Наслідки вчення А. де Токвіля для розвитку політичної науки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Августа 2013 в 21:53, контрольная работа

Описание работы

Перша половина XIX століття - надзвичайно насичений і складний період французької політичної і соціальної історії. Століття розпочалося з коронації Наполеона Бонапарта - однієї з найбільш неординарних постатей європейської та всесвітньої історії. Протягом лише перших п'яти десятиліть політичний устрій Франції мінявся сім разів. На цю епоху падає дві революції і дві реставрації, одна імперія сходить з історичної сцени, а інша - тільки з'являється перед здивованою Європою. Протягом першої половини століття відбувається інтенсивне становлення політичних партій і об'єднань. Процес самоорганізації охоплює всі основні соціальні групи: дворянство і католицьке духовенство, ліберальну буржуазію, пролетаріат.

Содержание работы

Вступ
1. Формування світогляда А.Токвіля
2.Теорія ліберальної демократії А. Токвіля
3. МетодологіяА. Токвіля
4.Творча спадщина А.Токвіля
Висновки
Список літератури

Файлы: 1 файл

Наслідки вчення А. де Токвіля для розвитку політичної науки..docx

— 59.43 Кб (Скачать файл)

План:

  Вступ

1. Формування  світогляда А. Токвіля

2. Теорія ліберальної демократії А. Токвіля

3. Методологія А. Токвіля

4. Творча спадщина А. Токвіля

 Висновки

 Список літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ВСТУП

     Перша половина XIX століття - надзвичайно насичений і складний період французької політичної і соціальної історії. Століття розпочалося з коронації Наполеона Бонапарта - однієї з найбільш неординарних постатей європейської та всесвітньої історії. Протягом лише перших п'яти десятиліть політичний устрій Франції мінявся сім разів. На цю епоху падає дві революції і дві реставрації, одна імперія сходить з історичної сцени, а інша - тільки з'являється перед здивованою Європою. Протягом першої половини століття відбувається інтенсивне становлення політичних партій і об'єднань. Процес самоорганізації охоплює всі основні соціальні групи: дворянство і католицьке духовенство, ліберальну буржуазію, пролетаріат.

     До політичних метаморфоз додаються соціальні та економічні: продовжується промислова революція, розвивається фабрична організація виробництва. Відбувається переворот в транспортній сфері: впроваджуються парові машини, розгортається будівництво залізниць.  Поширюються ідеї католиків, романтиків, лібералів, утопічних соціалістів ... Франція початку і Франція середини XIX століття здаються двома різними країнами.

     Вся історія епохи концентрується в протиріччях і компромісах між основними соціальними і політичними силами. Ще активно заявляє про свої претензії строката за своїм складом аристократія; великі фінансисти і промисловці розраховують взяти державну владу в свої руки. Суперечності між силами Старого порядку і нового суспільства, між взаємовиключними ідеологіями характеризують цей період історії Франції.

     Однією з центральних ідеологій для XIX століття у всій Західній Європі став лібералізм: вчення про свободу особистості і права людини як основних суспільних цінностях. Лібералізм в якості політичної філософії належить європейської думки Нового часу.

     Ліберальний рух у Франції став одним з головних політичних сил, що володів  виразною  доктриною, чітко окресленою соціальною базою і певною перспективою. Французький лібералізм корениться в антиабсолютистських рухах XVII століття, в ідеології епохи Просвітництва (в першу чергу, Монтеск'є), набуває адептів ще при Старому порядку в особі видатних громадських діячів і навіть міністрів двору (Тюрго). Революція 1789 р. одночасно стала втіленням ліберальних принципів і їх нехтуванням: хід революції, що поглинула кращих представників нації в період якобінського терору, нажахав лібералів і став викликом для пошуку нової політичної моделі. Замкнуті в приватному житті або вигнанні за Наполеона, ліберали відкривають нову сторінку своєї історії в період Реставрації. З 1815 року і аж до Другої імперії лібералізм виступає в якості серйозної соціально-політичної сили, яка хоче і може нести відповідальність за розвиток країни. Французький лібералізм висунув у першій половині століття кілька видатних представників - як теоретиків, так і політичних діячів. До них, безперечно, відносяться Марі Жозеф де Лафаєт (1757-1834), Жермен де Сталь (1766-1817), Бенжамен Констан (1767-1830), Франсуа Гізо (1787-1874). Окрему групу «консервативних лібералів» формують Франсуа Рене де Шатобріан (1768-1848) і Астольф де Кюстін (1790-1831); ліберальних католиків - Феліс де Ламенне (1782-1854) і Анрі-Домінік Лакордер (1802-1861). Всі вони походили з різних станів, мали різні долі при революції і пізніше, відрізнялися - часом кардинально - за своїми поглядами. Разом з тим багато чого дає підставу для того, щоб об'єднати їх усіх під егідою ліберального руху.

     Серед ліберальних мислителів нерідко фігурує ще один - більш молодий в зіставленні з «основоположниками» - діяч. Це Алексіс де Токвіль (1805-1859) - видатний історик, політичний і соціальний мислитель. Його особистість і творчість високо оцінювалося багатьма корифеями гуманітарного знання. Видатний німецький філософ XIX століття Вільгельм Дільтей вважав Токвіля «безсумнівно, самим блискучим з усіх політичних аналітиків починаючи з Аристотеля і Макіавеллі» ....

     Токвіль належав до числа тих діячів, чий світогляд характеризують формулою «дивний лібералізм». Частина його інтелектуальної спадщини, безперечно, свідчить про ліберальності поглядів; інша частина доставляє необхідні аргументи для атестації Токвіля як мислителя консервативного табору. У цьому сенсі спадщина Токвіля дуже цінна для дозволу проблеми цілісності лібералізму, для набуття лібералізмом своєї ідентичності в контексті полеміки з консервативною думкою.

     Історія французького лібералізму являє собою важливу частину французької політичної історії XIX століття. Ліберальний рух, користується всім комплексом ліберальних ідей, органічно вписується в контекст політичного розвитку країни. Іноді лібералізм випереджав свій час, іноді відставав від нього, однак постійно вів творчий діалог з іншими політичними силами, шукав свої відповіді на пекучі питання сучасності. Без дослідження ліберальної традиції XIX століття у Франції не можна зрозуміти процеси становлення громадянського суспільства і правової держави в період Третьої, а потім Четвертої і П'ятої республік. Ліберальна політична філософія, у розвиток якої внесли свій внесок видатні французькі мислителі, багато в чому сформувала інтелектуальний клімат наступного, двадцятого, століття. Досвід - інтелектуальний і політичний - французьких лібералів залишається затребуваним у всіх суспільствах, які переживають перехід від досучасного стану до сучасного.

     Творча спадщина Токвіля - законна частина ліберальної традиції. Вона зберігає свою цінність, оскільки розум Токвіля гранично критичний. Безпристрасним аналізом західного досвіду, демонстративною незалежністю і адогматізмом Токвіль вносить свою лепту в розвиток ліберальних ідей. Розуміння ідейних витоків Токвіля, врахування його аргументів проти західної демократії, визначення його місця в ряді класиків ліберальної думки необхідні для адекватного розуміння історії та значення ліберального руху у Франції, а отже, для пояснення всього політичного проекту Нового часу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Формування  світогляда  А.Токвіля.

 

      Алексіс Токвіль народився в сім'ї переконаних роялістів, але вже зі шкільних років за своїми поглядами був близький до лібералізму. Завдяки своїм ліберальним поглядам, а також незвичайно чуйноюї інтуїції він зумів відчути, що сучасне йому правління Карла його уряду, при якому процвітають злидні народу і корупція, веде до катастрофи, і дійсно передбачив революції 1830 року. Він присягнув новому монархові Луї Філіппу, незважаючи на несхвалення його сім'ї та найближчих друзів, проте вдруге принести присягу відмовився, створивши тим самим вельми делікатну для себе ситуацію в рідній країні.

     Говорячи про переконання Токвіля, ми стикаємося з досить складною і суперечливою проблемою. Навряд чи його можна назвати лібералом в класичному розумінні цього слова. Звичайно, мислитель був пристрасно захоплений ідеєю свободи, бачив у свободі особистості головну запоруку для процвітання нації і прагнув захистити цю дорогу йому свободу особистості від напору маси, від загального рівняння, від нав'язуваного їй матеріалізмом і егалітарними принципами нудної одноманітності. З цієї причини Токвіль вважав за краще представницьку форму правління авторитарного режиму, при якому могла взяти верх тиранія більшості, якої він більше всього на світі боявся, і це призвело б до руйнівної загальної рівності. З цієї ж причини він вірив у користь релігії, щоб уберегтися від матеріалізму і зі страху перед цією небезпечною рівністю, адже, на його думку, тільки вплив церкви може врятувати свободу від рівності. Токвіль також вірив у свободу зборів і свободу слова, так як вони були гарантом спонтанних дій і засобом захисту проти впровадження одноманітності і рівняння в суспільстві.

     Отже, Токвіль виступав проти загальної рівності, проти авторитарного режиму і влади мас, що знищують індивідуальну свободу кожної особистості, за що він ревно боровся. Він не був демократом, але його найгарячішим бажанням було обмежити тиранію і привілеї-джерела глибоких суспільних потрясінь. Токвіль вважав необхідним широкий поділ державної влади, вітав принцип децентралізації, вважаючи, що сильна централізація влади є лише гальмом для розвитку країни, не сприяє активному особистому життю громадян, але негативно ставився до загального виборчого права. В якості бажаної форми правління він бачив конституційну монархію, а не республіку, оскільки республіка таїть у собі небезпеку запеклої боротьби за владу. В економіці француз був прихильником класичної ліберальної свободи, проте був переконаний, що держава може принести багато користі, будуючи залізниці, канали, розвиваючи засоби зв'язку, пошту. Можна додати, що мислитель однаково ненавидів і анархію, і революцію, зневажав політиків-інтриганів, не міг пробачити Луї Наполеону створення імперії, яка погубила свободу.

     При всьому при цьому, Токвіль чудово розумів, що рівність неминуче настане, бачив у цьому «визначену понад неминучість», тому прагнув до того, щоб рівність поєднувалася зі свободою, інакше подібний суспільний устрій буде нестерпним для нього. Будучи аристократом за народженням, помірним лібералом по поглядам, Токвіль переживав постійний внутрішній розлад розуму і серця. Він був людиною піднесенею і меланхолійною за характером, наділеним пристрасною натурою, але дуже гордим честолюбним і пристрасно бажав прославитися і зайняти чільне місце в політиці. Такі, коротко, погляди і переконання французького історика, з багажем яких він і відправився вивчати Америку.

     Які ж були обставини його подорожі і мета вивчення американського суспільства? Формально, Токвіль разом зі своїм другом Бомоном вирішив здійснити далеку подорож до США для того, щоб вивчити американські реформи в управлінні в'язницями і пізніше по можливості їх впровадити у французький кримінальний кодекс. Подорож давала йому можливість і вирішити свої особисті проблеми - розбіжність в сім'ї, і послужити новому уряду, не надто себе компрометуючи, і закласти успіх його політичної кар'єри, про який він так мріяв. З листопада 1831 він виношує ідею написання книги про Америку, щоб роз'яснити читачам, як на ділі функціонують американські установи, «про які всі говорять і яких ніхто не знає». При цьому, мабуть, головна мета настільки копіткого дослідження, полягає в наступному: Токвіль розумів, що всей історичний розвиток його батьківщини, Франції, неминуче веде до встановлення рівності. Відомо, наприклад, його вислів про те, що «ми живемо в епоху великої демократичної революції», що «та сама демократія, яка панувала в американському суспільстві, стрімко йде до влади в Європі». Тому в Америці він хотів знайти такі сторони політичного і громадського життя, перенесення яких на французький грунт дозволило б Франції без праці пристосуватися до цієї демократичної революції, що приводить до рівності. Іншими словами, він прагнув дати своїм співвітчизникам вельми вдалий, хоча і не зразковий приклад мирного функціонування суспільства, заснованого на рівності, отримати з цього прикладу користь для Франції, надати своєму уряду керівництво до дії. Тому, можна з упевненістю сказати, що його цікавила не стільки Америка сама по собі, скільки філософські висновки, важливі і корисні для розвитку європейської, зокрема, французької цивілізації, зроблені з спостережень над американською життям.

     Отже, після трьох місяців суперечок і коливань уряду, Токвіль і його друг, нарешті, отримали дозвіл на відпустку і 2 квітня 1831 висадилися в Нью-Йорку. Подорож Токвіля, коротко, можна представити у семи етапах: 1) місто і Штат Нью-Йорк -12 мая-19 липня 1831, 2) Великі Озера і Канада -19 липня-5 вересня, 3) Нова Англія -8 вересня - 8 жовтня, 4) середньоатлантичних штати (Балтімор і Філадельфія) -12 жовтня -22 листопада, 5) Захід -25 листопада - 31 грудня, 6) Південь - 1-17 січня 1832, 7) Вашингтон -18 січня -3 лютого. 

     В Америці Токвіль, згідно Г.У. Пирсону, дійсно багато часу присвятив вивченню в'язниць, але, в, той же час, цікавився й іншими сторонами американського життя. У Вашингтоні він вивчив у досконалості роботу федерального уряду. Француз також познайомився з багатьма знаменитими американцями-з президентом Ендрю Джексоном, з Альбертом Галлатеном, Джоном Куніс Адамсом, Френсісом Лібером і Дрерідом Спарксом. Спілкуючись з американцями, Токвіль задавав безліч питань про природу влади в країні, про їх спосіб життя та багато іншого, формуючи на базі їх відповідей свою власну думку по питанням які його цікавили.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Теорія ліберальної демократії А. Токвіля

     Не рахуючи кількох статей, А.  Токвіль написав всього дві роботи – «Демократія в Америці» і «Старий порядок і ревоюція» (не завершена). Обидві мали величезний успіх; досі вони розглядаються як класика ліберальної політичної думки і знаходяться серед найбільш читаних в західному суспільстві книг. «Демократія в Америці» стала результатом поїзд-ки автора в США. Вона являє собою складний сплав подорожніх нотаток, дослідження, документа, філософського есе та публіцистики. У дослідженні політико-правових явищ Токвіль одним з перших запропонував соціологічні методи. Зокрема, він широко використовував метод інтерв'ювання. Так, під час подорожі по США він розмовляв з людьми з усіх верств американського суспільства: від президента Е. Джексона до індіанців. При цьому він ретельно продумував питання, з'ясовуючи необхідні для вивчення своєї проблеми дані. Крім того, він користувався порівняльно-історичним методом, зіставляючи англо-американську, німецьку та французьку моделі соціально-політичного розвитку.

      Демократія, рівність і свобода у трактуванні Токвіля.

      Основна ідея концепції Токвіля полягає у визнанні неминучості занепаду аристократії і приходу до влади середніх верств населення. Токвіль дійшов висновку, що «великий демократичний переворот, здійснившийся на наших очах, є самим безперервним і постійним з фактів, відомих в історії». З його точки зору, утвердження демократії в Європі є неминуча необхідність, оскільки єдина альтернатива демократії - «тиранія цезарів». Токвіль не був у захваті від демократичної перспективи - в душі він залишався аристократом, але вмів при цьому дивитися фактам в обличчя. Для Токвіля аристократія уособлювала найбільш значущі для нього цінності: свободу, мудрість, освіченість, мистецтво державного управління. Однак при демократії закони виражають більш повно інтереси мас і волю більшості.

     Демократія, в розумінні Токвіля, є такий суспільний і політичний лад, який протилежний феодальному, і не знає кордонів між вищими і нижчими класами суспільства. Серцевина демократії - рівність. Процес затвердження формально-правової рівності Токвіль називає провіденціальним фактом, вказуючи на християнські його витоки. У той же час Токвіль бачить і раціоналістичні причини майбутньої перемоги демократії, бачачи її відповідність принципу соціальної справедливості. «Сьогодні, - підкреслював Токвіль, - нації вже не можуть відмовитися від рівності, проте від них залежить, чи призведе воно до рабства або свободи, до освіти або варварству, до процвітання або злиднів».

Информация о работе Наслідки вчення А. де Токвіля для розвитку політичної науки