Історія розвитку біофізики як науки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2013 в 17:42, реферат

Описание работы

Біологічна фізика – це наука, що вивчає фізичні і фізико-хімічні закономірності в життєдіяльності рослинних і тваринних організмів,системну організацію процесів життедіяльності на усіх рівнях організації живого (клітина, тканина, органи, організми, біосфера), а також механізм дії фізичних факторів на організми. Теоретична будова і моделі біофізики засновані на фізичних поняттях енергії, сили, типів взаємодії, на загальних поняттях фізичної кінетики, термодинаміки. Ці поняття відображають природу основних взаємодій і законів руху тіл, що, як відомо, складає предмет фундаментальної природничої науки – фізики. В центрі уваги біофізики лежать біологічні процеси і явища. Біофізика вивчає фізичну основу процесів, які відбуваються у біологічних системах.