Інформаційні технології в сучасному міжнародному бізнесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2013 в 10:02, курсовая работа

Описание работы

Мета роботи – дослідження інформаційних технологій в сучасному міжнародному бізнесі
Відповідно до мети роботи було поставлено наступні завдання:
1. Визначення теоретичних аспектів інформаційних технологій в сучасному бізнесі.
2. Дослідження розвитку стратегій інформаційної війни в сучасному світі.
3. Визначення стратегічних напрямів запобігання інформаційних воєн та місця України в них.

Содержание работы

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти інформаційних технологій в сучасному бізнесі 5
1.1. Інформаційні ресурси в економіці 5
1.2 Сутність і еволюція міжнародного бізнесу 7
Розділ 2. Дослідження сучасних інформаційних технологій 12
2.1 Міжнародний електронний обмін комерційними і фінансовими даними 12
2.2 Міжнародна міжбанківська мережа SWIFT  15
2.3 Міжнародна комп’ютерна мережа Іnternet  19
2.4 Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій 22
Висновки 26
Список використаної літератури 27

Файлы: 1 файл

386_Інформаційні технології в сучасному міжнародному бізнесі_курс.doc

— 192.00 Кб (Скачать файл)


 

 

 

 

Інформаційні технології в сучасному міжнародному бізнесі

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Актуальність  дослідження. Нова комп’ютерна цивілізація проникає в усі сфери людської діяльності. Виникає світова галактика комп’ютерних технологій: електронні видавництва, інтерактивні інформаційні служби, електронні бюлетені новин, індустрія баз даних, комп’ютерна передача зображень і та ін.

Різноманіття інформаційних  систем і електронних інформаційних  послуг зросло за останні 10-15 років  і продовжує безперервно збільшуватися. Постійно вдосконалюються ключові  елементи нових інформаційних технологій – комп’ютери, бази даних, телекомунікації, інтерактивні інтерфейси взаємодії людини з комп’ютером.

Роль електронних комунікацій  у цьому переліку технологічних  досягнень ХХ сторіччя винятково  важлива, оскільки саме зв’язок, передача даних і взаємодія комп’ютерних систем забезпечують кінцевий інтегральний ефект від суми комп’ютерних технологій.

Світ інформаційних  систем – це сотні й тисячі інформаційно-обчислювальних мереж, які виникли і швидко розвиваються.

Комп’ютерні ресурси (програми, машини, бази даних, принтери тощо), створені й впроваджені в усьому світі, розділені кордонами країн, континентів, відомств і адміністративних асоціацій, починають інтенсивно взаємодіяти для того, щоб люди задовольняли свої професійні потреби спілкування і доступу до потрібної інформації й об’єднувалися з метою більш ефективного використання комп’ютерних та інформаційних ресурсів.

Людська цивілізація  будує ще одну “кровоносну систему” свого організму, яка ще більше підсилить  здатність людей спілкуватися і обмінюватися ідеями та знаннями.

Світ інформаційних  систем – це не лише нова комп’ютерна технологія комунікацій і передачі інформації на будь-які відстані, а й живильне середовище “мешкання” й розвитку нових електронних сховищ і фабрик переробки знань. Майбутні електронні бібліотеки, комп’ютеризовані заводи, експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, машини баз даних і багато інших інтелектуальних технологічних ліній будуть зв’язані гнучкими та різноманітними інформаційними системами.

Сьогодні метою науки, техніки, бізнесу та освіти нашої  країни є розуміння законів розвитку світу інформаційних систем, правил цивілізованого спілкування з цим  світом і входження в світові  процеси інтеграції інформаційних  систем.

Мета роботи – дослідження інформаційних технологій в сучасному міжнародному бізнесі

Відповідно до мети роботи було поставлено наступні завдання:

1. Визначення теоретичних  аспектів інформаційних технологій в сучасному бізнесі.

2. Дослідження розвитку  стратегій інформаційної війни  в сучасному світі.

3. Визначення стратегічних  напрямів запобігання інформаційних  воєн та місця України в  них.

Об’єктом дослідження курсової роботи є стратегії інформаційних воєн.

Предметом дослідження курсової роботи є особливості розвитку стратегій інформаційної війни в інформаційному суспільстві.

Методи дослідження: порівняльний, діалектичний, а також системно-структурний, логічний та історичний.

 

 

 

Розділ 1. Теоретичні аспекти інформаційних технологій в сучасному бізнесі

1.1. Інформаційні  ресурси в економіці

 

Сучасні інформаційні технології являють собою комп'ютерну обробку інформації за заздалегідь відпрацьованим алгоритмам, зберігання великих обсягів інформації на різних носіях та передачу інформації на будь-які відстані в гранично мінімальний час.

Розробка інформаційних  технологій - це дуже витратна галузь, яка потребує високої підготовки фахівців і наукомісткої техніки, зате їх реалізація нерідко порівнянна з  революційними перетвореннями.

Інформаційна економіка  змінила багато аспектів економічної реальності, в тому числі, і функцію грошей, які з загального еквівалента трудовитрат поступово перетворилися на засіб розрахунку. Віртуальні банки та системи оплати - плід розвитку інформаційних технологій в економіці.

Таким чином, у найзагальнішому  вигляді інформаційні технології в економіці можна визначити як сукупність дій над економічною інформацією за допомогою комп'ютерної техніки для отримання оптимального кінцевого результату.

В економіці та бізнесі  інформаційні технології застосовуються для обробки, сортування та агрегування даних, для організації взаємодії учасників процесу та обчислювальної техніки, для задоволення інформаційних потреб, для оперативного зв'язку і так далі.

Зрозуміло, що рішення  про інвестиції в розвиток інформаційних технологій, як і інші управлінські рішення, повинні прийматися з урахуванням економічної доцільності. Але так вже виходить, що цю саму вигоду найзручніше прораховувати за допомогою все тих же інформаційних технологій. Є моделі підрахунку сукупного економічного ефекту, що дозволяють враховувати, крім усього іншого, додаткові переваги від впровадження інформаційних технологій, розширюваність і гнучкість систем, а також можливі ризики.

В умовах централізованого планування економіки більша частина  ділової та комерційної інформації виробникам не була потрібна. Вона надходила у вигляді директивних планів, замовлень, прикріплення до споживачів і постачальників. Ділова та комерційна інформація просто не існувала в самостійній формі, вона мала напівзакритий характер і не була доступною на комерційній основі ні в країні, ні за кордоном.

Після зруйнування адміністративної системи підприємства зіткнулись з  гострою нестачею практично будь-якої інформації ділового характеру, необхідної для роботи в умовах ринку. І якщо про ситуацію на внутрішньому ринку можна було довідатися з комерційних видань, телепередач, реклами тощо, то інформація про становище на світовому ринку надходила від західних фірм, зацікавлених на сучасному етапі не стільки в установленні рівноправного та взаємовигідного співробітництва, скільки в тому, аби скористатися нашим тяжким становищем.

Водночас зрозуміло, що ринкова економіка не може вдосконалюватися без зовнішньоекономічних зв’язків, але для участі в світовому  господарстві наші підприємства та організації  мають вийти на світовий рівень ділової культури, стати рівноправними партнерами, засвоїти всі ті знання, що потрібні для розвитку суспільства.

На сучасному етапі  розвитку суспільства необхідно  зрозуміти, що інформація – це товар, який має високу ціну, якщо він саме той, що потрібен користувачеві і надходить вчасно. Дійсно, хто із підприємців не хотів би знати найнижчу ціну, за якою пропонується конкретний товар і ким саме, або найвищу ціну й покупця, котрий хотів би придбати його товар. Мабуть, немає потреби доводити, що без вичерпної інформації про партнера не варто підписувати жодного контракту. Однак, отримуючи інформацію від інформаційної служби, користувач, як правило, сплачує не лише за інформацію, а й за інформаційні послуги, тобто за послуги з її надання конкретному споживачеві.

Великий і постійно зростаючий універсум електронної інформації практично з усіх галузей людської діяльності, доступної з використанням  простої, розрахованої на нефахівців комп’ютерної технології, згідно з якою можна  підключити персональну ЕОМ через модем і телефонну лінію, широко використовується діловими людьми в практичній роботі і, по суті, перетворюється в невід’ємну частину сучасного бізнесу.

1.2 Сутність і еволюція міжнародного бізнесу

 

Ведення міжнародного бізнесу  має значні відмінності в порівнянні з веденням бізнесу в рамках країни. Велике значення для успішної діяльності фірми набувають речі, про які національним компаніям не доводиться навіть думати. У зв'язку з цим стає очевидним необхідність ретельного вивчення особливостей ведення і управління міжнародним бізнесом, чим саме і займається міжнародний менеджмент.

Міжнародний бізнес можна  визначити як ділову взаємодію фірм різних форм власності або їхніх  підрозділів, що знаходяться в різних країнах, що має головною метою одержання прибутку за рахунок отримання вигод із переваг ділових міжнародних операцій.

«Міжнародний бізнес - це підприємницька діяльність, пов'язана  з використанням капіталу в різноманітних  формах і переваг підвищеної ділової  активності; здійснюється з метою отримання прибутку і поширюється на міжнародну економічну сферу».

Міжнародний бізнес включає  будь-які господарські операції, що здійснюються двома і більше країнами. Такі ділові взаємовідносини можуть виникати на рівні як приватних, так  і державних організацій. У випадку участі приватних компаній у міжнародному бізнесі господарські операції, як правило, проводяться з метою одержання прибутку. Діяльність фірм, що мають державну форму власності, не завжди орієнтована на прибуток.

Основні причини здійснення міжнародного бізнесу:

1) Вихід до нових  джерел корисних копалин і  сировини;

2) Доступ до нових  ринків робочої сили;

3) Прагнення до нових  ринків збуту.

Характерні риси міжнародного бізнесу:

1) Отримання прибутку  відбувається за рахунок використання  переваг виходу за межі національних ринків.

2) Підприємства отримують  додаткові економічні можливості, що витікають із:

a. Ресурсних особливостей  міжнародних ринків;

b. Місткості зарубіжних  ринків;

c. Правових особливостей  зарубіжних країн;

d. Специфіки міждержавних політичних та економічних взаємовідносин.

3) Внаслідок інтернаціоналізації  кожному бізнесу стає максимально  доступним глобальний бізнес-сервіс, незалежний від національної  належності, орієнтований лише на  економічну ефективність.

4) Визначна роль культурного фактора в діяльності міжнародних компаній.

5) Міжнародний бізнес  – це система постійно оновлюваних  і складно взаємодіючих професійних  знань принципово вищого рівня,  ніж наявна в будь-якому національному  бізнесі.

6) Міжнародний бізнес  вбирає в себе найкращі національні зразки, все найкраще у світовій практиці.

7) Принципова відмінність  міжнародного бізнесу полягає  в оберненій оцінці внутрішньої  державної ситуації: негативні тенденції  в економіці можуть відкрити  додаткові можливості для розвитку  міжнародних компаній.

8) На відміну від  національної конкуренції, міжнародний  бізнес може відчувати підтримку  своєї держави у боротьбі з  конкурентами в багатьох формах.

9) Інформація – головний  стратегічний ресурс міжнародного  бізнесу, адаптація – його  головна стратегічна зброя.

Етапи розвитку міжнародного бізнесу:

1. Комерційна ера (1500-1850 рр.)

Особливості:

– пошук особистих вигод, пов'язаних із торгівлею колоніальними товарами в Європі;

– формування бізнесу-сервісу міжнародного бізнесу (інвестиційного, страхового, інфраструктури);

– суверенність і незалежність бізнесу в його закордонних операціях;

– жорстка залежність міжнародного бізнесу від взаємовідносин між країнами;

– уперше висвітлені ключові питання міжнародного менеджменту

Основні питання управління міжнародним бізнесом:

– оцінка доцільності і потенційних вигод (втрат) від перенесення підприємницької активності за національні межі;

– виявлення чинників, від котрих реально залежить прийняття такого роду рішень;

– ступінь залежності дій і рішень від державної політики;

– виявлення й оцінка чинників, що впливають на ведення бізнесу за рубежем в інтересах забезпечення прибутковості і безпеки.

2. Ера експансії (1850 - 1914 рр.)

Особливості:

– переорієнтація міжнародного бізнесу з вивозу екзотичних товарів на видобуток сировини і систематичне плантаційне господарство в колоніальних регіонах; ріст інвестицій у розвиток виробництва колоніальної продукції;

– посилення взаємозв'язку бізнесу і державної влади;

– виникнення міжнародного поділу праці;

Основні питання управління міжнародним бізнесом:

– визначення мотивів існування і розвитку, як-от - використання більш ефективних ресурсів, розширення ринків збуту, нові сфери додаткових фінансових ресурсів, використання вигідних можливостей місцевого законодавства;

– розробка методів реалізації виявлених мотивів;

– врахування в діяльності міжнародних компаній місцевих культурних особливостей.

3. Ера концесій (1914 -1945 рр.)

Особливості:

– Ріст національної самосвідомості колоніальних народів;

– Загострення суперництва на світових ринках сировини, напівфабрикатів і готових виробів;

– Інтернаціоналізація використання людських ресурсів;

Информация о работе Інформаційні технології в сучасному міжнародному бізнесі