Туристичні ресурси Заліщицького району

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2013 в 22:04, курсовая работа

Описание работы

Актуальність теми: Заліщицький район здавна приваблює туристів різних країн світу. Це розвинутий туристичний район, де прокладено багато туристичних маршрутів. Різноманітність, цінність і унікальність природних багатств є невичерпним джерелом енергії, здоров’я, незабутніх вражень відпочиваючих.Туризм є одим з пріоритетних напрямків розвитку культури і економіки, оскільки район володіє багатим туристичним потенціалом. Тут отримав розвиток екологічний туризм.

Файлы: 1 файл

Зміст 3 курс.doc

— 31.00 Кб (Скачать файл)

Вступ

Актуальність теми: Заліщицький район здавна приваблює туристів різних країн світу. Це розвинутий туристичний район, де прокладено багато туристичних маршрутів. Різноманітність, цінність і унікальність природних багатств  є невичерпним джерелом енергії, здоров’я, незабутніх вражень відпочиваючих.Туризм є одим з пріоритетних напрямків розвитку культури і економіки, оскільки район володіє багатим туристичним потенціалом. Тут отримав розвиток екологічний туризм. Унікальні природно-кліматичні умови, кілька десятків джерел мінеральних вод із цінними бальнеологічними властивостями, наявність лікувальних грязей, численні пам'ятники культури, історії і фольклору, достатньо розвинена інфраструктура розкривають широкі перспективи розвитку рекреаційної індустрії і туризму.

Заліщицький район – специфічний район України, де мешкають різні нації і національності, представлені різні культури, що гармонійно розвиваються, збагачуючи одна одну, різні релігійні конфесії і напрямки.

Тут розвинута  інфраструктура екскурсійного, курортного та спортивного туризму. Проте природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси цього цікавого історичного регіону України використовуються ще не в повній мірі, можливо тому, що його туристичний потенціал вивчений ще недостатньо. З огляду на це дослідження природно-рекреаційних та історико-культурних туристичних ресурсів Заліщицького району є надзвичайно актуальним і сприятиме розвитку туристичної діяльності в районі.

Об'єкт дослідження курсової роботи - туристичні ресурси Заліщицького району: природно-рекреаційні та історико-культурні.

Географічні рамки курсової роботи: охоплюють мальовничий район України . Розглянуто природні та історико-культурні ресурси в цілому та центру району – Заліщиків.

Хронологічні рамки  роботи охоплюють значну частину історії виникнення та розвитку району.  Експозиції краєзнавчих музеїв відбивають історію району з давніх часів до сучасності.

Мета курсової роботи: Дослідити природно-рекреаційні, історико-культурні та інфраструктурні туристичні ресурси Заліщицького району. Ознайомити з великим природним, історичним, культурним потенціалом району. Продемонструвати, що регіон має перспективи для розширення багатьох видів туризму, зокрема, курортного, екологоосвітнього, наукового, спортивного.

Завдання курсової роботи:

  • проаналізувати перспективність та необхідність ознайомлення з туристичними ресурсами Заліщицького району;
  • з`ясувати цінність історичних, природних та рекреаційних ресурсів краю.

Структура курсової роботи: курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури і джерел та додатків.

 

Зміст

 

Вступ…………………………………………………………………………...3

Розділ І. Загальна характеристика Заліщицького району..................................... .....................................................................................5

    1. Географічні особливості…….
    2. З історії краю…

Розділ ІІ. Природно –  рекреаційні ресурси Заліщицького району….

2.1Кліматичні ресурси..

2.2.Ландшафтні ресурси..

2.3.Водні ресурси..

2.4.Бальнеологічні ресурси..

2.5.Біологічні ресурси..

2.5.1. Рослинні і тваринні ресурси  Заліщицького району.

2.5.2. Природоохоронні ресурси.

Розділ ІІІ. Історико  - культурні  ресурси Заліщицького району.

3.1. Археологічні та історичні  пам’ятки.

3.2. Музеї, театри.

Розділ ІV. Інфраструктурні ресурси.

4.1. Транспортна система.

Засоби гостинності.


Информация о работе Туристичні ресурси Заліщицького району