Өндірістік шығындар есебі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Октября 2013 в 05:54, реферат

Описание работы

1.Өндірістік есептің шоттар жүйесі, олардың сипаттамасы
2.Шығындардың пайда болуы орындары, калькуляциялау объектілері, жауапкершілік орталықтары бойынша талдамалық есепті ұйымдастыру

Файлы: 1 файл

Өндірістік шығындар есебі..docx

— 23.87 Кб (Скачать файл)

Тақырып 3.Өндірістік шығындар есебі.

1.Өндірістік есептің шоттар  жүйесі, олардың сипаттамасы

2.Шығындардың пайда болуы орындары, калькуляциялау объектілері, жауапкершілік  орталықтары бойынша талдамалық  есепті ұйымдастыру

 

1.Өндірістік есептің шоттар  жүйесі, олардың сипаттамасы

Бүгінгі күні өндірістік есеп өндіріс шығындарын бақылуа, артық  шығындардың есептерін алдағы кезеңдермен, сметалармен, болжамдармен салыстыра  отырып талдау жасау, сондай-ақ үнемдеудің мүмкін резервтерін анықтауды талап  етеді. Ол шаруашылық субъектінің өнімін өндіру және өткізумен байланысты баролық  процестері анық және толық көрсетуі керек. Қазіргі кездегі өндірістік есептің негізгі тараулары болып мыналар табылады:

  • Шығындардың түрлері бойынша есебі;
  • Шығындардың шығу орындарына байланысты есебі;
  • Шығындардың иеленушісі (тасымалдаушысы) бойынша есебі.

Шығындардың түрлері бойынша есебі есепті кезеңде өнімді өндіру (жұмыс жасау, қызмет көрсету) процесінде шаруашылық субъектіде қандай шығындар топтарының орын алғанын көрсетеді.

Олардың шығу орындарына байланысты шығындар есебі, қажетіне жұмсалған  шығындардың мөлешерін арасында, оларды бөлуге мүмкінді береді.

Тұрақты иеленушілер (тасымалдаушылар) бойынша шығындар есебі қандай да бір нақты өнім бірлігін өндіру немесе белгілі бір тапсырысты орындаумен байланысты барлық шығындарды анықтауды жорамалдайды.

Сөйтіп, тек қана ндірістік есептің аясында өнім бірілігінің өзіндік құнын, оған келетін табыс пен рентабельділік деңгйеін есептеудің түседі.

Шаруашылық қызметті басқарудың күрделі және кещенді процесс болып табылатындығына тоқтала жөн.

Басқару талаптарына жауап беретін есеп жүйесі өте күрделі (қиын) және де көптеген процедуралардан тұрады. Оған қоса басқарушы есеп жүйесінің элементтерінің құрамы басқару мақсаттарына тәуелді болып келеді. Бұл арада, жалпы қабылданған қағидаларға, шаруашылық субъектісінде ұйымдастырылған кез келген есептің жүйесі, (оның ішінде басқарушы есепте) жауап керек.

Басқарушы есептің қағидаларының қатарына мыналар жатады: шаруашылық субъектінің үздіәксіз қызметі; жоспарлау мен есептеуде (жоспарлы-есептік) біртұтас өлшем бірлікті пайдалану; шаруашылық бөлімшелерінің қызметінің нәтижесін бағалау; басқару мақсатында алғашқы және аралық ақпараттардың сабақтастығын сақтап және бірнеше рет қайталап пайдалану; басқару деңгейілерінің арасында коммуникациялық байланыстың негізі ретінде ішкі есеп беру көрсеткіштерін қалыптастыру; шығындарды, қаржыны, коммерциялық қызметтерді басқарудың бюджеттік (сметалық) әдісін қолдану; есептің объектілері жнінде толық ақпараттарды камтитын толықтылық пен аналитикалығын арттыру; есептік саясатта белгіленген шаруашылық  субъектілердің ндірстік және коммерциялық циклдарын көрсететін мерзімділігі және т.б. осы сияқтылар. Аталған қағидалар жиынтығы басқарушы есеп жүйесінің әрекеттілігін қамтиды, бірақ ол оның есептік процесін үйлестірмейді.

Басқарушы есетің мәні оның экономикалық табиғатын ашатын және басқару процесіне категоиялардың ролдерін көрсететәін, олардың атқаратын қызметтерінен көрінеді. Басқарушы есептің маңызды қызметі болып калькуляциялау болып табылады. Жаслған есеп айырысулар негізінде басқарушы есепжүйесінде бір есепті шешудің әр түрлі баламалы варианттарын есептеу керек, олардың ішінен оңтайлысын (оптимальдысын) таңдап және жедел тиімді басқару шешімдерін қабылдауға болады. Осы туралы Касьянова Г.Ю., Колесникова С.Н., «шешім қабылдау үшін барлық деңгейдегі басшыларды дер кезінде және дұрыс ақпараттармен қамтамасыз ету – бұл басқарушы есептің негізгі атқаратын қыметінің бірі», деп жазды.

Бұл атқырылатын қыметтің материалдық көрінісі болып, кәсіпорынның жалпы басқару жүйесінің бір бөлігі болатын: жоспарлау, бақылау, ынталандыру сияқты экономикалық есеп айырысулар жүйесі жатады. Негізінен бұл қызметтерді бухгалтер-талдаушы (бухгалтерлер-менеджер) орындайды.

Жоспарлау сатысында бухгалтер-талдаушы басшының бекітуіне ұсынылатын, жалпы (бас) бюджетке көшірілетін, шаруашылық субъектілердің жеке бюджеттерін дайындауға қатысады. Өндірістік бюджетті (шаруашылық субъектінің өндірістік бағдарламасы) дайындау кезінде бухгалетр-талдаушының қызметіні арқасында жекелеген цехтар, бөлімшелер және бригадалар жұмыстарын – іске асырылуын қамтиды, өндірістік поцесте олқы жерлері деп аталатын құбылысты болдырмайды. Ол шаруашылық субъектінің өндірістік бағдарламасын талқылауға, күрделі жұмсалымдар бойынша ұсыныстарды бағалауға, өнімнің тиімді түрлерін анықтауға, өнімді өткізу нарығын табуға және оңтайлы (оптималды) бағаларға нұсқау жасауға қатысады. Қаіргі кедегі бухгалтер-талдаушы: жедел бухгалтерлік есептің, қаржылық талдаудың және қаржылық жоспарлаудың әдістерін тең дәрежеде меңгеруі қажет. Өзі жүргізген зерттеулер негізінде бухгалтер-талдаушы есепті кезең мәліметтерін талдайды және жинақтайды, сосын алдағы жоспарлау мен болжауда қолдану үшін қорытынды шығарады. 

Бухгалтер-талдашы есепті кезең аяқталғаннан кейін, ол әрбір жауапкершілік орталықтары бойынша бюджеттерінің (жоспардың) орындалуы туралы есепті жасайды, осы есепте жоспарланған және қол жеткізген нәтижелердің салыстырмалы талдауын келтіреді. Сйтіп нақты және жоспарлы көрсеткіштер арасындағы орынсыз алшақтықтар анықталады, одан кейінгі жұмыс барысында олардың әсерін болдырмау мақсатында себептері анықталады. Бухгалтер-талдаушы дайындаған қорытынды есеп берулер (отчеттар), бір жағынан, жауапркешілік орталықтары бойынша басшыларының қызметтерін объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді, ал басқа жағынан-менеджерлер мен басшыларға қандай бөлімшелерде жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізілгені жөнінде ақпарат береді.

Шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтер-талдаушының кәсіптік қызметтерінің арқасында, жекелеген службалар арасында есеп беру мен ақпараттардың айырбасталуы, олардың жұмысының жөнге салынғандығын байқатады. Оның көмегімен менеджерлер өздері үшін жасалған жоспарлармен танысады, өздерінің алдына қойылған мәселелерді айқындайды.

Өзінің қызметінде бухгалтер-талдаушы кәсіпорынды басқарудың тиімділігін арттыру үшін негіз қалыптастырады, кейде ол қорабыл штурманфымен өзін салыстырады, өйткені штурман капитанға алынған бағыттың қаншалықты тиімді іске асып жатқаны туралы хабарлап отырады. Штурман капитанға көмек бергенімен, команда беру құқына капитанның өзі ие болады.

Сөйтіп, бухгалтер-талдаушы біріншіден, бөлімшінің бухгалтерлік есеп беруінің нақтылығына басшы алдында жауапкершілікте болады, екіншіден, жауапкершілік орталықтарындағы басқарушыларға жұмыстарын жоспарлау мен қорытындылар шығаруда көмек көрсетеді. Сондықтан ол шаруашылық субъектісін басқаруда менеджерге көмек беруде өзінің объективтігін және тәуелсіздігін байланыстыруы қажет. Ол өндірістің мәңгі қозғаушы күш ретінде, басқарушы есеп жүйесіндегі ролі туралы, біз кейінірек толық қарастырамыз.

 

2.Шығындардың пайда болуы орындары, калькуляциялау объектілері, жауапкершілік  орталықтары бойынша талдамалық  есепті ұйымдастыру

 Шығындарды жинақтаудың  процестік калькуляциясының жобасын  талдай келе есептік процесті  үш кезенге бөлуге болады.

а. Өндірістің шартты көлемін  есептеу.

б. Өнім бірлігірің өзіндік  құнын есептеу.

в. Өзіндік құнның жиынтық  кестесі.

Бірінші кезең. Өндірістік процесті натуралды бірлікте,ал қалған екеуі  –құндық көрскткіште беріледі.осы  аналитикалық кестедегі ақпараттарды пайдалана отырып, дайын өнімге жатқызылатын шығынның бөлігін ,сосын есепті кезең  аяғында аяталмаған өндіріске жатқызыла-

Тын бөлігін анықтауға  болады.

     Бірақта Шеремет  А Д ұсынған аналитикалық кестесін  жасау теория тұрғысынан орынды  болғанымен бірақ ол  тәжірибе  талабына сай емес Бұл мыналармен  байланысты: біріншіден материалдар  шығындары бір процесстің аясында  жасалады  және барлық процесс  бойында теңдейбөлінбейді;

Екеншіден ағымдағы сатып  алу бағалары пайдаланбайды демек  оның баламалы шығындары көрсетімейді; үшіншіден аяқталмаған өндіріс  тұрақты түрде ынталандырушы  қоры болғандықтан қондырғылардыпайдаланғанның  есебінен тұрақты шығындардың бір  бөлігін қалыптастырады; төртіншіден  тұтас барлық есептеулер біздінше шартты сипаттағы есептеуді береді Сондықтан  бұл анықтама даулы Отандық өндірісте  өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау мен өндіріс шығындарын есептеу  үшін жартылай фабрикатсыз және жартылай фабрикатты құрама варианттарын қолданады  Өндіріс шығындарының құрама есебі  бірінші не екінші варианттарын тек  негізгі өндірісте аяқталмаған  өнім болған жағдайда ғана қолданады  яғни кейбір фабрикаттардың өзіндік  құнын аяқтаудың қажеттілігінен туындайды Бұл жартылай фабрикаттардың бір бөлігін ыртқа өткізумен  байланысты болуы мүмкін Ол кезде  бухгалтерияғажартылай фабрикаттарды  өндірудің құрама шығындарын жасау  қажет және оның да өзіндік құны аяқталуы тиіс

     Жартылай фабрикатсыз  вариянты кезінде өндіріс шығындарының  есебі өз өндірісінде өндірілген  жартылай фабрикаттардың өзіндік  құнын бір құрылымдық бөлімнен  келесі бөліміне жасалатын аударылымдар  бухгалтерлік шоттарға жазбай-ақ  жүзеге асырылады Ал олардың  қозғалысын бақылау жасау үшін  бухгалтерия жедел түрде тек  натуралдықкөрсеткіштерін пайдаланады  Жартылай фабрикаттарды бөлшектер  детаьдар мен тораптарды узелдерді  дайындау шығындары цехтар бойынша  шығыстар баптарында есепке алынады   Қосылған шығындар жеке әрбір  цехтар бөлістер бойынша бейнеленеді   ал шикізаттың бастапқы құны  тек бірінші бөлістің өнімнің  өзіндік құнынажатқызылады  Бұл  вариянт кезінде дайын өнім  бірлігінің өзіндік құны цехтардың  бөлістердің шығындарынан тұрады  және олардың әрбіреуінің дайындау  процесіне қатысу үлесі ескеріледі  содан соң олардың қосу жолымен  өндіріске кеткен шығындардың  құрама есебі қалыптастырылады.

     Процестік әдістің мынадай ерекшеліктері бар.

      жекелеген  тапсырыстарға қарағанда бөлімшілер  бойынша өндірістік шығындарды  қуаттайды

     тапырысты орындау  үшін қажет болатын уақытты  емес жылдық есептік кезеңнің  бойында есептеп шығарылатын  шығынды есептеуді көздейді 

  Әрбір бөлімшелер үшін  жеке аналитикалық аяқталмаған  өндіріс шоттарын ашады. 

 


Информация о работе Өндірістік шығындар есебі