Қазақстанда қонақүйі бизнесінің дамуы мен бәсекеге қабілеттілігі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2013 в 15:36, курсовая работа

Описание работы

Қазақстанда қонақ үй секторы ұзақ уақыт бойы коммерциялық жылжымайтын мүліктің офистік және сауда секторларының неғұрлым талап етілетін көлеңкесінде қалып отырды.
1. Қонақ үй бизнесінің спецификасы мен жобалардың ұзақ мерзімді өтелімділігі өздеріне инвесторлар мен деволоперлерді тартпады. Бірақ соңғы бірнеше жылдар Қазақстанға келетін шет ел қонақтарының ағыны жылдан жылға өсуде. Сондықтан да қазіргі уақытта Қазақстанда қонақ үй комплексінің секторы дамуда.
2. Шетел және отандық құрылыс салушылар еліміздің қонақжайлылығын дамытуда инвестицияны белсенді түрде құя бастады.

Содержание работы

Кіріспе

1.
Қазақстанда қонақүйі бизнесінің дамуы мен бәсекеге
қабілеттілігі
8
1.1.
Қазақстанда қонақүй бизнесінің дамуына туризмнің әсері
8
1.2.
Қонақүй шаруашылығы, қызмет көрсету сферасының секторы ретінде
16
1.3.
Қонақүй бизнесінде менеджменттің бәсекеге қабілеттілігі
22
1.4.
Қонақүй бизнесі дамуының халықаралық тәжірибесі
30
2.
Қазақстанда және Жамбыл обылысында қонақүй бизнесінің дамуын талдау
36
2.1.
Құрылу тарихы, басқару және оны ұйымдастыру
36
2.2.
Басқару құрылымы және әр бөлімнің атқаратын міндеттері
37
2.3.
Жамбыл қонақ үйі қызметінің технико-экономикалық көрсеткіштері
44
2.4.
Өнімді өндіру мен өткізуді талдау
46
2.5.
Еңбек ресурстарының көрсеткіштерін талдау
47
2.6.
Негізгі құралдар құрылымын және қозғалысын талдау
51
2.7.
Өнімді өндіруге кеткен өндіріс шығындарын талдау
53
2.8.
Кәсіпорынның пайдасын және өнім рентабелділігін талдау
54
3.
Қазақстанда қонақүй бизнесінің тиімділігін арттыру
жолдары
58
3.1.
Қонақүйдің жалпы шығындары және заңнаманы жетілдіру
мәселелері
58
3.2.
"Жамбыл" қонақ үйінің бәсекеқабілеттілігін арттыру шараларының экономикалық тиімділігін есептеу
60

Қорытынды
63

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
65

Файлы: 1 файл

Диплом Галым.doc

— 1.15 Мб (Скачать файл)

 

2.5.  Еңбек ресурстарының көрсеткіштерін талдау

Қандай да болсын кәсіпорынның тиімділігі еңбек ресурстарының болуы мен пайдалануына байланысты. Еңбек ресурстарына қажетті физикалық қабілеттері, еңбек дағдылары мен білімі бар адамдарды жатқызады. Кәсіпорынның еңбек  ресурстарымен қамтамасыз етілу және оларды тиімді пайдалану деңгейне кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштерінің шамасы байланысты.

Еңбек ресурстарын пайдалану жағдайын  талдауды кәсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілун бағалаудан бастайды.

 

Кесте 4 - Кәсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуі

 

Персонал категориясы

 

2007 ж

 

2008 ж

Ауытқу

(+; -)

Өткен жылға %-мен

1. Жұмысшылар

2.  Жетекшілер

3. Мамандар

30

1

9

34

1

13

4

-

4

113,3

100

144,4

Барлығы

40

48

8

120


 

4 кестеден көріп отырғандай, есепті жылы персонал саны өткен жылмен салыстырғанда 8 адамға немесе 20% кобейді.

Талдау кезінде өндірістік персонал құрылымының өзгерісін зерттеуден бастау қажет.

Кесте 5 -Еңбек ресурстары құрылымының өзгерісі

 

Персонал категориясы

2007

2008

адам

%

адам

%

1. Жұмысшылар

2. Жетекшілер

3. Мамандар

30

1

9

75

2,5

22,5

34

1

13

70,8

2,08

27,08

Барлығы

40

100

41

100


 

Қарастырылып отырған екі жыл ішінде елеулі өзгерістер болғанын көріп отырмыз. Жалпы сандағы жұмысшылардың үлес салмағының өзгерісі бір  жұмысшының еңбек өнімділігіне әсерін келесі формула көмегімен анықтаймыз:

ЕӨ = (Уесеп - Уөтк) * ЕӨөтк

ЕӨ = (0,708 -0,75) * 2099,8 = - 88,19 мың тг

2008 жылы жұмысшылар санының үлес салмағының  қысқаруына байланысты  -88,19 мың тг еңбек өнімділігі төмендеді.

Өндірістік процесске қатысуына байланысты жұмысшыларды негізгі және көмекші деп бөлуге болады.

Кесте 6 -  Кәсіпорын жұмысшыларының құрамы

Көрсеткіштер аталуы

Өлш. бірлігі

Жылдар

Ауытқу (+,-)

2007

2008

1.Жұмысшылардың орта тізімдік саны, олардан

адам

30

34

4

- негізгі

адам

% нәтижеге

23

76,6

29

85,3

6

8,7

- көмекші

адам

% нәтижеге

7

23,3

5

14,7

-2

- 8,6


 

Кесте мәліметтерінен көріп отырғандай, негізгі жұмысшылардың саны 4 адамға кобейді, көмекші жұмысшылардың саны  2 адамға қысқарып отыр. Негізгі жұмысшылардың үлес салмағы 30-дан 34-ке  дейін немесе 76,6%-дан 85,3% дейін кобейді, енді жалпы сандағы негізгі жұмысшылар үлесінің өзгерісі еңбек өнімділігіне қалай әсер ететінің анықтаймыз.

ЕӨ = (Уесеп - Уөтк) * ЕӨөтк

ЕӨ = (0,853 -0,766) * 2099,8 = 182,68 мың тг

 

Біздің жағдайда негізгі жұмысшылардың үлес салмағының өзгеруі жұмысшылардың еңбек өнімділігін 182,68 мың тг. кобейтті.

Кесте 7 - Жұмыс күшінің қозғалысы

 

                      Көрсеткіштер

2007

2008

Жұмыскерлердің орта тізімдік саны жыл басына

Жұмысқа қабылданды

Жұмыстан шықты

соның ішінде:  - өз еркімен

                            - жұмысқа келмеуі үшін

Айналу коэффициенті:

  • қабылдау бойынша

  • жұмыстан шығу бойынша

  • тұрақсыздық коэффициенті

45

 

3

 

8

8

-

 

0,06

0,17

0,12

40

 

15

 

7

7

-

 

0,375

0,175

0,2


 

Сонымен, кесте мәліметтері бойынша кәсіпорында жұмыскерлерді қабылдау мен шығу көрсеткіштері  өткен жылмен салыстырғанда өсті. Сөйтіп 2008 ж жұмыстан шығу коэффициенті 2007 ж салыстырғанда 0,005 пунктке төмендеді, ал тұрақсыздық коэффициенті - 0,008 пунтқа өсті.

Кәсіпорында еңбек өнімділігіне кесімді-жұмысшылармен өндіру нормаларын орындау деңгейі елеулі әсер етеді.

 

Кесте 8 - Жұмыс уақытын пайдалану

Көрсеткіштер
2007
2008
Ауытқуы
(+,-)
1. Жұмыскерлердің орта тізімдік саны, адам
40
48
8
2. Жұмыс істеген адам-күндер саны
8191
10578
2587
3. Жұмыс істелген адам-сағаттар саны
65528
83460,42
17932,42
4. 1 жұмыскердің жұмыс істеген уақыты, сағ.
2056
2072
-12,4
5. 1 жұмыскердің жұмыс істеген күндер саны, күн
257
259
2

6. Ішкі смендік жұмысшылардың тұрып қалуы

-

1883

1883

7. Жұмыс күнінің ұзақтығы, сағ

8

7,9

0,1


 

Сонымен, жұмыс уақыт қоры жұмысшылар санына, бір жұмыскермен жұмыс істелген адам-күндер мен адам-сағаттар санына байланысты. Енді осы факторлардың әсерін тізбекті алмастыру тәсілімен анықтайық.

 1. Адамдар санының өзгеруінің әсері

 

ЖУҚ = (48-40)*257*8 = - 16448 сағ.

 

 1. Жұмыс күндер санының өзгерісі

 

ЖУҚ = (259-257)*48*8 = 768 сағ

 

 1. Жұмысшының өнімділігінің өзгеруі

 

ЖУҚ = (7,89-8)*256*41 = - 1233,6 сағ

 

Еңбек өнімділігінің деңгейін бағалау кезеңдер жалпылама, жеке көрсеткіштер жүйесі қолданылады. Жалпылама көрсеткіштерге бір жұмысшының орта жылдық, орта күндік және орта сағаттық өндіруі жатады. Жеке көрсеткіштер - бұл өнім данасын шығаруға жұмсалатын уақыт шығыны.

Еңбек өнімділігінің өсуіне негізгі факторлардың көрсететін әсерлік талдау үшін келесі кесте мәліметтерін пайдаланамыз.

 

Кесте 9 - Жұмысшының орта жылдық өндіруін талдау үшін алғашқы мәліметтер

Көрсеткіштер

2007

2008

Ауытқу (+;-)

Өндірілген өнім көлемі, м.тг

Жұмысшылардың орта тізімдік саны, адам

1 жұмысшының орта жылдық ЕӨ, м.тг

Бір жылда жұмысшылармен жұмыс істелген уақыт, м.адам-күн

Бір жылда жұмысшылармен жұмыс істелген уақыт, м.адам-сағат

Орта күндік өндіру (1/4), мың тг

Орта сағаттық өндіру (1/5), тг

Жұмыс жылының ұзақтығы,күн

Жұмыс күнінің ұзақтығы, сағат

83990

40

 

2099,8

 

10280

 

82240

8,17

1021,3

257

8,0

117693

48

 

2451,9

 

12432

 

99456

9,47

1183,35

259

7,9

33703

8

 

352,1

 

2152

 

17216

1,3

162050

2

-0,1


 

 

2. 6.  Негізгі құралдар құрылымын және қозғалысын талдау

 

      Негізгі қорды қайта жаңғырту жоспарлау мен есептеу табиғи және құндық көрсеткіште іске асырылады. Табиғи өлшеуіштер кәсіпорынның өндірістік күштерін есептеуде, өндірістік процесті ұйымдастыруда, еңбек құралдарының техникалық жағдайын анықтауда және олардың сапалық түсіндірмелерінде, негізгі қор мен құрал-жабдықтардың салааралық және жоспарлы баланстарын өңдеуде қажет. Экономикада құндық көрсеткіштердің жүйесін қолдану кең пайдаланылады, бұл және нарық жағдайында ерекше дамыда.

Негізгі құралдардың тиімді пайдалануын оны жақсартудың маңызды резерві құрал-жабдықтарды пайдалануды жақсарту болып табылады. Талдау кезінде құрал-жабдықтардың тиімді пайдалануын екі жолмен анықтайды.

  • экстенсивті (уақыт бойынша)
  • интенсивті (қуаты бойынша)

         Құрал-жабдықтардың экстенсивті пайдалануын келесі көрсеткіштер сипаттайды.

  1. құрал-жабдықтардың саны
  2. атқарылған станок сағаттары және құрал-жабдықтардың жұмысының сменалық коэффициенті.

         Интенсивті пайдалануын сипаттайтын көрсеткіштер: бір станоктың бір сағатта шығарған өнімінің көлемі.

іс жүзінде атқарылған маш/сағ.

                   Кэ =


жоспар бойынша белгіленген маш/сағ.

 

іс жүзінде шығарылған өнім көлемі

                   КИ =


жоспар бойынша қуаттылығына

Кесте 10- Негізгі құралдардың пайдалануын талдау

Көрсеткіштер

өлшем бірлігі

Нақты

Ауытқуы (+,-)

2007

2008

1

2

3

4

5

Өнім  өткізуден түскен кіріс.

мың тг.

83990

117693

33703

Кесте  10 жалғасы

1

2

3

4

5

Негізгі құралдардың орташа жылдық құны

 

мың тг.

35154,2

28119,7

-7034,5

Таза кіріс (зиян)

мың тг.

-10037

2846

+12883

Негізгі құралдардың рентабельдігі

%

-

10,1

+10,1

Қор қайтарымы

тг.

2,39

4,19

1,8

Қор сыйымдылығы

тг.

0,42

0,24

-0,18


 

         Кестеден қор сыйымдылығы 0,18 тг кеміген, қор қайтарымдылығының -1,8 теңгеге өсіп, 4,19 теңгені құрағанын айтамыз. Бұл көрсеткіштер негізгі құралдардың есеп жылдарында тиімді пайдаланылуын көрсетіп отыр.

Информация о работе Қазақстанда қонақүйі бизнесінің дамуы мен бәсекеге қабілеттілігі