, читання балансу засноване на використанні таких видів порівняльного аналізу, як горизонтальний, вертикальний, трендовий.

Горизонтальний аналіз дає змогу визначити абсолютні і відносні відхилення статей чи їх груп в порівнянні з минулими періодами, а також порівнювати їх значення в кінці звітного року з показниками на початку звітного року. Вертикальний аналіз призначений для розрахунку та оцінки структури засобів та їх джерел шляхом визначення питомої ваги окремих статей чи їх груп в підсумкових показниках. Трендовий аналіз передбачає обчислення відносних відхилень показників за ряд періодів від рівня базового періоду, для якого всі показники приймаються за 100%.

Порівнювати можна виключно однорідні показники, визначені  згідно єдиної методики розрахунку і  взяті за однакові календарні періоди.

Фінансовий стан підприємства формується під дією різноманітних  факторів. Виявлення їх кількісного  впливу можливе з використанням  методів ланцюгових підстановок, обчислення різниць, індексного.

Сутність методу ланцюгових підстановок полягає в послідовній заміні базових факторних показників фактичними, починаючи з основного кількісного фактора і поступово переходячи до заключного якісного фактора. При цьому в доповнення до базових і фактичних розрахункових показників обчислюють допоміжні показники, які відображають результат, зміни одного фактора при незмінних інших. При використанні ланцюгових підстановок потрібно забезпечити правильну послідовність виконуваних підстановок, яка зумовлюється таким розміщенням факторів, при якому кожен попередній фактор є кількісним по відношенню до наступного якісного фактора. Метод ланцюгових підстановок можна застосовувати тільки тоді, коли між узагальнюючим показником та факторами, які на нього впливають, існує пряма або зворотна функціональна пропорційна залежність.

Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства