Әйел жыныс мүшелерінің ісіктері

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2013 в 19:11, реферат

Описание работы

Әйел жыныс мүшелерінің қатерсіз және қатерлі ісіктерінің ішінді ең жиі кездесетіні жатыр ісігі (80 % дейін). Сирегірек аналық без (15-16 %) сыртқы жыныс мүшелерінің және қынап (2-4 %) ісігі кездеседі. Әйел жыныс мүшелерінің қатерсіз ісіктері ішінен ең жиі кездесетіні жатыр миомасы – бұл бірыңғай салалы бұлшықеттен дамитын ісік. 30 – 50 жас аралығындағы гинекологиялық науқас әйелдердің ішінен миома 8 – 14% жиілікте кездеседі. Ісіктің гармонға тәуелді екені анықталды. Жатыр миомасы бар науқас әйелдерде фолликулостилеулдеушігормон секрециясы жоғарылаған, лютеинизирлеуші гормон синтезі төмендеген, менструальды циклдың сары дене фазасы қысқарған және гиперэстрогенемия байқалады.

Файлы: 1 файл

Әйел жыныс мүшелерінің ісіктері.docx

— 573.19 Кб (Скачать файл)

Әйел жыныс  мүшелерінің ісіктері

Әйел жыныс мүшелерінің  қатерсіз және қатерлі ісіктерінің  ішінді ең жиі кездесетіні жатыр  ісігі (80 % дейін). Сирегірек аналық без (15-16 %) сыртқы жыныс мүшелерінің және қынап (2-4 %) ісігі кездеседі.

Жатыр ісігі. 
Қатерсіз ісіктер. 
Әйел жыныс мүшелерінің қатерсіз ісіктері ішінен ең жиі кездесетіні жатыр миомасы – бұл бірыңғай салалы бұлшықеттен дамитын ісік. 30 – 50 жас аралығындағы гинекологиялық науқас әйелдердің ішінен миома 8 – 14% жиілікте кездеседі. Ісіктің гармонға тәуелді екені анықталды. Жатыр миомасы бар науқас әйелдерде фолликулостилеулдеушігормон секрециясы жоғарылаған, лютеинизирлеуші гормон синтезі төмендеген, менструальды циклдың сары дене фазасы қысқарған және гиперэстрогенемия байқалады. 
Қазіргі кездегі классификациясы бойынша жатыр миомасы сублеукозды, интрамурольды және субсерозды деп бөлінеді. Ісік түйіндері жатырды деформациялауы мүмкін, жақын жатқан мүшелермен (несепағар, қуық, кіші жамбас қан тамырлары) физиологиялық байланысын бұзады.

Клиникасы 
Жатыр миомасының клиникалық көрінісінде негізгі және ең ерте симптомы қан кету болып табылады.Гиперполименорея немесе метроррагия типті жатырдан қан кету науқас әйелдердің 40 – 45% кездеседі. Әрбір екінші қан кетуі бар науқас әйелдерде екіншілік постгеморрогиялықанемия анықталынады. 18 – 20% ауырсыну синдромы, 12 - 15% көмей ас залалдың функциясының бұзылуы анықталады. 30% жағдайда науқас әйелдер ешқандай шағым айтпайды, ісік тек профилактикалық тексеру кезінде ғана анықталады. 
Диагностикасы клиникалық көріністері мен арнайы гинекологиялық тексерулерге негізделеді. Сублукозды миоматозды түйінді анықтау үшін қосымша зерттеу әдістері қолданылады – гистеросальпингография және гистероскопия.

Емі 
Жатыр миомасының емі клиникалық көрінісінің айқындылығына, түйіндердің локализациясына, ісік көлеміне және науқас әйелдің жасына байланысты шұғыл операцияға көрсеткіш: түйіндердің қысылып қалуы, никрозы, субмукозды миоманың «тууы», екіншілік операцияның анық болумен жүретін шамадан тыс қан кетулер, миоманың инфицирленуі, зәр шығару мен нәжіс шығарудың айқын бұзылыстары, ісіктің қатерлі ісікке айналу күдігі.  
Үлкен көлемді субмукозды орналасқан ісіктерде (жүктіліктің 14-15 аптасы және одан жоғары) әрқашанда оперативті емтағайындалады. Ал көлемі кіші субсерозды және интромуральды орналасқан ісіктерде, клиникасы айқын болмаған жағдайда күту тактикасы (кварталына 1 ретқаралу) қолданылады. Себебі менопауза кезінде ісіктің өсуі тоқтайды да кері дамуы жүреді. Жатыр миомасы кезіндегі консервативті ем кең таралмаған. Андрогенмен емдеу айқын нәтиже бермейді, ал сәулелі кострация қазіргі кезде қолданылмайды.  
Болжамы жағымды. 

пухоли наружных половых органов 

 

В области наружных половых  органов могут возникать онкозаболевания, исходящие практически из всех клеточных  элементов, находящихся в этой области.

Доброкачественные опухоли  наружных половых органов

К доброкачественным опухолям относятся:

• Фиброма (фибромиома)

• Липома

• Миксома

• Гемангиома

• Лимфангиома

• Папиллома

• Гидроаденома

Фиброма – соединительнотканного характера.

Располагается на широком  основании или ножке, не спаяна с  окружающими тканями. Состоит из клеток зрелой волокнистой ткани  и пучков коллагеновых волокон. В  зависимости от расположения коллагеновых волокон и степени гиалинизации опухоль может иметь различную  консистенцию.

Локализуется фиброма чаще в толще одной из больших половых губ, реже в области преддверия влагалища. Характеризуется медленным ростом.

Миома состоит из мышечных волокон.

Различают:

• Лейкомиому – состоит  из гладких мышечных волокон

• Рабдомиому – состоит  из поперечно – полосатых мышечных волокон

Локализуется чаще в толще большой половой губы, имеет плотноэластическую консистенцию, подвижная, не связанная с окружающими тканями.

Фибромиома – имеет в себе элементы фибромиомы и миомы.

Это доброкачественная опухоль  из мышечных волокон круглой связки, заканчивающейся в больших половых  губах.

Липома развивается из жировой ткани, иногда с компонентом соединительнотканных элементов (фибролипома).

Локализуется в области лобка или больших половых губ. Имеет мягкую консистенцию, округлую форму, она окружена капсулой, относительно подвижная, не спаяна с кожей.

Диагноз. Распознавание доброкачественных опухолей вульвы не представляет трудностей. Узлы опухоли располагаются на широком" основании или на ножке, могут достигать значительных размеров и доступны непосредственному осмотру. При нарушении кровообращения развиваются отек, кровоизлияние, некроз, присоединяется вторичная инфекция.

Лечение хирургическое — удаление опухоли.

Прогноз благоприятный.

Миксома формируется из остатков мезенхимы.

Находится в подкожной  основе лобка и больших половых  губ. Чаще бывает у женщин пожилого возраста.

Гемангиома развивается из сосудов кожи и слизистых оболочек наружных половых органов.

Различают:

• Капиллярную

• Кавернозную

Чаще находится в области  больших половых губ в виде узла, синюшного или красного пятна, несколько возвышающегося над уровнем  слизистой оболочки или кожи. Опухоль  сравнительно быстро растет и может  достигать больших размеров, распространяясь  на влагалище и шейку матки.

Лимфангиома – опухоль из лимфатических сосудов кожи, имеет полости различной величины и формы, содержащие белковую жидкость.

Стенки полостей образованы соединительной тканью с эпителиальной  выстилкой. Опухоль состоит из мелкобугристых сочных узелков, часто сливающихся  между собой и образующих с  синеватым оттенком припухлость  мягкой консистенции, в которой могут  быть плотные включения.

Папиллома состоит из покровного эпителия больших половых губ, имеет фиброэпителиальную структуру, иногда с выраженным акантозом.

Это одиночная или множественная  опухоль на тонкой ножке или широком  основании, имеющая вид сосочкового  разрастания с экзофитным ростом. По цвету может быть белесоватой  или темно – коричневой. Папиллома  иногда озлокачествляется.

Гидроаденома исходит из элементов потовых желез, локализующихся в области лобка и больших половых губ.

Имеет вид множественных  симметричных высыпаний в виде плоских  узелков различной величины округлой или овальной формы желтого, розового или коричневого цвета.

Микроскопически имеют вид кист, выстланных уплощенным эпителием, содержащим коллоидную массу.

Лечение больных с доброкачественными заболеваниями наружных половых органов оперативное. Если опухоль располагается на ножке, последнюю пережимают и пересекают у основания.

При локализации новообразования в толще наружных половых органов производят разрез над опухолью и вылущивают ее. Могут быть использованы методы электрокоагуляции, криохирургии и лучевой терапии.

Предраковые заболевания  наружных половых органов

К ним относятся:

• Лейкоплакия

•Крауроз

• Болезнь Боуэна

• Болезнь Педжета

Лейкоплакия – характерна для нее пролиферация многослойного плоского эпителия и нарушение его дифференцировки и созревания – пара - и гиперкератоз, акантоз без выраженного клеточного и ядерного полиморфизма, нарушения базальной мембраны. В подлежащей базальной мембране отмечается круглоклеточная инфильтрация.

Макроскопически лейкоплакия проявляется в виде сухих бляшек белесоватого или желтого цвета с перламутровым блеском, слегка возвышающихся над слизистой оболочкой.

Располагается опухоль на ограниченном участке. Чаще в области малых половых губ и вокруг клитора. Прогрессируя, новообразование утолщается и изъязвляется.

Кольпоскапическая картина при лейкоплакии следующая: ороговевшая поверхность малопрозрачная, выглядит как простое «белое пятно» или как белая бугристая поверхность, лишенная сосудов, проба Шиллера отрицательная.

Крауроз – при нем отмечают атрофию сосочкового и сетчатого слоев кожи, гибель эластических волокон и гиалинизация соединительной ткани. Сначала гипертрофируется эпидермис (с явлениями акантоза и воспалительной инфильтрации подлежащей соединительной ткани), затем атрофируется кожа половых губ.

При кольпоскопии обнаруживают выраженные телеангиэктазии. Кожа и слизистая оболочка наружных половых органов атрофичны, хрупкие, легкоранимы, депигментированы, вход во влагалище сужен. Проба Шиллера отрицательна либо слабоположительная.

Производится прицельная биопсия, цитологическое исследование соскоба с пораженной поверхности, взятие мазков – отпечатков.

Лейкоплакия и  крауроз сопровождаются зудом и жжением, что приводит к травмированию кожи, вторичному инфицированию и развитию вульвита.

В 20% случаев возможно развитие рака наружных половых органов.

Лечение заключается в назначении комплекса средств:

1.  Десенбилизирующая и седативная терапия

2.  Соблюдение режима труда и отдыха

3.  Гимнастические упражнения

4.  Исключение пряностей и спиртных напитков

Для снятия зуда местно применяют 10% анестезиновую и 2% димедроловую мази, 2% резорциновые примочки, новокаиновые блокады срамного нерва, или хирургическая  денервация.

При успешной консервативной терапии показаны вульвэктомия или  лучевая терапия.

Болезнь Боуэна протекает с явлениями гиперкератоза и акантоза.

Клинически определяются плоские или возвышающиеся пятна  с четкими краями и инфильтрацией  подлежащих тканей.

Болезнь Педжета - в эпидермисе появляются своеобразные крупные светлые клетки. Клинически определяют единичные ярко – красные резко ограниченные экземоподобные пятна с зернистой поверхностью. Вокруг пятен кожа инфильтрирована.

На фоне болезни Боуэна и Педжета зачастую развивается  инвазивный рак.

Лечение – хирургическое (вульвэктомия).

Кондиломы вульвы. Остроконечные кондиломы генитальной области представляют собой бородавчатые разрастания, покрытые многослойным плоским эпителием. Передается половым путем, проявляется зудом и болевыми ощущениями, встречается в молодом возрасте. Диагностируется при осмотре.

Лечение местное (локальное) и системное воздействие.

Дисплазия (атипическая гиперплазия) вульвы – атипии многослойного эпителия вульвы без распространения выделяют локальную и диффузную формы, в зависимости от выделяют атипии клеток эпителия выделяют слабую, умеренную и тяжелую степени дисплазии.

Злокачественные опухоли наружных половых органов  

 

Рак наружных половых органов – в структуре опухолевых заболеваний женских половых органов занимает четвертое место после рака шейки матки, тела матки и яичников, составляя 3-8%. Чаще встречается у женщин в возрасте 60-70 лет, сочетается с сахарным диабетом, ожирением и другими эндокринными заболеваниями.

Этиология и патогенез рака вульвы изучены недостаточно. Причиной развития диспластических изменений покровного эпителия вульвы считается локальная вирусная инфекция. 50 % случаев появлению рака вульвы предшествуют предраковые заболевания (атрофический вульвит, лейкоплакия, крауроз).

В 60% случаев опухоль локализуется в области больших и малых  половых губ и промежности, в 30% - клитора, мочеиспускательного канала и протоках больших желез преддверия; может быть симметричной. Преимущественно  бывают плоскоклеточные ороговевающие  или неороговевающие формы, реже – низкодифференцированные или  железистые. Различают экзофитную, узловатую, язвенную и инфильтративную  формы опухоли.

Опухоль распространяется по протяжению, нередко затушевывая  место его первичной локализации  и вовлекая в процесс нижнюю треть  влагалища, клетчатку ишеоректальной и обтураторных зон. Наиболее агрессивным  течением отличаются опухоли, локализованные и области клитора, что обусловлено  обильным кровоснабжением и особенностями  лимфооттока.

К первому этапу лимфогенного метастазирования рака вульвы относят узлы пахово-бедренной группы (поверхностные и глубокие), ко второму – подходу подвздошные, преимущественно наружные подвздошные и запирательные группы лимфоузлов и к третьему этапу - по ходу подвздошной артерии и аорты. Частота метастатического поражения увеличивается со снижением степени дифференцировки опухоли. При глубине инвазии до 1мм метастазы в паховые лимфатические узлы практически не выявляются, при глубине до 5мм – обнаруживаются у 10-12% больных.

Наибольшую сложность  для распознавания и классификации  представляю пре- и микроинвазивная  карцинома и первично-множественные  опухоли 

Важными компонентами обследования, наряду с визуальным осмотром, является тщательная пальпация с целью оценки степени и глубины инвазии, выявление пораженных лимфоузлов паховой области.

В плане уточняющей диагностики используют цитологическое исследование мазков с краев язвы, пунктатов опухолевидных образований или выполняют инцизиционную биопсию. Ультрасонография, прямая или непрямая лимфография позволяет оценить состояние глубоких лимфатических узлов. Заслуживают внимания исследование антигена плоскоклеточного рака и карциноэмбрионального антигена как маркеров рака вульвы.

Общими  принципами тактики ведения больных  раком вульвы являются:

ü  Хирургическое лечение - при I стадии заболевания

ü  Комбинированное (хирургическое и лучевое) – при II – III стадиях

ü  Индивидуальный подход (сочетание лучевых, химиотерапевтических и хирургических методик) – при IV стадии и рецидивах

При невозможности оперативного лечения используется в основном сочетанная лучевая терапия и/ или  химиотерапия.

У больных пре -, микроинвазивных  и локализованных формах инвазивного  рака вульвы I стадии для подавляющего большинства больных адекватным объемом хирургического вмешательства  является простая вульвэктомия. В  случаях сочетания неблагоприятных  факторов прогноза, характеризующих  первичную опухоль, таких как  глубина инвазии, эндофитная опухоль  размером больше 2 см, поражение клитора, оправдано расширение объема хирургического вмешательства и при локализованных формах.

Информация о работе Әйел жыныс мүшелерінің ісіктері