Экономика предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2013 в 21:51, дипломная работа

Описание работы

Світовий розвиток зовнішньо-економічних зв"язків, і як наслідок - значне збільшення зовнішньоторгівельних потоків, стали причиною тому, що митниці, розташовані вздовж державних кордонів, стали не спроможні здійснювати митне оформленення вантажів, що перетинають кордон.
Тож у визначній кількості цим займаються внутрішні митниці, розташовані в межах митної території країни.

Содержание работы

1. Загальна характеристика митного контролю 4
1.1. Поняття митного контролю 4
1.2. Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем 5
1.3. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею 7
1.4. Склади митниць 8
1.5. Митні ліцензійні склади 8
2. Оформлення товарів під митний контроль та їх зберігання під митним контролем 9
2.1. Технологія передання товарів на зберігання під митним контролем 9
2.2. Технологія оформлення декларації-зобов'язання 13
2.3. Зберігання товарів під митним контролем 14
2.4. Завершення митного оформлення 17
3. Типові процедури оформлення вантажів під митний контроль 20
3.1. Типова технологія оформлення вантажів під митний контроль (на прикладі Типової технології для Київської регіональної митниці). 20
3.2. Порядок оформления вантажів на власних складських приміщеннях підприємств під митним контролем 21
3.3. Пopядок вивантажeння вaнтaжy нa cклaди пiдприємства пiд митний контроль 23
3.4. Контроль за вантажами , що збергаються під митним контролем. 24
3.5. Зняття з контролю вантажів, що знаходяться на відповідальному зберіганні. 25
3.6. Технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються на митних ліцензійних складах (на прикладі Типової технології Київської регіональної митниці). 25
3.7. Порядок розміщення вантажів на МЛС. 28
3.8. Порядок випуску вантажу з МЛС у вільне використання на митній території України. 33
3.9. Порядок тимчасового випуску вантажів з МЛС з наступним поверненням вантажу на МЛС 36
3.10. Порядок переміщення вантажів з МЛС на МЛС у зоні діяльності Київської регіональної митниці. 38
3.11. Порядок переміщення вантажів з МЛС в зону діяльності іншої митниці з метою проведення подальшого митного оформлення. 41
3.12. Порядок випуску вантажу з МЛС з метою повернення товару нерезиденту - власнику вантажу або за дорученням цього нерезидента вивезення в іншу країну. 42
3.13. Порядок розміщення на МЛС товарів з метою їх подальшого експорту за межі митної території україни. 44
3.14. Порядок передекларування вантажів, що зберігаються на МЛС 45
3.15. Порядок оформлення документального підтвердження для пропуску через митний кордон україни сільськогосподарської продукції (1-24 групи ТН ЗЕД) 47
3.16. Порядок розміщення на МЛС вантажів, що доставляються транспортно-експедиційними організаціями. 48
3.17. Звітність про зберігання товарів. 51
3.18. Перевірка діяльності МЛС. 51
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА: 53
Додаток № 1 АКТ про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем 56
Додаток № 2 ЗАЯВА на оформлення вантажу на зберігання під митним контролем 57
Додаток № 3. Зразок листа-узгодження щодо переміщення вантажу між МЛС, які розташовані у зоні діяльності КРМ. 58
Додаток № 4. Зразок листа-узгодження на перевезення вантажу в інши митні органи для проведення митного оформлення. 60
Додаток № 5. Лист-узгодження щодо пропуску вантажу через митний кордон України сільськогосподарської продукції з метою подальшого розміщення на МЛС. 61

Файлы: 1 файл

DIPLOMA.DOC

— 298.50 Кб (Скачать файл)

Перелік прийнятих  скорочень:

 

 

ВКДВ - відділ контролю доставки вантажів

ВМД - вантажна митна декларація

ДМСУ - Державна митна служба України

ДСЕК - Державна служба експортного контролю

ЗЕД - зовнішньо-економічна діяльність

КРМ - Київська регіональна митниця

МЛС - митний ліцензійний склад

ОНП - особиста номерна печатка

ПП - попередне повідомлення

ТВВ - транзитно-вантажне відділення

ТЕО - транспортно-експедиційна організація

ТН ЗЕД - товарна номенклатура зовнішньо-економічної діяльності

ТПП - Торговельно-промислова палата України


 

ЗМІСТ

 

 

 

 

1. Загальна характеристика митного контролю

 

 • 1.1. Поняття митного контролю

 •  

  Світовий розвиток зовнішньо-економічних  зв"язків, і як наслідок - значне збільшення зовнішньоторгівельних потоків,  стали причиною тому,  що митниці, розташовані вздовж державних кордонів, стали не спроможні здійснювати митне оформленення вантажів, що перетинають кордон.

  Тож у визначній кількості  цим займаються внутрішні митниці, розташовані в межах митної території країни.

  Таке переміщення місця  митного оформлення в "тил" митної території поставило  перед  митними  органами задачу дотримання митного  законодавства на етапі переміщення  товару  від кордону до внутрішньої  митниці,  де  і здійснюється остаточне  митне оформлення вантажів. 

  Таким чином, службові особи  митниці зобов"язані вжити  заходів для забезпечення  виконання  діючого законодавства в період перебування товарів під так  званим митним контролем. Ці заходи повинні гарантувати збереження вантажів та транспортних засобів, сприяти дотриманню в незмінному стані всіх основних якісних та кількісних характеристик товарів, та запобігати здійсненню будь-яких незаконних  дій у відношенні до об"єктів, що переміщуються під митним контролем.

  Проходження митного  контролю є необхідною, але не достатньою умовою завершення митного оформлення (окрім митного контролю, товари та предмети, що переміщуються через митний кордон України, можуть підлягати також санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю.)

  До форм митного контролю належать: перевірка документів, необхідних для такого контролю, митний огляд (огляд  транспортних засобів, товарів та інших  предметів, особистий огляд), переогляд, облік предметів, які переміщуються  через митний кордон України. Можливі також інші форми контролю, якщо вони не суперечать законам України.

  До обов"язків підприємств, а також громадян, що переміщують  через митний кордон України товари та інші предмети, належнить надання  митниці необхідні для митного  контролю документи.  Перелік та порядок подання документів, необхідних для контролю визначаються Державним митним комітетом України відповідно до законодавства України про митну справу, Митного кодексу України та інших законодавчих актів України.

  Згідно до статті 85 Митного кодексу України вантажі, які переміщуються через митний кордон України, до завершення митного оформлення можуть зберігатися підприємством або митницею, причому підприємства можуть зберігати вантажі тільки з дозволу митниці та під її контролем. За перебування вантажів під митним контролем митниця справляє з власника вантажів збір у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Цей збір за перебування вантажів під митним контролем справляється незалежно від місцезнаходження вантажів та сплати митного збору за зберігання.

   

 • 1.2. Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем

 •  

  Нині діючий Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем розроблено у відповідності до статті 85 Митного кодексу України та з урахуванням вимог Порядку заповнення граф вантажної митної декларації (затверджений наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.07.98 за N 469/2909) і  Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією (затверджений наказом Держмитслужби від 23.06.98 N 363 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 443/2883 ).

   

  Згідно до цього Порядку товари та інші предмети, що ввозяться на митну  територію України, перебувають  під митним контролем з моменту  ввезення і до пропуску через митний кордон України. Строк зберігання товарів  під митним контролем обчислюється з дати їх фактичного передання на зберігання підприємству, тобто з дати оформлення Акта про прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем. Форму Акта наведено в Додатку 1.

   

  Варіант зберігання товарів  під митним контролем є альтернативним варіанту зберігання цих товарів на митному ліцензійному складі (далі - МЛС). При цьому зберігання товарів під митним контролем можливе за наявності хоча б однієї з таких умов:

  а) підприємство має власні складські  приміщення, які відповідають вимогам  Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем;

  б) відстані між місцезнаходженням  одержувача товару та МЛС є невиправдано великими;

  в) у зоні діяльності митного  органу відсутні МЛС;

  г) наявні МЛС неспроможні  зберігати потрібні обсяги товарів;

  д) наявні МЛС неспроможні  забезпечити спеціальні умови зберігання відповідних товарів;

  е) вантаж являє собою  благодійну допомогу;

  ж) митницею визнається необхідність подальшого зберігання товарів під митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу відсутні інші МЛС.

  Забороняється зберігати  під митним контролем на територіях підприємств товари, що ввозяться на митну територію України за договорами консигнації. Такі товари в обов'язковому порядку повинні заявляються до митного режиму митного складу.

   

 • 1.3. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею

 •  

  Деякі вантажі підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання. До  таких вантажів віднесені:

   

  1) товари та інші  предмети, не пропущені при ввезенні  на митну територію України  внаслідок існуючих заборон чи  обмежень на їх ввезення в  Україну або транзит через  територію України, якщо їх не було вивезено з території України в день ввезення (валюта та цінності, які були передані митниці на зберігання у таких випадках, повинні зберігатися з депонуванням у банках України);

   

  2) вантажі, що обкладаються  митом та митними зборами при  ввезенні на митну територію України - якщо такі платежі не були сплачені, а відстрочення або розстрочення їх сплати не надано;

   

  3) товари та інші  предмети, що їх було передано  митниці для зберігання під  час тимчасового ввезення на  митну територію України.

   

  Якщо товари чи інші предмети передаються на зберігання митниці, то за кожний день зберігання митницею таких товарів (за вийнятком валюти і цінностей) справляється митний збір у розмірі, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

   

 • 1.4. Склади митниць

 •  

  Склад митниці - це спеціально обладнане приміщення, де зберігаються товари та інші предмети, яке є власністю митниці України або використовується нею.

  За погодженням з Державним  митним комітетом України начальник  митниці може купувати або брати  в оренду приміщення під склад митниці, якщо на складі митниці недостатньо наявної площі чи обладнаних приміщень.

   

  На складах митниць можуть зберігатися  товари та інші предмети, що підлягають обов'язковій передачі митниці для  зберігання. Крім того, на підставі договору підприємств (або громадян) та митниці можуть зберігатися такі товари, що не підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання. В цьому випадку за надання послуг зберігання береться плата.

  Забороняється зберігати на складі митниці товари та інші предмети, зберігання яких потребує наявності у приміщенні спеціального обладнання, якщо такого немає на цьому складі. Такі товари та предмети, як і габаритні вантажі можуть за рішенням начальника митниці зберігатися на складах підприємств під митним забезпеченням.

   

 • 1.5. Митні ліцензійні склади

 •  

  Наказ Державної митної служби України від 31 грудня 1996 р. за N 592 "Про затвердження Положення  про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів" дає визначення митного складу як такого митного  режиму, при якому ввезені з-за меж митної території товари зберігаються під митним контролем без справляння мита та інших податків та без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень в період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем з моменту початку їх митного оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межі митної території України.

  Зберігання товарів  в режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення або іншого місця - митного ліцензійного складу.

   

  Власником митного ліцензійного складу може бути будь-яка юридична чи фізична особа, що є учасником  зовнішньоекономічної діяльності, а  також будь-який іноземний суб'єкт господарської діяльності за умови дотримання ними вимог законодавства України і положення про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних складів.

  Положення про порядок  відкриття та діяльності митних ліцензійних  складів затверджується Державним  митним комітетом України.  Ввезення товарів та інших предметів на митний ліцензійний склад і випуск товарів чи інших предметів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до цього положення.

  Ліцензію на право  експлуатації митного ліцензійного складу видає Державний митний комітет України за поданням юридичної чи фізичної особи та погодженням з відповідною митницею.

   

  2. Оформлення товарів під митний контроль та їх зберігання під митним контролем

   

 • 2.1. Технологія передання товарів на зберігання під митним контролем

 •  

  Передання товарів на зберігання під митним контролем  провадиться з дозволу начальника митного органу, його заступника або  іншої посадової особи, уповноваженої  відповідним наказом начальника митниці.

  Після фактичного надходження  вантажу в митний орган призначення представник підприємства звертається з письмовою заявою за підписами керівника цього підприємства та його головного бухгалтера на ім'я начальника митного органу. Формою заяви (Додаток 2) передбачено надання підприємством зобов'язання подати так звану попередню вантажну митну декларацію (декларацію-зобов'язання)  у встановлений строк.  До Заяви додаються:

  - зовнішньоекономічний  контракт (крім випадків надходження  вантажів благодійної допомоги);

  - договір комісії (у  разі передання товару на зберігання комітентом);

  - облікова картка суб'єкта  зовнішньоекономічної діяльності (у  разі надходження товарів на  адресу комітента подання облікової  картки не є обов'язковим);

  - товаросупровідні документи,  що дають можливість ідентифікувати  цей товар;

  - договір оренди складу (якщо склад для зберігання  орендується підприємством);

  - договір підприємства  з власником складу (якщо товар  зберігатиметься під митним контролем  на складі підприємства, яке не  є стороною контракту чи власником  товару), в якому передбачено відповідальність сторін за збереження товару та сплату всіх необхідних митних платежів;

  - договір про повну  матеріальну відповідальність, укладений  відповідно до статті 135-1 Кодексу  законів про працю. 

  - попередня або попередня  (акцизна) вантажна митна декларація у разі, якщо товари ввезено відповідно до вимог Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.05.98 N 267 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.98 за N 339/2779; 

  - вантажна митна декларація, оформлена відповідно до митного  режиму митного складу (якщо товар  був попередньо розміщений на  митному ліцензійному складі);

  - копія довідки Державної  податкової адміністрації про  реєстрацію місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів у разі розміщення на зберігання під митним контролем зазначених товарів.

  При цьому в разі залишення  у справах митниці копій зазначених документів вона повинна звірити  їх з оригіналами, а ксерокопії цих документів завіряються печаткою підприємства.

  Информация о работе Экономика предприятия