Pascal программалау тіліндегі фрактальді графика

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2014 в 01:25, курсовая работа

Описание работы

Берілген курстық жұмыста Паскаль программалау тілінде түрлі
графикалық обьектілерді құру мүмкіндіктері қарастырылған. Graph модулін
пайдалана отырып оның түрлі сипаттағы функциялары мен процедуралары
программалау кезінде қолданылды. Паскаль программалау тілінде графикалық
жұмыстар екі режимде іске асады

Содержание работы

Кіріспе....................................................................................................................
1. 1. Паскаль программалау тіліндегі фрактальді графика........................
1. 1 Базалық процедуралар мен функциялар.......................................................
1. 2 Фрактальді графикалық режимдегі экран мен терезелер...........................
1. 3 Фрактальді графикада қарапайым фигураларды шығару...........................
1. 4 Графикалық процедуралар………………………………………………….
1. 5 Graph модулі…………………………………………………………………
1. 6 Мәтінмен жұмыс………………………………………………………….....
2. Фрактальді графика мүмкіндіктерін программалауда жүзеге асыру.
2. 1 Функцияның графигін тұрғызу……….........................................................
2. 2 Графикадағы циклдер. Кездейсоқ процесстердiң құрастыру….................
2. 3 Жұлдызды аспан программасы......................................................................
Қорытынды...........................................................................................................
Қолданылған әдебиеттер....................................................................................

Файлы: 1 файл

Фрактальді графика.doc

— 351.50 Кб (Скачать файл)

If (x- Dx< xmin) then x:= xmin else x := x- Dx;

If (y- Dy< ymin) then y:= ymin else y := y- Dy;

Dx:= GetmaxX div 10 - Random(GetmaxX div 4);

Dy:= GetmaxY div 10 - Random(GetmaxY div 4);

end

else

begin {егер объект оң жақ төменгі шекке шығып кетсе, ол терезе ішінде орналасатындай координаталарын өзгерту керек }

If (x + Dx< xm) then x:= x + Dx else x:= Random(GetmaxX) - Random(GetmaxX div 4);

If (y + Dy< ym) then y:= y + Dy else y:= Random(GetmaxY) - Random(GetmaxY div 3);

end;

until KeyPressed; {кез келген батырма басылған соң аяқтау}

FreeMem (sauser, Size);

Closegraph;

end;

end.

 

 

Қорытынды

 

Курстық жұмысымды қорытындылай келе фрактальді графиканың Паскаль программалау тілінде алатын орны ерекше екендігін атап өткім келеді. Бұл арқылы графиканың программасын құрып қана қоймай, оның графикалық түрде әсемделген бейнесін, яғни суретін алуға, анимацияларды қолдануға және де графигін тұрғызуға мүмкіндік болды.

4.0 баламасынан бастап Турбо Паскальдың құрамына басқа баламаларда да өзгеріссіз қалатын Graph программаішілік қуатты кітапхана орнатылған. Кітапхана, жалпы алғанда, 50-ден астам процедуралар мен функциялардан құралады, сонымен қатар, программистке графикалық экранда әртүлі басқару әдістерін ұсынады. Кітапханамен танысуды жеңілдету үшін оның құрамына кіретін процедуралар мен функциялар функционалдық принцип бойынша топталған.

Бейнелеулер, қатынастар және сәйкестіктер табиғаты әр түрлі жиындарда орындалуы мүмкін екендігі белгілі, ендеше олардың дербес түрі болып табылатын функцияның да анықталу облысы мен мәндерінің облысы әр түрлі жиындар бола алады. Жалпы функцияның берілу тәсілдері және оның графигі функцияда маңызды рөл атқарады. Функцияны көрсетіп беру үшін сандық X жиынды және әрбір x X санына сәйкес келетін y санын, яғни функцияның мәнін табу үшін қолданылатын тәсілді көрсетіп отыру қажет болады.

Функцияның процедурадан айырмашылығы функция денесінен құралатын операторлардың орындалу нәтижесі әрқашан жалғыз мәндерден немесе көрсеткіштен тұрады. Сондықтан да функцияны шақыруды айнымалылар және тұрақтылар бөлімінде де қарастыруға болады.

Graph модулі көптеген графикалық операторлармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл модуль көмегімен тек сурет салып қана қоймай, оны қозғалысқа келтіретін бағдарламалар да құруға болады. Сонымен қатар, компьютер мүмкіндігіндегі барлық бояу түрлерін пайдаланып, әр түрлі тәсілдермен әрлеуге, мәтіндер жазуға болатындығына курстық жұмысымды зерттеу кезінде көз жеткіздім. Ал Graph модулінің өзі график тұрғызуға қажетті бірнеше негізгі функциялардан тұрады. GraphResult – қате орындалған графиктік операциялардың кодын шығарады, GetColor – функциясы ағымдағы түстің мәнін қайтарады, GetPixel – Х және У координаталары бойынша орналасқан нүкте түсінің кодын анықтайды, GetX және GetY – ағымдағы нүктенің тік және көлденең координаталар мәнін қайтарады, PutPixel – Х, У координатасындағы нүктелерді экранға шығару, Line – координатасы (Х1, Y1) болатын нүктелері (Х2, Y2) координатасының нүктелерін түзу жүргізу арқылы қосылуды іске асырады, Rectangle – тіктөртбұрыш жақтарымен, координата осьтеріне параллель координаталары (X1,Y1) және (X2, Y2) тіктөртбұрышының диогональдарының бірін анықтайды, Bar – боялған тіктөртбұрыш, Circle – (X, Y) нүктесіндегі шеңбердің центрі шығарылады (integer типті), Arc – экранға (X, Y) нүктесіндегі шеңбердің центрінің доғасы шығарылады, бұрыштары градуспен белгіленеді, ал доға сағат тіліне қарсы бағытталады, сол секілді және тағы басқа функциялар мысал бола алады. Бұл функциялар әр түрлі типтерді қамтып, график тұрғызуға қажетті элементтерді толықтырып отырады.

Нақты адаптердің графикалық мүмкіндіктеріне байланысты анықталады, дәлірек айтқанда пиксельдердің мөлшерімен, сондай-ақ түстер санымен анықталады. Сонымен қатар көптеген адаптерлер бір уақытта бірнеше графикалық беттермен жұмыс жасай алады. Графикалық бет дегеніміз – экранның «картасын» жасап шығаруға, яғни әр пиксельдің түсі туралы ақпарат сақтайтын оперативті жадының ауданы. Әрі қарай әрбір адаптерлер туралы жеке мағлұматтар береміз.

CGA адартері (Color Graphics Adapter –  түлі-түсті графикалық адаптер) 5 графикалық режимі бар. Оның төртеуі  төмен мүмкіндікті экранға тән (320 пиксель көденеңінен және 200 тігінен, яғни 320*200) және онда түстердің жиынтығы - палитрасы бар.

Әрбір палитра үш түстен тұрады. Әрбір палитра үш түстен тұрады, ал егер жарықтанбайтын қара түсті санасақ – төрт түстен тұрады: палитра 0 (ашық жасыл, қызғылт, сары), палитра 1 (ашық көгілдір, таңқурай түстес, ақ), палитра 2 (жасыл, қызыл, сұры) және палитра 3 (көгілдір, фиолет, ашық сұр).

Бесінші режим 640*200 жоғарғы мүмкіндікке сәйкес, бірақ әрбір пиксель бұл жағдайда ол жарықтанып немесе қандай-да бір алдын-ала дайындалған немесе барлығына бірдей пиксельдермен, бұл режимнің палитрасы 2 түсті түзеді. CGA адаптері графикалық режимде тек қана бір бетті пайдаланады. ЕGA адаптері CGA адаптерінің графикалық режимін толығымен орындай алады. Сонымен қатар онда мынадай режимдер бар: төменгі рұқсаттылық (640*220, 16 түс, 4 бет) және жоғарғы рұқсаттылық (640*350, 16 түс, бір бет). Кейбір өзгерістерде монохромды режим қолданылады. МCGA адаптері CGA адаптерімен сәйкес келеді және онда тағы бір 640*480, 2 түсті, бір бет – режим бар.

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі

 

 1. Информатика(Базовый курс) С. В. Симонович, СПб: Питер, 2001г.
 2. Основы языка Turbo Pascal(учебный курс), П.И. Рудаков, М.А.Федотов, Москва: Радио и Связь, 2000г.
 3. Основы программирования в задачах и примерах, А. В. Милов, Харьков:ФОЛИО, 2002г.
 4. Программирование. С. Симонович, Г. Евсеев, Москва: АСТ – ПРЕСС книга 2000г.
 5. Практика программирования, Ю. Кетков, А. Кетков, СПб: БХБ/ Петербург,2002г.
 6. Turbo Pascal/ С. А. Немнюгин.- СПб: Издательство «Питер», 2001.-496с.:ил.
 7. Turbo Pascal: учитесь программировать, О. А. Меженный, Москва:изд.дом «Вильямс», 2001г
 8. Ю.А. Шпак. Turbo Pascal 7.0 на примерах Киев, баспасы«ЮНИОР»2003.
 9. Т. А. Павловская. Паскаль пргаммирование на языке высокого уровня , Практикум «Питер» 2006.
 10. Г.Г. Рапаков, С.Ю. Ржеуцкая. Turbo Pascal Санкт-Петербург 2005
 11. 15. Эрбо Х.Э., Шгольц О. Введение в программирование на языке Паскаль.-М.: Мир
 12. 13. Климов Ю.С., Касаткин А.И., Мороз С.М. Программирование в среде Turbo Pascal 6.0.-Минск: Высшая школа, 2002
 13. «Сборник задач по программировнию» - Д. Гуденко, Д. Петрченко, Питер, 2007.
 14. «Основы программирования» - И.Г. Семакин, А.П. Шестаков, Москва, 2008.
 15. Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delpi5. Руководство разработчика базы данных – М.: «Нолидж», 2000г.
 16. Гофман И. Э., Хомоненко А. Д. Delphi5. –СПб.: БХВ-С.-Петербург. 2000г.
 17. Кенту М. Delphi5 для профессионалов.-СПб.: Питер, 2001г.-944с.:ил.
 18. Фаронов В.В. Delphi5. Учебный курс. – М.: «Нолидж»,2001г. –

 

 

 


 Информация о работе Pascal программалау тіліндегі фрактальді графика