Порівняння консолідованого бюджету України та країн СНД

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Июня 2013 в 12:21, реферат

Описание работы

Бюджет країни відіграє важливу роль як інструмент ефективної макроекономічної політики, коли належні бюджетні ресурси та їх ефективне використання забезпечують збалансованість та фінансову стійкість економіки. Останніми роками в Україні відбувається посилення ролі зведеного бюджету у перерозподілі ВВП: з 26,3% у 1999 р. до 32,6% у 2006 р. [1]. Для сучасних розвинених країн на початку тисячоліття цей показник досягає 45%. Саме це спричиняє необхідність дослідження показників зведеного бюджету. Зокрема, питома вага консолідованого бюджету у ВВП дає уявлення про масштабність бюджетного перерозподілу, а структура доходів і видатків свідчить про основні джерела формування дохідної бази бюджетної системи та пріоритетні напрями державних видатків.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………………........3
Сутність зведеного бюджету України …………………………………………………4
Аналіз структури доходів та видатків Зведеного бюджету України ………………..6
3. Порівняння консолідованого бюджету України та країн СНД……………………...12
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………..17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………

Файлы: 1 файл

Реферат.doc

— 493.50 Кб (Скачать файл)

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………………........3

  1. Сутність зведеного бюджету України …………………………………………………4
  2. Аналіз структури доходів та видатків Зведеного бюджету України ………………..6

3.  Порівняння  консолідованого бюджету України  та країн СНД……………………...12

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………..17

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………..………..18

ДОДАТКИ ………………………………………………………………………………….20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Бюджет країни відіграє важливу роль як інструмент ефективної макроекономічної політики, коли належні бюджетні ресурси та їх ефективне використання забезпечують збалансованість та фінансову стійкість економіки. Останніми роками в Україні відбувається посилення ролі зведеного бюджету у перерозподілі ВВП: з 26,3% у 1999 р. до 32,6% у 2006 р. [1]. Для сучасних розвинених країн на початку тисячоліття цей показник досягає 45%. Саме це спричиняє необхідність дослідження показників зведеного бюджету. Зокрема, питома вага консолідованого бюджету у ВВП дає уявлення про масштабність бюджетного перерозподілу, а структура доходів і видатків свідчить про основні джерела формування дохідної бази бюджетної системи та пріоритетні напрями державних видатків.

Актуальність  даної теми полягає у поглибленні наукових досліджень зведеного бюджету України як складової фінансової системи країни та важливого регулятора економічних і соціальних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітним аспектам зазначеної проблеми присвячено наукові праці В. Базилевича, О. Василика, В. Дем’янишина, А. Єпіфанова, І. Луніної, К. Павлюк, Ю. Пасічника, В. Опаріна, В. Оспіщева, В. Федосова, С.Юрія та інших. Ряд теоретичних і практичних аспектів, пов’язаних з дослідженням

проблем існування  бюджетної системи України та взаємовідносин між її складовими, знайшли відображення у науковій періодичній літературі, зокрема у публікаціях О. П. Кириленко, Й.М. Бескида, М.М. Каленського, В. І. Стоян, І. Я. Чугунова.

Мета реферату – визначення сутності Зведеного бюджету України, основних його складових та аналіз структури за останні роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сутність зведеного бюджету України 

 

 

За світовим підходами [2], консолідований (в Українському законодавстві — зведений) бюджет включає республіканський (державний, федеральний) та територіальні (включно з місцевими) бюджети. Зведений бюджет України являє собою сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, і використовується для аналізу та прогнозування соціально - економічного розвитку держави.

Склад бюджетної  системи відображається у зведеному (консолідованому) бюджеті країни. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави. Зведений бюджет розраховується на різних рівнях: країни в цілому, АР Крим, областей, районів, а також міст з районним поділом. Структуру зведеного бюджету України відображено на рис. 1

Сукупність  усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, складає зведений бюджет, або ще його називають консолідований бюджет.

 

Рисунок 1. – Зведений бюджет України

 

Зведений бюджет держави є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для  аналізу  і прогнозування  економічного  і  соціального  розвитку  держави  і  як  такий  включає  показники Державного бюджету України,  зведеного  бюджету Автономної  Республіки  Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя. Відповідно зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим,  зведених бюджетів  її районів та бюджетів міст республіканського значення.

Зведений  бюджет  області  включає  показники  обласного  бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного  значення,  селищних  та  сільських  бюджетів цього району.

Зведений  бюджет міста  з  районним  поділом  включає  показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У разі,  коли  місту  або  району  у  місті  адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

Консолідований бюджет України  використовується для прогнозування  і аналізу економічного та соціального  розвитку держави, адміністративно-територіальних об'єднань, розрахунків соціальних і фінансових нормативів, аналізу ефективності бюджетних витрат та підстав виділення допомоги бюджетам в Україні.

Зведені бюджети утворюються  на державному, обласному, районному  і міському (з районним розподілом) рівнях.

Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України; зведеного бюджету  Автономної Республіки Крим; зведених бюджетів областей та міст Києва і  Севастополя.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає  показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів і бюджети міст республіканського значення.

Зведений бюджет області включає показники обласного  бюджету, зведених бюджетів районів  та бюджетів міст обласного значення, зведений бюджет району - показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних, сільських бюджетів.

Зведений бюджет міста з районним розподілом включає  показники міського бюджету і  бюджетів районів, а якщо місту або  району в місті адміністративно  підлеглі інші міста, села або селища, зведений бюджет міста або району в місті включає показники цих бюджетів.

Зведені бюджети  не затверджуються та мають розрахунково-інформаційний  характер.

 

  1. Аналіз структури доходів та видатків Зведеного бюджету України

 

 

Згідно  з  Бюджетним Кодексом України [3],  видатки  бюджету –  це кошти,  що  спрямовуються  на  здійснення  програм  та  заходів,  передбачених відповідним  бюджетом,  за  винятком  коштів  на  погашення  основної  суми  боргу  та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Динаміка  структури  видатків  зведеного  бюджету  України  у 2008–2011 рр. свідчить про суттєве зниження частки видатків на  економічну  діяльність  з  одночасним  зростанням  на  соціальний захист  і соціальне забезпечення [6]. Відповідно  відбулися  несприятливі  зміни у  структурі  економіки.  Зокрема  значно  зменшилась частка інших видів економічної діяльності; сільського господарства, мисливства, лісового господарства [9].

 

Згідно  з  бюджетною  класифікацією [4]  видатки  зведеного  бюджету  України поділяються на групи за функціональною (за функціями, з виконанням яких пов’язані видатки – КФКВ), відомчою (за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів – КВКВ),  програмною (КПКВ)  та  економічною (за  економічною  характеристикою операцій,  при  проведенні  яких  здійснюються  видатки –  КЕКВ)  класифікаціями.  З метою  економічного  аналізу  взаємозв’язків між  елементами  бюджетної  системи  та  з економічною  системою  найбільш  доречним  є  використання  деталізації  видатків бюджету відповідно до економічної класифікації в розрізі зведеного бюджету. 

Згідно  з  економічною  класифікацією  видатки  зведеного  бюджету  складаються  з поточних  та капітальних  видатків,  а  також нерозподілених  видатків  і кредитування  з

вирахуванням  погашення.  Протягом  останніх  років  спостерігається  тенденція  до зростання частки поточних видатків та скорочення частки капітальних видатків. Так, у 2009  р.  частка  поточних  видатків  у  видатках  зведеного  бюджету  склала 93,5%, у 2008 р. – 86,7%,  у 2007  р. – 82,9%,  у 2006  р. – 86,1%  і протягом  останніх 10  років коливалася в проміжку від 79,6% в 2004 р. до 93,5% в 2009 р. У той же час у 2009 р. частка  капітальних видатків  склала  лише 6,5%,  коливаючись у проміжку  від 6,5%  у 2009 р. до 20,4% у 2004 р. відповідно [7].

Поточні видатки складаються  з видатків на товари та послуги, виплат процентів за зобов’язаннями,  субсидій  і  поточних  трансфертів.  Капітальні  видатки  складаються  з вартості  придбаного  основного  капіталу,  створених  державних  запасів  і  резервів, придбаної землі і нематеріальних активів, капітальних трансфертів. На  основі  економічної  сутності  видатків  їх  було  згруповано  за  ознакою  того,  як вони  впливають на перерозподіл фінансових ресурсів через бюджетну  та  економічну системи.  Структуру  та  динаміку  основних  складових  видатків  зведеного  бюджету протягом 2000-2009 рр. представлено на рис. 1 [7].

 

Перша  група  видатків  складається  з  заробітної  плати  працівникам  бюджетних установ та  грошового утримання військовослужбовців (в моделі  змінна SAL_BUDG). Ця складова у 2009 р. становила 25,7% видатків зведеного бюджету України. Як видно з  рис. 1,  частка  цієї  групи  у  сукупних  видатках  бюджету  протягом 2000-2009 рр.  є найбільш  сталою  і протягом  періоду коливається від 21,3%  до 25,7%.  Ця  група видатків,  у свою  чергу,  є доходами фізичних  осіб,  а отже,  в майбутні  періоди після здійснення цих видатків з них сплачується податок з доходів фізичних осіб.

Друга група  видатків складається з двох частин: 

1)  нарахування   на  заробітну  плату  працівників   бюджетних  установ,  поточні  трансферти  населенню (а  саме  виплата  пенсій  і  допомоги,  стипендії,  інші  поточні трансферти  населенню),  капітальні  трансферти  населенню (в  моделі  змінна TR_POPUL);

2)  придбані  предмети  постачання  і  матеріалів,  оплата  послуг,  видатки  на  відрядження  працівникам   бюджетних  установ,  витрати   на  матеріали,  інвентар, будівництво,  капітальний  ремонт  та  заходи  спеціального  призначення,  що  мають загальнодержавне  значення,  оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв,  придбаний основний капітал, придбана земля і нематеріальні активи (змінна CONS_BUDG). 

До  першої  підгрупи  видатків (TR_POPUL)  належать  поточні та  капітальні трансферти населенню, які надходять адресно або через трансферти малозабезпеченим групам  населення,  нарахування на  заробітну плату перерозподіляється  через Пенсійний фонд  України,  фонди соціального страхування,  безробіття  та  ін.  до здебільшого  малозабезпечених  груп  населення,  які  споживають  більшу  частину власних  доходів.  Тому  ця  група  видатків  впливає  на  величину  сплати  податку  на додану вартість до бюджету, оскільки здебільшого використовується на споживання. У той же час друга підгрупа цієї групи видатків (CONS_BUDG) – це товари та послуги, придбані  за  кошти  зведеного  бюджету,  при  придбанні  яких  сплачується  податок  на додану  вартість.  Підгрупа  трансфертів  населенню  у 2009  р.  становила 33,5%  у видатках  зведеного бюджету,  підгрупа  споживчих витрат  бюджету – 17,1%. Протягом 2000-2009 рр. частка підгрупи трансфертів населенню у видатках зведеного бюджету коливалася від 13,5% у 2001 р. до 34,2% у 2005 р.,  споживчих витрат – від28,2% у 2000 р. до 17,1% у 2009 р.  з вираженою тенденцією до  скорочення останніх.

Третя  група  видатків бюджету – це  видатки  на дослідження  і розробки,  видатки  державного (регіонального)  значення (в  моделі  змінна INNOV_GOV),  які  хоч  і належать до поточних видатків  згідно  з класифікацією, проте частина  з них  за своєю природою є довгостроковими, впливаючи на інноваційну складову економіки країни. У 2009 р. ця  група видатків становила 8,4% видатків бюджету. Протягом 2000-2009 рр. частка цього показника у видатках зведеного бюджету складала від 3,7% у 2004 р. до 9,7% у 2000 р. (за винятком 20,4% у 2001 р.) та була сталою в період 2005-2009 рр. – близько 8%. Ця група видатків впливає на сплату податку на прибуток підприємств в майбутні періоди, оскільки впливає на інноваційну діяльність підприємств. Решта видатків належать до групи «Інші видатки» (в моделі змінна OTH_EXPEN). До них належать створені державні запаси  і резерви, трансферти  іншим економічним агентам  крім  населення, нерозподілені видатки,  кредитування  з вирахуванням погашення.

 Згідно з  Бюджетним кодексом України [3, ст. 9, п.1] доходи бюджету складаються   з  податкових  надходжень,  неподаткових  надходжень,  доходів   від операцій  з  капіталом   та  трансфертів.  Так,  у 2009  р.  податкові надходження доходів зведеного бюджету України склали 72,1%, неподаткові надходження – 25,7%, доходи від операцій з капіталом – 1,3% [7].

Податкові  надходження,  які  є  основним  джерелом  доходів  зведеного  бюджету, складаються з таких видів податків, зборів та платежів  [7]:

1) податки на доходи, прибуток  та збільшення ринкової вартості (37,3% у 2009 р. від податкових доходів), до яких входять податок   з доходів фізичних осіб (21,4%)  та податок на прибуток підприємств  (15,9%);

2)  внутрішні податки  на  товари  та послуги (51,8%), до  яких  входять податок на  додану  вартість (40,7%  з  урахуванням   невідшкодованої  за  ним   податкової заборгованості 16,6%), акцизний  збір із вироблених в Україні  товарів (8,6%), акцизний збір  із ввезених на  територію України  товарів (1,8%), плата  за ліцензії на певні види господарської  діяльності (0,5%),  плата  за  торговий  патент  на  деякі  види підприємницької діяльності (0,2%);

3)  збори  за  спеціальне  використання  природних  ресурсів (5,4%);  податки на власність (0,74%);  податки на  міжнародну  торгівлю  та  зовнішні  операції (3,3%),  до яких належать ввізне мито (3,0%) та вивізне мито (0,2%); інші податки (1,5%), зокрема місцеві податки і збори (0,4%) та фіксований сільськогосподарський податок (0,06%). Це податок на додану  вартість (VAT), податок  на  прибуток (EPT),  податок  з  доходів  фізичних  осіб (PIT)  та  акцизні  збори (EXCISE).  Загалом  їх  частки  становили  від 53,2%  у 2000  р.  до 63,7%  у 2009 р. (за винятком 66,7%  у 2008  р.)  у  сукупних  доходах  зведеного  бюджету  з  вираженою тенденцією до зростання.

Информация о работе Порівняння консолідованого бюджету України та країн СНД