Рефераты по ботанике

Қазақстанның имиджін қалыптастыру мәселелері

22 Октября 2012, доклад

Орталық Азия аймағының көшбасшысы саналатын біздің ел соңғы жылдары қарқынды даму жолында. Бұл жетістіктер бүкіл экономикамызды қайта құ¬ру нәтижесінде мүмкін бол¬ды. Тәуелсіз Қазақстандағы эко¬номикалық реформалармен қа¬тар жүргізілген саяси реформалар да мемлекетіміздің халық¬аралық аренадағы беделін жо¬ғарылатты. Бүгін Қазақстан ха¬лықаралық және аймақтық ұйымдардың мүшесі ғана емес, батыс және шығыс елдерінің сенімді әріптесі.