Аналіз процентних доходів ПАТ КБ «ПриватБанку» 2010-2011 рр

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2013 в 16:17, доклад

Описание работы

Доходи комерційного банку — це зростання економічних вигід протягом періоду, що аналізується, в результаті реалізації банківського продукту та іншої діяльності банку у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань.
. Процентні доходи становлять до 70% доходів банку і складаються з процентних доходів від надання кредитних послуг, доходів від інвестицій у цінні папери та інших процентних доходів.
Процентні доходи залежать від обсягу наданих кредитів та інвестицій у цінні папери, від ринкових процентних ставок, потреб економіки в позичковому капіталі та пропозиції вільних грошових ресурсів на кредитному ринку.

Файлы: 1 файл

теза 1.docx

— 22.52 Кб (Скачать файл)

УДК 336.71

Зоря О.П.1

Чепка С.О.2

1 к.с.н., доцент кафедри "Облік і аудит"

2 студентка ЗНТУ

 

Аналіз процентних доходів 

ПАТ КБ «ПриватБанку» 2010-2011 рр.

Доходи комерційного банку  — це зростання економічних вигід  протягом періоду, що аналізується, в  результаті реалізації банківського продукту та іншої діяльності банку у вигляді  збільшення активів або зменшення  зобов’язань.

. Процентні доходи становлять до 70% доходів банку і складаються з процентних доходів від надання кредитних послуг, доходів від інвестицій у цінні папери та інших процентних доходів.

Процентні доходи залежать від обсягу наданих кредитів та інвестицій у цінні папери, від ринкових процентних ставок, потреб економіки в позичковому капіталі та пропозиції вільних грошових ресурсів на кредитному ринку.

Аналіз процентних доходів полягає в дослідженні їхньої структури. В цілому серед українських банків останніми роками спостерігається тенденція зниження частки процентних доходів в їхньому загальному обсязі.

Проаналізуємо зміни процентних доходів на прикладі

ПАТ КБ «ПриватБанку» за 2010-2011 роки.

Таблиця 1

Аналіз змін процентних доходів  ПАТ КБ «ПриватБанку»

тис.грн

Найменування статті

Звітний рік (2011)

Попередній рік (2010)тис

Зміни за звітний період

абсолютні

відносні

1

2

3

4

5

6

 

Процентні доходи за:

       

1

Кредитами та заборгованістю клієнтів

16541750

13937083

+2604667

18,7

2

Борговими ЦП в портфелі банку на продаж

13219

2440

+10779

442

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

3

ЦП в портфелі банку  до погашення

21747

25020

-3273

-13,1

4

Коштами в інших банках

94378

219231

-124853

-57

5

Дебіторською заборгованістю за угодами репо

-

6500

-6500

-100

6

Кореспондентськими рахунками  в інших банках

57046

13286

+43760

329,4

7

Депозитами овернайт

777

1216

-439

-36,1

8

Грошовими коштами та їх еквівалентами

38015

25955

+12060

46,5

9

Заборгованістю з фінансового  лізингу (оренди)

17554

991

+16563

1671,3

10

Іншим

2429

722

+1707

236,4

11

Усього процентних доходів

16786915

14232444

+2554471

17,9


 

Розглянувши таблицю 1 можна  зробити висновок, що в цілому проценті доходи банку зросли на 17,9% .  Цьому  сприяло значне підвищення видачі кредитів на 18,7 %. Також позитивно сприяли підвищенню процентні доходи за кореспондентськими рахунками в інших банках +43760 тис.грн. (+329,4%). Найбільше збільшення спостерігається в статті «Процентні доходи за заборгованістю з фінансового лізингу (оренди)» на 1671%.  Негативними пунктами стали: процентні доходи за дебіторською заборгованістю за угодами репо (-100%), за коштами в інших банках (-57%) та за депозитами овернайт (-36%). Можна зробити висновок, що даний комерційний банк активізував роботу щодо одержання процентних доходів через оптимізацію свого кредитного портфеля, але водночас він не приділяв належної уваги розвитку банківських послуг, які могли б приносити доходи.


Информация о работе Аналіз процентних доходів ПАТ КБ «ПриватБанку» 2010-2011 рр