Финансовый менеджмент

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2015 в 13:22, реферат

Описание работы

Фінансовий менеджмент - управління фінансами, процес управління грошовим оборотом, формуванням та використанням фінансових ресурсів підприємств, система форм, методів і прийомів, використовуваних для управління
фінансовими ресурсами. Широке визнання фінансового менеджменту російськими вченими і практиками, введення цієї дисципліни в навчальні плани провідних вищих економічних навчальних закладів становить головний зміст нового етапу розвитку вітчизняної науки управління фінансами підприємства.

Содержание работы

Вступ ………………………………………………………………………….. 4
ЗМ 1. Теоретичні основи і інформаційна база фінансового менеджменту . 4
Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового
менеджменту …………………………………………………. 4
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту …………. 7
Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у
фінансових розрахунках ……………………………………. 9
Тема 4. Аналіз фінансових звітів …………………………………….. 12
ЗМ 2. Управління фінансово – виробничою діяльністю і капіталом
суб’єкта господарювання …………………………………………….. 16
Тема .5 Управління грошовими потоками на підприємстві ……….. 16
Тема 6. Управління прибутком ………………………………………. 23
Тема 7. Управління активами ………………………………………… 28
Тема 8. Вартість та оптимізація структури капіталу ……………….. 35
ЗМ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності суб’єкту
господарювання ……………………………………………………….. 39
Тема 9. Управління інвестиціями …………………………………….. 39
Тема 10. Управління фінансовими ризиками ……………………….. 44
Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та
планування …………………………………………………… 51
Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством ……… 55
Додатки ……………………………………………………………………….. 60

Файлы: 1 файл

сокращенный_к-кт_ФМ.pdf

— 1.05 Мб (Скачать файл)