Акрилаты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2013 в 11:02, контрольная работа

Описание работы

Радикальну полімеризацію в масі (блоці) проводять при поступовому підвищенні температури від 323 до 393 К. В результаті полімеризації метилметакрилату виділяється 570 кДж/моль або 545 кДж/кг тепла. При блоковій полімеризації внаслідок великої швидкості реакції, низької теплопровідності полімеру, а також високої в'язкості реакційного середовища повне відведення тепла реакції і контроль молекулярної маси – виявляється заважким.

Файлы: 1 файл

Тех процес.docx

— 45.49 Кб (Скачать файл)

Порошок сіють крізь сито з капронової тканини з сіткою 21 (441 отв./см2). Відсів порошку є відходом виробництва. Просіяний порошок поступає через приймальний бункер на терези, далі в поліетиленові мішки:

АСТ-Т  по (18.0+0.5) кг., (9.0+0.3) кг., (4.5+ 0.2) кг   

Поліетиленові мішки перев'язують джгутом і  поміщають в багатошаровий паперовий  мішок горловина якого потім  проклеюється.

При цьому  число паперових шарів повинно  бути не менше 5.

Втрати  на стадії складають 1-1.2 %.

 

1.5.9 Приготування  рідини АСТ-Т

Приготування рідких компонентів  пластмаси АСТ-Т проводять в  збірнику змішувачі. Перед завантаженням  збірник змішувач перевіряють на міцність і справність вентилів комунікацій  шляхом створення вакууму при  закритих вентилях. За допомогою спеціального омідненого ключа відкривають пробку на бочці з ММА і виймають прокладку. На мідний накінечник шлангу, сполучений з матеріальною лінією за допомогою накидної шайби, укріплюють бронзову сітку і наконечник з сіткою опускають всередину бочки. У випадку якщо ММА поступає на завод не в бочках, а в цистернах, то гнучкий шланг опускають в цистерну.

Збірник і гнучкий шланг захищені заземленням  від статичної електрики.

ММА за допомогою  вакууму перекачують з бочки  або цистерни в збірник. Заповнення збірнику необхідною кількістю суміші визначають за загорянням сигнальної лампочки, що визначає верхню межу заповнення рідини в збірнику.

Далі  в збірник завантажують диметиланілін та диетиленглікольдиметакрилат за рецептурою.

Перемішування в збірнику здійснюється за допомогою  вакууму, який контролюється за допомогою  вакууметру, встановленого на збірнику змішувачі.

Із збірника-змішувача  рідина АСТ-Т фасується в скляну тару різної ємності.

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание технологического процесса производства пластмассы АСТ-Т 
1.5.1 Приготовление смеси жидких компонентов для порошка АСТ-Т 
Порошковые смеси жидких компонентов (ММА и ДБФ) проводят в сборнике смесители. Перед загрузкой сборник смеситель проверяют на прочность и исправность вентилей коммуникаций путем создания вакуума при закрытых вентилях. С помощью специального ключа открываем пробку на бочке с ДБФ и опускаем внутрь бочки гибкий шланг. В смеситель через весы с помощью вакуума загружают навеску ДБФ (5% от смеси ММА). Затем с помощью специального омеднены ключа открывают пробку на бочке с ММА и вынимают прокладку. На медный наконечник шланга, соединенный с материальной линией при помощи накидной шайбы, укрепляют бронзовую сетку и наконечник с сеткой опускают внутрь бочки. В случае если ММА поступает на завод не в бочках, а в цистернах, то гибкий шланг опускают в цистерну. 
Сборник и гибкий шланг защищены заземлением от статического электричества. 
ММА с помощью вакуума перекачивают из бочки или цистерны в сборник. Заполнение сборнике необходимым количеством смеси определяют по возгоранием сигнальной лампочки определяет верхнюю границу заполнения жидкости в сборнике. 
Перемешивание ММА и ДБФ в сборнике осуществляется с помощью вакуума, который контролируется с помощью вакууметр, установленного на сборнике смесители. 
 
1.5.2 Приготовление стабилизатора 
При суспензионной полимеризации качестве стабилизатора применяют крахмальный клейстер. Его готовят непосредственно перед загрузкой реактора. Для заваривания крахмала, небольшое количество воды перемешивают с крахмалом. Взвешивание крахмала проводят на весах. Затем воду нагревают до 358 К, которую контролируют лабораторным ртутным термометром с пределом распределения 273-373 К. Перемешивая крахмал вливают горячую воду. Перемешивание происходит в течение 5-7 мин. 
Контроль времени проводится механическим секундомером по ГОСТ 5072 - 79 или механическим наручными часами по ГОСТ 19733-73. 
Качество коллоидного раствора крахмала определяется визуально, он должен быть однородным, без сгустков, полупрозрачным с голубоватым оттенком. 
 
1.5.3 Подготовка инициатору 
Как инициатор полимеризации применяют пероксид бензоила. Хранят пероксид бензоила под водой в стеклянных баллонах, полиэтиленовых бочках или полиэтиленовых мешках. 
Пероксид бензоила обезвоживают фильтрацией на нутч-фильтре через бязь течение 2.5-3.0 часов (время контролируется по часам). 
После обезвоживания пероксид бензоила должен содержать 75% основного вещества, иначе пероксид перечисляют на 75%-ную. 
 
1.5.4 Полимеризация 
Полимеризацию проводят в реакторе-полимеризаторов. Перед загрузкой реактор промывают водой очищают стенки реактора, проверяют вращения мешалки. 
Загрузка осуществляют в следующем порядке 
1) деминерализованная вода; 
2) крахмальный клейстер; 
3) Мономер; 
4) Пероксид бензоила. 
После окончания загрузки проводят перемешивание реакционной массы. Через 10 мин при Р = 0,3 МПа начинают нагрев реакционной массы. Нагрев проводят в течение 35 мин до температуры 358 К. При достижении заданной температуры проводят охлаждения реакционной массы на 5-10 К и с помощью пробомеру берут пробу суспензии. 
Однородность и стабильность суспензии указывает на нормальный ход процесса. При быстром расслоении суспензии пробу считают плохой. В таком случае пробу нагревают на 5-10 К. При достижении положительной пробы, реакцию продолжают. 
В этот период происходит (за 30-40 мин.) Самопроизвольный подъем температуры до 353-358 К за счет экзотермической реакции полимеризации. Равномерность подъема температуры обеспечивается периодической подачей теплоносителя (воды) в рубашку реактора. При прекращении подъема температуры прекращают подачу теплоносителя (воды) в рубашку реактора, останавливают мешалку и отбирают пробу суспензии. Явное отделение порошка от маточнике, отсутствие клейкости и резкого запаха мономера свидетельствуют об окончании процесса полимеризации. При отрицательной пробе продолжают перемешивание реакционной массы еще 15-20 мин., А при необходимости повышают температуру на 5-10 К в положительной пробы. 
По окончании полимеризации суспензию охлаждают до 323 К. Охлажденную суспензию переводят в промежуточный мерник под вакуум течение 10-15 мин. 
Открывают загрузочный люк, погружают в реактор шланг, открывают вентиль вакуумной машины и проводят выгрузки. По окончании выгрузки реактор промывают водой из шланга, затем воду перекачивают в промежуточный сборник, а крупные гранулы отбирают вручную. Весь процесс осуществляется 2.5-3.0 часа. 
 
 
 
 
 
1.5.5 Разрушение остатков стабилизатора суспензии после полимеризации 
В пустой сборник суспензии, через люк загружают навеску амилолитических ферментов амилосубтилину, заранее взвешенной в цеховой лаборатории на лабораторных весах ГОСТ 19491 74. 
Перекачки суспензии с одной операции синтеза проводят в течение 10-15 мин., После чего реактор-полимеризаторов промывают водой, которую также перекачивают в сборник суспензии. 
Суспензию с ферментом выдерживают при работающей мешалке в течение 20 мин., А затем вакуумом перекачивают в напорные сборники. В один напорный сборник закачивают одну операцию синтеза. Допускается проводить разрушения крахмала в напорных сборниках, время выдержки суспензии при этом увеличивается до 45 мин. Конец реакции ферментативного гидролиза контролируется в пробе суспензии. 
На белую пластинку (кафель, пластик) наносят немного суспензии и добавляют одну каплю 0.02 н раствора йода. Желтая окраска пробы указывает на полноту реакции. При отсутствии полноты реакции (цвет пробы суспензии с синим оттенком) продолжают перемешивание суспензии. 
В случае если в течение 60 мин. со времени загрузки фермента не достигнута полнота реакции, добавляют еще небольшое количество фермента и продолжают перемешивание в течение 20 мин. 
 
1.5.6 Центрифугирование и промывка полимера 
Отделение полимера от маточника проводят центрифугированием суспензии. Для удаления с поверхности порошка остатков маточнике, содержащий водорастворимые продукты гидролиза крахмала, одновременно с центрифугированием проводят промывку порошка водой. Центрифугирования и промывку порошка проводят на центрифуге, установленной под напорным сборником. 
Влажность порошка после центрифугирования составляет до 10%. 
Через 8-10 мин. после начала центрифугирования вместе с суспензией подают воду для промывки. Подачу воды прекращают за 3-5 мин. после окончания спуска суспензии. Центрифугирования проводят до полного прекращения выхода промывных вод. Влажность порошка после центрифугирования и промывки составляет 10-12%. 
Механические потери на операцию составляют 0.5% (дробная часть порошка проходит через фильтр вместе с маточником). После каждой смены проверяют ловушку сборнике суспензии, после каждой операции ловушку напорных сборников. 
Влажный порошок с помощью вакуума поступает в сборник влажного порошка, в том случае, если сушка производится на сушке "Петцольд". Если порошок сушится на сушке непрерывного действия, то влажный порошок поступает сразу в приемный бункер сушки, в котором предусмотрено стушуючий устройство для предотвращения зависания осадка. С бункера порошок непрерывно поступает в шнековый питатель. Самотеком поступает в сборник маточнике, где его намачивают, а затем защищают течение 7-8 часов. Воды через спускные трубу спускают в канализацию. В нижней части сборнике накапливается осадок мелкого порошка, прошедшего через бязевый фильтр. Периодически (раз в неделю) этот порошок подают на центрифугирования. Выход мелкой фракции 0.05-0.07%. Потери на операцию составляют 0.43-0.45%. 
 
1.5.7 Сушка порошка 
Сушка влажного порошка проводится в пневматической сушилке непрерывного действия в течение 30-45 мин. До начала сушки включают калорифер сушилки. Температура выходящего пара 403-413 К. Через 15-20 мин. включается вентилятор высокого давления и проверяют наличие тяги через контрольный люк. При достижении температуры 398 К приступают к сушке порошка. Подачу влажного порошка проводят самотеком из приемного бункера через шнековый питатель. Шнек подает влажный порошок в сушильную трубу. Сушится порошок во взвешенном состоянии горячим воздухом при температуре 398 К.Сухой порошок поступает в сборник дозатор сухого порошка. Потери порошка составляют 1.5-2%. 
 
1.5.8 Просел и фасовки порошка 
Из сборников сухой порошок самотеком падает в загрузочную камеру вибрационного сита. Скорость подачи порошка регулируется с помощью пробкового крана, установленного на материальной линии от сборника к сита. 
Порошок сеют через сито из капроновой ткани с сеткой 21 (441 отв./см2). Отсев порошка является отходом производства. Просеянный порошок поступает через приемный бункер на весы, далее в полиэтиленовые мешки: 
АСТ-Т по (18.0 +0.5) кг., (9.0 +0.3) кг., (4.5 + 0.2) кг 
Полиэтиленовые мешки перевязывают жгутом и помещают в многослойный бумажный мешок горловина которого затем проклеивается. 
При этом число бумажных слоев должно быть не менее 5. 
Потери на стадии составляют 1-1.2%. 
 
1.5.9 Приготовление жидкости АСТ-Т 
Приготовления жидких компонентов пластмассы АСТ-Т проводят в сборнике смесители. Перед загрузкой сборник смеситель проверяют на прочность и исправность вентилей коммуникаций путем создания вакуума при закрытых вентилях. С помощью специального омеднены ключа открывают пробку на бочке с ММА и вынимают прокладку. На медный наконечник шланга, соединенный с материальной линией при помощи накидной шайбы, укрепляют бронзовую сетку и наконечник с сеткой опускают внутрь бочки. В случае если ММА поступает на завод не в бочках, а в цистернах, то гибкий шланг опускают в цистерну. 
Сборник и гибкий шланг защищены заземлением от статического электричества. 
ММА с помощью вакуума перекачивают из бочки или цистерны в сборник. Заполнение сборнике необходимым количеством смеси определяют по возгоранием сигнальной лампочки определяет верхнюю границу заполнения жидкости в сборнике. 
Далее в сборник загружают диметиланилин и диетиленглікольдиметакрилат по рецептуре. 
Перемешивание в сборнике осуществляется с помощью вакуума, который контролируется с помощью вакууметр, установленного на сборнике смесители. 
Из сборника-смесителя жидкость АСТ-Т фасуется в стеклянную тару различной емкости.


Информация о работе Акрилаты