інтелектуальна власність як об'єкт бухгалтерського обліку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Мая 2015 в 14:29, научная работа

Описание работы

Останнім часом, як в глобальному масштабі, так і в національній економіці, актуальним є дослідження проблем створення, використання, оцінювання та впливу на фінансовий стан інтелектуальних факторів функціонування підприємства, так як в економіці заснованій на знаннях діяльність щодо виробництва,зберігання, передачі та використання знань,набуває все більш суттєвого значення: освіта розглядається як інвестиції у людський капітал. Сьогодні, коли мова йде про інтеграцію України в ЄС, для підприємства надзвичайно важливим стає питання ефективного управління інтелектуальними ресурсами. Це пов’язане, насамперед, з тим, що: 1) в сучасному суспільстві інформація, знання, технології для більшості розвинутих країн є основним ресурсом економічного зростання, де вирішальну роль відіграє інтелектуальний потенціал та його ефективне використання; 2) джерелом додаткової вартості, яка визначається як різниця між ринковою вартістю підприємства (ринковим потенціалом)та балансовою вартістю, в значній мірі, є інтелектуальні ресурси підприємства [1,с.304], тобто нематеріальні фактори (обліковуються як нематеріальні активи), які можуть бути розглянуті, як інноваційні фактори формування потенціалу підприємства [1,с.305], тому що є результатом розвитку інформаційних технологій, інтелектуальної власності, нововведень у маркетингу, фінансах, організації виробництва тощо.

Содержание работы

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1.1 Економічний зміст інтелектуальної власності: бухгалтерський і юридичний аспект
1.2 Інтелектуальна власність як домінантна складова інтелектуального капіталу підприємства
1.3 Співвідношення понять «інтелектуальна власність», «інтелектуальний капітал», «нематеріальні активи»
2 ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Оцінка вартості інтелектуальної власності
2.2 Впливу інтелектуального капіталу на результати діяльності
2.3 Звіти про інтелектуальний капітал: зарубіжний досвід
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА

Файлы: 1 файл

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ.docx

— 62.49 Кб (Скачать файл)