Соціально-економічні передумови генези індустріального суспільства у Західній Європі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2013 в 23:18, контрольная работа

Описание работы

Перехід від феодальних до капіталістично-індустріальних суспільств у Західній Європі мав переважно еволюційний характер, хоч і вибухав час від часу буржуазними революціями. Все ширше застосовувалися нові економічні форми - оренда на селі, розвиток позацехової промисловості, підпорядкування економіки ринкові та товарно-грошовим відносинам. За цих обставин зростала ефективність праці, розвивалися продуктивні сили, змінювалися виробничі відносини.

Файлы: 1 файл

1. Соціально-економічні передумови генези індустріального суспільства у Західній Європі.docx

— 14.29 Кб (Скачать файл)
  1. Соціально-економічні передумови генези індустріального суспільства у Західній Європі.

Перехід від феодальних до капіталістично-індустріальних суспільств у Західній Європі мав переважно еволюційний характер, хоч і вибухав час від часу буржуазними революціями. Все ширше застосовувалися нові економічні форми - оренда на селі, розвиток позацехової промисловості, підпорядкування економіки ринкові та товарно-грошовим відносинам. За цих обставин зростала ефективність праці, розвивалися продуктивні сили, змінювалися виробничі відносини.

Поряд із феодалами формуються нові соціальні групи населення - буржуазія, наймані робітники, купецтво, інтелігенція, міщани та інші категорії. Вони вступають  у гострий конфлікт зі старою феодально-абсолютистською  системою й революційним шляхом добиваються  зміни устрою та створення нових  державних відносин, заснованих на демократичних засадах.

Буржуазія як новий клас капіталістичного суспільства сформувалася з середньовічного бюргерства, лихварів, купців, заможних ремісників. Володіючи досить великими капіталами, вона (в союзі з пролетаріатом та іншими верствами населення) розгорнула боротьбу за зміну суспільного устрою. В окремих країнах це протиборство протікало по-різному.

В Англії внаслідок революції 1640-1660 рр. було ліквідовано феодальну власність на землю було проголошено свободу промислового й торгового підприємництва, усунено основні перепони для господарського піднесення.

Хід економічного розвитку Нідерландів  гальмувала Іспанія, яка у XVI ст. перетворила  країну у свою колонію, що стало причиною революції 1566-1609 рр., яка носила національного-визвольний характер, однак перемогла тільки у північних провінціях які 26 липня 1581 р. проголосили свою повну незалежність.

Внаслідок революції у Франції (1789-1794) було ліквідовано середньовічні  порядки – феодальні привілеї, селянські повинності, їх борги феодалам. Ліквідації підлягали данина, феодальні  суди, продаж урядових посад. Було скасовано  цеховий устрій та державну регламентацію  промислового виробництва. Проголошувалася свобода торгівлі, відмінялося рабство у французьких колоніях. Власність оголошувалася святою і недоторканою, оподаткуванню підлягали усі громадяни.

Отже, в XVI-XVII ст. було закладено основи нових соціально-економічних відносин європейської цивілізації, які визначили головні риси розвитку сучасного світу.


Информация о работе Соціально-економічні передумови генези індустріального суспільства у Західній Європі