Автокөлік кәсіпорнының ТҚК және КЖ жылдық бағдарламасын анықтау

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2013 в 23:32, реферат

Описание работы

АКК ТҚК және КЖ жылдық бағдарламасын әр түрлі әдіспен анықтауға болады және олардың барлығы циклдік есептеу әдісіне негізделген. Әрі қарай бағдарламаны календарлық жылға есептейміз, өйткені АКК жоспары бір жылға бекітіледі. Цикл дегеніміз жаңа немесе күрделі жөндеуден өткен автомобильдің пайдалану басынан күрделі жөндеуге дейінгі жүрген жолы немесе уақыт кезеңі.

Файлы: 1 файл

ОТЭТ практика.doc

— 234.50 Кб (Скачать файл)

 

Автокөлік кәсіпорнының ТҚК және КЖ жылдық бағдарламасын  анықтау.

 

АКК ТҚК және КЖ жылдық бағдарламасын  әр түрлі әдіспен анықтауға болады және олардың барлығы циклдік  есептеу әдісіне негізделген. Әрі  қарай бағдарламаны календарлық  жылға есептейміз, өйткені АКК жоспары бір жылға бекітіледі. Цикл дегеніміз жаңа немесе күрделі жөндеуден өткен автомобильдің пайдалану басынан күрделі жөндеуге дейінгі жүрген жолы немесе уақыт кезеңі.

 

 1. Автомобильдің КЖ дейінгі жүрісін және ТҚК  мерзімділігін түзету.

 

Бағдарламаны есептеу үшін алдымен қарастырылып отырған АКК үшін нормативті мәндер таңдап аламыз, олар: жылжымалы құрамның КЖ-ге дейінгі жүріс мәнін және ТҚК-1, ТҚК-2 мерзімділіктері. Бұл нормативтер «Автомобиль көлігі жылжымалы құрамының ТҚК және жөндеуі туралы нұсқауымен» бекітілген.

 

  1. Автомомбильдердің КЖ-ге дейінгі жүрісін анықтау.

 

Автмомбильдің КЖ-ге дейінгі жүрісін  анықтау АКК-дары өздерінің тұрған жерлеріне байланысты шарттары ерекше болады. Сондықтан жалпы жағдайда автомобильдің күрделі жөндеуге дейінгі жүрісін LK және ТҚК мерзімділіктерін түзету коэффициенттері арқылы анықтайды. Сонымен автомобильдің КЖ-ге дейінгі жүрісі мына формуламен есептелінеді:

 

LK=L(Н)K · K1 ·K2 ·K3, км

мұндағы: L(Н)K – автомобильдің   күрделі   жөндеуге  дейінгі   нормативті         

                               жүрісі, км;

              K1     -  пайдалану жағдайына  байланысты нормативті түзету        

                          коэффициенті;

                   K2     -  жылжымалы құрамның түріне байланысты нормативті           

                               түзету коэффициенті; 

                   K3     -  табиғи-климаттық жағдайға  байланысты   нормативті                

                               түзету коэффициенті;

К3 3I · K2II

мұндағы: К3I   – табиғи-климаттық     жағдайларды         (ауданның         

                              сипаттамасын) ескеретін коэффициент; 

                  K2II  -  қоршаған   ортаның        зияндылығын         ескеретін                                   

                              коэффициент.

Бұл нормативті мәндердің барлығы  «Автомобиль көлігі жылжымалы құрамының ТҚК және жөндеуі туралы нұсқауынан»  алынады.

Мысал: Салқын климаттық ауданда орналасқан АКК-да ЛАЗ-695 маркалы 56 автобус жолаушы тасымалын ұйымдастырады. Есептеуге қажетті алғашқы мәліметтер:

 

 

 

Автомобиль маркасы…………………………………ЗиЛ-130

Тізімдік саны, А-и…………………………...…………-44 дана

Пайдалану басынан бергі  жүрісі, LK ……………….  -1,7

Орташа тәуліктік жүрісі, lсс      ………………………- 153 км

Пайдалану категориясы ………………………………-III

Табиғи климаттық жағдай ………………………… өте суық

Технологиялық карта  құрастыру………………………… Д2

 

 

Автомобильдердің КЖ-ге дейінгі  жүрісін  анықтаймыз:

LK= 300000 · 0,8 · 1 · 0,63 = 151200 км

К3 = 0,7 · 0,9 = 0,63

Бір маркалы автомобильдердің жаңа және ескі топтарына екі есептеу жүргізбеу үшін және есептеуді оңайлату үшін автомобильдің цикл ішіндегі жөндеуаралық жүрісін Lкср анықтаймыз (LКСР = LЦ)

 

LКСР = (АИ 1 · LK + АИ11 · LK/ ) / АИ , км

мұндағы:  АИ 1 – 1-ші  КЖ-ге дейінгі жүрісі жоқ автомобильдер саны,       

                                барлық автомобильдің 10-25%;

                     АИ11 – 1-ші КЖ-ге дейінгі жүрісі бар, пайдалануда жүрген   

                                автомобильдер саны;

                   LK/    - кез келген толық күрделі жөндеуден кейінгі     

                               автомобильдің жүрісі, км. Ол былай  анықталады:

LK/ =0,8· LK, км

LK/ =0,8·151200 = 120960 км

LКСР = (0,25 · 44 · 151200 + 0,75 · 44 · 120960) / 44 = 128520 км

  1. Автомобильдердің ТҚК мерзімділіктерін анықтау.

 

КҚК мерзімділігі жалпы жағдайда орташа тәуліктік жүріске тең болады. LΣ0 = lсс = 160 км

1-ТКК мерзімділігі  келесі формуламен анықталады:

L1=L(Н)1 · K1 ·K3, км

Мұндағы: L(Н)1 – 1-ТҚК дейінгі нормативті жүріс, км [3]

L1 = 3000 · 0,8 · 0,63 = 1512 км

2-ТҚК мерзімділігі келесі формуламен анықталады:

  L2=L(Н)2 · K·K3, км

Мұндағы: L(Н)2 – 2-ТҚК дейінгі нормативті жүріс, км [3]

 

L2 = 12000 · 0,8 · 0,63 = 6048 км

 

  1. КЖ-ге дейінгі жүрісті және ТҚК мерзімділіктерін орташа тәуліктік жүріс бойынша түзету.

Бұл түзетуде ТҚК-дің әрбір түріне және КЖ-ге белгілі-бір сандық мән таңдалынып алынады,  олар өзара және орташа тәуліктік жүріске сонымен қатар мәні бойынша жақын келетін бекітілген нормативке бөлінетін болуы керек. Нормативтік мәндерден ауытқуы ±10% болуы керек.

 

 

LΣ0 = lсс = 153 км

L1 = lсс · 10 =153 · 20 =3060 км

L1==L1 · 4 =3060 · 4 = 12240 км

LК.СР.=L2 · 22 =12240 · 24 =293760 км

Анықталған мәндерді кестеге енгіземіз.

 

1.1 - кесте

Жүрістер түрлері

Белгіленуі

Жүрістер, км

Норматив-ті мәні

Түзетілген мәні

Орташа тәулікті ескеріп түзетілген мәні

Орташатәул.

ТҚК-1 дейін

ТҚК-2 дейін

КЖ дейін

lcc

L11

L2

LК.ср.

-

3000

12000

300000

-

1512

6048

128520

153

3060

12240

293760


 

 1. ТҚК және КЖ сандарын анықтау.

 

Жылжымалы құрамның бірлігіне келетін  цикл ішіндегі техникалық әсерлер саны – цикл ішіндегі жүрістің сол әсер түрінің жүрісіне қатынасы арқылы анықталады.

КЖ санын анықтаймыз:

мұндағы:  LЦ =LК.СР. –жалжымалы құрамның цикл ішіндегі жүрісі, км

 

Nк = 293760 / 293760 = 1

2-ТҚК санын анықтаймыз:

N2 =293760/12240– 1 = 23

1-ТҚК санын анықтаймыз:

N1 = 293760/3060– (1+23) = 73

 

Цикл ішіндегі КҚК санын анықтаймыз:

NЕО = 293760 / 153 = 1920

Цикл ішіндегі техникалық дайындық коэффициентін анықтаймыз:

мұндағы: ДЭЦ – цикл ішіндегі пайдалнуда болған күндер саны, күн;

ДРЦ – цикл ішіндегі ТҚК мен жөндеуде тұрған күндер саны, күн.

, күн

ДЭЦ = 293760 / 153 = 1920 күн

, күн

мұндағы: ДК – автомобильдің КЖ-де тұрған күндері

             ДТО,ТР - жылжымалы құрамның ТҚК мен КЖ-де тұрған       

                         меншікті күндері, 1000 км жүріске  алынады [3];

               К41 - пайдалану басынан бергі жүрісіне байланысты автомобильдің       

                        ТҚК және АЖ-де тұрған нормативті  меншікті күндерін  түзету                           

                        коэффициенті, [3]

, күн

мұндағы:  ДК1 - автомобильдің КЖ-де тұруы керек нормативті күндері,[3]

                  

 

ДТ – автомобильді зауытқа және кері тасымалдауға кететін күндер саны,         

        ол нормативті КЖ тұрған күннің 10-20% құрайды.

     

Дк = 20 + 2 = 22 күн

 

Дрц = 22 + 0,4 · 293760 · 1,3 / 1000 = 175 күн

αт =1920/ (1920+ 175) = 0,9

Автомобильдің цикл ішіндегі жүрісінен  жылдық жүрістің үлесін көрсететін коэффициент  немесе циклдан жылға өту коэффициенті мына қатынас арқылы анықталады:

мұндағы: LГ – автомобильдің жылдық жүрісі, км

LГ =DРАБ. Г · lсс · αТ, км

мұндағы: DРАБ. Г – кәсіпорынның жылдық жұмыс күндер саны, оны   

                                 автомобильдің линиядағы жұмыс  күндер санына 

                                 байланысты қабылдаймыз (305, 357, 365, 253)

LГ = 305 · 153 · 0,9 = 41999 км

ηГ =41999 / 293760= 0,14

 

Бір автомобильге келетін ТҚК және КЖ жылдық саны мына формуламен анықталады:

NЕОr = NЕО · ηГ

NЕОr = 1920 · 0,14 = 268,8» 267

N1r =N1 · ηr

N1r = 73  · 0,14 = 10,22» 10

N2r =N2 · ηr

N2r = 23  · 0,14 = 3,22» 3

NКГ =NК · ηr

NКГ = 1 · 0,14 = 0,14

 

Барлық паркке келетін ТҚК және КЖ жылдық саны мына формуламен анықталады:

ΣNBоr =NBоr · AU

ΣNBоr = 267 · 44 = 11748

ΣN1r =N1r · AU

ΣN1r = 10 · 44 = 440

ΣN2r =N2r · AU

ΣN2r = 3 · 44 = 132

ΣNКГ =NКГ · AU

ΣNКГ = 0,14 · 44 = 6,16

 

 

 

Анықталған мәндерді 2.1 – кестеге  енгіземіз.

 

2.1 - кесте

Көрсеткіштер

Белгіленуі

Нәтижесі

 1. Цикл ішіндегі КЖ-ге дейінгі тех-лық әсер саны

     Цикл ішіндегі ТҚК  – 2 саны

     Цикл ішіндегі ТҚК  – 1 саны

     Цикл ішіндегі КҚК  саны

 

 1. Техникалық дайындық коэффицинт

 

 1. Бір автомобильге келетін жылдық техникалық әсерлер саны

КҚК

ТҚК-1

ТҚК-2

КЖ

 

 1. Автомобильдің жылдық жүрісі, км

 

 1. Бүкіл паркке келетін техникалық әсерлер саны

КҚК

ТҚК-1

ТҚК-2

КЖ

NК

N2

N1

NВО

 

αТ

 

 

 

NВОе

N1r

N2r

NКr

 

Lr

 

 

ΣNBое

ΣN1r

ΣN2r

ΣNКГ

1

23

73

1920

 

0,9

 

 

 

267

10

3

0,14

 

41999

 

 

11748

440

132

6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ТҚК және АЖ жұмыстарының көлемін анықтау.

 

АКК бойынша жұмыстың жылдық көлемі – адам-сағатпен анықталады және оған КҚК, ТҚК-1, ТҚК-2 мен АЖ жұмыс көлемдері  кіреді. Осы жұмыс көлемдері негізінде өндіріс аймақтары мен учаскілердің жұмысшылар саны анықталады.

ТҚК және жөндеу жұмыстарының жұмыс  көлемдерін табу үшін төмендегі формуланы  пйдаланады:

 

ТЕОr =ΣNЕОr  · tЕО, адам-сағ.

Т1r =ΣN1r  · t1, адам-сағ.

Т2r =ΣN2r  · t2, адам-сағ.

Tтрг =Lг · Аи · tтр/1000, адам-сағ.

 

мұндағы: tЕО, t1, t2 – тиісті техникалық әсерлердің түзетілген еңбек

                                     сиымдылықтары, адам-сағ.

                            tтр -  автомобильдің 1000 км жүрген жолына есептелінген             

                                    АЖ-дің түзетілген еңбек сиымдылығы, адам-сағ.

Техникалық әсерлердің түзетілген еңбек сиымдылықтары келесі формуламен анықталады:

 

tЕО =tЕО(Н) · К2 · К5, адам-сағ.

t1=t1(Н) · К2 · К5, адам-сағ.

t2=t2(Н) · К2 · К5, адам-сағ.

tтр =tтр(Н) · К1 · К2 · К3 · К4 · К5, адам-сағ.

 

Мұндағы: tЕО(Н) , t1(Н) , t2(Н) , tтр(Н) – тиісті техникалық әсерлердің  

                                                            нормативті еңбек сиымдылықтары, [3]

                 К5  -  АКК-да қызмет көрсетілетін және жөнделетін  

                          автомобильдер санын және жылжымалы 

                          құрамның бірігетін топтар санын  ескеретін түзету   

                          коэффициенті, [3]

              К4  -     автомобильдің жалпы жүрісіне байланысты АЖ еңбек           

                          сиымдылығын түзету коэффициенті, [3]

tЕО = 0,35 · 1,0 · 1,3 = 0,455 адам-сағ.

t1 = 4 · 1,0 · 1,3  = 5,2 адам-сағ.

t2 = 16 · 1,0 · 1,3 = 20,8 адам-сағ.

tтр = 5 ·  1,2 · 1 · 1,43 · 1,6 · 1,3 = 17,8 адам-сағ.

 

ТЕОr = 11748 · 0,455 = 5345,34 адам-сағ.

Т1r = 440 · 5,2 = 2288 адам-сағ.

Т2r = 132· 20,8 = 2745,6 адам-сағ.

Tтрг = 41999 · 44 · 17,8 / 1000 = 32893,6 адам-сағ.

Информация о работе Автокөлік кәсіпорнының ТҚК және КЖ жылдық бағдарламасын анықтау