: цілі та напрямки діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2015 в 21:47, курсовая работа

Описание работы

національний доход. Підприємство виступає як виробник і забезпечує процес відтворення на основі самооплатності і самостійності. Від успіху окремих підприємств залежить обсяг створюваного валового національного продукту, соціально-економічний розвиток суспільства, ступінь задоволеності в матеріальних і духовних благах населення країни. Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення і функціонування підприємства. Адже головною ціллю підприємства є не виробництво певних конкретних товарів чи послуг, а задоволення швидкоплинних потреб споживачів. Тільки найповніше виявивши і найкраще задовольнивши потреби споживачів своєю продукцією, підприємство в сучасних ринкових умовах господарювання може розраховувати на отримання максимального прибутку [13].
Вивченням цього питання займаються багато вчених, зокрема: О.Орлов,

Содержание работы

ВСТУП.............................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВИХ УМОВАХ...........5
1.1 Поняття, цілі та напрямки діяльності підприємства..........................5
1.2 Економічний механізм господарювання підприємства...................10
1.3 Чинники зростання ефективності діяльності підприємства............13
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ "КОНОТОПМ'ЯСО"............................................................17
2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства
ПАТ "Конотопм'ясо"..................................................................................17
2.2 Аналіз операційної діяльності та прибутку підприємства
ПАТ "Конотопм'ясо"..................................................................................24
2.3 Ефективність інвестиційної діяльності підприємства ПАТ "Конотопм'ясо" ..........................................................................................29 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ....................................................33
3.1 Дослідження резервів зростання прибутку ПАТ "Конотопм'ясо"...........................................................................................33
3.2 Проблема та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні........................................................................................................38
ВИСНОВКИ .................................................................................................................43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................50