Rational Rose

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2013 в 01:38, реферат

Описание работы

CASE-засіб IBM Rational Rose з часу своєї появи зазнав серйозну еволюцію, і в даний час являє собою сучасний інтегрований інструментарій для проектування архітектури, аналізу, моделювання та розробки програмних систем. Саме в IBM Rational Rose мова UML стала базовою технологією візуалізації та розробки програмних систем, що визначило популярність і стратегічну перспективність цього інструментарію .
У рамках загального продукту IBM Rational Rose існують різні варіанти цього засобу, що відрізняються між собою діапазоном наданих можливостей.

Содержание работы

Введення.
Особливості робочого інтерфейсу програми IBM Rational Rose 2003.
Призначення операцій головного меню View, Format і Browse.
Призначення операцій головного меню Add-Ins, Window і Help.
Додавання актора на діаграму варіантів використання і редагування його властивостей.
Висновок.
Список літератури.

Файлы: 1 файл

Rational Rose.rtf

— 5.15 Мб (Скачать файл)

Черкаський художньо-технічний коледж

Механіко-технологічне відділення

Циклова комісія: "Комп'ютерні науки та ВПС"

 

 

 

З дисципліни: "Організація баз даних і знань"

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 
на тему:

“Rational Rose”

 

 

 

 

 

Виконав:

Студент групи № МС-42 Спеціальність 5.05010101

„Обслуговування програмних систем і комплексів ”

Рябовол Олег____________

“__” _____________ 20__р

 

Перевірив:

Викладач Захарчун Д.М.

______________________

               (підпис)

“__” _____________ 20__р

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси 2013

Зміст

 

Введення.

Особливості робочого інтерфейсу програми IBM Rational Rose 2003.

Призначення операцій головного меню View, Format і Browse.

Призначення операцій головного меню Add-Ins, Window і Help.

Додавання актора на діаграму варіантів використання і редагування його властивостей.

Висновок.

Список літератури.

 

Введення

CASE-засіб IBM Rational Rose з часу своєї появи зазнав серйозну еволюцію, і в даний час являє собою сучасний інтегрований інструментарій для проектування архітектури, аналізу, моделювання та розробки програмних систем. Саме в IBM Rational Rose мова UML стала базовою технологією візуалізації та розробки програмних систем, що визначило популярність і стратегічну перспективність цього інструментарію .

У рамках загального продукту IBM Rational Rose існують різні варіанти цього засобу, що відрізняються між собою діапазоном наданих можливостей. Базовим засобом в даний час є IBM Rational Rose Enterprise Edition, яке володіє найбільш повними можливостями. Останньою версією цього CASE -засобу на даний момент є програма IBM Rational Rose 2003 (release 2003.06.00), можливості якої акумулюють практично всі сучасні досягнення в галузі інформаційних технологій. Найбільш характерні функціональні особливості цієї програми полягають в наступному:

* інтеграція з MS Visual Studio 6, яка включає підтримку на рівні прямої і зворотньої генерації кодів і діаграм Visual Basic і Visual С++ з використанням ATL (Microsoft Active Template Library), Web-Класів, DHTML і протоколів доступу до різних баз даних;

* безпосередня робота (інжиніринг і реінжиніринг) з виконуваними модулями і бібліотеками форматів EXE, DLL, TLB, OCX.

* підтримка технологій MTS (Microsoft Transaction Server) і ADO (ActiveX Data Objects) на рівні шаблонів і вихідного коду, а також елементів технології Microsoft - COM+ ( DCOM );

* повна підтримка компонентів CORBA і J2EE, включаючи реалізацію технології компонентної розробки додатків CBD (Component-Based Development), мови визначення інтерфейсу IDL (Interface Definition Language) і мови визначення даних DDL (Data Definition Language);

* повна підтримка середовища розробки Java-додатків, включаючи пряму і зворотну генерацію класів Java формату JAR, а також роботу з файлами формату CAB і ZIP.

Особливості робочого інтерфейсу програми IBM Rational Rose 2003

У CASE- засобі IBM Rational Rose 2003 реалізовані загальноприйняті стандарти на робочий інтерфейс програми, аналогічно відомим середовищам візуального програмування. Після установки IBM Rational Rose 2003 на комп'ютер користувача, що практично не викликає труднощів у розробників, запуск цього засобу в середовищі MS Windows 2000/XP призводить до появи на екрані відповідного робочого інтерфейсу (рис. 1.1).

Робочий інтерфейс програми IBM Rational Rose 2003 складається з різних елементів , основними з яких є:

* головне меню;

* стандартна панель інструментів;

* спеціальна панель інструментів;

* вікно браузера проекту;

* робоча область зображення діаграми або вікно діаграми;

* вікно документації;

* вікно журналу.

Розглянемо призначення та основні функції кожного з цих елементів.

 

Рис. 1.1. Загальний вид робочого інтерфейсу CASE-засобу IBM Rational Rose 2003

Головне меню і стандартна панель інструментів

Головне меню програми IBM Rational Rose 2003 виконано в загальноприйнятому стандарті і має наступний вигляд (рис. 1.2).

 

Рис. 1.2. Зовнішній вигляд головного меню програми

Окремі пункти меню об'єднують подібні операції, що відносяться до всього проекту в цілому. Деякі з пунктів меню містять добре знайомі операції, такі як відкриття проекту, виведення на друк діаграм, копіювання в буфер і вставка з буфера різних елементів діаграм. Інші операції настільки специфічні, що можуть знадобитися додаткові зусилля для їх вивчення (властивості операцій генерації програмного коду або перевірки узгодженості моделей). Призначення окремих операцій головного меню наводиться далі в даній лекції.

Стандартна панель інструментів розташовується нижче рядка головного меню і має наступний вигляд (рис. 1.3). Деякі з інструментів недоступні для нового проекту, який не має ніяких елементів. Стандартна панель інструментів забезпечує швидкий доступ до тих команд меню, які виконуються розробниками найбільш часто.

 

Рис. 1.3. Зовнішній вигляд стандартної панелі інструментів

Користувач може налаштувати зовнішній вигляд цієї панелі на свій розсуд. Для цього необхідно виконати операцію головного меню: Tools Options (Інструменти-Параметри), відкрити вкладку Toolbars (Панелі інструментів) діалогового вікна, і натиснути кнопку Standard (Стандартна). У додатково відкритому вікні можна переносити необхідні кнопки з лівого списку в правий список, а непотрібні кнопки - з правого списку в лівий. Даним способом можна показати або приховати різні кнопки інструментів, а також змінити їх розмір. Призначення окремих кнопок стандартної панелі інструментів наводиться далі при розгляді операцій головного меню.

 

Призначення операцій головного меню File і Edit

Робочий інтерфейс засобу IBM Rational Rose 2003 має головне меню, яке дозволяє користувачеві завантажувати і зберігати інформацію в зовнішніх файлах, змінювати зовнішній вигляд елементів графічного інтерфейсу, викликати довідкову інформацію, викликати інші діалогові вікна для роботи з програмою IBM Rational Rose 2003 і т.д. Розглянемо призначення окремих пунктів головного меню засобу IBM Rational Rose 2003.

Операції головного меню File (Файл) дозволяють створювати нові моделі в нотації мови UML, завантажувати і зберігати розроблювану модель в зовнішньому файлі, роздруковувати на принтері розроблені діаграми. Призначення операцій цього пункту головного меню представлено в таблиці 1.1.

Операції головного меню Edit (Редагування) дозволяють виконувати дії з редагування елементів моделі і їх властивостей, а також виконувати пошук елементів в рамках розроблюваного проекту. Призначення операцій цього пункту головного меню представлено в таблиці 1.2.

 

Таблица 1.1. Операції пункту головного меню File (Файл)

Таблица 1.1. Операції пункту головного меню File (Файл)

Назва операції меню

Наявність кнопки на стандартній панелі

Призначення операції головного меню

New

Створює нову модель IBM Rational Rose 2003. При цьому нова модель за замовчуванням має ім'я untitled

Open

Викликає стандартне діалогове вікно відкриття зовнішнього файлу з диска. Відкрити можна або файл моделі (файл з розширенням «mdl»), або файл підмоделі (файл з розширенням «ptl»)

Save

Дозволяє зберегти розроблювану модель в зовнішньому файлі на диску

Save As

 

Дозволяє зберегти розроблювану модель під іншим ім'ям в зовнішньому файлі на диску. При цьому викликається стандартне діалогове вікно збереження файлу на диску з пропозицією задати ім'я відповідного файлу моделі або підмоделі

Save Log As

 

Дозволяє зберегти зміст журналу в зовнішньому файлі на диску з ім'ям error.log. При цьому викликається стандартне діалогове вікно збереження файлу на диску з пропозицією змінити пропоноване за замовчуванням ім'я відповідного файлу

AutoSave Log

 

Дозволяє автоматично зберігати зміст журналу в зовнішньому файлі на диску з ім'ям error.log. При першому виконанні цього пункту меню також викликається стандартне діалогове вікно збереження файлу на диску з пропозицією змінити пропоноване за замовчуванням ім'я відповідного файлу

Clear Log

 

Очищає зміст журналу

Load Model Workspace

 

Дозволяє завантажити робочу область із зовнішнього файлу на диску. Викликає стандартне діалогове вікно відкриття зовнішнього файлу з диска, при цьому відкрити можна файл з розширенням «wsp»

Save Model Workspace

 

Дозволяє зберегти робочу область моделі в зовнішньому файлі на диску. При виконанні цього пункту меню викликається стандартне діалогове вікно збереження файлу з розширенням «wsp»

Save Model Workspace As

 

Дозволяє зберегти робочу область моделі в зовнішньому файлі на диску. Викликається стандартне діалогове вікно збереження файлу з пропозицією змінити пропоноване за замовчуванням ім'я відповідного файлу

Units

 

Дозволяє завантажити категорію елементів моделі із зовнішнього файлу на диску. Викликає станадартное діалогове вікно відкриття зовнішнього файлу з диска, при цьому відкрити можна файл з розширенням «cat»

Import

 

Дозволяє імпортувати інформацію з зовнішніх файлів різних форматів, включаючи файли моделей, подмоделей, категорій і підсистем

Export Model

 

Дозволяє експортувати інформацію про модель в зовнішній файл. Вид цього пункту меню залежить від виділеного елемента моделі

Update

 

Дозволяє вставити інформацію зворотного проектування із зовнішнього файлу з розширенням «red» в розроблювану модель

Print

Дозволяє роздрукувати на принтері окремі діаграми і специфікації різних елементів розробляється моделі. У цьому випадку викликається діалогове вікно вибору діаграм і специфікацій для друку на підключеному до вашого комп'ютера принтера

Print Setup

 

Викликається стандартне діалогове вікно макета сторінки для настройки властивостей друку

Edit Path Map

 

Викликає вікно завдання шляхів доступу до файлів системи IBM Rational Rose 2003. Як правило, значення шляхів, встановлені за замовчуванням, слід змінювати тільки в разі крайньої необхідності

<Имена файлов>

 

Секція з іменами останніх файлів, з якими здійснювалася робота в IBM Rational Rose 2003

Exit

 

Припиняє роботу і закриває IBM Rational Rose 2003


 

Таблица 1.2. Операції пункту головного меню Edit (Редагування)

Назва операції меню

Наявність кнопки на стандартній панелі

Призначення операції головного меню

Undo

 

Скасовує виконання останньої дії з видалення або переміщення елементів моделі

Redo

 

Відновлює зображення діаграми після скасування виконання останньої операції переміщення

Cut

Вирізає виділений елемент розроблюваної моделі і переміщує його в буфер обміну

Copy

Копіює виділений елемент розроблюваної моделі і поміщає його в буфер обміну

Paste

Вставляє елемент розробляється моделі або його копію з буфера обміну в поточну активну діаграму

Delete

 

Видаляє виділені елементи з поточної діаграми, але не з розроблюваної моделі

Select All

 

Виділяє всі елементи на поточній діаграмі розробляється моделі

Delete from Model

 

Видаляє всі виділені елементи з розроблюваної моделі

Relocate

 

Дозволяє переміщати або скасовувати переміщення класів, асоціацій або компонентів з одного пакету в іншій

Find

 

Викликає діалогове меню пошуку елемента в розроблювальній моделі по його імені

Reassign

 

Дозволяє замінити виділений елемент розроблюваної моделі іншим елементом моделі

Compartment

 

Дозволяє відображати додаткову інформацію про об'єкти, класи, актори або пакети

Change Info

 

Дозволяє змінити тип виділеного елемента на поточній діаграмі на інший тип елемента


 

Призначення операцій головного меню View, Format і Browse

Операції головного меню View (Вид) дозволяють відображати на екрані різні елементи робочого інтерфейсу і змінювати графічне представлення діаграм.

Операції головного меню Format (Формат) дозволяють виконувати дії по зміні зовнішнього вигляду елементів моделі на різних діаграмах.

Операції головного меню Browse (Огляд) дозволяють відображати робочі вікна з різними канонічними діаграмами розроблюваної моделі і викликати діалогові вікна редагування властивостей окремих елементів моделі .

 

Вікно браузера проекту

Вікно браузера проекту за замовчуванням розташовується в лівій частині робочого інтерфейсу нижче стандартної панелі інструментів і має вигляд, показаний на малюнку 2.1.

Браузер проекту організовує представлення моделі у вигляді ієрархічної структури, яка спрощує навігацію і дозволяє відшукати будь-який елемент моделі в проекті. При цьому самий верхній рядок браузера проекту містить ім'я розроблюваного проекту. Будь-який елемент, який розробник додає в модель, відразу відображається у вікні браузера. Відповідно, вибравши елемент у вікні браузера, ми можемо його візуалізувати у вікні діаграми або змінити його специфікацію.

Браузер проекту дозволяє також організовувати елементи моделі в пакети і переміщати елементи між різними уявленнями моделі. При бажанні вікно браузера можна розташувати в іншому місці робочого інтерфейсу або приховати зовсім, використовуючи для цього операцію Browser головного меню View (Вид). Можна також змінити розміри браузера, перемістивши мишею кордон його зовнішньої рамки.

Ієрархічне представлення структури кожного розроблюваного проекту організовано у формі 4 -х уявлень:

* Use Case View - представлення варіантів використання, в якому містяться діаграми варіантів використання та їх реалізації у вигляді варіантів взаємодії;

* Logical View - логічне уявлення, в якому містяться діаграми класів, діаграми станів і діаграми діяльності;

Component View - представлення компонентів, в якому містяться діаграми компонентів розробляється моделі;

* Deployment View - представлення розгортання, в якому міститься єдина діаграма розгортання розробляється моделі.

При створенні нового проекту ієрархічна структура формується програмою автоматично.

 

Спеціальна панель інструментів і вікно діаграми

Спеціальна панель інструментів розташовується між вікном браузера і вікном діаграми в середній частині робочого інтерфейсу. За умовчанням пропонується панель інструментів для побудови діаграми класів моделі (рис. 2.2).

 

Рис. 2.2. Зовнішній вигляд спеціальної панелі інструментів для діаграми класів

Розташування спеціальної панелі інструментів можна змінювати, перемістивши рамку панелі в потрібне місце. Програма IBM Rational Rose 2003 дозволяє настроювати склад кнопок даної панелі, додаючи або видаляючи окремі кнопки, відповідні тим чи іншим інструментам. Призначення окремих кнопок різних панелей інструментів будуть розглянуті далі при викладі особливостей побудови різних канонічних діаграм у відповідних лекціях курсу. Назви кнопок даної панелі завжди можна дізнатися з спливаючих підказок , що з'являються після затримки покажчика миші над відповідною кнопкою.

Информация о работе Rational Rose