Туристські формальності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Сентября 2013 в 12:04, контрольная работа

Описание работы

Отже, дана робота була присвячена вивченню туристських формальностей. Я розглянула туристські формальності (паспортні, візові, митні, санітарно-епідеміологічні (медичні), валютні, страхування, безпека подорожі) України та Греції. А також порівняла їх і виявила ряд схожостей і відмінностей. Туристські формальності являють собою правила, умови й дії, необхідні з погляду законності й установленого в державі порядку, обов'язково дотримувані при організації, оформленні й здійсненні туристичної поїздки. Багато міжнародних документів, такі як Декларація Всесвітньої конференції міністрів по туризму (Японія), Міжнародна конференція по безпеці туризму й зменшенню ризиків при подорожах (Швеція), Глобальний етичний кодекс туризму підкреслюють важливість дотримання туристських формальностей.

Содержание работы

Вступ……………………………………………………………………………3
Розділ 1. Туристські формальності України…………………………………5
Розділ 2. Туристські формальності Греції…………………………………..10
Розділ 3. Порівняння туристських формальностей України та Греції……18
Висновки………………………………………………………………………21
Список літератури та Інтернет ресурсів ……………………………………22

Файлы: 1 файл

Міністерство освіти і науки України.doc

— 117.00 Кб (Скачать файл)


 

 

 

Кафедра туризму

 

 

 

 

 

Контрольна робота

З дисципліни “Організація туризму”

“ Туристські формальності ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Вступ……………………………………………………………………………3

Розділ 1. Туристські формальності України…………………………………5

Розділ 2. Туристські формальності Греції…………………………………..10

Розділ 3. Порівняння туристських  формальностей України та Греції……18

Висновки………………………………………………………………………21

Список літератури та Інтернет ресурсів ……………………………………22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

У сучасному світі  туризм виступає як складне соціальне явище, яке має багато граней, оскільки жодна з існуючих наук не може повністю й вичерпуючим образом охарактеризувати його як об'єкт власних досліджень і жоден з існуючих соціально-економічних інститутів не в змозі самостійно розв'язати комплекс його проблем.

"Форма" на латині - установлений порядок. "Формальний" - зроблений по встановленому  зразкові. "Формальність" - встановлене  законодавством умова або дія,  необхідне при виконанні якої-небудь  важливої й відповідальної справи.

Під туристськими формальностями прийнято розуміти процедури, пов'язані з дотриманням туристами, особами, що перетинають державний кордон, певних умов, правил і вимог, установлених державними органами країни в'їзду й перебування.

Туристські формальності - це введені законодавством, тієї або іншої країни або групою держав одночасно, обов'язкові норми, які повинні виконуватися туристом, туристською фірмою, і всіма іншими організаціями, що мають відношення до підготовки й проведення туристської поїздки, тим більше, якщо вона відбувається в іншу державу.

Згідно з міжнародними угодами туристські формальності повинні  бути спрямовані на усунення перешкод при здійсненні подорожі, полегшення умов відвідування туристами інших  країн і регіонів.

Одні туристські формальності мають безпосереднє відношення до самого туриста, наприклад необхідність одержання закордонного паспорта, дотримання порядку проходження прикордонного контролю й митного огляду, оформлення щеплення від "жовтої лихоманки" при поїздці в ряд тропічних країн і т.д.

Інші формальності відносяться  до турфірм - це всі ті умови, які потрібно їй виконати у встановленому порядку для того, щоб займатися бізнесом у сфері міжнародного туризму. Наприклад, одержати ліцензію на туристську діяльність і сертифікат відповідності на створюваний тур продукт.

Туристські формальності підрозділяються на кілька великих розділів і включають: закордонні паспорти, візи, митні правила, валютний контроль і порядок обміну валюти, санітарні правила, режим в'їзду- виїзду, особливості перебування й пересування іноземних туристів у країні, імміграційні правила й деякі інші процедури.

У міжнародному туризмі  прийнято розрізняти поліцейські й  санітарні формальності.

При цьому під поліцейськими  формальностями розуміються процедури, пов'язані з перевіркою дотримання особами, що перетинають державний кордон, установленого паспортно-візового режиму.

Під санітарними (медичними) формальностями розуміються процедури, пов'язані з перевіркою дотримання особами, що перетинають державний  кордон, і їх тваринами (якщо такі є) установлених вимог про вакцинацію (щепленнях). Контроль дотримання формальностей здійснюється спеціальними санітарними службами в прикордонних пунктах, використовуваних для в'їзду й виїзду із країни, і полягає звичайно в перевірці в туристів і мандрівників міжнародного сертифіката про вакцинацію. У необхідних випадках санітарні формальності передбачають вакцинацію туристів і мандрівників на місці або їх тимчасову ізоляцію в карантині, якщо є ймовірність переносу інфекційних захворювань. Для перевезених туристами й мандрівниками тварин потрібні відповідні ветеринарні сертифікати.

Виходячи з викладеного, туристські формальності - це правила, умови й дії, необхідні з погляду  законності й установленого в  державі порядку, обов'язково дотримувані  при організації, оформленні й здійсненні турпоїздки.

Туристські формальності встановлюються тільки законними, конституційними  владою держави.

Отже, дана робота присвячена вивченню туристських формальностей. В ході роботи я розгляну туристські формальності України та Греції. А також зроблю порівняння цих двох країн та їх туристських формальностей.

 

Розділ 1. Туристські формальності України

 

  • ПАСПОРТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ

Для того, щоб покинути територію України, або навпаки  необхідно при собі мати  документи,  що надають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та засвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами. До таких документів відносяться:

 • закордонний паспорт
 • проїзний документ дитини
 • дипломатичний паспорт
 • службовий паспорт
 • посвідчення особи моряка

Оформлення закордонного паспорта  проводиться:

  1. громадянином України, який постійно проживає в Україні і досяг 18-річного віку, за особистим клопотанням про отримання паспорта, або через своїх законних представників до органу внутрішніх справ за місцем проживання.
  2. громадянином України, які постійно проживають за кордоном, досягли 16-річного віку, - за особистим клопотанням про отримання паспорта, або через своїх законних представників до дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном.

Особи, які звертаються  за отримання паспорта, сповіщають дані про себе, відомості про сімейний стан і наявність неповнолітніх  дітей та утриманців, про відсутність  обставин, що обмежують відповідно до цього закону право на виїзд  за кордон.

 Оформлення проїзного документа дитини проводиться на підставі нотаріального засвідченого клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон. У клопотанні зазначаються відомості про дитину, а також про відсутність обставин, що обмежують відповідно до цього Закону право на виїзд за кордон.

За відсутності згоди  одного з батьків виїзд неповнолітнього  громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення  суду.

Громадянам України, які постійно проживають в Україні, проїзний документ на дитину видається органами внутрішніх справ за місцем проживання, а тим, які проживають за кордоном, - дипломатичними чи консульськими установами України.

Проїзний документ на дитину оформляється терміном на три роки або до досягнення нею 18-річного віку. Виїзд з України на постійне проживання дітей віком від 14 до 18 років може бути здійснено лише за їх згодою, оформленою письмово і нотаріально засвідченою.

Оформлення дипломатичного, або службового паспорта громадянину України здійснюється консульською службою Міністерства закордонних справ України у встановленому порядку.

Оформлення посвідчення  особи моряка здійснюється у встановленому  законодавством порядку.

  • ВІЗОВИЙ РЕЖИМ

В Україні діє безвізовий режим для громадян країн СНД. На кордоні досить пред'явити закордонний паспорт або загальногромадянський паспорт.

Крім того, віза в Україну  на строк, що не перевищує 90 днів, не потрібно громадянам країн Європейського  Союзу, Швейцарії, США, Канади і Японії.

На прикордонних пунктах пропуску в закордонних паспортах проставляється відповідний штамп, крім того, заповнюється імміграційна анкета, яку слід зберігати до виїзду із країни. Карта вертається при виїзді, а за її втрату накладається штраф.

  • МИТНІ ПРАВИЛА І ВАЛЮТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ

Від оподатковування  при ввозі звільняються предмети вартістю менш 200 євро (у тому числі  підакцизні товари) або одиничний  неподільний предмет вартістю не вище 300 євро (крім підакцизних товарів). Безмитно ввозяться також горілочні вироби - до 1 л., вино - до 2 л., тютюнові вироби - до 200 сигарет або 200 гр. тютюну, пиво - до 5 л., продукти харчування на суму не більш 50 євро, а також тимчасово ввезені товари при зобов'язаннях по їхньому зворотному вивозу. Продукти харчування, увезені для особистого вживання, безмитно ввозяться з розрахунку не більш 50 євро на одну особу при обов'язковій наявності впакування виробника (не більш 1 упакування або загальною масою не більш 2 кг.) або не більш однієї одиниці кожного найменування.

Дозволяється вільний ввіз до $10 тис., при ввозі від $10 тис. до $50 тис. (у тому числі платіжні документи в іноземній валюті й дорожні чеки) необхідні документи про джерела походження валюти (для резидентів) і заява на ввіз валюти із вказівкою мети ввозу. Ввіз понад $50 тис. дозволений тільки в безготівковому виді або за допомогою платіжних документів в іноземній валюті. На ввіз валюти в сумі, яка перевищує $50 тис., потрібно спеціальний дозвіл НБ України. Українська валюта ввозиться тільки на умові наявності митної декларацій на вивіз цієї валюти з України.

Заборонений ввіз отруйних, радіоактивних, вибухових і отруйних речовин, а також друкованих і  відеоматеріалів, що містять пропаганду війни, расизму й насильства. Заборонений  ввіз харчових продуктів без сертифіката відповідності. При ввозі вогнепальної, холодної зброї, вибухових речовин і газових балончиків, необхідний дозвіл МВС України.

При ввозі тварин необхідний ветеринарний сертифікат. При ввозі ліків у кількості більш 5 упаковок або більше необхідного для однієї людини на один курс лікування (потрібні відповідні документи), а також наркотичних і психотропних речовин, необхідний дозвіл Міністерства охорони здоров'я. При цьому стягується ввізне мито , ПДВ і акцизний збір.

Дозволяється вивозити предмети на суму до 100 тис. євро, на вивіз творів мистецтва, культурних і історичних цінностей необхідний дозвіл Міністерства культури України. Заборонений вивіз дорогоцінних металів і каменів, культурних цінностей, що отруюють, радіоактивних, вибухових речовин і анульованих цінних паперів.

Дозволяється вивозити валюту України (за умови обов'язкового декларування) у розмірі до 10 тис. гривень (до 1 тис. - на умові усного декларування), іноземну валюту - у сумі до $6 тис. на одну особа (до 1 тис. - на умові усного декларування), дорожні чеки й інші платіжні документи - на суму не вище $5 тис. Дозволяється вивіз раніше завезеної іноземної валюти при наявності митної декларації на її ввіз (необхідні відповідні документи).

Ввіз коштовностей

Особисті коштовності  підлягають обов'язковому декларуванню.

Ввіз/вивіз фотоапаратів і відеокамер

Заявляти або не заявляти про наявність у вас фотоапарата  або відеокамери - ваша особиста справа, тут строгого правила не існує. Але  краще це все-таки зробити. При цьому  однозначно заборонений ввіз/вивіз друкованих матеріалів, кліше, негативів, знятих плівок, фотографічних знімків, кінострічок і відеозапису й т.п. , які містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації й геноциду.

Ввіз особистого автотранспорту

Тимчасовий ввіз транспортних засобів дозволяється громадянам- нерезидентам для власних потреб строком до одного року під письмові зобов'язання про зворотні вивезення й при наявності документів, що підтверджують реєстрацію транспортного засобу за межами України. При цьому транспортні засоби, тимчасово завезені громадянами- нерезидентами на митну територію України для власного користування на строк, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.

Ввіз мобільних телефонів 

Іноземним громадянам дозволяється тимчасовий ввіз в Україну одиничних  екземплярів мобільних телефонів, стандарти яких дозволені в Україні (GSM 900, GSM 1800, NMT).

Вивіз сувенірів 

Без оподатковування  з митної території України дозволяється вивозити предмети, що не є товарною партією, на суму, що не перевищує еквівалента 100 000 євро. На твори мистецтва, культурні й історичні цінності й інші предмети, які становлять значну історичну й художню цінність, потрібно одержувати дозвіл міністерства культури. При "незначності" культурної цінності досить мати чек магазину, художнього салону, де була зроблена покупка.

Режим спрощеного митного контролю

Спеціальний режим спрощеного контролю (система "Зеленого" і "Червоного" коридорів) застосовується у випадках переміщення громадянами через Митний кордон України речей, предметів і цінностей, не підлягаючих обов'язковому декларуванню й митному оподатковуванню предметів, що й не підпадають під категорії, на переміщення яких через митний кордон України встановлені чинним законодавством заборони й обмеження.

Информация о работе Туристські формальності