Інженерний захист будинків і споруд

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2013 в 11:00, реферат

Описание работы

Необхідність застосування інженерного захисту визначається:
для знову забудовуваних і реконструюються територій - у проекті генерального плану з урахуванням варіантності планувальних і технічних рішень;
для забудованих територій - з урахуванням існуючих планувальних рішень, вимог замовника і на основі зіставлення вартості повного комплексу інженерного захисту з мінімальним його обсягом, включаючи витрати на винос будівель і споруд та відновлення втрачених фондів на нових місцях.

Файлы: 1 файл

Будинки і споруди.doc

— 145.50 Кб (Скачать файл)

Введення

Будинки і споруди, як і люди, теж "хворіють" і "старіють". Причому в умовах Півночі руйнування будівельних конструкцій протікає більш інтенсивно, ніж в інших  регіонах.  
В даний час реально існуюча проблема глобального потепління клімату і, як наслідок, можлива деградація вічної мерзлоти, особливо небезпечна на територіях населених пунктів з розвиненою мережею інженерних комунікацій, гостро ставлять питання про розробку методів та спеціальної техніки для створення стійких до воднотепловим та фізико-хімічних навантажень грунтових структур як на стадії будівництва, так і при виконанні аварійно-відновлювальних заходів.  
Картину, яку ми отримаємо при потеплінні клімату, можна спостерігати частково вже зараз: окремі будівлі і споруди з обводнених і растепленнимі грунтами підстав у результаті аварійних скидів води з інженерних комунікацій. Процес потепління клімату буде супроводжуватися підвищенням середньорічних температур повітря і, як наслідок цього, температур гірських порід в так званій активній зоні, або зоні фундування (область напружено-деформованого стану, що виникає навколо навантаженого фундаменту). З підвищенням температури несуча здатність грунтів підстав почне поступово знижуватися, що активізує термореологіческіе процеси, що призводять до необоротних і, як правило, нерівномірних осідань фундаментів. Мабуть, збільшиться потужність сезонноталого шару, що негативно позначиться на стійкості підземних комунікацій. Геохімічні процеси в відтають грунтах отримають подальший розвиток, різко зросте корозійна активність грунтів. Найбільшу небезпеку представить накладення на температурний фон збільшується з часом геохімічної складової із-за зростання загальної забрудненості територій північних міст і промислових комплексів.  
Безумовно, процес деградації мерзлоти буде відбуватися довгі десятиліття, що дасть можливість приймати відповідні заходи, переглянувши технічні прийоми фундаментобудівництва та інженерної підготовки територій для будівництва на вічній грунтах. Технічна меліорація грунтів, як спосіб спрямованої зміни їх будівельних властивостей, повинна перетворитися у самостійний напрям будівельного виробництва, що забезпечує функціональну надійність будівель і споруд в умовах північної будівельно-кліматичної зони.  
Уникнути катастрофічної порушення міської інфраструктури можна. Однак необхідно вже зараз, на початковому етапі деградаційні процеси, серйозно зайнятися даною проблемою як у науково-методологічному, так і технологічному плані. Вирішувати питання надійності та безпеки міських та промислових інфраструктур необхідно, розглядаючи забезпечення нормальної життєдіяльності як загальнонаціональну програму. У першу чергу, необхідно використовувати результати досліджень, отриманих на геотехнічної полігоні.  
Для усунення причин втрати несучої здатності підстав, що приводить в аварійний стан фундаменти будівель та споруд різного призначення, необхідно, вирішити такі завдання:  
розробити і впровадити технологію глибинного осушення, структурування та хімічного закріплення відталих і пластично мерзлих грунтів з метою отримання стійких до водно-теплових і хімічних впливів грунтових структур, що мають високу несучу здатність і довговічністю;  
розробити техноробочого проект осушення території, максимально використовуючи морфологічні та гідрографічні особливості району, в тому числі стародавні поховані річкові протоки і стариці, які можна використовувати для розвантаження поверхневих дощових і талих вод;  
реконструювати існуючі внутрішньоквартальні інженерні мережі і підвищити надійність споруджуваних, з метою виключення аварійних витоків води, частка якої в річному балансі грунтового та поверхневого стоку порівнянна з обсягом талих і дощових вод;  
впровадити в будівельну практику застосування спеціальних герметиків (типу Акватрон) для захисту верхньої частини паль, оголовники, рандбалок, плит цокольного перекриття, цегляної кладки стін і т.д. від корозії, що особливо важливо для будинків старої споруди з низько розташованими ростверку, контактуючими з грунтом;  
проекти для новобудов повинні містити розділ з інженерного захисту об'єктів від підтоплення і небезпечних кріогенних процесів, зумовлених впливом водно-теплових факторів і незворотними порушеннями геохімічного фону на забудованих територіях. Ці заходи необхідні на підготовчому етапі будівництва, тобто при виконанні робіт з інженерної підготовки будівельних майданчиків;  
розробити та впровадити в проектну практику методи чисельного моделювання термомеханічної поведінки навантажених підстав, з урахуванням спільної роботи основи, фундаментів і надфундаментних конструкцій при динамічно мінливих мерзлотно-грунтових умовах протягом розрахункового терміну експлуатації об'єктів, що дозволить приймати обгрунтовані проектні рішення з управління фізико-механічними параметрами грунтових основ, що гарантують їхню тривалу експлуатаційну надійність.  
Однією з причин масової аварійності будівель, крім низької якості будівництва і недотримання норм експлуатації, є порушення умов теплообміну на кордоні "будівля - основа", що супроводжується, як правило, глибоким засоленням багаторічномерзлих грунтів, а часто і підтопленням підстав, що ініціюють втрату ними несучої здатності. Вирішити проблему аварійності будівель і споруд - значить навчитися управляти процесами, що ведуть до її виникнення.  
 

I. Терміни та визначення

1. Геологічні та інженерно-геологічні процеси і явища - ендогенні та екзогенні геологічні процеси, що виникають під впливом різних природних факторів (і їх поєднань) як поза впливом діяльності людини (геологічні), так і під її впливом (інженерно-геологічні). Характеризуються взаємообумовленістю, нестаціонарністю і успадкованість розвитку, а також детерминированностью. Явища - результат діяльності одного або групи процесів.  
2. Геологічне середовище - багатокомпонентна дискретна динамічна природна система, різноманітно й енергійно взаємодіє зі спорудами. Складається з системи геологічних тіл різних рівнів, різного складу, тектонічної порушеності, вивітрілості, обводнення тощо, які поділяються на формації, субформацій, стратіграфолітологіческіе комплекси, петрографічні типи (пачки, товщі) і Монопородні елементи.  
3. Небезпечні геологічні процеси - геологічні та інженерно-геологічні процеси та гідрометеорологічні явища, які мають негативний вплив на території, народногосподарські об'єкти і життєдіяльність людей (зсуви, обвали, карст, снігові лавини та ін.) Найбільш поширені поєднання процесів, що вимагають комплексних рішень:  
схилові - разом з процесами на берегах морів і водосховищ, абразіонними і ерозійними - на річках;  
ерозійно-селеві в долинах гірських і передгірських областей - спільно з зсувними;  
карстові та суфозійних;  
просадні в лесах та попільних утвореннях;  
сніжні й сніжно-кам'яні лавини.  
4. Інженерний захист територій, будівель і споруд - комплекс інженерних споруд і заходів, спрямований на запобігання негативного впливу небезпечних геологічних, екологічних та інших процесів на територію, будівлі і споруди, а також захист від їх наслідків.  
5. Зсуви - рух мас порід на схилі під впливом власної ваги грунту і навантаження (сейсмічної, фільтраційної, вібраційної), що у результаті зсуву грунту.  
6. Обвали - обвалення (падіння) мас гірських порід (у вигляді великих брил і уламків) в результаті відриву від корінного масиву.  
7. Лавини снігові - зосереджений рух снігових мас, що падають або зісковзують з гірських схилів, у вигляді суцільного тіла (мокрі лавини) або розпиленого снігу (сухі лавини).  
8. Карст - сукупність явищ, пов'язаних з діяльністю вод (поверхневих та підземних) і виражених в розчиненні гірських порід і утворення в них пустот різного розміру і форми, а також у створенні особливого характеру циркуляції і режиму підземних вод і характерного рельєфу місцевості та режиму гідрографічної мережі.  
9. Підтоплення територій - комплексний процес, що виявляється під дією техногенних і, частково, природних факторів, при якому в результаті порушення водного режиму та балансу території за розрахунковий період часу відбувається підвищення рівня підземних вод, що досягає критичних значень, що вимагають застосування захисних заходів.  
10. Затоплення - освіта вільної поверхні води на території в результаті паводків, нагонів хвиль і підвищення рівнів водойм та водотоків.  
 

II. Загальні положення

1. Необхідність застосування  інженерного захисту визначається:  
для знову забудовуваних і реконструюються територій - у проекті генерального плану з урахуванням варіантності планувальних і технічних рішень;  
для забудованих територій - з урахуванням існуючих планувальних рішень, вимог замовника і на основі зіставлення вартості повного комплексу інженерного захисту з мінімальним його обсягом, включаючи витрати на винос будівель і споруд та відновлення втрачених фондів на нових місцях.  
2. Проектування інженерного захисту слід виконувати на основі:  
результатів інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних та інженерно - гідрометеорологічних вишукувань для будівництва;  
планувальних рішень і варіантної опрацювання рішень, прийнятих у схемах інженерного захисту (генеральних, детальних, спеціальних);  
даних, що характеризують особливості використання територій, будівель і споруд, як існуючих, так і проектованих, з прогнозом зміни цих особливостей та з урахуванням встановленого режиму природокористування (заповідники, сільськогосподарські землі тощо) та санітарно-гігієнічних норм;  
техніко-економічного порівняння можливих варіантів проектних рішень інженерного захисту (при її однакових функціональних властивостях) з оцінкою запобігання шкоди.  
При проектуванні інженерного захисту слід враховувати її місто - і об'ектоформірующее значення, місцеві умови, а також наявний досвід проектування, будівництва та експлуатації споруд інженерного захисту в аналогічних природних умовах.  
Для проектування інженерного захисту від особливо складних сполучень небезпечних геологічних процесів слід розробляти спеціальні технічні умови.  
3. Інженерні вишукування для будівництва споруд інженерного захисту слід проводити за завданням проектної організації відповідно до вимог СНиП 1.02.07-87 та державних стандартів з інженерних вишукувань і досліджень грунтів для будівництва.  
Результати досліджень повинні містити прогноз зміни інженерно-геологічних, гідрологічних та екологічних умов на розрахунковий строк з урахуванням природних факторів, а також впливу існуючої і проектованої забудов.  
Якщо через складність інженерно-геологічних та гідрологічних умов за матеріалами вишукувань не представляється можливим виконати необхідні розрахунки і вибрати споруди і (або) заходи, в проекті слід передбачати експериментальні споруди та заходи інженерного захисту та (або) виконання дослідно-виробничих робіт, з подальшим коректуванням проекту.  
4. При проектуванні інженерного захисту слід забезпечувати (передбачати):  
запобігання, усунення або зниження до допустимого рiвня негативного впливу на захищаються території, будівлі та споруди діючих і пов'язаних з ними можливих небезпечних процесів;  
найбільш повне використання місцевих будівельних матеріалів і природних ресурсів;  
можливість переважного застосування активних методів захисту;  
виробництво робіт способами, не приводять до появи нових і (або) інтенсифікації діючих геологічних процесів;  
збереження заповідних зон, ландшафтів, історичних пам'ятників і т.д.;  
належне архітектурне оформлення споруд інженерного захисту;  
поєднання із заходами з охорони навколишнього середовища;  
в необхідних випадках - систематичні спостереження за станом захищаються територій і об'єктів та за роботою споруд інженерного захисту в період будівництва і експлуатації (моніторинг).  
5. При проектуванні інженерного захисту слід розглядати можливість і при необхідності передбачати:  
суміщення споруд, що виконують різні експлуатаційні функції;  
поетапне зведення та введення в експлуатацію споруд при суворому дотриманні технологічної послідовності виконання робіт;  
спеціальні конструктивні рішення і заходи, що забезпечують можливість ремонту проектованих споруд, а також зміна їх функціонального призначення в процесі експлуатації;  
використання і при необхідності - реконструкцію існуючих споруд інженерного захисту.  
6. Заходи щодо інженерного захисту й охорони навколишнього середовища слід проектувати комплексно, з урахуванням прогнозу його зміни у зв'язку з будівництвом споруд інженерного захисту та освоєнням території.  
7. У складі проекту інженерного захисту слід при необхідності передбачати організаційно-технічні заходи, що запобігають загибель людей, що виключають виникнення аварійної ситуації або послаблювати її дію і знижують можливі збитки.  
8. Інженерний захист забудованих або забудовуваних територій від одного або декількох небезпечних геологічних процесів слід проектувати незалежно від відомчої приналежності захищаються територій та об'єктів, при необхідності передбачати утворення єдиної територіальної системи (комплексу) заходів і споруд.  
Вибір заходів і споруд слід виконувати з урахуванням видів можливих деформацій і впливів, ступеня відповідальності та цінності захищаються територій, будівель та споруд, їх конструктивних і експлуатаційних особливостей.  
9. Межі територій, що піддаються впливу небезпечних геологічних процесів, в межах яких потрібне будівництво споруд та здійснення заходів інженерного захисту, слід встановлювати за матеріалами рекогносцирувальних обстежень та уточнювати при подальших інженерних вишукуваннях.  
10. Будівництво споруд та здійснення заходів інженерного захисту не повинні призводити до активізації небезпечних геологічних процесів на прилеглих територіях.  
У випадку, коли споруди та заходи інженерного захисту можуть справити негативний вплив на ці території (заболочування, руйнування берегів, утворення і активізація зсувів тощо) у проекті мають бути передбачені відповідні компенсаційно-відновлювальні заходи.  
11. У необхідних випадках у проекті слід передбачати установку контрольно-вимірювальної апаратури і пристрій спостережних свердловин, постів, геодезичних реперів, марок і т.д. для спостереження в період будівництва та експлуатації за розвитком небезпечних геологічних процесів і роботою споруд інженерного захисту. У проекті мають бути передбачені складу і режим необхідних спостережень (включаючи моніторинг) і відповідні компенсаційно-відновлювальні заходи.  
12. Роботи з освоєння нових забудовуваних і реконструюються територій слід починати тільки після виконання першочергових заходів щодо їх захисту від небезпечних геологічних процесів.  
Введення в експлуатацію споруд і заходів інженерного захисту та будівництво об'єктів, що захищаються повинні бути взаємопов'язані і гарантувати безаварійне ведення робіт, а також функціональне використання споруд інженерного захисту в екстремальних умовах.  
13. Клас споруд інженерного захисту слід призначати згідно з класом чи категорією захищених об'єктів. При захисті території, на якій розташовані об'єкти різних класів або категорій, клас споруд інженерного захисту повинен, як правило, відповідати класу більшості об'єктів, що захищаються. При цьому окремі об'єкти з більш високим класом чи категорією можуть мати локальну захист.  
14. Навантаження і впливи, що враховуються в розрахунках споруд інженерного захисту, коефіцієнти надійності, а також можливі поєднання навантажень слід приймати за СНіП 2.01.07-85 з урахуванням вимог відповідних розділів цих норм.  
Для споруд інженерного захисту водопідпірної типу слід також враховувати вимоги СНіП 2.06.01-86.  
15. Технічна ефективність та надійність споруд та заходів інженерного захисту повинні підтверджуватися розрахунками, а в обгрунтованих випадках - моделюванням (натурним, фізичним, математичним та ін) небезпечних геологічних процесів з урахуванням впливу на них проектованих споруд та заходів.

16. Економічний ефект  варiанту iнженерного захисту визначається  розміром запобігання шкоди території  або спорудження від впливу небезпечних геологічних процесів за вирахуванням витрат на здійснення захисту.  
Під яким запобігли шкодою слід розуміти різницю між збитком при відмові від проведення інженерного захисту та шкодою, можливим і після її проведення. Оцінка збитку повинна бути комплексною, з урахуванням усіх її видів як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері (в тому числі слід враховувати збитки воді, грунті, флорі і фауні і т.п.).

III. Протизсувні та  протиобвальнi споруди та заходи

1. При проектуванні інженерного захисту від зсувних та обвальних процесів слід розглядати доцільність застосування наступних заходів і споруд, спрямованих на запобігання і стабілізацію цих процесів:  
зміна рельєфу схилу з метою підвищення його стійкості;  
регулювання стоку поверхневих вод за допомогою вертикального планування території, влаштування системи поверхневого водовідведення, запобігання інфільтрації води в грунт і ерозійних процесів;  
штучне зниження рівня підземних вод;  
агролісомеліорація;  
закріплення грунтів;  
утримуючі споруди;  
інші заходи (регулювання теплових процесів з допомогою теплозахисних пристроїв і покриття, захист від шкідливого впливу процесів промерзання і відтавання, встановлення охоронних зон тощо).  
2. Якщо застосування заходів і споруд активного захисту, повністю не виключає можливість утворення зсувів і обвалів, а також у випадку технічної неможливості або недоцільності активного захисту, слід передбачати заходи пасивного захисту (пристосування захищаються споруд до обтіканню їх зсувом, що вловлюють споруди та пристрої, протиобвальні галереї та ін).  
3. При виборі одного або комплексу заходів і споруд слід враховувати види можливих деформацій схилу (укосу), ступінь відповідальності захищаються споруд.  
 

IV. Протизсувні споруди  та заходи

1. Штучна зміна рельєфу  схилу (укосу) слід передбачати  для попередження та стабілізації  процесів зсуву, ковзання, видавлювання, осипів та перебігу грунтів,  включаючи зсуви-потоки.  
2. Освіта раціонального профілю схилу (укосу) досягається наданням йому відповідної крутизни, терасування і загальної плануванням схилу (укосу), видаленням або заміною нестійких грунтів, відсипанням в нижній частині схилу упорної призми (банкету).  
3. При проектуванні уступчастої форми укосу розміщення берм і терас слід передбачати на контактах пластів грунтів і на ділянках височування підземних вод. Ширину берм (терас) і висоту уступів, а також розташування і форму банкетів слід визначати розрахунком загальної та місцевої стійкості схилу (укосу), планувальними рішеннями, умовами виконання робіт та експлуатаційними вимогами.  
На терасах необхідно передбачати пристрій водовідводів, а в місцях височування підземних вод - дренажів.  
4. Видалення нестійких грунтів слід передбачати, якщо забезпечення їх стійкості виявляється неефективним чи економічно недоцільним.  
5. На захищаються схилах повинен бути організований безперешкодний стік поверхневих вод, виключено застаивание вод на безстічних ділянках і потрапляння на схил вод з прісклоновой території.  
6. Розрахункові витрати дощових вод у зсувній зоні слід визначати за методом граничних інтенсивностей. Період однократного перевищення розрахункової інтенсивності дощу слід призначати згідно з вимогами СНиП 2.04.03-85.  
7. Скидання талих і дощових вод з забудованих територій, проїздів і площ (за межами зони, що захищається) у водостоки, укладені у зсувонебезпечній зоні, допускається тільки при спеціальному обгрунтуванні. При необхідності такого скидання пропускна здатність водостоків повинна відповідати стоку з усієї водозбірної площі з розрахунковим періодом одноразового переповнення не менше 10 років (ймовірність перевищення 0,1). Пристрій очисних споруд на водостічних колекторах, розташованих у зсувонебезпечній зоні, не допускається.  
8. Випуск води з водостоків слід передбачати у відкриті водойми та річки, а також у тальвеги ярів - з дотриманням вимог очищення відповідно до СНіП 2.04.03-85 і при обов'язковому здійсненні протиерозійних пристроїв та заходів проти заболочування та інших видів шкоди навколишньому середовищу.  
9. Штучне пониження рівня підземних вод (водозниження) слід передбачати для усунення або послаблення разупрочняется і руйнуючої дії підземних вод на грунти, зниження або усунення фільтраційного тиску.  
10. Для досягнення необхідного пониження рівня підземних вод слід застосовувати такі види водопонізітельних пристроїв:  
траншейні дренажі (відкриті траншеї і канави);  
закриті беструбчатие дренажі (траншеї, заповнені фільтруючим матеріалом) для осушення зсувного тіла, розраховані, як правило, на нетривалий термін служби;  
трубчасті та галерейні дренажі - в стійкій зоні за межами смещающихся грунтів для перехоплення підземного потоку при тривалому терміні служби;  
пластові дренажі на ділянках височування підземних вод на схилах (укосах) - для запобігання суфозії і в основі подсипок (банкетів);  
водопонізітельних свердловини різних типів (у тому числі самовиливними і водопоглинаючі) у поєднанні з дренажами або замість них, у разі більшої ефективності чи доцільності їх застосування.  
11. Відведення води з дренажних систем.  
12. Утримуючі споруди слід передбачати для стабілізації зсувних процесів при неможливості або економічної недоцільності зміни рельєфу схилу (укосу).  
Утримуючі споруди застосовують наступних видів:  
підпірні стіни (на природному або пальовому підставі);  
пальові конструкції і стовпи - для закріплення нестійких ділянок схилу (укосу) і запобігання зсувів грунтових масивів за ослабленим поверхням;  
анкерні кріплення - в якості самостійного утримує споруди (з опорними плитами, балками і т.д.) і в поєднанні з підпірними стінами, палями, стовпами.  
13. Для підвищення ефективності роботи утримуючі споруди, коли це доцільно по місцевих інженерно-геологічними умовами, необхідно закріплювати у стійких грунтах.  
14. Для пальових конструкцій слід передбачати, як правило, буронабивні залізобетонні палі. Застосування забивних паль допускається у випадках, коли проведення сваєбойних робіт не погіршує умов стійкості схилу (укосу).  
15. За наявності підземних вод з боку утримує споруди, зверненої до грунту, слід передбачати гідроізоляцію і пристрій застійного дренажу з висновком вод за межі підпираємо грунтового масиву.

V. Протиобвальні споруди  та заходи

1. Утримуючі споруди  слід передбачати для запобігання  зсуву, обвалу, обвалів і вивалів  грунтів при неможливості або  економічної недоцільності зміни рельєфу схилу (укосу).  
Утримуючі споруди застосовують наступних видів:  
підтримують стіни - для зміцнення нависають скельних карнизів;  
контрфорси - окремі опори, врізані у стійкі шари грунту, для підпирання окремих скельних масивів;  
опояски - масивні споруди для підтримки нестійких укосів;  
облицювальні стіни - для запобігання грунтів від вивітрювання і осипання;  
пломби (закладення порожнеч, що утворилися в результаті вивалів на схилах) - для запобігання скельних грунтів від вивітрювання і подальших руйнувань;  
анкерні кріплення - в якості самостійного утримує споруди (з опорними плитами, балками і т.д.) у вигляді кріплення окремих скельних блоків до міцного масиву на скельних схилах (укосах).  
2. Уловлюючi споруди та устаткування (стіни, сітки, вали, траншеї, полиці з бордюрними стінами, надовби) слід передбачати для захисту об'єктів від впливу осипів, вивалів, падіння окремих скельних уламків, а також обвалів обсягом, визначеним розрахунком, якщо пристрій утримуючих споруд або попередження обвалів, вивалів і каменепаду шляхом видалення нестійких масивів неможливо або економічно недоцільно.  
3. Вловлюють стіни та сітки розташовують у підошви схилів (укосів) крутизною 25-35 ° для захисту від впливу осипів, вивалів, падіння окремих скельних уламків і невеликих обвалів. Міцність і стійкість конструкцій уловлюючих стін перевіряються на статичне навантаження від обвальних мас, а також на удар уламків скельного грунту.  
4. Вловлюють траншеї і вловлюють полиці з бордюрної стіною слід розміщувати у підошви обвалонебезпечних схилів (укосів) заввишки до 60 м і крутизною понад 35 ° для захисту від вивалів окремих уламків грунту об'ємом до 1 куб. м, що вловлюють - вали біля підніжжя оголених обвалонебезпечних схилів великої протяжності.  
5. Вловлюють стіни, траншеї і вали допускається розташовувати на схилах на висоті не більше 30 м над об'єктом, що захищається при крутизні схилу не більше 25 °.  
З низової сторони нагірних (розташованих на схилі) уловлюючих траншей слід улаштовувати вали з місцевого грунту з упорами iз кам'яної або бутобетонної кладки.  
6. Огороджувальні стіни слід розміщувати біля підніжжя схилів (укосів) заввишки до 30 м (відповідно 50 м) і крутизною 40-45 ° для уловлювання дрібних (до 0,01 куб. М) уламків скельного грунту або затримування обсипається скельного грунту.  
7. Баражнi стiни слiд улаштовувати в крутопадаючих тальвегах балок і розпадком для затримування скочуються по них скельних уламків.  
У нижній частині баражних стіни повинно бути передбачено отвір для пропуску вод, що стікають по балці або розпадку.  
8. Загороджувальні сітки слід застосовувати для захисту об'єктів, близько розташованих до підошви схилу (укосу), від падаючих скельних уламків.  
9. Надовби слід передбачати на затяжних схилах висотою до 50 - 60 м і крутизною до 30 ° в комплексі з іншими уловлюють спорудами і пристроями для погашення швидкості уламків скельного грунту.  
10. При розміщенні на схилі (укосі) кількох уловлюючих споруд або пристроїв (крім надовби), розташованих на різній висоті, у проекті необхідно передбачати перекриття їх (в плані) на довжину не менше 5 м.  
11. У проектах уловлюючих споруд і пристроїв слід передбачати можливість під'їзду транспортних засобів та очищення уловлюючих пазух від скупчення продуктів вивітрювання, осипів і обвалів в умовах експлуатації.  
12. Габаритні розміри уловлюючих споруд і пристроїв слід призначати з умови виключення можливостi перельоту, вискакування і викочування скельних уламків, що падають зі схилу (укосу).  
13. Розміри і форму уловлюючих пазух слід призначати за розрахунками на міцність і стійкість в залежності від швидкості, маси і розмірів падаючих скельних уламків.  
Дну уловлюючих пазух слід надавати поздовжній ухил не менше 0,002 у напрямку до кінців споруди.  
14. Протиобвальнi галереї необхідно розміщувати на обвальних ділянках залізниць, автомобільних і пішохідних доріг.  
15. Галереї слід розміщувати на відстані від вогнища обвалу, що виключає можливість падіння скельних уламків безпосередньо на покрівлю галерей.  
16. На покрiвлi галерей необхідно влаштовувати амортизуючу грунтову відсипання, що знижує динамічний вплив обвалів, що запобігає пошкодження конструкцій і забезпечує скочування уламків через галерею.  
17. На покрiвлi галерей під відсипанням необхідно укладати гідроізоляцію, а також передбачати вiдведення з покрівлі галерей поверхневих вод.  
Для відводу підземних вод, що надходять до галереї з верхової сторони, повинен бути влаштований поздовжній застенний дренаж.  
18. Розміри поперечного перерізу галерей повинні задовольняти вимоги СНіП II-44-78.

Информация о работе Інженерний захист будинків і споруд