Які вам відомі зміни в балансі, що спричинені господарськими операціями? Наведіть приклади

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2013 в 15:44, контрольная работа

Описание работы

В процесі діяльності кожного підприємства як господарські засоби, так і джерела їх утворення постійно змінюються. Такі зміни відбуваються, зокрема, під впливом здійснюваних господарських операцій.
Господарська операція являє собою дію, яка призводить до змін в структурі господарських засобів і джерел їх утворення. В свою чергу господарські операції можуть бути як позитивними (відпущено виробничі запаси із складу у виробництво), так і негативними (частина готової продукції не відповідала технічними вимогам і була остаточно забракована).

Файлы: 1 файл

Контрольна робота№1-решение.docx

— 33.73 Кб (Скачать файл)

Контрольна робота №1

      1. Які вам відомі зміни в балансі, що спричинені господарськими операціями? Наведіть приклади.

Відповідь:

 В процесі діяльності кожного підприємства як господарські засоби, так і джерела їх утворення постійно змінюються. Такі зміни відбуваються, зокрема, під впливом здійснюваних господарських операцій.

Господарська операція являє  собою дію, яка призводить до змін в структурі господарських засобів і джерел їх утворення. В свою чергу господарські операції можуть бути як позитивними (відпущено виробничі запаси із складу у виробництво), так і негативними (частина готової продукції не відповідала технічними вимогам і була остаточно забракована).

Є чотири типи господарських  операцій, які призводять до змін або  лише в структурі господарських засобів, або лише у структурі джерел утворення господарських засобів, або у структурі господарських засобів і джерел їх утворення одночасно. Якщо взяти до уваги, що господарські засоби і джерела їх утворення знаходять своє відображення відповідно в активі і пасиві балансу, то можна зробити висновок, що вказані типи господарських операцій призводять до змін або в активі, або в пасиві, або в активі і пасиві балансу одночасно.

Отже, дамо характеристику таких операцій і тих змін, до яких вони призводять у бухгалтерському балансі.

Перший тип господарських  операцій передбачає, що зміни відбуваються лише в структурі господарських засобів, тобто активі балансу (одна стаття збільшується, а інша зменшується на одну і ту ж суму), але підсумок по активу в цілому залишається незмінним.

Другий тип господарських  операцій передбачає, що зміни відбуваються лише в структурі джерел господарських засобів, тобто пасиві балансу (одна стаття збільшується, а інша зменшується на одну і ту ж суму), але підсумок по пасиву в цілому залишається незмінним.

Третій тип господарських  операцій передбачає, що відбувається одночасне збільшення як господарських засобів (збільшення окремих статей активу балансу), так і джерел господарських засобів (збільшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок і по активу, і по пасиву балансу зростає, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.

Четвертий тип господарських  операцій передбачає, що відбувається одночасне зменшення як господарських засобів (зменшення окремих статей активу балансу), так і джерел утворення господарських засобів (зменшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж суму. В цілому підсумок і по активу, і по пасиву зменшується, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.

Для більшої наглядності  змін, які відбуваються в структурі  активу і пасиву, складемо початковий баланс на прикладі умовного підприємства (табл. 1.1.) з невеликою кількістю статей і розглянемо декілька господарських операцій. 

 

Таблиця 1.1.

Баланс 

підприємства “Росток” (початковий) 

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума,грн.

Назва статті

Сума,грн.

Основні засоби

25000

Статутний капітал

20000

Виробничі запаси

6000

Прибуток

11500

Незавершене виробництво

2500

Кредити банків

4000

Грошові кошти в національній валюті

5000

Заборгованість по оплаті праці

3000

Баланс

38500

Баланс

38500


 

 

Операція першого типу. Відпущено зі складу виробничі запаси у виробництво для виготовлення продукції на суму 4000 грн.

Результатом здійснення цієї операції стало зменшення в структурі активу балансу вартості виробничих запасів (6000-4000) = 2000 грн. та збільшення вартості незавершеного виробництва (2500+4000) = =6500 грн. Поруч з тим підсумок по активу балансу в цілому залишився незмінним, а рівність між активом і пасивом не порушилася.

Результатом здійснення операції першого типу стали відповідні зміни у балансі (табл. 1.2).

До господарських операцій першого типу відносяться також: оприбуткування готової продукції  із виробництва на склад, отримання  грошей із розрахункового рахунку у  касу, видача грошових коштів із каси під звіт працівникам підприємства та ін. 

 

Таблиця 1.2.

Баланс

підприємства “Росток” (після операції першого типу)

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума,грн.

Назва статті

Сума,грн.

Основні засоби

25000

Статутний капітал

20000

Виробничі запаси

2000

Прибуток

11500

Незавершене виробництво

6500

Кредити банків

4000

Грошові кошти в національній валюті

5000

Заборгованість по оплаті праці

3000

Баланс

38500

Баланс

38500


 

 

Операція другого типу. Частину прибутку спрямовано на збільшення статутного капіталу підприємства на суму 8000 грн.

Результатом цієї операції стало зменшення в структурі  пасиву балансу прибутку підприємства (11500 - 8000) = 3500 грн. та збільшення розміру статутного капіталу (20000 + 8000) = 28000 грн. Поряд з тим підсумок по пасиву балансу в цілому залишився незмінним, а рівність між активом і пасивом балансу не порушилася.

Результатом здійснення операції другого типу стали відповідні зміни у балансі (табл. 1.3.). 

 

Таблиця 1.3.

Баланс

підприємства “Росток” (після операції другого типу) 

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума,грн.

Назва статті

Сума,грн.

Основні засоби

25000

Статутний капітал

28000

Виробничі запаси

2000

Прибуток

3500

Незавершене виробництво

6500

Кредити банків

4000

Грошові кошти в національній валюті

5000

Заборгованість по оплаті праці

3000

Баланс

38500

Баланс

38500


 

 

До господарських операцій другого типу відносяться також: утримання із заробітної плати працівників  суми прибуткового податку, утримання  із заробітної плати працівників  до фондів соціального спрямування, погашення заборгованості перед постачальником за рахунок довгострокового або короткострокового кредиту банку та ін.

Операція третього типу. Отримано на розрахунковий рахунок  підприємства кредит банку у розмірі 5000 грн.

Результатом здійснення цієї операції стало одночасне збільшення як по активу балансу, зокрема грошових коштів в національній валюті (5000+5000) = 10000 грн., так і по пасиву балансу, зокрема заборгованості перед банком за кредитами (4000+5000) = 9000 грн. Треба зазначити, що підсумок як по активу, так і по пасиву зріс на одну і ту ж суму, що забезпечило рівність між активом і пасивом балансу.

Результатом здійснення операції третього типу стали відповідні зміни у балансі (табл. 1.4). 

 

Таблиця 1.4.

Баланс

підприємства “Росток” (після операції третього типу)

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума,грн.

Назва статті

Сума,грн.

Основні засоби

25000

Статутний капітал

28000

Виробничі запаси

2000

Прибуток

3500

Незавершене виробництво

6500

Кредити банків

9000

Грошові кошти в національній валюті

10000

Заборгованість по оплаті праці

3000

Баланс

43500

Баланс

43500


 

 

До господарських операцій третього типу відносяться також: нараховано заробітну плату працівникам  основного виробництва, надійшли від  постачальника виробничі запаси, оплата за які не була проведена, проведено  нарахування на заробітну плату  працівників до фондів соціального спрямування і включено у витрати виробництва та ін.

Операція четвертого типу. Виплачено із каси підприємства заборгованість перед працівниками по оплаті праці у розмірі 2200 грн.

Результатом здійснення цієї операції стало одночасне зменшення  як по активу балансу, зокрема грошових коштів в національній валюті (10000-2200) = 7800 грн., так і по пасиву балансу, зокрема заборгованості по оплаті праці перед працівниками підприємства (3000-2200) = 800 грн. Треба зазначити, що підсумок як по активу балансу, так і по пасиву зменшився на одну і ту ж суму, що забезпечило рівність між активом і пасивом балансу.

Результатом здійснення операції четвертого типу стали відповідні зміни  у балансі (табл. 1.5). 

 

Таблиця 1.5.

Баланс

підприємства “Росток” (після операції четвертого типу)

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума,грн.

Назва статті

Сума,грн.

Основні засоби

25000

Статутний капітал

28000

Виробничі запаси

2000

Прибуток

3500

Незавершене виробництво

6500

Кредити банків

9000

Грошові кошти в національній валюті

7800

Заборгованість по оплаті праці

800

Баланс

41300

Баланс

41300


 

 

До господарських операцій четвертого типу відносяться також: оплата постачальникам за раніше поставлені виробничі запаси, повернення банку раніше отриманого кредиту, перерахування до бюджету податків та ін.

Розглянуті типи операцій охоплюють всі варіанти змін у балансі. Вони мають велике значення для розуміння сутності господарських операцій та правильного їх відображення в системі бухгалтерських рахунків.

     2. Охарактеризуйте техніку облікової реєстрації та оборотні відомості.

Відповідь:

 Записи господарських операцій у регістрах називаються обліковою реєстрацією. Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" обліково-економічна інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку шляхом занесення методом подвійного запису до регістрів синтетичного й аналітичного обліку з використанням типової кореспонденції рахунків.

Господарські операції в  облікові регістри записують тільки на підставі належно оформлених і опрацьованих документів чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок, машинними засобами, які б забезпечували збереження цих записів протягом тривалого часу і запобігали б внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

Перенесення інформації із первинних документів в облікові регістри має здійснюватися в порядку надходження документів до місця опрацювання (бухгалтерія, обчислювальний центр) відповідно до затвердженого плану-графіка документообороту.

Відповідальність за правильність реєстрації інформації в облікових регістрах несуть особи, які склали та підписали ці регістри відповідно до службових обов'язків кожного працівника.

Записи господарських  операцій мають бути відображені  в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому їх було здійснено.

У разі складання та зберігання регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних та інших відповідних органів у межах їхніх повноважень, передбачених законами.

Підприємство має забезпечити запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у регістрах бухгалтерського обліку, а також належне їх зберігання протягом встановленого терміну. Головним архівним управлінням України встановлено у Переліку документальних матеріалів (п. 321—323), що облікові регістри зберігаються протягом трьох років за умови завершення перевірки державними податковими органами, дотримання податкового законодавства.

Регістри бухгалтерського  обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їхніх повноважень, передбачених законами. Посадова особа підприємства має право у присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії регістрів, що вилучаються, при цьому обов'язково складати реєстр документів, що вилучаються.

Записи в облікові регістри можуть бути прості й копіювальні. Простими є записи, які здійснюються тільки в одному примірнику (регістрі), наприклад, меморіальному ордері, Журналі-ордері тощо. Копіювальні записи застосовують у тому випадку, коли необхідно мати копію запису. Копіювальні записи можуть вестися в ручному чи машинному (автоматичному) режимах.

При ручному способі записи здійснюють за допомогою копіювального  паперу (наприклад, при виписці квитанцій, копій меморіальних ордерів у  банку, при ведені Касової книги тощо). При використанні обчислювальної техніки (ПЕОМ) копіювання інформації здійснюється в автоматичному режимі.

Информация о работе Які вам відомі зміни в балансі, що спричинені господарськими операціями? Наведіть приклади