Американський менталітет

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2011 в 13:30, реферат

Описание работы

Розкрито особливості американського менталітету. Дано порівняняя менталітету американців та українців.

Содержание работы

Вступ ........................................................................................................................3 Розділ 1. Особливості менталітету…………………………............................4

А. Риси сучасного американця……………………...........................................5

В.Особливості американського стилю ділового спілкування ..........................8

Розділ 2
Американське виховання дітей………………………………………..............19

А. Життя яке воно є…… ......................................................................................21

В. До школи з задоволенням................................................................................24

С. Порвіняльні цінності американців та українців ………… ...........................27

Висновки ...............................................................................................................29

Список використаної літератури ........................................................................30

Файлы: 1 файл

Менталіте́т.docx

— 67.32 Кб (Скачать файл)

                                                                                                      

ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ 
 
 

                                                                                        

                                                                          
 
 
 
 

Київ - 2011 
 
 
 
 

Зміст

Вступ ........................................................................................................................3 Розділ 1. Особливості менталітету…………………………............................4

А. Риси сучасного американця……………………...........................................5

В.Особливості американського стилю ділового спілкування ..........................8

Розділ 2

Американське  виховання дітей………………………………………..............19

А. Життя яке воно є…… ......................................................................................21

В. До школи з задоволенням................................................................................24

С. Порвіняльні цінності американців та українців ………… ...........................27

Висновки ...............................................................................................................29

Список використаної літератури ........................................................................30 
 
 
 
 

     Вступ

     Актуальність  дослідження зумовлена недостатнім знаннями нами, українцями, особливостей американського менталітету. У наш час Україна вийшла на міжнародний рівень спілкування. Українські підприємства налагоджують зв’язки з зарубіжними країнами, зокрема США. І ми повинні знати особливості американського менталітету, досконало знати англійську мову. 

     Мета  дослідження полягає у встановленні та порівнянні особливостей американського та українського менталітету. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання конкретних завдань: 1) екскурс в історі ю США; 2)особливості американського стилю ділового спілкування; 3) характеристика сучасного американця. 

     Об’єктом дослідження є особливості американсько менталітету.

     Предметом дослідження є порівняльна характеристика основних особливостей американського та українського менталітету.

     Наукова новизна здобутих результатів полягає в тому, що ми, українці, повинні бути патріотами своєї країни, бути обізнаними в історії англомовних країн, менталітету, зокрема США, поважати традиції  ділових партнерів закордонних країн. Ми повинні  вивчати особливості країн, що беспосередньо взаємодіють з Україною,  поясненнювати особливості взаємодії України з даними країнами, враховуючи властивості американського менталітету.  

     3

Менталіте́т — (від лат. mental - розум, розумовий) своєрідний стан і спрямованість індивідуальної та групової свідомості, набір вже складених на підсвідомому рівні, норм, принципів, архетипів, життєвих орієнтацій, відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь. Ключовими словами в визначенні менталітету є картина світу, набір духовних цінностей, не завжди усвідомлена система життєвих координат та підсвідомих стереотипів. Першочергово менталітет етносу формується залежно від природних і кліматичних факторів місцевості на якій він розвивається, таких як клімат, ландшафт, наявність поблизу річок, зони ризикованого, чи не ризикованого землеробства та ін. На відміну від національної свідомості, та національного характеру, поняття менталітет існує на глибшому підсвідомому рівні і майже не формується історичними та соціальними факторами. Найчастіше слово вживається в контексті саме соціальної спільності (нація, народ, етнос).

Виділяються такі особливості менталітету:

1. Менталітет  відбиває специфічні особливості  відповідного типу культури, особливий  образ думок, які формуються  в тих, хто до даної культури  належить.

2. Менталітет  – це історично зумовлений  феномен. Соціальні перетворення  та еволюції культури приводять  до зміни менталітету, але трансформація  його відбувається лише в наслідок  значних культурних змін.

3. Менталітет  входить до структури індивідуальної  психіки людини в процесі її  залучення до даної культури. На протязі життя ментальність  особливості може модифікуватися, але відбувається це тільки  за умови впливу на індивіда  якої-небудь нової для нього  культурної форми і, як правило  це пов’язано з глибинними  психологічними зрушеннями.

4. У  менталітеті суспільне та індивідуальне  зливаються і стають нерозрізненими. Він являє собою і суспільне  явище, яке виступає як незалежна  від окремих людей соціокультурна  реальність, і явище особистісне,  яке характеризує психіку окремої  людини. Менталітет народу є одночасно  і ментальність його окремих  представників.

5. Менталітет  укорінюється у підсвідомих глибинах  людської психіки, і його носії  можуть усвідомити його зміст  лише ціною спеціальних зусиль. Ментальні установки зазвичай  здаються людині чимось само  собою зрозумілим, і вони спираються  на них у своєму мисленні  і поведінці, не задумуючись,  чому вони саме так думають  і діють, а не інакше.Американці - Нація, основне населення США. Групи американців живуть також у

4

володіннях  США та інших залежних від них  країнах. Чисельність американців (переважно - нащадки іммігрантів, починаючи з 3-го покоління) перевищує 250 млн. чоловік . При консолідації американців в націю ядром її були англійці, шотландці, ірландці, а також голландці, датчани, французи, іспанці та ін. У формуванні американської нації брали участь індіанці (нечисленні нащадки яких живуть тепер переважно в резерваціях) й африканці. Останніх з 17 ст. примусово ввозили в північно-американські колонії як рабів. У складі американців - понад 22 млн. афроамериканців, або негрів США, які створили своєрідну етнографічну групу всередині американської нації. Американська нація в основному склалася до війни за незалежність у Північній Америці 1775-83. Згодом до її складу вливалися представники інших етнічних груп, які іммігрували в США з Південної і Східної . Європи (зокрема, італійці, українці, росіяни, поляки, євреї), з Азії, Мексіки та ін. країн Латинської Америки. Асимілюючись, представники багатьох рас і народів впливали на формування фізичного вигляду американців , їхньої мови й культури. Американська нація відзначається значною внутрішньою неоднорідністю. Поряд з соціальними суперечностями, що притаманні кожній буржуазній нації, в американській нації існує расова проблема. Зазнають дискримінації негри та індіанці. Економічною і побутовою дискримінацією супроводиться процес асиміляції різних груп населення, насамперед представників пізнішої імміграції. Ряд етнічних груп мають тенденцію до обособлення й збереження характерних рис своєї національної культури. А. говорять англійською мовою (з характерними особливостями). Серед віруючих американців.- протестанти, католики, члени різних релігійних сект, іудаїсти та ін.          Сполучені Штати Америки мають найбільшу економіку у світі - у 4 рази крупніше економіки будь-якої країни (за винятком Японії) і в 10 разів крупніше економіки Росії. Америка лідирує по обсязі торгівлі, по промисловому виробництву продуктів харчування, а також по наданню допомоги іншим державам. Крім того, США багато витрачають, будучи найбільшими споживачам споживачем енергії, нафти, пшениці, олійних зерен, гуми, міді, свинцю, цинку, алюмінію, олова, кава і какао. У США мається чотири самих завантажених у світі аеропорту, довжина й обсяг пасажирських перевезень яких у три рази більше, ніж у будь-якій  іншій країні. У США самі довгі у світі мережі автомобільних і залізниць . Тут більше, у будь-якій іншій країні, власників автомобілів, телефонів, холодильників, телевізорів, відео приймачів, посудомийок і мікрохвильових печей. Американці більше всього витрачають на туризм і одержують самий великий прибуток від туризму (майже в 2 рази більше, ніж Франція, що займає друге місце). США лідирують у споживанні води, у викиді забрудників навколишнього середовища і виробництві

5

газетного папера. Крім того, у США найвищий  рівень розводів і убивств.

Сучасний  американець, який він насправді.

США як державне утворення в різні історичні  періоди оцінювалися по-різному - коли зі співчуттям, коли з обуренням, коли з замилуванням, коли зі страхом, - але характер жителів цієї країни викликав однозначне неприйняття. Надмірна діловитість, жадібність, егоїзм, що сполучиться  з неввічливістю, брутальністю, без  духовністю і відсутністю гарних манер  - такі риси споконвіків  приписуються американцям.

Загалом, американці - сущі діти: горлатих, цікаві, секретів зберігати не уміють, витонченістю не відрізняються, у суспільстві  поводяться  негарно.

Сторонній людині легко може одуріти від  однієї вже американської гучної дружелюбності, особливо в центральних  і південних штатах. Стоє вам виявитися  в літаку на сусіднім місці з американцем, і він негайно почне звертатися до вас запанібрата, довідуватися "Ну, як вам Сполучені Штати?", викладати  інтимні подробиці свого останнього розводу. Зазивати до себе на вечерю, пропонувати  грошей у борг, а на прощання ще й  облапить - будь здоровий. Це зовсім не виходить, що назавтра він зможе  згадати, як вас кличуть. Американська дружелюбність - свого роду фізіологічна потреба. Вони люблять любити ближнього  і люблять, щоб любили них. Однак  мандрівник з розумом досить швидко розбирається, що кілька щасливих  хвилин у суспільстві американця зовсім ні до чого не зобов'язують. Американці страшно бояться, що їх до чого зобов'яжуть. Це нація, для якої самою стійкою  формою людських взаємин є поверхневе знайомство.

Масштаб і розмах властиві американцям. У  них усі повинно бути самим-самим. Їхнього почуття, мова, емоції - усе  мало-мало перебільшено. Так усебічні вигуки американських туристів уже  багато років діють на нерви населенню  різних країн світу. При цьому  їм треба показати тільки "саме" - саму стару церкву, найбільшу  картину, найгучніший  дзвін, самий дорогою  палац.

Оптимізм  є невід'ємною частиною способу  життя американця. Що б не відбувалося  у твоєму житті, усі добре, інакше бути на може. "Don't worry, be happy" (Не хвилюйся, будь щасливий!) умовляють рядового американця з екрана телевізора. Знаменита американська форма вітання звучить як пароль і відкликання: "Як справи?", відповідь повинна бути

6

неодмінно: "Усе добре!" і ніяк інакше. Простота і наївність відрізняють жителів  США. Їм властиво дитяче сприйняття світу, у якому є тільки чорне і біле, добро і зло, правда і неправда і немає півтонів, причому щирими завжди є американські цінності.

Наївність американців особливо помітна при  їхньому зіткненні з росіянами. Вони так щиро вірять у не погрішність  і правильність своєї системи, що не в змозі відчути неправду, навіть при всій їхній комерційній хватці. Серйозний літній бізнесмен зі сльозами на очах розповідав про бідного художника  з Росії, що, приїхавши в Америку, перейшов на нову віру, тому що, ввійшовши  в їхню церкву, "відчув якесь печіння  в груди, начебто  там спалахнуло полум'я". Той факт, що цей перехід означав ще посвідка на проживання, матеріальної допомоги і навіть дах над головою, ніяк не зв'язувався в бізнесмена з моментом "просвітління".

                Перша і головна особливість американців - патріотизм. Для американця це не політична пропаганда. Вони дійсно вважають свою країну найкращою, свою демократію найдемократичнішою. Ніхто не зобов'язує американця прикрашати свій будинок національним прапором. А країна палахкотить прапорами. Причиною такого повального патріотизму, на мій погляд, є те, що перші поселенці були людьми відчайдушними і авантюристичні сміливими. Вони пройшли важкий шлях освоєння Нового Світу. Вони скинули британське ярмо. Вони освоїли величезні простори країни. Вони відродили її з племінної в могутню державу. Відстань від Старого Світу дозволила їм будувати свою країну не оглядаючись на європейські моделі. Саме ця пасіонарність молодої нації заклала коріння сьогоднішнього високого як Патріотизму, так і локаль-патріотизму. Де б не жив і як довго б не жив на земній кулі американець, він вважає себе американцем і залишається американцем. Патріотизм для американців (не порожній звук, а чеснота) не в тому, щоб створювати проблеми, а в тому, щоб швидко, без галасу й ефективно вирішувати їх. Американський патріотизм формується від появи на континенті протестантських переселенців. На нових землях вони прагнули створити ту державу, яку уявляли. Цей тип патріотизму — установчий, оскільки державу, в якій буде «кращий порядок», «однакові для всіх закони», ще потрібно встановлювати. Другий важливий принцип, що ліг в основу американського патріотичного комплексу, — визнання абсолютної волі Господа, який наділив американців не лише багатими природними ресурсами, але й здібностями, які дали можливість стати їм великою нацією.

Информация о работе Американський менталітет