Адміністративно-правовий статус конвойної служби міліції

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2013 в 13:42, курсовая работа

Описание работы

Адміністративно-правовий статусу співробітників конвойної служби міліції. Отримавши завдання на конвоювання , співробітники міліції , що входять до складу конвою , виробляють прийом під охорону конкретних осіб , ідентифікуючи їх за відповідними документами . Особистість кожного з них встановлюється в ході бесіди з кожним з прийнятих під охорону і зіставлення отриманих зведенні з даними , наявними в супровідних документах. Начальник конвою має право відмовитися від прийому під охорону хворих і вагітних жінок , якщо за висновком лікаря вони не підлягають конвоювання ; громадян , які не мають продовольства та одягу по сезону ; осіб, у яких неточності і інші помилки в супровідних документах або останні відсутні взагалі ; громадян , не пройшли санітарну обробку або перебувають у стані сп'яніння

Содержание работы

1.Поняття охорони і конвоювання затриманих і взятих під варту осіб.
1.1.Підстави для конвоювання
1.2. Підстави і порядок застосування заходів безпеки при охороні та конвоюванні затриманих і взятих під варту осіб.
2.Завдання, функції та організація діяльності ізоляторів тимчасового утримання МВС.
3.Адміністративно-правовий статус конвойної служби міліції.
4.Способи та порядок конвоювання підозрюваних і звинувачених у вчинені злочинів. Управління нарядами конвойної служби міліції, облік і оцінка їх роботи.

Файлы: 1 файл

курсова админ.docx

— 50.81 Кб (Скачать файл)

План:

1.Поняття охорони і  конвоювання затриманих і взятих  під варту осіб.

1.1.Підстави для конвоювання

1.2. Підстави і порядок застосування заходів безпеки при охороні та конвоюванні затриманих і взятих під варту осіб.

2.Завдання, функції та  організація діяльності ізоляторів  тимчасового утримання МВС.

3.Адміністративно-правовий  статус конвойної служби міліції.

4.Способи та порядок конвоювання підозрюваних і звинувачених у вчинені злочинів. Управління нарядами конвойної служби міліції, облік і оцінка їх роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Поняття охорони  і конвоювання затриманих і  взтих під варту осіб.

Діяльність міліції з  питань охорони й конвоювання  затриманих і взятих під варту осіб регламентується положенням про службу міліції з охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, затвердженим наказом МВС України № 548 від 14.08.1995 р.

Охорона та конвоювання  затриманих і взятих під варту  осіб – це  система забезпечувальних та запобіжних заходів, які реалізуються співробітниками кримінально-виконавчої системи,  спрямованих на охорону та переміщення засуджених до місць позбавлення волі, а також які перебувають в місцях позбавлення волі по їх переміщенню всередині системи виконання покарань (з одного виправної установи в іншу).

Охорона затриманих осіб, які  підозрюються у вчиненні злочину, і взятих під варту осіб полягає у забезпеченні їх надійної ізоляції і постійного нагляду за ними з метою виключення можливості ухилитися від слідства й суду, перешкодити встановленню істини в кримінальній справі або займатися злочинною діяльністю, а також забезпечити виконання вироку суду. Конвоювання полягає в охороні затриманих і взятих під варту осіб при доставленні (супроводі) їх до місця призначення. Охорона й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб здійснюється нарядами міліції. Для виконання цих обов'язків у порядку, встановленому МВС України, формуються підрозділи міліції або виділяються спеціальні наряди з найбільш підготовлених працівників міліції.       Основними завданнями цих підрозділів та нарядів є:     - охорона затриманих і взятих під варту осіб при перебуванні їх у камерах ізоляторів органів внутрішніх справ тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб (ІТТ);        - конвоювання з ІТТ і слідчих ізоляторів для проведення слідчих дій у лікувальні заклади органів охорони здоров'я .      - охорона затриманих і ув'язнених при проведенні слідчих дій, охорона їх у медичних закладах органів охорони здоров'я;      - конвоювання з ІТТ і слідчих ізоляторів у районні, міські, окружні суди, на їх виїзні засідання й назад, охорона взятих під варту під час засідання й назад, охорона взятих під варту під час засідання цих судів;  - конвоювання взятих під варту з ІТТ у слідчі ізолятори й назад, на обмінні пункти на планових маршрутах конвоювання й назад.  Конвоювання підсудних (взятих під варту осіб) у суди й охорона їх під час судових засідань здійснюється на підставі встановлених документів про прийняття цих установ на обслуговування і відповідних вказівок начальників управлінь внутрішніх справ.          Для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, крім працівників ІТТ і конвойних підрозділів, можуть залучатися й інші належним станом підготовлені працівники міліції, які працюють в органах внутрішніх справ не менше одного року і склали заліки на знання нормативних документів, що регламентують питання охорони затриманих і взятих під варту осіб. Перелік таких працівників затверджується наказом начальника органу внутрішніх справ.            Увесь склад конвою повинен бути в установленій формі одягу, мати справну і приведену в бойову готовність зброю. Вид зброї конвоїрів, у залежності від умов і порядку конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, визначає командир підрозділу (начальник органу), який призначив конвой.

1.1.Підстави для конвоювання.      Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб для проведення слідчих дій або розгляду справи в суді здійснюється на підставі письмових заявок слідчих, дізнавачів, суддів і заявок начальників ІТТ і слідчих ізоляторів.            У заявці слідчих, дізнавачів і суддів зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження затриманої або взятої під варту особи (найменування ІТТ, слідчого ізолятора), місце розгляду справи в суді чи проведення слідчої дії, строк доставки затриманої або взятої під варту особи (дата, час); вимоги щодо режиму тримання (ізоляції) затриманих або взятих під варту осіб на весь час їх конвоювання. Заявки на конвоювання, підписані головами судів, їх заступниками або головуючими в судових засіданнях, скріплюються гербовою печаткою.        Крім заявок, підставою для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб є:

  • санкціонована відповідним прокурором постанова слідчого або органу дізнання, постанова судді чи ухвала суду про відправлення етапом;
  • постанова прокурора, слідчого чи дізнавача або ухвала суду про проведення окремих слідчих дій, наприклад стаціонарної судово-психіатричної експертизи;
  • закінчення строку перебування в ІТТ осіб при наявності санкціонованої прокурором постанови або ухвали суду про взяття під варту, а також вироку про засудження до позбавлення волі (конвоюються в слідчий ізолятор);
  • розпорядження начальника ІТТ про направління затриманих або взятих під варту осіб у лікувальні установи, у санпропускник (лазню) загального користування і на обмінний пункт на плановому маршруті конвоювання.

1.2.Підстави і порядок застосування заходів безпеки при охороні та конвоюванні затриманих і взятих під варту осіб.     Наряд міліції під час охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб має право застосувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю тільки у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію", а також Правилами застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27. 02.1996 р.

Застосуванню сили, спеціальних  засобів і вогнепальної зброї  повинно передувати, якщо дозволяють обставини, попередження про намір їх використання. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби й вогнепальна зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції.  Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю:

  • до жінок з явними ознаками вагітності;
  • до осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, який загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або вчиненню збройного нападу чи збройного опору.

Міліцейський конвой повинен  бути весь час готовим до несення  служби в екстремальних умовах, які  різко змінюють обставини конвоювання і вимагають вжиття рішучих заходів для доставлення конвойованих, за призначенням. Такі умови можуть настати в результаті втечі конвойованих, нападу на конвой, аварії з транспортом, на якому слідують конвойовані, пожежа в приміщенні, де перебувають конвойовані тощо.    При таких обставинах начальник і особовий склад конвою діють з урахуванням обстановки, вживаючи заходів до виконання основного завдання - доставлення конвойованих за місцем призначення.  Діяльність міліції з охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб ґрунтується на суворому дотриманні законності. Органи МВС України, підрозділи міліції і спеціально призначенні наряди виконують зазначенні обов’язки, спираючись на принцип неухильності додержання Конституції України, вимог Загальної декларації прав людини, інших міжнародних норм і стандартів поводження з ув’язненими та затриманими, законів України “Про міліції”, “Про попереднє ув’язнення” та інших законодавчих актів України, нормативних актів КМУ, МВС України та положень про службу міліції з охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осію.

2.Завдання, функції  та організація діяльності ізоляторів  тимчасового утримання МВС.

Діяльність ІТТ ґрунтується  на принципах суворого додержання законності, Конституції України, вимог Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, інших міжнародних норм і стандартів поводження з ув'язненими та затриманими, Законів України "Про міліцію", "Про попереднє ув'язнення" та інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів МВС України.           Ізолятор тимчасового утримання  є спеціальною установою міліції для роздільного тримання:           осіб, затриманих  за  підозрою   у   вчиненні кримінального правопорушення;           осіб, затриманих на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу;         осіб, стосовно яких застосовано запобіжний  захід у вигляді  
тримання під вартою на строк до 3 діб (якщо доставляння ув'язнених  
до слідчого ізолятора (далі - СІЗО) у цей період  неможливе  через  
віддаленість  або  відсутність  належних  шляхів сполучення,  вони  
можуть утримуватись в ІТТ не більше 10 діб);      засуджених, які прибули із СІЗО та установ виконання покарань  
у зв'язку з розглядом справи в суді або проведенням з ними слідчих  
(розшукових) дій;         адміністративно арештованих  -  за  відсутності  спеціального  
приймальника   для   утримання  осіб,  підданих  адміністративному  
арешту.            Дії працівників міліції щодо охорони затриманих і взятих під варту осіб несумісні з тортурами або іншими формами нелюдського поводження, діями, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність. Ніякі обставини не можуть бути виправданням для застосування тортур чи інших жорстоких дій, що принижують гідність людини.   Не допускаються утискання та надання будь-яких пільг чи привілеїв особам, які тримаються в ІТТ, незалежно від їх расової, національної приналежності, ставлення до релігії, соціального стану, політичних поглядів і заслуг перед державою. 

Особи які тримаються в ІТТ мають право:      1.На захист своїх прав всіма не забороненими чинним законодавством способами;            2.На ознайомлення з власними правами й обов'язками, які оголошуються адміністрацією ІТТ під час поміщення до спеціальної установи;   На щоденну прогулянку тривалістю одна година.

3.Вагітним  жінкам і жінкам,  які мають при собі дітей, неповнолітнім, а також хворим  з  дозволу  лікаря  та  за  їх  згодою тривалість щоденної  
прогулянки встановлюється до двох годин.     4.Одержувати передачі або посилки та грошові перекази на  
особовий рахунок  у  порядку,  визначеному  Законом  України  "Про  
попереднє ув'язнення".         5.Купувати   за   безготівковим   розрахунком   продукти  
харчування та  предмети  першої  необхідності,  письмове приладдя,  
газети, книги через торговельну мережу,  на замовлення  відповідно  
до чинного законодавства;        6.Користуватися власним одягом і взуттям.   7.Користуватися       телевізорами,      малогабаритними  
холодильниками,  електрокип'ятильниками  з  дротом,  довжиною   не  
більше 50 см,  одержаними від родичів або інших осіб,  настільними  
іграми,  газетами та книгами з бібліотеки ІТТ і  придбаними  через  
торговельну мережу.         8.Здійснювати  віросповідання  будь-якої   релігії   або  
висловлювати  переконання,  пов'язані зі ставленням до релігії,  з  
обмеженнями, які необхідні для забезпечення ізоляції, передбаченої  
чинним законодавством.         9.На  восьмигодинний  безперервний  сон  у нічний час (з  
22.00 до 06.00),  у період  якого не  допускається  залучення до  
участі  в  процесуальних  та інших діях,  за винятком невідкладних  
випадків:                       

- у  разі  ускладнення   обстановки  (пожежа  або  повінь) і в  
особливих умовах  (у   разі   землетрусу,   виявлення   вибухових,  
радіоактивних чи інших речовин, небезпечних для життя і здоров'я);

     - якщо життю  та здоров'ю осіб,  що тримаються  в ІТТ, загрожує  
небезпека;

     - для звільнення  з-під варти;

     - для конвоювання  на обмінний пункт;

     - для припинення  протиправних дій серед осіб, які тримаються,  
або підготовки до втечі;

     - для надання  невідкладної медичної допомоги.    10.На медичне та санітарно-протиепідемічне забезпечення,  
у тому числі платні медичні послуги за власний рахунок,  згідно із  
законодавством України.       

11.Звертатися  зі  скаргами,  заявами  та   листами   до  
державних  органів  і  службових  осіб  у  порядку,  установленому  
законодавством України.

   12.Оскаржувати   дії  особи,  яка  провадить  перевірку,  
слідчого або прокурора,  керівництва  та  посадових  осіб  органів  
внутрішніх справ.

13.На побачення із захисником  наодинці,  без  обмеження  
кількості  побачень та їх тривалості,  з моменту допуску захисника  
до участі у справі,  підтвердженого письмовим повідомленням  особи  
або органу.

      14.З  дозволу  особи  або  органу,  у  провадженні яких  
перебуває  кримінальне  провадження, мати короткочасні побачення з  
родичами або іншими особами тривалістю від 1 до 4 годин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Способи та  порядок конвоювання підозрюваних  і звинувачених у вчинені злочинів. Управління нарядами конвойної служби міліції, облік і оцінка їх роботи.

Способи та порядок  конвоювання підозрюваних і звинувачених у вчинені злочинів.         Доставлення затриманих і взятих під варту осіб до місця призначення здійснюється, як правило, спеціально обладнаними автомобілями. В окремих випадках допускається перевезення затриманих і взятих під варту осіб легковими й вантажними автомобілями, літаками, річковими або морськими суднами, у вагонах пасажирських потягів, гужовим транспортом, а також конвоювання пішки.          Затримані і взяті під варту особи конвоюються літаками з дозволу начальників ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київської області, УМВС України в областях, М.Севастополі, на транспорті у разі особливої терміновості за заявками і в строк, узгоджений на місцях з підприємствами цивільної авіації.       Перевезення затриманих і взятих під варту осіб річковими або морськими суднами, у вагонах пасажирських потягів може здійснюватися лише у зв'язку з відсутністю на цих шляхах сполучення планових маршрутів конвоювання або у зв'язку з неможливістю доставки конвойованих осіб до місця призначення іншим способом і кожного разу тільки з дозволу начальників ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, М.Севастополі, на транспорті. Конвоювання затриманих І взятих під варту осіб пішки й гужовим транспортом між населеними пунктами допускається, якщо це неможливо забезпечити механічним транспортом.        З метою підвищення оперативності в роботі конвоїв міліції, забезпечення безпеки руху й надійної охорони конвойованих осіб спеціальні автомобілі, на яких вони перевозяться, обладнуються радіостанціями, проблисковими маяками та пристроями для розмови між кабіною й кузовом. Для охорони конвойованих під час їх посадки-висадки використовуються тимчасові металеві коридори, що складаються. Для охорони підсудних у залах судових засідань і камерах для їх тримання в судах застосовуються відгороджуючі бар'єри та.       Начальник ізолятора тимчасового тримання напередодні дня відправлення затриманих і взятих під варту осіб готує на кожного з них картки конвойного маршруту.       Конвой, одержавши наказ на виконання завдання, прямує до пункту приймання затриманих і взятих під варту осіб, де начальник конвою (старший конвоїр) зобов'язаний:     

Информация о работе Адміністративно-правовий статус конвойної служби міліції