Ініціативний і рецептивний туроператор, їх роль і завдання на туристичному ринку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2013 в 17:41, реферат

Описание работы

Мета дослідження - розглянути роль і завдання ініціативних і рецептивних туроператорів на туристичному ринку .
Предмет дослідження - туристичний ринок.
Об'єкт дослідження - ініціативний і рецептивний туроператор.

Содержание работы

Вступ 3
1. Роль туроператора на туристичному ринку 4
2. Ініціативний і рецептивний туроператор, їх роль і завдання на туристичному ринку 7
3. Сучасний стан туризму 11
Висновок 13
Список використаної літератури 14

Файлы: 1 файл

РЕФЕРАТ.doc

— 84.00 Кб (Скачать файл)


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ  
 
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь з навчальної дисципліни “Туроперейтинг” 

на тему:

« Ініціативний і рецептивний туроператор, їх роль і завдання на туристичному ринку »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: 
Студент IV курсу 
Заочної форми навчання 
Група Т-150 
Шпратов Геннадій Сергійович  
 
Науковий керівник: 
канд. геогр. наук, доц. 
Ткаченко Тетяна Іванівна 
 

 

 

Київ – 2013

 

Зміст

 

Вступ 3

1. Роль туроператора на туристичному ринку 4

2. Ініціативний і рецептивний туроператор, їх роль і завдання на туристичному ринку 7

3. Сучасний стан туризму 11

Висновок 13

Список використаної літератури 14

 

ВСТУП

 

Сьогодні туризм стає нагальною необхідністю все більшої  кількості людей у ​​світі. Засоби масової інформації , маркетинг зробили свою справу - впровадили у свідомість людей необхідність і принадність подорожей не тільки з точки зору знань, але і з точки зору відновлення та отримання різноманітних задоволень.

На туристичному ринку туроператор займає серединну позицію між виробниками послуг та їх споживачами ( туристами ) . Його завдання - доведення (просування ) послуг окремих виробників до споживачів у вигляді комплексного туристичного продукту ( туру).

На ринку існує дві  моделі туроперейтинга - ініціативна і рецептивна . Ініціативний туроперейтінг - це туроперейтінг на відправленні , рецептивний - на прийомі.

У загальному значенні і  той , і інший вид підприємницької  діяльності на туристичному ринку визначається як діяльність туроператорів , тобто діяльність з комплектації туристичного продукту . Однак при загальній подібності ініціативного та рецептивного туроперейтинга є все ж і значні відмінності.

Мета дослідження - розглянути роль і завдання ініціативних і рецептивних  туроператорів на туристичному ринку .

Предмет дослідження - туристичний  ринок.

Об'єкт дослідження - ініціативний і рецептивний туроператор.

У ході дослідження були вирішені такі завдання:

1 . Розглянуто роль  туроператора на туристичному  ринку ;

2 . Визначено роль і завдання ініціативних і рецептивних туроператорів на туристичному ринку ;

3 . Розглянуто сучасний  стан туризму. 
1. РОЛЬ ТУРОПЕРАТОРА НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

 

Комплектацією туристичного продукту відповідно до вимог та побажань клієнтів, тобто формуванням набору послуг під назвою «тур » , займаються туроператори . [1]

Туроператор комплектує тури і формує комплекс послуг для  туристів , розробляє туристичні маршрути , насичує їх послугами шляхом взаємодії  з постачальниками послуг , забезпечує функціонування турів і надання послуг, готує рекламно -інформаційні видання по своїх турах , розраховує ціни турів, передає тури турагенту для їх подальшої реалізації туристам .

Основні функції туристичних  організацій: комплектуюча ; сервісна ; гарантійна . [2]

Комплектуюча функція - це комплектація туру з окремих послуг - для рецептивного туроператора ; комплектація комбінованих турів з турів рецептивних - для ініціативного туроператора ; комплектація пакетів турів з транспортними і деякими іншими видами послуг - для турагентств.

Сервісна функція - це обслуговування туристів на маршрутах  і в офісі при продажу пакетів  турів.

Гарантійна функція - це надання туристам гарантій за заздалегідь  оплаченим туристичним послугам в обумовленому кількості і на обумовленому рівні. Згідно з чинним міжнародним і російським законодавством за якість наданої послуги повну відповідальність перед туристом несе та організація, яка сформувала і продала йому пакет послуг , незалежно від того , сама вона надає ці послуги або третя особа (постачальник послуг).

Туроператор - це більш  велика , ніж турагент , компанія . Вона має головний офіс і кілька філій - агентську мережу. Незалежно від  власної агентської мережі , туроператор  укладає агентські угоди з  незалежними агенціями на продаж своїх турів.

Туроператори можуть мати різноманітні форми власності: приватну, державну , акціонерне товариство , проте суть підприємницької діяльності та ринкові функції від цього не змінюються .

Туроператор завжди має запас туристичного продукту для продажу , а турагент запитує певний продукт (послугу ) , тільки коли клієнт проявляє купівельний інтерес.

За видом діяльності туроператори бувають:

• операторами масового ринку - продають велике число турпакетів , в які включаються чартерні авіарейси  в певні пункти призначення , головним чином , в місця розвитку масового туризму;

• спеціалізованими операторами - спеціалізуються  на певному продукті або сегменті ринку ( на певній країні , на певному  виді туризму і т.д.). [3]

У свою чергу , спеціалізовані оператори поділяються на туроператорів:

- Спеціального інтересу ( наприклад , організація сафарі  в Африці) ;

- Спеціального місця призначення  ( наприклад , фірми, що спеціалізуються  тільки на Англії або Іспанії  ) ;

- Певної клієнтури  (бізнес -тури , молодіжні та сімейні  тури і т.д.);

-спеціальних місць  призначення ( наприклад турбази  тощо);

- Використовують певний  вид транспорту (автобуси , теплоходи  і т.д.).

За місцем діяльності туроператори бувають:

• місцевими ( внутрішніми ) - орієнтують турпакети в межах  країни походження;

• виїзними - орієнтують турпакети на зарубіжні країни ;

• операторами на прийомі - базуються в місці призначення (у країні призначення) і обслуговують прибувають іноземних туристів на користь  інших операторів і агентів .

 

2. ІНІЦІАТИВНИЙ І РЕЦЕПТИВНОСТІ ТУРОПЕРАТОР , ЇХ РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

 

На туристичному ринку  існує два типи туроператорів: ініціативний і рецептивний .

Ініціативні туроператори відправляють туристів за кордон або  в інші регіони за домовленістю з  приймаючими ( рецептивними ) операторами або з туристськими підприємствами . Відмінністю їх від туристських агентств, що займаються виключно продажем чужих турів , є те , що вони займаються комплектацією туристичного продукту, що складає (за нормами Всесвітньої туристичного об'єднання) з не менше , ніж трьох послуг :

- Розміщення туристів;

- Транспортування туристів;

- Будь-яка інша не  пов'язана з вищеназваними послуга  ; [4]

Класичні ініціативні  туроператори формують з послуг місцевих туроператорів в різних місцях відвідування ( за маршрутом ) , складні тури , забезпечують проїзд до місця початку подорожі і назад та організують надання внутрішньомаршрутних транспорту. До них відносяться виїзні та внутрішні туроператори , що займаються відправкою туристів в інші регіони країни.

Рецептивні туроператори працюють на прийомі , тобто комплектують тури і програми з обслуговування туристів з використанням прямих договорів з постачальниками послуг (готелями , підприємствами харчування, досугово -розважальними установами і т.д.).

Вже з такого нескладного визначення ясно , що завдання рецептивного туроператора - контроль всіх складових частин туру , починаючи від кількості місць в готелях , закінчуючи додатковими послугами. Як відомо , « левову частку » все грошових коштів туристи витрачають на додаткові послуги . Саме тому іноземні туроператори вважають за краще продавати дешеві тури , але без додаткових послуг. Їх зазвичай туристи набувають у місці відпочинку , приносячи колосальні доходи певним формам і відповідно країні в цілому. Таким чином , в'їзний та внутрішній туризм це більш вигідно, але й , безсумнівно , більш складно.

Таким чином , з вищесказаного  можна визначити роль ініціативних і рецептивних туроператорів.

Відправляючи туристів за кордон , ініціативний туроператор  формує свої основні завдання з комплексів послуг рецептивних туроператорів на прийомі в країнах відвідування, транспортних , візових , страхових та деяких інших послуг. Інфраструктура обслуговування для його споживачів створена постачальниками послуг. [5]

Роль рецептивного туроператора така, що він не тільки контролює квоту місць у готелях свого туристського ( курортного ) центру, а й володіє комплексом екскурсійних , досугово - розважальних та інших послуг , контролює службу гідів трансферу і гідів- екскурсоводів. Світова практика показує при цьому , що основна маса доходів рецептивних туроператорів припадає на додаткові послуги , що споживаються туристами на місці за додаткову плату. А це означає , що крім професійного формування пакету туру необхідно готувати ще й весь комплекс додаткових послуг , що спирається на інфраструктуру туризму , і робити це також професійно.

Головними завданнями туроператорів , залишається забезпечення стійкого становища на туристському ринку й отримання стійкого прибутку , а також створення привабливого туристичного продукту , насиченого різноманітними основними і додатковими послугами.

Світові стандарти приймального туризму вже давно відійшли від рівня уніфікованих , середніх , "всім що годяться " програм . Актуальним сьогодні став так званий програмний туризм , або програмний туроперейтінг . Це необхідність сьогоднішнього туристського ринку , що випливає з жорсткою і в основному нецінової конкуренції , що існує на туристичному ринку. Причому мова йде про конкуренцію не тільки підприємницької , а й регіональної . Можна також поговорити і про конкурентній боротьбі за свого клієнта. А саме: щоб залучити туристів до Росії , необхідно підготувати програми та умови обслуговування такого ж рівня , а в чомусь і оригінальніше , ніж міжнародні зразки . Для цього потрібно , по-перше , знати , як це вже робиться, які існують традиції , норми і туристські пристрасті в цій сфері. І , по-друге , вміти застосовувати ці знання для розробки власних програм обслуговування , власного комплексу рецептивного туроперейтинга . [6]

Перевагою туроперейтинга є те , що адресно спрямовані програми найкращим способом досягають кожного  клієнта , а значить , і краще продаються. Цей же самий адресно спрямований складу послуг при обслуговуванні залишає найкращі враження у туриста і, відповідно , створює стійкий позитивний образ турпідприємства і туристської місцевості , де проходило обслуговування .

Багато туристські фірми  зарубіжних країн , орієнтованих на туризм , вже давно зрозуміли цю істину. Підтверджуючим прикладом служать різноманітні програми відпочинку та подорожей , пропоновані такими країнами , як Іспанія , Франція , Італія , Туреччина та інші , а також великі потоки туристів, які відвідують ці країни. [7]

Фахівець у галузі туризму повинен розуміти , що для  створення туроперейтінговой середовища необхідно знати правила програмного  туризму , але цього далеко не достатньо. Треба також знати правила  функціонування цього середовища , які спираються на відповідну матеріальну базу , інфраструктуру , інформаційні мережі і потоки . У туроперейтинга існують також свої традиції.

Вже не один десяток російських туристських фірм працюють сьогодні як туроператори на відправку в зарубіжні країни , формуючи як маршрутні , так і стаціонарні тури в різні країни : Іспанію , Грецію , США та ін Звичайно, цей вид російського туроперейтинга не можна визнати дуже вже патріотичним. Але на ринку , ймовірно , не існує таких понять. Крім того , сьогоднішній туристський ринок характеризується як міжнародний : для рентабельності в туризмі вже мало меж однієї країни - потрібен світовий ринок. Однак наша країна становить сьому частину світу і володіє величезними туристськими ресурсами , причому різноманітними , незважаючи на нерозвиненість їх пропозиції . Тому довго нехтувати такими можливостями не можна , інакше їх освоять ті ж іноземні підприємці. Важливо і те , що позитивний туристський баланс чинить серйозний вплив на економіку країни в цілому , на зайнятість населення та навіть на рівень його життя. [1]

Переважаюча спрямованість  туроператорів на відправку серед  російських туристських фірм пояснюється  ще й тим , що їх діяльність будується  на використанні напрацьованих схем і можливостей закордонного туроперейтинга . Складніше в Росії : тут потрібно знати , як все зробити , і все зробити самим.

У нашій країні прийом іноземних туристів значно відстає  від відправки вітчизняних туристів за кордон . Це відбувається і тому, що поряд з іншими об'єктивними  причинами російський туризм не пропонує на міжнародний ринок різноманітного туристичного продукту . У Росії практично не розвинений туроперейтінг.

 

3. СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИЗМУ

 

Аналіз сучасного стану  в'їзного туризму вказує на недостатній  рівень його розвитку , як за якісними , так і за кількісними показниками . Наведемо приклади факторів, що стримують розвиток в'їзного туризму в даний час.

1 . Образ Росії як  країни не сприятливою, в тому  числі і для туризму. Цей  образ створюють головним чином  російські ЗМІ.

2 . Порядок видачі віз іноземним громадянам , безпечним в міграційному відношенні.

3 . Нерозвинена інфраструктура , застаріла матеріально -технічна  база , недостатня кількість засобів  розміщення туристів з сучасним  рівнем комфорту.

4 . Несприятливі умови  для залучення інвестицій в інфраструктуру туризму.

5 . Чи не висока якість  обслуговування , низький рівень  підготовки кадрів .

6 . Невідповідність ціни  та якості послуг.

Недоліками російського  туроперейтинга є:

- Нерівномірно розвинена  туристська інфраструктура ;

- Неразнообразни пропозиція  послуг ;

- Відсутність традицій  сучасного туроперейтинга ;

- Недостатність професіоналізму  і кваліфікованих знань .

Информация о работе Ініціативний і рецептивний туроператор, їх роль і завдання на туристичному ринку