Автоматизація індивідуального теплового пункту

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2013 в 11:54, реферат

Описание работы

Під технологічним процесом розуміють сукупність технологічних операцій, які проводяться над вхідним продуктом в одному або декількох апаратах, метою яких є отримання продуктів, які відповідають заданим якостям.
При цьому мета керування технологічним процесом полягає в забезпеченні оптимального значення критерію керування, під яким розуміють технологічний або техніко-економічний показник (продуктивність виробництва, якість продукції тощо), який характеризує якість ТОК в цілому і приймає числові значення в залежності від подаваних на нього керуючих дій – цілеспрямованих змін матеріальних і енергетичних потоків.

Содержание работы

Вступ……………………………………………………………………………………3
1.Опис технологічної схеми процесу……………………………………….…….5
Технологічна карта………………………………………………………..…..…….9
2.Аналіз технологічного процесу як об’єкту керування…………………..….11
Складання структурної схеми взаємозв’язку між технологічними
параметрам об’єкта……………………………………………………………...…15
Визначення функціональних ознак систем автоматизації…………….
2. Опис і обґрунтування вибору ФСА і опис систем автоматичного регулювання і контролю…………………………………………………………
Опис і обґрунтування вибору первинний вимірювальних приладів і перетворювачів……………………………………………………………………
Опис ФСА редукційно-охолоджувальної установки……………………
3. Опис принципової електричної схеми з’єднань САР……………………
5. Опис роботи систем захисту та сигналізації……………………………….
6. Моделювання систем автоматичного регулювання……………………….
Розрахунок одноконтурної системи автоматичного регулювання…..
Знаходження числових значення параметрів моделі об’єкта чисельним методом. ……………………………………………………………………………
Перевірка адекватності динамічної моделі ОР…………………………..
Розрахунок оптимальних настроювальних параметрів автоматичного ПІ-регулятора……………………………………………………………………...
Моделювання системи автоматичного регулювання температури редукованої пари………………………………………………………………
7. Специфікація засобів автоматизації…………………………………………..
8. Висновки…………………………………………………………………...………
Використана література……………………………………………………………