Автокөлік кәсіпорнының ТҚК және КЖ жылдық бағдарламасын анықтау

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2013 в 23:32, реферат

Описание работы

АКК ТҚК және КЖ жылдық бағдарламасын әр түрлі әдіспен анықтауға болады және олардың барлығы циклдік есептеу әдісіне негізделген. Әрі қарай бағдарламаны календарлық жылға есептейміз, өйткені АКК жоспары бір жылға бекітіледі. Цикл дегеніміз жаңа немесе күрделі жөндеуден өткен автомобильдің пайдалану басынан күрделі жөндеуге дейінгі жүрген жолы немесе уақыт кезеңі.

Файлы: 1 файл

ОТЭТ практика.doc

— 234.50 Кб (Скачать файл)

 

ТҚК-1 және ТҚК-2 аймақтарындағы жұмыс  көлемдерін анықтаған кезде сәйкес келетін АЖ жұмыс көлемдерін де ескеру қажет. Оның көлемі: ТҚК-1 кезіндегі бір операция үшін – 5-7 адам-мин.; ТҚК-2 кезіндегі бір операция үшін – 20-30 адам-мин. Сәйкес келетін АЖ жұмыстарын қосқандағы жалпы жұмыс көлемі, сол ТҚК түрінің жұмыс көлемінен 20-25%-тен аспау керек.

ТҚК-1 және ТҚК-2 кезіндегі сәйкес келетін  АЖ-ді ескере отырып ТҚК мен АЖ жұмыс  көлемдерін келесі формуламен анықтаймыз:

 

     Т1(ТР) г1 гСП. Р (1) г адам-сағат

     Т2(ТР) г2 гСП. Р (2) г адам-сағат

Т1ТР. гТР. г - (ТСП. Р (1)СП. Р(2) г), адам-сағат

 

мұндағы: ТСП. Р (1) және ТСП. Р (2) – ТҚК-1 және ТҚК-2 кезіне сәйкес келетін      

                                                        АЖ жылдық жұмыс көлемі, адам-сағат.

Оны келесі формуламен анықтаймыз:

ТСП. Р (1) г = СТР · Т1 г адам-сағат

ТСП. Р (2) г = СТР · Т2 г адам-сағат

мұндағы: СТР – сәйкес келетін АЖ мөлшері, ол автомобильдің жасына байланысты қабылданады, СТР = 0,15 – 0,20

 

ТСП. Р (1) г = 0,2 · 2288= 457,6 адам-сағат

   ТСП. Р (2) г = 0,2 · 2745,6 = 549,1 адам-сағат

      Т1(ТР) г = 2288 + 457,6 = 2745,6 адам-сағат

        Т2(ТР) г = 2745,6 + 549,1  = 3294,7 адам-сағат

                Т1ТР. г = 32893,6 – (457,6 + 549,1 ) = 31886,9 адам-сағат

 

АКК-да ТҚК және АЖ жұмыстарынан басқа қосымша жұмыстар орындалады. Оның көлемі жалпы жұмыс көлемнің 20-30 %-ін құрайды. Бұл жұмыстың құрамына аймақтар мен учасілердің техникалық жабдықтарына қызмет көрсету мен жөндеу, ғимараттар мен бөлімшелерді ұстап тұру, стандарт емес бөлшектерді жасау, және т.б. жұмыстар кіреді.

Қосымша жұмыстардың жұмыс көлемі келесі формуламен анықталады:

 

Твсп =(0,2÷0,3) · (ТЕОr + Т1r + Т2r + ТТР. г), адам-сағат

 

        Твсп = 0,25 · (5345,34 + 2745,6 + 3294,7 + 32893,6) = 11069,8 адам-сағат

 

АКК-да ТҚК және АЖ жұмыс көлемдерін орындалу орнына және ретіне байланысты аймақтар мен учасілерге бөлістірілуі 3.1-кестеде көрсетілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1-кесте

 

 

Жұмыс түрлері

Жалпы жұмыс көле-мінен %-ы

Жалпы жұмыс көлемі,

 адам-сағат

1

2

3

4

 

1

2

3

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

2

3

4

5

6

1

Күнделікті қызмет көрсету

Жинау

Жуу

Сүрту

Барлығы

 

Техникалық қызмет көрсету – 1

Диагностикалау

Бекіту жұмыстары

Реттеу жұмыстары

Майлау жұмыстары

Электротехникалық жұмыстар

Қоректендіру жүйесіне қызмет көрсету

Шиналық жұмыстар

Барлығы

 

Техникалық қызмет көрсету – 2

Диагностикалау

Бекіту жұмыстары

Реттеу жұмыстары

Майлау жұмыстары

Электротехникалық жұмыстар

Қоректендіру жүйесіне қызмет көрсету

Шиналық жұмыстар

Барлығы

 

Ағымды жөндеу жұмыстары

Посттық жұмыстар:

Диагностикалау

Реттеу жұмыстары

Бөлшектеп-жинау жұмыстары

Пісіру жұмыстары

Сырлау жұмыстары

Барлығы посттық жұмыстар

Учаскілік жұмыстар

Агрегаттық жұмыстар

Слесарлық жұмыстар

Электротехникалық жұмыстар

Аккумуляторлық жұмыстар

Қоректендіру жүйесіне қызмет көрсету

Шиналық жұмыстар

 

23

65

12

100

 

 

8

32

10

25

12

5

8

100

 

 

10

35

18

15

10

10

2

100

 

 

 

1,5

1

35

1,5

5

44

 

19

12

5

1

4

1

 

1229,4

3474,5

641,4

5345,34

 

 

220

878,6

274,6

686,4

329,5

137,3

220

2745,6

 

 

329,5

1153,1

593

494,2

329,5

329,5

66

3294,7

 

 

 

493,5

329

11515

493,5

1645

14476

 

6251

3948

1645

329

1316

329

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

1

2

3

4

5

Вулканизациялық жұмыстар

Ұсталық жұмыстар

Дәнекерлеу жұмыстары

Пісіру жұмыстары

Қаңылтырлау жұмыстары

Арматуралық жұмыстар

Ағаш өңдеу жұмыстары

Қаптау (обойные) жұмыстары

Барлығы учаскілік жұмыстар

Барлығы АЖ жұмыстары

Қосымша жұмыстар

Қызмет көрсету жұмыстары

Көліктік жұмыстар

Автомобильді тасымалдау

Бағалы заттарды қабылдау

Территория мен бөлімшелерді жинау

Барлығы

1

3

2

1

1

1

3

2

56

100

 

40

10

20

10

20

100

329

987

658

329

329

329

987

658

18420,4

32893,6

 

4428

1107

2214

1107

2214

11069,8


 

  1. Өндірістік жұмысшылар санын анықтау.

 

АКК-ның жұмысшылар санына ТҚК және АЖ жұмыстарын орындайтын өндірістік жұмысшылар мен қосымша жұмысшылар кіреді. Есептеу кезінде технологиялық қажетті және штаттағы жұмысшылар деп екі топқа бөлеміз.

Технологиялық қажетті жұмысшылар санын келесі формуламен анықтаймыз:

мұндағы: ТГ – ТҚК мен АЖ аймақтарының, цехтарының, посттарының,      

                         жылдық жүмыс көлемі, адам-сағат;

                ФРМ – бір сменалық жұмыстағы технологиялық жұмысшылардың

                          немесе бір жүмыс орнының жылдық  өндіріс уақыты, сағат.

Жұмыс аптасы 5 күндік болған кезде, жылдық уақыт қоры келесі формуламен анықталады:

ФРМСМ · (ДКГ –ДВ –ДП), сағат

мұндағы: ТСМ – смена ұзақтығы, сағат [1];

                ДКГ – бір жылдағы календарлық күндер саны, күн;

                ДВ – бір жылдағы демалыс күндер саны, күн;

                ДП – бір жылдағы мейрам күндер саны, күн.

 

ФРМ= 8,2 · (365 – 104 - 12) = 2042 сағат

РТ.ЕО = 5345,34 / 2042 = 2,6 ≈ 3 адам

РТ.ТО-1 = 2745,6 / 2042 = 1,3 ≈ 1 адам

РТ.ТО-2 = 3294,7 / 2042 = 1,7 ≈ 2 адам

РТ.ПОС = 14476/ 2042 = 7,1 ≈ 7 адам

РТ.УЧ = 18420,4/ 2042 = 9,1 ≈ 9 адам

РТ.ҚОС = 11069,8/ 2042 = 5,4 ≈ 5 адам

 

Штаттағы жұмысшылар саны келесі формуламен анықталады:

мұндағы: ФПР – штаттағы бір жұмысшының жылдық уақыт қоры, сағат.

 

ФПР = ФРМ –tОТП –tУП, сағат

 

мұндағы: tОТП – еңбек демалысының ұзақтығы, сағат ;

tУП – дәлелді себептермен жұмыс уақытының жоғалуы, сағат.

Еңбек демалысының ұзақтығын келесі формуламен анықтаймыз:

 

tОТП = ТСМ · ДОТП, сағат

мұндағы: ДОТП – бір жылдағы еңбек демалыс күндер саны, күн [1]

 

tОТП = 8,2 · 21 = 172,2 сағат

 

Жұмыс уақытының ұзақтығын эмперикалық формуламен анықтауға болады:

 

tУП = 0,04 (ФРМ  -tОТП), сағат

tУП = 0,04 (2042  -172,2) = 74,8 сағат

 

ФПР = 2042 – 172,2 – 74,8 = 1795 сағат

РШ.ЕО = 5345,34 / 1795 = 2,9 ≈ 3 адам

РШ.ТО-1 = 2745,6 / 1795= 1,5 ≈ 2 адам

РШ.ТО-2 = 3294,7 / 1795= 1,8 ≈ 2 адам

РШ.ПОС = 14476/ 1795= 8,1 ≈ 8 адам

                                РШ.УЧ = 18420,4 / 1795= 10,2 ≈ 10 адам

РШ.ҚОС = 11069,8 / 1795= 6,2 ≈ 6 адам

 

Нәтижелерді кестеге енгіземіз.

 

4.1 - кесте

Әсерлер        түрлері

Жылдық жұмыс көлемі, ТГ, адам сағат

Жылдық уақыт қоры, сағат

Жұмысшының жылдық уақыт  қоры, сағат

Технологиялық қажетті  жұмысшылар саны, РТ

Штаттағы жұмысшылар саны, РШ

Есептелген мәні

Қабылданған мәні

Есептелген мәні

Қабылданған мәні

КҚК

5345,34

2042

1795

2,6

3

2,9 

3

ТҚК-1

2745,6

2042

1795

1,3 

1

1,5 

2

   ТҚК-2

3294,7

2042

1795

1,7 

2

1,8

2

АЖ

             

Соның ішінде:

посттық

14476

 

2042

 

1795

 

7,1

 

7

 

8,1

 

8

Учаскілік

18420,4

2042

1795

9,1

9

10,2

10

Барлығы: АЖ

32893,6

2042

1795

 

16

 

18

Қосымша жұмыстар

 

11069,8

 

2042

1795

 

5,4 

 

5

6,2

6

Барлығы

       

27

 

31


 

 

 

 

11

 

 

 

  1. Өндірістік посттар санын анықтау.

 

ТҚК және АЖ жұмыстарының 50%-тен астамы посттарда орындалады. Посттар саны техникалық әсерлердің түріне, бағдарламасына, жұмыс көлеміне, ТҚК мен АЖ және димагностикалауды ұйымдастыру әдісіне, өндірістік аймақтың жұмыс режиміне байланысты болады. ТҚК-ді ұйымдастыру әдісі тәуліктік бағдарлама мен жұмыс ұзақтығына байланысты болады.

Техникалық әсерлердің тәуліктік  бағдарламасы келесі формуламен анықталады:

         

ЕОС=

         

         

мұндағы: ДРЗ – аймақтың жылдық жұмыс күндер саны, күн,     

                          (253,305,357,365)

         

ЕОС =11748/ 305 = 38,5 ≈ 39

  

1ОС = 440 / 305 = 1,4 ≈ 1

2ОС = 132/ 305 = 0,4 ≈ 0,4

Тәуліктік жұмыс көлемді келесі формуламен анықтаймыз:

 

                         ТЕОС = NЕОС  · tЕО1, адам-сағат      

                      Т1С     = N  · t11 , адам-сағат

                                                       Т2С     = N · t21 ,  адам-сағат

мұндағы: tЕО1, t11 , t21 – сәйкес келетін АЖ ескерілетін КҚК, ТҚК-1, ТҚК-2           

                                       жұмыстарының бір қызмет көрсетуінің  еңбек     

                                       сиымдылығы, адам-сағат.

 

    tЕО1 = ТЕО (ТР)Г / ∑NЕОГ , адам-сағат

t11 = Т1 (ТР)Г / ∑N , адам-сағат

t21 = Т2 (ТР)Г / ∑N , адам-сағат

 

    tЕО1 = 5345,34 /11748= 0,455 адам-сағат

  t11 = 2745,6 / 440 = 6,24 адам-сағат

t21 = 3294,7 / 132= 24,96 адам-сағат

 

ТЕОС = 39 · 0,455 = 17,7 адам-сағат

Т1С     = 1 · 6,24 = 6,24 адам-сағат

Т2С     =0,4 · 24,96 = 10 адам-сағат

 

    1. ТҚК және АЖ ұйымдастыру әдісін таңдау.

 

ТҚК посттары әмбебап және арнайы болып бөлінеді. Жылжымалы құрамды  орналастыру әдісіне байланысты тупикті және өтпелі болып бөлінеді. ТҚК ұйымдастырудың прогрессивті әдісі - ағымды линияларда орындау болып табылады. Олардың өнімділігі арнайы параллельді посттарға қарағанда 20-25%-ке және әмбебап посттарға қарағанда 40-45%-ке жоғары болады.

ТҚК ұйымдастыру әдісінің қайсы  бірін қолданудың тиімділігі пост сандарымен анықталады, яғни тәуліктік бағдарламаға және жұмыс ұзақтығына байланысты болады. ТҚК ағымды әдісін тиімді қолдануға болатын минимальды тәуліктік бағдарлама нүсқаумен ұсынылған: ТҚК-1 үшін – 12-15, ТҚК-2 үшін – 5-6 технологиялық біріккен автомобильдерді құрайды. Ал, бағдарлама одан аз болса, ТҚК-1 мен ТҚК-2 бөлек арнайы және әмбебап посттарда орындалады.

АЖ посттық жұмыстары әмбебап  және арнайы (параллель) посттарда орындалады.

 

    1. ТҚК посттар санын анықтау.

 

Өндіріс ритмі Ri– бір автомобильдің берілген ТҚК түрінен өтуіне жұмсалатын уақыт.

, минут

мұндағы: С – смена  саны.

 

RЕО = 60 · 8,2 · 1 / 39 = 12,6 минут

RТО-1 = 60 · 8,2 · 1 / 1 = 492 минут

RТО-2 = 60 · 8,2 · 1 / 0,4 = 1230 минут

Пост тактысы τi– посттың орташа жүктелу уақыты.

мұндағы: ţį – постта орындалатын берілген қызмет көрсету түрінің еңбек      

                      сиымдылығы, адам-сағат;

                РП – постта жұмыс істейтін жұмысшылар саны, [1];

                ţП – автомобильді постқа қоюға және алуға кететін уақыт, оны

                       1-3 минут аралығында қабылдаймыз.

τЕО = (60 · 0,455 / 1) + 3 = 30,3 минут

τТО-1 = (60 · 6,24 / 3) + 3 = 127,8 минут

τТО-2 = (60 · 24,96 / 4) + 3 = 377,4 минут

ТҚК посттар санын келесі формуламен анықтаймыз:

ХЕО = 30,3 / 12,6 = 2,4 ≈ 2 пост

ХТО-1 = 127,8 / 492 = 0.25 ≈ 0.3 пост

ХТО-2 =377,4 / 1230 = 0.31 ≈ 0.3 пост

Посттардың бірқалыпсыз  жүктелуін және жұмыс уақытын  пайдалану деңгейін ескере отырып, пост санын келесі формуламен анықтауға  болады:

мұндағы: φ – посттың бірқалыпсыз  жүктелу коэффициенті, [1]

                ήп – жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті, [1]

 

ХЕО = 30,3 · 1,2 / 12.6 · 0,98 = 2,9 ≈ 3 пост

 ХТО-1 = 127,8 · 1,1 / 492 · 0,98 = 0,29 ≈ 0,3 пост

ХТО-2 = 377,4 · 1,1 / 1230 · 0,98 = 0,344 ≈ 0,3 пост

Жылдық жұмыс көлемі арқылы ТҚК посттарының санын келесі формуламен анықтайды:

мұндағы: Т – жылдық жұмыс көлемі, адам-сағат;

           ДРГ – жылдағы жұмыс күндер саны, күн (253,305,357,365);

                 РП – посттағы жұмысшылар саны. [1]

 

ХЕО = 5345,34 · 1,2 / 305 · 8,2 · 1 · 1 · 0.98 = 2,6 ≈ 3 пост

ХТО-1 = 2745,6 · 1,1 / 305 · 8,2 · 1 · 3 · 0.98 = 0,4 пост

ХТО-2 = 3294,7 · 1,1 / 305 · 8,2 · 1 · 4· 0.98 = 0,37 ≈ 0,4 пост

 

    1. Диагностикалау посттарының санын анықтау.

 

Автомобильдің техникалық жағдайын диагностикалау жалпы (Д-1) және күрделі (Д-2) болып екіге  бөлінеді. Д-1 ТҚК-1 мен бірге жүргізіледі  және онда автомобильдің қауіпсіз қозғалуын  қамтамасыз ететін агрегаттардың, түйіндердің, механизмдердің, жүйелердің техникалық жағдайы анықталады. Д-2 жоспарлы ТҚК-2 ден 1-2 күн бұрын жүргізіледі.

Информация о работе Автокөлік кәсіпорнының ТҚК және КЖ жылдық бағдарламасын анықтау