Corel Draw графиктік редакторының жұмыс істеу орны

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2015 в 22:59, реферат

Описание работы

Бұл курстық жобаға түсінікте векторлық графикалармен жұмыстарға қолданылатын Corel Draw пакетінің 11-ші версиясы туралы айтылады.
Corel DrawbGraphics Suite 11 адамның қандай да болмасын шығармашылық қиялын қанағаттандыратын толық графикалық пакет. Corel DrawbGraphics Suite 11-мен иллюстрациялар, макеттер мен суреттер салу және өңдеу оңайлатылды. Бұл курстық жобаға түсінікте программаның барлық құралдары, олардың функциялары, командалары, эффекттері және де әртүрлі мүмкіндіктері туралы жазылған. Көптеген мысал суреттер құрал мүмкіндіктерін көрсетеді.

Содержание работы

Кіріспе
1 Негізгі бөлім
1.1 Corel Draw графиктік редакторының жұмыс істеу орны
1.2 Corel Draw графиктік редакторында құжатпен жұмыс
1.3 Adobe Photoshop программасымен таныстыру
1.4 Adobe Photoshop-тың құралдарымен жұмыс
1.5 Corel Draw – векторлы графикалық редактор
1.6. HTML тілі және графикалық объектілерді өңдеуді программалау

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

Файлы: 1 файл

Corel Draw Kurs.docx

— 861.81 Кб (Скачать файл)

FACE құжатта қолданылатын қаріп түрін таңдауға мүмкіндік береді. FACE атрибутының параметрі – қаріп аты. Атрибутта көрсетілген қаріп аты, қолданушы компьютерінің қаріп атымен сәйкес келуі керек, кері жағдайда браузер бұл атрибутты қабылдамайды да, айтылмаған жағдайда  пайдаланылатын қаріпті қолданады. Қаріп атындағы бас және кіші әріптер айырмашылығы жоқ, ал бос орын міндетті түрде қойылуы керек.

Төменде қаріпті таңдау мысалы келтірілген.

<HTML>

<HEAD>

<TITTLE> Қаріп түрін таңдау</TITTLE>

</HEAD>

<BODY>

<FONT FACE= “Arial”> Бұл жерде басқа қаріп түрі пайдаланылған</FONT>

</BODY>

</HTML>

Егер сіз қолданушы компьютерінде қандай қаріптер бар екенін білмесеңіз, онда сіз FACE атрибутында үтір арқылы бірнеше қаріп атын көрсетуіңізге болады. Браузер қаріптер тізімін солдан оңға қарай қарап, бірінші сәйкес келген қаріпті қолданады.Төменде бірнеше қаріпті қолдану мысалы көрсетілген.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Қаріп таңдай мысалы </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<FONT FACE=”Verdana”,”Arial”,”Helvetica” >

Бұл қаріп таңдау мысалы. </FONT>

</BODY>

</HTML>

      Бұл мысалда  негізгі  қаріп  ретінде  Verdana  көрсетілген, ол  қаріп  болмаған  жағдайда  Arial,  Helvetica  қаріптерін  қолдануға  болады.     

SIZE – бұл  элемент  мәтіндегі  белгілердің  биіктігін  таңдауға  мүмкіндік  береді,  ол  қарапайым  стиль  қаріптер  шкаласының  3  мәніне  сәйкестелінген. Size  атрибутын  екі  түрлі  әдіспен  қолдануға  болады: қаріптің  абсолютты  өлшемін  көрсету,  мысалы, SIZE=5 немесе  салыстырмалы  өлшемді  көрсету SIZE=+2.  Екінші  әдіс  көбіне  негізгі  қаріп  ретінде  Basefont  көрсетілгенде  қолданылады.

Мысалы

<font size=1> size=1 </font>

<font size=2> size=2 </font>

      Нәтижесі:                   

 size=1

 size=2

COLOR . Қаріптің  атын  немесе  өлшемін  көрсеткендей  мәтіннің  түсін  де  көрсетуге  болады.  COLOR  атрибуты  RGB  он  алтылық  санау  жүйесінің  мәнін  немесе  стандартты  түстер  атын  қабылдайды.  Төменде  құжатта  түстерді  анықтауға  арналған  мысал  келтірілген.  Түстерді  анықтау  BODY  элементінің  BGCOLOR атрибутына  ұқсас.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Түстер  таңдауға  мысал </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<FONT COLOR=”#FF0000”>Бұл мәтіннің түсі қызыл </FONT>

<BR>

<FONT COLOR=”GREEN”> Бұл  мәтіннің  түсі  жасыл </FONT>

<BR>

</BODY>

</HTML>

HTML – құжаттарында  кесте  тұрғызу: Кесте  тұрғызу <TABLE> және </TABLE>  тэгтері  көмегімен  орындалады, оның  әрбір  жолын  анықтау - <TR> және </TR> тэгтері  арқылы,  ал  сол  жолдардағы  бағаналар - <TD> және </TD>  немесе  <TH> және </TH> тэгтері  арқылы  анықталады.  <TD> және <TH> тэгтерінің  жұмысы  ұқсас,  бірақ <TH> тэгтерімен  қоршалған  мәтін  қарайтылған бағана  тақырыптары  болып  табылады  да, <TD> тэгтерімен  одан  кейінгі  қарапайым  бағаналар  жазылады.

Кесте  тақырыбы <CAPTION> және </CAPTION> тэгтерімен  қоршалып  жазылады.  Жалпы  кестені  толық  анықтау  ережесі  төмендегі  үлгімен  беріледі:

<TABLE ALIGN=”align”  BGCOLOR=”#rrggbb” BORDER=”integer”  BORDERCOLOR=”rrggbb”  WIDHT=”integer”>

</TABLE>

Бірақ  кесте  тұрғызу  кезінде  олардың  кейбірі  қолданылмауы  да  мүмкін.  Енді  осы  кесте  тэгі  атрибуттарының  атқаратын  жұмысына  тоқталайық:

ALIGN  атрибуты  кестенің  шет  жақтарға  туралануын  анықтайды (көрсетілмесе,  келісім  бойынша  сол  жақ  шетке). ALIGN мәні  қостырнақша  ішіндегі  сөз – мына  сөздердің  біріне  сәйкес  келуі  тиіс: LEFT (сол  жақ  шетке), CENTER (ортаға), RIGHT (оң  жақ  шетке).

BGCOLOR кесте  торының  ішкі  фон  түсін  тағайындайды (он  алтылық  RGB  форматындағы  сан  немесе  ағылшын  тіліндегі  белгіленген  түс  атауы).

BORDER – бүтін  сан,  кесте  жақтаулары  сызығының  пиксельмен берілген  қалыңдығы.  Егер  BORDER  берілмесе,  жақтау  сызықтары  көрсетілмейді

BORDERCOLOR жақтау  сызықтарының  түсін  тағайындайды (он  алтылық  RGB  форматындағы  сан  немесе  ағылшын  тіліндегі  белгіленген  түс  атауы); BORDER атрибутымен  бірге  қолданылады.

WIDHT – кесте  енін  анықтайтын  бүтін  сан,  оның  мәні  пиксельмен  немесе  пайызбен (%) беріледі. Кесте  тақырыбы <CAPTION> тәгімен  төмендегі  ережеге  сәйкес   беріледі:

<CAPTION  ALIGN=”align”  VALIN=”valign”> </CAPTION>

      Мұндағы < CAPTION >  тэгінің  төмендегідей  атрибуттары  болады.

ALIGN  атрибуты  кесте тақырыбын  шет  жақтарға  туралайды,  оның  мәні  LEFT,  CENTER (көрсетілмесе,  келісім  бойынша  осы  мән  қабылданады), RIGHT сөздерінің  біріне  сәйкес  келуі  тиіс.

VALIGN атрибуты  кесте  тақырыбын  вертикаль  бағытта  туралайды,  ол TOP,  MIDDLE,  BOTTOM (келісім  бойынша  осы  мән  қабылданады),  BASELINE  сөздерінің  бірін  мән  ретінде  қабылдай  алады.

Кесте  жолы  <TR>  және  </TR> тэгтерімен  қоршалып  тұрады,  бұлардың  алғашқысының  мынадай  бірсыпыра  атрибуттары  болуы  мүмкін:

<TR  ALIGN=”align”  BGCOLOR=”#rrggbb”

BORDERCOLOR=”#rrggbb”> Кесте  жолы... </TR>      

Енді <TR> тэгінің  атрибуттарына  тоқталайық.

ALIGN  жол шеттерін  туралау. Оның мүмкін мәндері  LEFT(келісім  бойынша),   CENTER, RIGHT

BGCOLOR жолдың ішкі  фон  түсін  анықтайды (он  алтылық  RGB  форматындағы  сан  немесе  ағылшын  тіліндегі  белгіленген  түс  атауы).

BORDERCOLOR жол жақтауларының  сызықтарының  түсі (он  алтылық  RGB  форматындағы  сан  немесе  ағылшын  тіліндегі  белгіленген  түс  атауы); Бұл  атрибут <TABLE> тэгінің BORDER атрибутының  мәні  нөлге  тең  болмағанда  қолданылады.

Кесте  жолындағы  бағаналар (ұялар) <TD>...</TD> және <TH>...</TH> тэгтерімен  төмендегі  ережеге  сәйкес  анықталады.

<TD немесе TH ALIGN=”align” BACKGROUND=”url” 

[BGCOLOR=”#rrggbb”  BORDERCOLOR=”rrggbb”   ]>

Бағана...</TD немесе  /TH>

<TD> және  <TH>  тэгтерінің  мынадай  атрибуттары  болады:

ALIGN  мәтінді  горизонталь  бағытта туралау. Оның мүмкін мәндері:  LEFT,  CENTER(келісім  бойынша), RIGHT

BGCOLOR  фон  түсі  (он  алтылық  RGB  форматындағы  сан  немесе  ағылшын  тіліндегі  белгіленген  түс  атауы).

BORDERCOLOR ұя жақтауларының түсі (он  алтылық  RGB  форматындағы  сан  немесе  ағылшын  тіліндегі  белгіленген  түс  атауы). Бұл  атрибут <TABLE>  тэгінің   BORDER  атрибутының  мәні  нөлге  тең  болмағанда  ғана  қолданылады.

COLSPAN – бағаналар  тақырыбына  арналған  жол (ұя)  ішінде  орналасатын  бағаналар  саны.

<TABLE  ALIGN=”CENTER”  BORDER=3  WIDHT=”80%”

BGCOLOR=YELLOW  BORDERCOLOR=BLUE>

<CAPTION> <H2>  Кесте  тақырыбы  </H2> </CAPTION>

<TR> <TD> Кестенің  бірінші  торы  </TD> <TD> Кестенің  екінші  торы </TD> </TR>

<TR> <TD> Кестенің  бірінші  торы  </TD> <TD> Кестенің  екінші  торы </TD> </TR>

</TABLE>

Бұл  мысалда  екі  жолдан  тұратын  кесте  тұрғызылады.

Ал  келесі  жолдарда  үш  бағанадан  тұратын  кестені  салып  көрейік:

      

<TABLE  ALIGN=”RIGHT”  BORDER=”3” BORDERCOLOR=”BLUE”  WIDHT=”80%”>

<CAPTION ALIGN=”RIGHT”> Тақырып  кестенің  оң  жақ  бұрышына  шығады </CAPTION>

<TR> <TН  COLSPAN=”3”> Бағана  тақырыбы  </TН> <TR>

<TR  ALIGN=”RIGHT”  BGCOLOR=”Yellow”>

<TH> 1 бағана </TH> <TH> 2 бағана  </TН> <TН> 3 бағана </TН> </TR>

<TR> <TD> 1 бағана  мәліметтері </TD>

          <TD> 2 бағана  мәліметтері </TD>

          <TD> 3 бағана  мәліметтері  </TD>

</TR> 

</TABLE>

Графикалық объектілерді өңдеуді программалау: HTML – құжат  ішіне  графикалық объектілерді енгізу  оңай,  HTML - құжаттың  сурет  қойылатын  жеріне  тэгті  жазып, ол жердегі файл атын  сурет  URL – на алмастыру  керек.

     <IMG SRC=”файл аты”>

Бұл  жердегі SRC міндетті  түрде  жазылатын  атрибут. Суретке  баратын  жолды  көрсетеді – GIF, JPEG немесе PNG  форматты  файлдар.

Айтылған  жағдайда  броузер  суретті  көрсетілген  жерге,  оның  алдындағы  мәтіннің  немесе  басқа  обьектінің  оң  жағына  орналастырады.

Төмендегі  мысалда  бір  сурет  үш  рет  көрсетіледі.  Үш  ретте  де  сурет  жолда  көрсетіледі,  сондықтан  броузер  оны  алдындағы  мәтіннің  оң  жағына  орналастырады.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> IMG  тэгін  қолдану </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P> <IMG SRC=”DOG.gif”>

Бұл  мәтін  суреттен  кейін  орналасады.

<P> Бұл  мәтін < IMG SRC=”DOG.gif >  суретімен  бөлінген.

<P> Мұндайда  сурет  мәтіннен  кейін  пайда  болады.

< IMG SRC=”DOG.gif > 

</BODY>

</HTML>

Суреті  бар  мәтінді  жолда  түзету ALIGN атрибутының көмегімен жүзеге асырады. Айтылмаған жағдайда, суретті жолға қойғанда мәтін суреттің төменгі жағы бойынша түзетіледі.Сіздің бұл түзетуді өзгерткіңіз  келуі  мүмкін, себебі бұл жағдайда көп бос орын қалады. Мұны IMG дискрипторындағы ALIGN атрибутының көмегімен жүзеге асыруға болады.

ALIGN=TOP  -мәтінді суреттің жоғары жағымен туралайды;

ALIGN=MIDDLE –мәтінді суреттің ортасымен туралайды;

ALIGN=BOTTOM –мәтінді суреттің төмен жағымен туралайды;

ALIGN=LEFT –суретті сол жағы бойынша туралау.Мәтін суреттің оң жағына орналасады. ALIGN=RIGHT –суретті оң жағы бойынша туралау. Мәтін суреттің сол жағына орналасады. Төмендегі мысалда, жоғарыда айтылған үш түрлі туралау қолданылған, үш суреті бар HTML - құжат келтірілген.

<HTML><HEAD>

<TITTLE>IMG дискрипт орында ALIGN атрибутын қолдану</TITTLE></HEAD><BODY><P>

<IMG SRC= “dog.gif” ALIGN=TOP>

Бұл мәтін суреттің жоғары жағы бойынша тураланады.</P><P>

<IMG SRC=”dog. gif”ALIGN =MIDDLE>

Бұл мәтін суреттің ортасы бойынша тураланады. </P><P>

<IMG SRC=”dog. gif”ALIGN=BOTTOM>

Бұл мәтін суреттің төменгі жағы бойынша тураланады. </P></BODY></HTML>

     Келесі мысалда мәтіннің суретпен  қатар орналасу варианттары көрсетілген.

<HTML><HEAD>

<TITTLE> IMG& тәгінде  ALIGN атрибутын қолдану   </TITTLE></HEAD><BODY><P>

<IMG SRC=”dog.gif”ALIGN= LEFT>

Бұл мәтін суреттің сол жағында және одан төмен орналасады.

</P><P>

<IMG SRC= “dog.gif”ALIGN= RIGHT>

Бұл мәтін суреттің сол жағында және одан төмен орналасады.

</P>

</BODY> </HTML>

Гипермәтін немесе графикалық объектілерді гиперсілтемелер – қосымша элементтерді басқару мақсатында ішіне арнаулы код, яғни екпінді элемент (archor) орналасқан мәтін. Ол мәтін ішіне сурет, дыбыс енгізу, мәтінді безендіру, пішімдеу (форматтау) ісін орындайтын немесе осы құжаттың басқа бөлігіне сілтемесі бар алғашқы нүкте ретінде қарастырылатын белгіленген сөз. Сөзді ерекшелеп белгілеу дегеніміз – келесі көрсетілетін құжат бөлігі қалай бейнеленетінін анықтайтын айрықша кодты осы сөз ішіне енгізу. Гипермәтінді бейнелеу үшін броузер (browsers) деп аталатын арнайы көрсету программалары қолданылады. Гипермәтін экранда белгіленген қарапайым сөз ретінде тұрады, егер курсорды сол сөзге жеткізіп, тышқанды шертсек (ENTER пернесін бассақ), онда сонымен байланысты (ол сілтеп тұрған) басқа құжатты оқимыз. Ол құжаттар мәліметтер ішіндегі басқа парақтарда немесе  Web жүйесіндегі басқа тораптарда орналасып, бейнежазба, сурет, жазылған дыбыс күйінде болуы мүмкін.

Сонымен, мәтіндерді осылай байланыстыра отырып, белгілейтін мүмкіндікті беретін HTML тілі. Оның дұрыс нәтиже алуды қамтамасыз ететін өз заңдылықтары мен нәтижелері бар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

Қорыта айтқанда пакеті қуатты құралдар, графикалық дизайнның қиын тапсырмаларын оңайлатады, сан түрлі эффекттер, үш өлшемді графикамен жұмыс,  растрлық объекттерді өңдеу және т.с.с. Corel DrawbGraphics Suite 11 пакетінің өзіне теңдесі жоқ мықты графикалық пакет екендігін дәләлдейді.

    “Adobe Photoshop” программасының қолдану салаларының түрлері әлі де көп. Қазір күннен күнге дамып, көбеюде. Сондықтан әлі бұл жұмысымның зерттелетін мәселелері бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о работе Corel Draw графиктік редакторының жұмыс істеу орны