Якість продукту (послуги) контроль та управління нею

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Января 2014 в 14:13, курсовая работа

Описание работы

Перший етап датується початком минулого століття і пов’язаний з становленням системи управління Ф.Тейлора (1905р.), який є засновником сучасної теорії управління якістю.
Система Тейлора базується на трьох основних принципах:
нормування вимог до якості виробів у вигляді полів допуску;
контроль виконання встановленних вимог;
система мотивації, яка передбачає штрафи за дефект, а також звільнення.

Содержание работы

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи контролю за якістю продукту(послуги)
1.1. Сутність і контроль в управлінні якістю 5
1.2. Вплив системи управління на якість продукції 7
1.3. Організація технічного та статистичного контролю за якістю 15
РОЗДІЛ 2. Методологічні основи стандартизації в управлінні якістю
продукції (послуги)
2.1. Значення стандартів і сертифікації в управлінні якістю 24
продукції
2.2. Ціна якості продукту(послуги) 29
РОЗДІЛ 3. Практика управління якості на підприємстві ВАТ “Бремор”
3.1 Загальна характеристика ВАТ “Бремор” 33
3.2 Основні техніко-економічні показники підприємства
ВАТ “Бремор” 35
3.3 Вплив факторів на управління якістю продукції на підприємстві
ВАТ “Бремор” 42
РОЗДІЛ 4 . Шляхи підвищення ефективності системи контролю за якістю на
підприємстві ВАТ “ Бремор”
4.1. Заходи щодо вдосконалення системи контролю якості на
підприємстві ВАТ “Бремор” 46
4.2. Економічно ефективне підвищення якості продукції
ВАТ “Бремор” 48
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Файлы: 1 файл

Курсовая работа 6 курса.doc

— 504.00 Кб (Скачать файл)

ПВНЗ Європейский Університет

Криворізька філія

Кафедра менеджменту  та соціально -

гуманітарних  дисциплін

 

 

« Якість продукту (послуги) контроль та управління нею»

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни менеджмент

Студентки VІ курсу групи ЗМ-08

Наратько  Олени Вікторівни

 

Науковий  керівник:

к.т.н., доц.Гладир В.В.

 

м. Кривий Ріг

2013г.

ЗМIСТ

 

ВСТУП

        РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи контролю  за якістю продукту(послуги) 

       1.1. Сутність  і контроль в управлінні якістю                                           5                   

       1.2. Вплив системи управління на якість продукції           7

       1.3. Організація  технічного та статистичного  контролю за якістю     15

     РОЗДІЛ 2. Методологічні основи стандартизації  в управлінні якістю   

                           продукції (послуги)

2.1. Значення стандартів і сертифікації в управлінні якістю               24

   продукції

2.2. Ціна якості продукту(послуги)           29

РОЗДІЛ 3. Практика управління якості на підприємстві ВАТ “Бремор”

3.1 Загальна характеристика ВАТ “Бремор”                                         33

3.2 Основні техніко-економічні показники  підприємства 

ВАТ “Бремор”                       35 

3.3 Вплив факторів на управління  якістю продукції на підприємстві     

ВАТ “Бремор”              42

РОЗДІЛ 4 . Шляхи підвищення ефективності системи контролю за якістю на    

                підприємстві ВАТ “ Бремор”               

4.1. Заходи щодо вдосконалення  системи контролю якості на 

       підприємстві  ВАТ “Бремор”                       46 

               4.2. Економічно ефективне підвищення  якості продукції              

                      ВАТ “Бремор”             48 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   

 

 

ВСТУП

 

 

 

Для ознайомлення з будь-якою сферою діяльності потрібно хоча б коротко зупинитись на витоках і основних етапах розвитку. Незважаючи на те що на сьогоднішній день відсутня науково обгрунтована систематизація у визначенні основних стадій розвитку питань у галузі якості, більшість фахівців виділяють чотири основні етапи форм і методів робіт з якості.

Перший етап датується  початком минулого століття і пов’язаний з становленням системи управління Ф.Тейлора (1905р.), який є засновником сучасної теорії управління якістю.

Система Тейлора базується  на трьох основних принципах:

 • нормування вимог до якості виробів у вигляді полів допуску;
 • контроль виконання встановленних вимог;
 • система мотивації, яка передбачає штрафи за дефект, а також звільнення.

По суті система Тейлора  є системою управління якістю кожного  конкретного виробу. Але виробництво- це процес, для підвищення ефективності виробничих процесів і якості продукції необхідно було керувати цими процесами.

Другий етап датується 1930-1950 рокамиі  називається управлінням якостю. На даному етапі основна увага  приділяється системам управління, випробуванням продукції і управління документацією з метою досягнення керованості процесами і усунення невідповідності вимогам.

Третій етап- забезпечення якості або загальне управління якістю датується 1950-1970 роками.

На даному етапі управління якістю починає функціонувати на стадії проектування, запроваджуються контроль і оцінка надійності обладнання при експлуатації і його технічне обслуговування.

У другій половині восьмидесятих років  на основі узагальнення міжнародного досвіту у галузі забезпечення якості і британських стандартів ( BS 5750) були розроблені і прийняті міжнародні спеціальні вимоги до системи менеджменту якості- стандарти міжнародної організації по стандартизації ( ISO) серії 9000 і 10000.

Четвертий етап називається загальним менеджментом якості і починається з 1980 років.

На цоьму етапі розвитку були подолані всі недоліки завдяки концепції  загального менеджменту якості. Підприємство, яке орієнтується на загальну якість процесів, має чітке уявлення про  першочерговість значення вимог споживачів і необхідність їх задоволення для покращення стану підприємчтва на ринку, про те, що якість повина охоплювати всі сфери діяльності і не обмежуватись якістю виробленої продукції. Загальний менеджмент якості повинен охоплювати такі сфери, як навколишне середовище, безпека і охорона здоров’я. Зростає увага керівників підприємств до задоволення потреб персоналу, тобто якість стає глобальним і всеохоплюючим розумінням і основою розвитку сучасного бізнесу.

Підвищення якості продукції відіграє основну роль для підприємства, споживача і економіки в цілому. Від результатів у галузі якості зараз залежить те, чи зможуть підприємства україни і економіки в цілому інтегруватись у світове господарство, як буде оцінена країна світовим співтовариством у ролі повноправного партнера чи сировинного придатку.

Предметом курсової роботи є якість продукту (послуги) контроль та управління нею. Об’єктом дослідження є  управління якістю продукту на підприємстві ВАТ “Бравор”. Мета курсової роботи: визначити шляхи підвищення ефективності системи контролю за якістю на підпрємстві ВАТ” Бремор”.

Відповідно сформованої мети визначені  такі завдання:

 • розкрити теоретичні основи контролю за якістю продукту( послуги);
 • розкрити загальну характеристику ВАТ” Бремор”;
 • Оцінити стан управління якістю на ВАТ “Бремор”;
 • Визначити напрямки підвищення ефективності системи контролю за якістю на підприємстві ВАТ “Бремор”.

У курсовій роботі використана  вітчизняна та закордонна нормативно-законодавча  база.

5

РОЗДІЛ 1: Теоретичні основи контролю за якістю продукту(послуги)

 

  1. Сутність і контроль в управлінні якістю

Успіх організації значною  мірою визначається якістю товарів  та послуг. Інакше кажучи, для досягнення успіху в своїй діяльності організація  має забезпечити конкурентоздатну якість та конкурентоздатну ціну на свої товари і послуги.

Під якістю продукції  чи послуги найчастіше розуміють  сукупність її властивостей, які зумовляють рівень здатності задовольняти певні  потреби споживачів відповідно до їх призначення.

Управління якістю- такі напрями діяльності функції загального управління, які визначають політику в галузі якості, мету і відповідальність, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, керування якістю, забезпечення якості та полвпшення якості в межах системи якості.

Таке розуміння управління якістю містить у собі такі три  елементи: суб’єкт управління ( хто впливає), об’єкт управління 9 на що направлений вплив) і сам механізм впливу.

Якість- це відносний  термин, що має різний зміст для  різних людей. Якість часто трактують як суб’єктивне поняття. Наприклад, Ф. Кросбі визначає його як “відповідність вимогам”. У.Демінг вважає, що “ управління якістю не означає досягнення досконалості, воно означає отримання такого рівня якості, на який розраховує ринок”. Дж. М. Джуран визначає якість як “ відповідність призначенню”. А.В. Фегенбаум називає якість “ чукупність складних ринкових, технічних, виробничих та експлуатаційних характеристик, завдяки яким виріб (або послуга) відповідає очікуванням споживача”. Дж.Х.Харингтон визначає якість як

“ задоволення або  перевищення вимог споживача  за прийнятною для ньго ціною”. Ланцюг поняття якості відображає три важливих аспекти якості. ( рис 1.1)

На етапі 1 якість означає той  ступень, коли послуги чи товари організації відповідають її технічним умовам. Цей аспект якості називають якістю відповідності технічним умовам виробництва. На етапі 2 оцінюється якість конструкції.

6


           Якість відповідності                                Конструкційна                                 Функціональна якість


 

                 технічним умовам                                  якість продукту

                     виробництва

                   Етап 1                                                    Етап 2                                                        Етап 3

Рис.1.1 Ланцюг поняття якості

Іншими словами, якість може відповідати технічним вимогам фірми на технологію виготовлення виробу, але сама конструкція може бути як високої, так і низької якості. На етапі 3 якість означає той ступень, на якому робота чи функціонування послуг чи товарів організації задовольняють потреби споживача. Цей аспект якості називається функціональною якістю ( якістю роботи, експлуатації). Таким чином, послуги чи товари організації можуть відповідати внутрішнім технічним умовам виробництва (етап 1), сама конструкція товару може бути відмінною ( етап 2), але послуга чи виріб може не задовальняти потреби споживача ( етап3). Наприкалад, підприємство може випускати підручники з математики для 10 класу, в обкладинку якого вмонтовано мікрокалькулятор. І хоч якість відповідно до технічних умов виробництва і якість конструкції виробу відмінні, учням все-таки треба мати недорогий підручник з математики та окремо мікрокалькулятор, який можна використати на інших уроках. Тобто в даному разі рейтинг фірми-виробника з точки зору функціональної якості буде низьким. Усі три аспекти однаково важливі, тому недопрацювання в будь-якому з них може створити великі проблеми для фірми.

Показники якості продукції. Стосовно кожного виду продукції обирається відповідний перелік показників, що найточніше і найповніше відображають її якість. Виділяють такі показники якості продукції:

 • одиничні- характеризують якусь одну властивість продукції( потужність, швидкість…);
 • комплексні – враховують сукупність об’єднаних властивостей (надійність);
 • визначальні -оціночні показники, за якими приймаються ішення;

 

7

 • інтегральні- виражають економічні показники, тобто рівні відношення сумарного корисного ефекту до сумарних затрат на створення та експлуатацію продукції( або споживання);
 • призначення- продуктивність, швидкість,потужність…;
 • надійність- безвідмовність ( ймовірність безвідмовної роботи), довговічність ( ресурс, термін служби), ремонтопридатність ( середня тривалість поточного ремонту, технічного одягу…);
 • ергономічні, які враховують гігієнічні, фізіологічні, антропометричні та психологічні властивості людини;
 • естетичні- враховують стиль, колір, моду, оздоблення…;
 • технологічності- трудомісткість і собівартість виготовлення, питома вартість ремонтів…;
 • стандартизації та уніфікації- кількість стандартизованих, нормалізованих та уніфікованих деталей у загальній кількості деталей у виробі;
 • придатність до транспортування- середня тривалість і трудомісткість підготовки продукції до транспортування, середня тривалість встановлення на засоби пересування…;
 • патентно-правові- патентний захист і чистота, територіальне розповсюдження;
 • екологічні- вміст шкідливих домішок, що викидаються в навколишнє середовище, ймовірність забруднення навколишнього середовища шкідливими відходами при зберіганні, транспортуванні та експлуатації;
 • безпеки- показники спрацювання захисних пристроїв,електрична міцність ізоляції…

1.2  Вплив системи на  якість  продукції

 

 

Система якості – сукупність організаційної структури, розподілу відповідальності, процесів, процедур і ресурсів, що забезпечує загальне керівництво якістю. Це визначення дане в міжнародному стандарті ІSО 8402.

8

Система якості створюється  й впроваджується як засіб, що забезпечує проведення певної політики й досягнення поставленої мети.

Політика підприємства в області якості формується вищим  керівництвом підприємства.

Система якості включає:

 1. забезпечення якості;
 2. управління якістю;
 3. поліпшення якості.

У системі якості функціонують замовник (споживач) і постачальник (виготовлювач).

Система якості, що забезпечує політику підприємства й досягнення мети в області якості включає:

Информация о работе Якість продукту (послуги) контроль та управління нею