Звіт з практики в юридичному відділі МДУ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 15:17, отчет по практике

Описание работы

Метою проходження виробничої практики в юридичному відділі МДУ було визначення особливостей професійної діяльності юристів в даному структурному підрозділі університету, а також набуття первісних навичок практичної роботи юриста при роботі з документами, нормативно-правовими актами, пошуковими системами, необхідними для самостійного здійснення юридичної діяльності, прийняття професійно виважених рішень з різних напрямків юридичної практики.

Файлы: 1 файл

2 курс заочка.doc

— 240.51 Кб (Скачать файл)

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Маріупольський державний університет

Економіко-правовий факультет

кафедра господарського, цивільного та трудового права

 

 

 

Звіт

про проходження виробничої практики

«Юридичний відділ Маріупольського державного університету»

 

 

Студентки  4  курсу

заочної форми навчання

групи  ПР-08

спеціальності «Правознавство»

Сєвєрін  Ю.О.

 

 

Керівник бази практики

Начальник юр. відділу МДУ

Ф.Ф. Шебаніц                 М.П._______________

 

 

Керівник практики від кафедри

К.І. Дмитрієва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь - 2012

ОПИС

Назва документа

Аркуш

1

Довідка

3

2

Характеристика

4

3

Індивідуальний план проходження виробничої практики

5-7

4

Щоденник виробничої практики

8-9

5

Звіт про проходження виробничої практики

10-14

6

Матеріали практики

15-56


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА

 

 

 

Дана у тому, що Сєвєрін Юлія Олександрівна студентка 4 курсу спеціальності Правознавство економіко-правового факультету МДУ, з 20.02.2012 по 11.03.2012 р. проходила ознайомчу практику в юридичному відділі Маріупольського державного університету.

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник юридичного

відділу МДУ                                                                        Ф.Ф. Шебаніц                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика

 

 

Сєвєрін Юлії Олександрівни

студентки 4 курсу

спеціальності «Правознавство»

економіко-правового факультету

Маріупольського державного університету

 

Сєвєрін Юлія Олександрівна студентка 4 курсу спеціальності «Правознавство» економіко-правового факультету МДУ проходила ознайомчу практику в юридичному відділі Маріупольського державного університету з 20.02.2012 року до 11.03.2012 року.

За час проходження ознайомчої практики Сєвєрін Юлія Олександрівна зарекомендувала себе як добросовісна, відповідальна студентка, що прагне поглибити свої знання у галузі юриспруденції та набути  практичних навиків. Виявила інтерес до вивчення нормативних та локальних документів, що регламентують діяльність МДУ (Статут МДУ, посадова інструкція юрисконсульта та інших документів, регулюючих діяльність юридичного відділу Маріупольського державного університету). За період проходження виробничої практики    Сєвєрін    Ю.О. показала себе дисциплінованою та ініціативною студенткою, яка виконувала доручену їй роботу вчасно та без помилок, проявила уважність та інтерес до вивчення порядку реалізації нормативних актів на практиці та застосування їх на практиці, а також виявила зацікавленість у роботі юридичного відділу.

У спілкуванні з працівниками юридичного відділу  підтримувала рівні, ділові відносини. Критичні зауваження сприймала правильно, а також враховувала при подальшому виконанні роботи.

За результатами ознайомчої практики заслуговує позитивної оцінки.

 

Начальник

юридичного відділу  МДУ                                                            Ф.Ф. Шебаніц

 

Календарний план проходження практики

студентки 4 курсу гр.ПР-08

спеціальності «Правознавство»

Маріупольського державного університету

 

Сєвєрін Юлії Олександрівни

 

Практику розпочато: 20.02.2012 р.

Практику закінчено: 11.03.2012 р.

 

 

Що заплановано зробити

Який документ буде складатися

Дата

Відмітка про виконання

Зауваження керівника

Ознайомлення зі Статутом Маріупольського державного університету

 

20.02.2012

Виконано

Зауважень немає

Ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку МДУ

 

21.02.2012

Виконано

Зауважень немає

Вивчення посадової інструкції юрисконсульта юридичного відділу МДУ, його прав, обов'язків та відповідальності

 

22.02.2012

Виконано

Зауважень немає

Вивчення списку категорій працівників, для яких встановлюється щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю в 31 календарний день

 

23.02.2012

Виконано

Зауважень немає

Ознайомлення з угодою про співробітництво та організацією взаємовідносин.

Трудова угода

 

24.03.2012

Виконано

Зауважень немає

Канцелярська робота

 

27.02.2012

Виконано

Зауважень немає

Вивчення організації та методики ведення правової роботи юридичного відділу університету

 

28.02.2012

Виконано

Зауважень немає

Ознайомлення з договором про надання послуг, договором купівлі-продажу

 

29.02.2012

Виконано

Зауважень немає

Ознайомлення з договором на технічне і сервісне обслуговування автотранспортних засобів, договором на тимчасове проживання в гуртожитку МДУ

 

01.03.2012

Виконано

Зауважень немає

Ознайомлення з специфікацією. Друкування різноманітних документ за дорученням начальника юридичного відділу МДУ

 

02.03.2012

Виконано

Зауважень немає

Друкування документів та їх підготовка на підпис ректору університета

 

03.03.2012

   

Ознайомлення з контрактами студентів, що навчаються на контрактній формі, договором про проведення практики студентів Маріупольського державного університету

 

05.03.2012

Виконано

Зауважень немає

Вивчення Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення

 

06.03.2012

Виконано

Зауважень немає

Ознайомлення з правилами прийому та відрахування студентів в університеті.

Оформлення звіту, щоденнику та інших документів ознайомчої практики.

План проходження практики, звіт, щоденник.

07.03.2012

Виконано

Зауважень немає


 

 

Студент-практикант        (підпис)

 

 

 

Керівник практики

Начальник юрид. відділу МДУ                                                Ф.Ф. Шебаніц

Щоденник

виробничої практики студентки 4 курсу  гр. ПР-08

спеціальності «Правознавство»

Маріупольського державного університету

 

Сєвєрін Юлії Олександрівни

 

 

Дата

Виконана робота за день

20.02.2012

Ознайомилась зі Статутом Маріупольського державного університету

21.02.2012

Ознайомилась з Правилами внутрішнього трудового розпорядку Маріупольського державного університету

22.02.2012

Вивчила посадові інструкції юрисконсульта юридичного відділу Маріупольського державного університету, його права, обов'язки та відповідальность

23.02.2012

Вивчила список категорій працівників, для яких встановлюється щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю в 31 календарний день

24.02.2012

Ознайомилась з угодою про співробітництво та організацію взаємовідносин, а також із трудовою угодою

27.02.2012

Здійснювала канцелярську роботу

28.02.2012

Вивчала організацію та методику ведення правової роботи юридичного відділу університету

29.02.2012

Ознайомилась з договором про надання послуг, договором купівлі-продажу

01.03.2012

Ознайомлення з договором на технічне і сервісне обслуговування автотранспортних засобів, договором на тимчасове проживання в гуртожитку МДУ

02.03.2012

Ознайомлення з специфікацією.Роздруковувала різноманітні документи за дорученням начальника юридичного відділу МДУ

03.03.2012

Підготувала документи на підпис ректору

05.03.2012

Ознайомилась з контрактами студентів, що навчаються на контрактній формі, договором про проведення практики студентів Маріупольського державного університету

06.03.2012

Вивчила  Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення

07.03.2012

Ознайомилась з правилами прийому та відрахування студентів в університеті.

Займалась оформленням  звіту, щоденнику та інших документів ознайомчої практики.


 

 

 

 

 

 

«Затверджую»

Керівник практики

Начальник юрид. відділу МДУ                                                  Ф.Ф. Шебаніц          

 

У період з 20.02.2012 до 11.03.2012 року я проходила виробничу практику у юридичному відділі Маріупольського державного університету під керівництвом начальника юридичного відділу Шебаніц Федора Федоровича.

Метою проходження виробничої практики в юридичному відділі МДУ було визначення особливостей професійної діяльності юристів в даному структурному підрозділі університету, а також набуття первісних навичок практичної роботи юриста при роботі з документами, нормативно-правовими актами, пошуковими системами, необхідними для самостійного здійснення юридичної діяльності, прийняття професійно виважених рішень з різних напрямків юридичної практики.

Перед проходженням практики переді мною було поставлено наступні завдання: застосувати на практиці знання, здобуті під час теоретичного навчання, розвити творчі здібності, вміння самостійно приймати рішення та уміння планувати та організовувати робочий час, розвити здатності працювати в колективі, вивчити організацію та методи роботи юридичного відділу Маріупольського державного університету, навчитися збирати, опрацьовувати та систематизувати необхідну правову інформацію, складати та вести ділову документацію.

За час виробничої практики мною було використано метод спостереження, отримання та вивчення інформації шляхом запитань до досвідчених працівників.

Під час практики закріпила та поглибила одержані знання з юридичних дисциплін, ознайомилася з практичним досвідом роботи юридичного відділу, детальніше вивчила специфіку його діяльності.

З метою виконання на високому професійному рівні розложених на мене обов'язків, я ознайомилася з правовою базою, регулюючою діяльність університету. Мною було вивчено Статут МДУ; правила внутрішнього трудового розпорядку МДУ; посадова інструкція юрисконсульта МДУ,  його права, завдання, обов'язки та відповідальність; список категорій робітників, для котрих встановлюється щорічна основна оплачувана відпустка, протягом 31 календарного дня.

Основні функції та завдання юридичного відділу МДУ, організація та порядок діяльності визначаються посадовими інструкціями начальника і юрисконсульта, а також іншими нормативними актами.

До функцій юридичного відділу МДУ відносять:

складання й візування договорів (контрактів).

складання й розгляд позовів і претензій.

представлення інтересів МДУ у державних установах, у тому числі в судах загальної юрисдикції.

консультації співробітників і студентів МДУ з питань застосування чинного законодавства.

До основних завдань юрисконсульта належать:

організувати й забезпечити виконання актів чинного законодавства України, інших нормативних актів і документів, подавати Ректору пропозиції по вирішенню правових питань господарської, економічної й соціальної діяльності університету;

координувати роботу й брати безпосередню участь у підготовці наказів і інших актів Університету, які регулюють положення й відносини структурних підрозділів, посадових осіб і майнову відповідальність;

перевіряти відповідність чинному законодавству України проектів Наказів, інших актів, які подаються Ректору Університету;

разом з іншими структурними підрозділами й посадовими особами робити  висновки по проектам наказів й інших актів, готувати й вносити у встановленому порядку пропозиції про зміну або скасування нормативних актів Університету, які фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог чинного законодавства України;

здійснювати контроль над відповідністю чинного законодавства України, актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, посадовими особами;

забезпечити облік і схоронність текстів законодавчих і інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих Університетом, підтримувати їх у дієвому стані;

брати участь у підготовці, висновку й контролі над виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами, організаціями, давати правову оцінку їх проектам;

надавати правову допомогу в процесі створення, освоєння й впровадження науково-технічних розробок, нових технологій;

організовувати претензійну й вести позовну роботу; представляти у встановленому законодавством порядку інтереси Університету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; давати правову оцінку претензіям, пред'явленим Університету або Університетом у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів;

контролювати дотримання структурними підрозділами встановленого в Університеті порядку пред'явлення й розгляду претензій;

аналізувати наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику висновку й виконання договорів; вносити Ректору Університету пропозиції по вдосконаленню правового забезпечення господарської діяльності;

давати висновки щодо правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат і правову оцінку фактам недостач, крадіжок, безгосподарності, псування майна; розглядати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди;

Информация о работе Звіт з практики в юридичному відділі МДУ