Діяльності Київської міжрегіональої митниці

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2013 в 12:30, отчет по практике

Описание работы

Мета виробничої практики полягає у закріпленні теоретичних, практичних а також методичних знань з менеджменту митної справи, формуванні професійних навичок приймати управлінські рішення на основних напрямках роботи в органах митної служби та розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності Київської міжрегіональої митниці.
Для досягнення даної мети були поставлені наступні задачі:
Загальне ознайомлення з Київською міжрегіональною митницею.
Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності Київської міжрегіональої митниці:
Управління персоналом
Консультативна діяльність та ідентифікація товарів
Організація митного контролю та митного оформлення
Особливості розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем

Содержание работы

ВСТУП 3
Розділ 1. Загальне ознайомлення з Київською міжрегіональною митницею 6
Розділ 2. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності Київської міжрегіональої митниці 11
2.1 Аналіз управління кадровою роботою 11
2.2. Аналіз консультативної діяльності та ідентифікації товарів 15
2.3. Організація митного контролю та митного оформлення 19
2.4. Характеристика митних режимів щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. 29
2.5. Особливості розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем 32
2.6. Аналіз фінансової діяльності, бухгалтерським обліком і звітністю 34
Розділ 3. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності Київської міжрегіональої митниці 38
ВИСНОВКИ 42
Список використаної літератури 45

Файлы: 1 файл

Звіт з практики.doc

— 1.49 Мб (Скачать файл)

 

ЗМІСТ

 

Додатки

 

ВСТУП

З прийняттям Декларації про державний суверенітет України  митна служба набула нового значення.  Пам‘ятного для митників дня, 25 червня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Закон “Про митну справу в Україні”, а 12 грудня того ж року – Постанову “Про введення в дію Митного кодексу України”. Цією постановою було передбачено було також і створення Державного митного комітету України як центрального митного органу держави. Україна створювала свою митну систему, спираючись  на власну суверенність.  

В незалежній Українській  державі організацію митної служби довелося починати буквально з нуля. Основними завданнями Київської  митниці відповідно до митної політики незалежної України стали:

 • контроль і забезпечення виконання законодавства України про митну справу;
 • боротьба з контрабандою і порушеннями митних правил;
 • забезпечення нарахування і стягнення в повному обсязі мита, інших податків і зборів з товарів, що переміщаються через митний кордон України;
 • своєчасного перерахування цих коштів до державного бюджету.

Від 29 листопада 1996 року відповідно до Указу Президента України „Про Державну митну службу України” було здійснено кардинальну  реорганізацію структури митної системи України, змінено принцип  її побудови та управління з територіального на регіональний. Утворено Державну митну службу України, як центральний орган виконавчої влади.

Державна митна  служба України (далі - ДМСУ) є cпеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, створена у 1991 році, для спрямування, координації та контролю за діяльністю митних органів та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи. ДМСУ підпорядковані регіональні митниці, митниці, спеціалізовані установи та організації.

Міжрегіональна митниця є митним органом, який на території закріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу, забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи, здійснює керівництво і координацію діяльності підпорядкованих митниць.

Київська міжрегіональна митниця займає в єдиній системі митних органів України важливе місце, саме в Києві сконцентровані основні імпортери й експортери товарів, головні бази постачання ринку країни.

Київська міжрегіональна митниця – одна з найбільш важливих і рентабельних митниць країни, її внесок до бюджету за останні роки складав близько 25 відсотків загальної суми всіх митних платежів.

Мета виробничої практики полягає у закріпленні теоретичних, практичних а також методичних знань з менеджменту митної справи, формуванні професійних навичок приймати управлінські рішення на основних напрямках роботи в органах митної служби та розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності Київської міжрегіональої митниці.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні задачі:

 • Загальне ознайомлення з Київською міжрегіональною митницею.
 • Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності Київської міжрегіональої митниці:
   • Управління персоналом
   • Консультативна діяльність та ідентифікація товарів
   • Організація митного контролю та митного оформлення
   • Особливості розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем
   • Характеристика митних режимів щодо товарів  і транспортних засобів
   • Обліково-фінансова діяльність
 • Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності Київської міжрегіональої митниці.

Об’єктом звіту  про проходження виробничої практики є Київська міжрегіональна митниця, що підпорядкована ДМСУ, місія якої полягає у забезпеченні сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, гарантуванні безпеки зовнішньої торгівлі та суспільства, захисті митних інтересів України.

 

Розділ 1. Загальне ознайомлення з Київською міжрегіональною митницею

 

Київська міжрегіональна митниця підпорядковується Держмитслужбі.

Київська міжрегіональна митниця (далі - КММ)  у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України, Дисциплінарним статутом митної служби України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії, наказами Держмитслужби [2].

КММ є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі митної справи, який на території закріпленого за ним регіону здійснює в межах своєї компетенції митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи.

Створення, реорганізація та ліквідація КММ здійснюються Держмитслужбою згідно з законодавством України.

Структура, штатний  розпис та кошторис на утримання КММ затверджуються Головою Держмитслужби. Гранична чисельність працівників затверджується наказом Держмитслужби.

Місце розташування Київської міжрегіональої митниці – м. Київ

Адреса: 03680 м. Київ, бул. Івана  Лепсе, 8а

Телефон: (044) 457-96-77, (044) 457-96-84

Факс: (044) 457-96-77

Керівництво митниці: 

Романенко Геннадій Васильович – начальник Київської міжрегіональої митниці; 

Буряк Тетяна Вікторівна – перший заступник начальника Київської міжрегіональої митниці; 

Алєксеев Максим Ігорович – заступник начальника Київської міжрегіональої митниці Міндоходів – начальник управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями; 

Лебединська Наталія Василівна – заступник начальника Київської міжрегіональої митниці [29]. 

Зоною діяльності Київської міжрегіональої митниці визначено:

1) Місто Київ (крім питань, що належить до компетенції Київської обласної митниці), аеродроми "Київ (Антонов) і (Гостомель)" та території митних ліцензійних складів і складів тимчасового зберігання (у тому числі території, що будуть використовуватися за таким призначенням), які розташовані в Київській області, власниками яких є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що перебувають на обліку в цій митниці.

2) Місто Київ та Київську область в частині митного контролю та митного оформлення таких товарів:

 • призначених для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв, консульських установ, представництв іноземних держав та міжнародних організацій, представництв іноземних фірм в Україні, а також особистого користування членів персоналу таких представництв, установ та організацій і членів їх сімей, які мають митні пільги, крім дипломатичної пошти, що вивозиться за межі митної території України через аеропорт "Бориспіль";
 • призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах, а також аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях;
 • що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

3) Митну територію України, зі спеціалізацією митного контролю та митного оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, аміаку та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.

4) Митну територію України у частині митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України будь-яким видом транспорту, для переробки або отриманих в результаті переробки нафтопереробними підприємствами (у разі, якщо митний контроль та митне оформлення нафти, яка надходить трубопровідним транспортом на підприємство, здійснюється підрозділом митного оформлення митниці).

5) Митну територію України у частині митного контролю та митного оформлення аміаку, що призначений для вивезення за межі митної території України через морський торговельний порт "Южний" водними транспортними засобами, доставленого будь-яким видом транспорту для перевантаження на ВАТ "Одеський припортовий завод" та не поміщений у митний режим [2].

В межах своєї  компетенції КММ здійснює ряд стратегічно важливих завдань:

1)Безпосереднє  здійснення митної справи, забезпечення на території закріпленого за нею регіону контролю за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, громадянами вимог законодавства України з питань митної справи.

2) Захист економічних інтересів України.

3) Забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку.

4) Застосування відповідно до закону заходів тарифного й нетарифного регулювання при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

5) Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення форм і методів здійснення митного контролю й митного оформлення.

6) Контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

7) Здійснення  спільно з іншими уповноваженими  органами державної влади заходів  щодо захисту інтересів споживачів  товарів, забезпечення додержання  учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку.

8) Створення в зоні своєї діяльності сприятливих умов для прискорення товарообігу через митний кордон України.

9) Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

10) Розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної справи.

11) Ведення митної статистики.

12) Здійснення верифікації сертифікатів про походження товару з України.

13) Контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереженням державної власності.

14) Своєчасне й повне перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів), справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи, на рахунки відповідних бюджетів згідно з чинним порядком розрахунків і з урахуванням положень Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. Виконання прогнозних показників надходжень до Державного бюджету України [20].

29 січня 2000 року  новий комплекс столичної митниці  був введений в експлуатацію. Сьогодні він  є унікальним не тільки для України, але і для всього Європейського континенту.

Семиповерхова споруда має загальну площу понад 23 тисяч квадратних метрів. Тут розташовані  спеціальні термінали для догляду  великогабаритних вантажівок, 10 тисяч квадратних метрів сучасних складських приміщень, інформаційно-аналітичні, фінансові, оперативні та інші служби митниці.

Київська міжрегіональна митниця – одна з найбільш важливих і рентабельних митниць країни. Досить  сказати, що її внесок до бюджету за останні роки складав близько 25 відсотків загальної суми всіх митних платежів.

Сьогодні КММ складається з 6 митних постів (далі – м/п): митного поста «Київ-Західний», м/п «Київ-Східний», м/п «Київ-Центральний», м/п «Київ-Аеропорт», м/п «Київ-енергетичний» та м/п «Київ-Спеціалізований» (Додаток 1) [29].

Досить складною є організаційна структура Київської міжрегіональої митниці, включаючи в себе значну кількість відділів, які несуть відповідальність за окрему сферу діяльності:

 • відділ митних платежів;
 • відділ організаційного та документального забезпечення;
 • служба боротьби з контрабандою та порушенням митних правил;
 • відділ аналітичної роботи;
 • відділ організаційно-контрольної роботи;
 • оперативний відділ;
 • відділ дізнання та провадження у справах про порушення митних правил;
 • відділ митної варти;
 • відділ організації митного контролю;
 • відділ митних інформаційних технологій;
 • відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;
 • відділ кадрової роботи;
 • відділ митного аудиту;
 • відділ правового забезпечення та ін..

Київська міжрегіональна митниця займає в єдиній системі митних органів України важливе місце. Саме в Києві сконцентровані основні імпортери й експортери товарів, головні бази постачання ринку країни. До того ж у столиці перехрещуються основні автомобільні, залізничні і повітряні шляхи сполучення, що з'єднують Україну з усім світом.

Информация о работе Діяльності Київської міжрегіональої митниці