Специфика формирования издательского портфеля издательств ВУЗов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2013 в 17:20, курсовая работа

Описание работы

Сьогодні основним і традиційним інтелектуальним продуктом, покликаним задовольняти духовні, науково-пізнавальні, освітні, естетичні та етичні потреби людини як і раніше є книга. У зв'язку з цим, видавничим організаціям відведена важлива соціально значуща функція: формування ефективних комунікаційних стратегій книжкової справи на ринку. Забезпечити виконання цього завдання можливе за допомогою використання всього арсеналу сучасних технологій, процесів створення книжкової продукції, пошуку раціональних способів просування видань, вибору рентабельних інструментів і каналів розповсюдження інформації, оптимального розподілу наявних коштів, організації діючого контролю за ефективністю комунікацій з кожним суб'єктом книжкового ринку та їх цільовими групами тощо.

Содержание работы

ВСТУП
Розділ 1
1. Специфічні риси видавництв та видавничого портфелю…………...7
2. Організація редакційно-виробничого ………………………………10
Розділ 2
1. Загальна характеристика діяльності видавництва "Політехніка" НТУУ "КПІ"…………………………………………………………..13
2. Структура ВПК ВПІ видавництва "Політехніка"…………………...15
3. Специфіка формування і реалізації видавничого портфелю ВПК "Політехніка"………………………………………………………….17
ВИСНОВКИ……………………………………………………21
Список використаних джерел……………………………….23
Предметний покажчик……………………………………….26

Файлы: 1 файл

п.docx

— 55.45 Кб (Скачать файл)

Розповсюдження  книжкової продукції ведеться через  роздрібні торгові точки: магазин  «Технічна книга» в 15 корпусі та книжковий магазин в 1 корпусі  «КПІ» та за безготівковим розрахунком. Багато років співпрацюють з бібліотеками, книгарнями, книготорговельними організаціями. Пропонують більше ніж 700 найменувань навчальної та методичної літератури викладачів НТУУ «КПІ» та інших навчальних закладів, провідних видавництв країни.

Оптовим покупцям пропонується гнучка система знижок.

Проводиться моніторинг, на основі якого укладаються  угоди з видавництвом і авторами на перевидання, налагоджується співпраця  з іншими навчальними та науковими  закладами й установами.  [39]

Усього  в видавництві задіяно 35 чоловік  персоналу.

 1. Специфіка формування і реалізації видавничого портфелю ВПК "Політехніка"

 

У видавничий портфель входить все те, що видається на даному етапі роботи видавництва, чи планується до видання.

Оскільки, як засвідчують власні дослідження, працівники видавництва перебуваючи  під тиском постійної значної  поточної роботи пов'язаної з двома  напрямами видавничого репертуару (власними і замовними виданнями) не переймаються питаннями теорії книгознавства, аналіз специфіки формування видавничого  портфеля проводився самостійно.

Було  проаналізовано видавничий репертуар  за останні 2 роки, а також доступних видань, що знаходяться зараз у редакційній обробці. Інформацію про видання що плануються найближчим часом була надана не повністю, оскільки розголошуванню вона не підлягає. Були надані відомості в кількісному вигляді. Загалом цьогорічний видавничий портфель складав понад 400 найменувань. Зараз готуються до друку 2 підручники, 4 журнали, 5 методичних посібників, 2 монографії.

За цільовим призначенням видавництво випускає переважно наукові, науково-популярні видання. У його діяльності чільне місце посідають нормативні, виробничо-практичні, навчальні та методичні, літературно-художні, довідкові видання. Однак, основна продукція „Політехніки” - підручники та посібники, методичні вказівки для вищих навчальних закладів.

 За  інформаційними ознаками продукція  видавництва - це: монографії, автореферати  дисертацій, тези доповідей, матеріали  конференцій, збірники наукових  праць, навчальні посібники, підручники, методичні вказівки (до виконання  курсових, дипломних, лабораторних  і науково-дослідницьких робіт), курси лекцій, конспекти лекцій, навчальні програми, словники, довідники,  атласи, афіші (оголошення), альманахи.

 Серед  видань переважає технічна тематика - 85% до загальної кількості назв. Українською мовою видано у  процентному відношенні до загальної кількості видань біля 90%, кількість та тиражі цього асортименту видавничої продукції збільшується.

Пропоную  характеристику видавничого портфелю (за окремими типами і видами неперіодичних  текстових видань) за 2010-2011 рр.:

Наукові видання – результати теоретичних або експериментальних досліджень одного або групи авторів у тій чи іншій галузі знань. [15; C.34]

Монографії:

Згуровський М.З. Принятие решений в сетевых системах с ограничеными ресурсами/ М.З. Згуровський, Ю.М. Поплавко. – 2010 – 575 с. (тверда обкладинка, 420грн.)

Аналіз  сталого розвитку – глобальний і  регіональний контексти/ Міжнар. рада з науки (ICSU)(та інші); наук. керівник М.З. Згуровський. – К.: НТУУ "КПІ". 2010. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 252 с. (м'яка обкладинка, 62,50грн.)

Аналіз  сталого розвитку – глобальний і  регіональний контексти/ Міжнар. рада з науки (ICSU)(та інші); наук. керівник М.З. Згуровський. – К.: НТУУ "КПІ". 2010. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. – 220 с. (м'яка обкладинка, 37,50грн.)

Тези доповідей:

"Друкарство  молоде" – 2010. Збірка доповідей  міжнародної науково-технічної конференції  студентів та аспірантів (в 2-х  томах) (м'яка обкл.., 65грн.).

Збірники наукових праць:

"Технологія  і техніка друкарства" № 1 (27) - 2010 р. - 312 с.

"Технологія  і техніка друкарства" № 2 (28) - 2010 р. - 256 с.

(Обидва  збірника в м'яких обкл., ціною  80грн.).

Науково-дослідне видання:

Киевские  политехники – пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения/ М. З. Згуровский. – 2-е изд., перераб. и доп. – 2011. – 276 с. (м'яка обкл., 29грн.).

 

Навчальні видання – створені у відповідній формі для забезпеченя потреб широкого  загалу конкретних користувачів (учнів, студентів, викладачів) у процесі вивчення конкретного навчального предмета. [15; C.38]

Підручники:

Ладик О.І. Основи дискретної схемотехніки/ О.І. Ладик, О.М.Лебедєв, - 2011. – 240 с. (м'яка обкл., 25грн.).

Праховник А.В. Введення в енергетичний менеджмент, 2010. – 272 с. (тверда обкл., 75грн.)

Навчальні посібники:

Поплавко  Ю.М. Фізичне матеріалознавство/  Ю.М. Поплавко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко, - 2011. –ч-3. Провідники та магнетики. – 372 с. (м'яка обкл., 35,50грн.)

Крвавич, А. П. Техніка літографії, 2010. – 164 с. (м'яка обкл., 75грн.)

Молчанов  В.І. Основи мікрохвильової електроніки/ В.І. Молчанов,  Ю.М. Поплавко, - 2010. – 348 с. (м'яка обкл., 32,50грн.)

Киричок П. О.  Метали  і  композиційні матеріали  в поліграфії  /  П. О. Киричок,  Т. А. Роїк, А. С. Морозов.- К.: НТУУ"КПІ", 2011. – 216 с. (м'яка обкл., 72грн.)

Воробйов О.М. Інженерна графіка/ О.М. Воробйов, А. Є. Ізволенська, Г. С. Подима, В. Г. Уставщиков, - 2010. – 156 с. (м'яка обкл., 42,25грн.)

Курс лекцій:

Згуровський М.З. Статюха Г.О. Основы устойчивого  развития общества: курс лекций в 2 ч. –  К.: НТУУ "КПІ". 2010. – Ч. 1. – 464 с. (м'яка обкл., 28грн.)

 

Довідкові видання – подають короткі відомості наукового, прикладного й агітаційно-пропагандистського характеру, оформлені і розташовані так, щоб уможливити їх швидке віднайдення та сприймання. Не розраховані на суцільне читання. [15; C.45]

Довідник:

Електронні  видання: довід. / Уклад. Т. Ю. Киричок.- К.: НТУУ«КПІ», 2010. -  400  с. (тверда обкл., 79,50грн.)

 

Словникові  видання:

Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи/ уклад.: П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко, О. В. Зоренко, Т. Ю. Киричок, Т. В. Розум. - К.: НТУУ"КПІ", 2010. - 896 с. (тверда обкл., 88грн.)

Тріщук О.В. Короткий словник загальнонаукових і соціокомунікативних термінів / уклад.: О.В. Тріщук, П.О. Киричок, 2011. – 124 с. (м'яка обкл., 15грн.)

 

Наразі, "Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи" користується шаленим попитом. Видавництво на прохання споживачів додруковує видання.

 

Виходячи  з вищеподаного матеріалу можна  зробити кількісну оцінку товарного  асортименту друкованих видань.  Асортимент видавництва не широкий (містить лише декілька асортиментних  груп) та недостатньо насичений, але  глибокий, тому що кількість позицій у кожній асортиментній групі  значна.

 

ВИСНОВКИ

 

Було  розкрито значимість формування видавничого портфелю на видавничому підприємстві, що дає можливость спрогнозувати вихід конкретних видань. Визначено два варіанти формування видавничого портфелю (на прикладі ВПК "Політехніка"): 1. самоплином, 2. на замовлення.

Подано  теоретичні основи необхідні для  здійснення аналізу видавництва "Політехніка", а саме: специфічні риси видавничих портфелів та видавництв, теорію організації редакційно-виробничого процесу.

Для аналізу  діяльності видавничо-поліграфічного комплексу "Політехніка" було охарактеризовано його загальну характеристику, мету заснування, організаційну структуру, напрями діяльності, комерційні зв’язки, сучасний стан та специфіку формування і реалізації видавничого портфелю.

Розглянуто специфіку видавничого портфелю ВПК "Політехніка", подано характеристику видавничого портфелю (за окремими типами і видами неперіодичних текстових видань) за 2010-2011 рр., кількісну оцінку товарного асортименту друкованих видань.

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки.

Товарна політика передбачає певні цілеспрямовані дії товаровиробника або наявність  у нього заздалегідь обміркованих принципів поведінки. Вона покликана забезпечити спадкоємність рішень та заходів щодо формування видавничого портфелю. Добре продумана товарна політика не тільки дозволяє оптимізувати процес оновлення товарного асортименту, але і служить для керівництва підприємства свого роду покажчиком загальної спрямованості дій, здатних скоригувати поточні ситуації.

Сьогодні  видавництво „Політехніка” –  структурний підрозділ Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ „КПІ”,  зорієнтований  на підготовку та випуск літератури для забезпечення зростаючого попиту абітурієнтів, студентів і викладачів, науковців. Видає книжки українською, російською мовами. Українською мовою видано у процентному відношенні до загальної кількості видань біля 90%.

Видавничо-поліграфічний  комплекс підтримує ділову комунікацію з книгарнями, бібліотеками та авторами.

„Політехніка” активно працює не лише з книговиданням, а й  в напрямі книгорозповсюдження. Щодо представленого асортименту, то магазин пропонує як книги видавництва так і продукцію інших українських видавництв, яка може зацікавити потенційного покупця.

Видавництво „Політехніка” має у своєму асортименті видання наступних типів: наукова, навчальна, довідкова, науково-популярна.

Тематика  видань, що випускається видавництвом „Політехніка”: технічні (енергетика, електроніка, механіка, інформатика) в обсязі 70% від загальної кількості; природничі науки (біологія, фізика, хімія, математика) – 11%; гуманітарні (історія, педагогіка, політологія) – 6%. У співвідношенні за типами видань: наукові – 40%, науково-популярні – 17%, довідкові – 10%, навчальні – 33%. Найпопулярнішими є методичні видання .

Для кількісної оцінки товарного асортименту використовують такі показники, як: глибина, ширина, насиченість. Асортимент „Політехніки” можна кількісно оцінити за цими ознаками, як -  глибокий, але не широкий. Можна зробити висновок що, специфікою підприємства є не насичений асортимент та велика кількість назв.

 

Суб’єкти  видавничої галузі орієнтують свою діяльність не на інтелектуально-ділове змагання, маркетинг як філософію, концептуальну основу, систему підходів, стратегій, технологій, а на відносини з різноманітними агентами впливу, доповнюючи таку практику сумнівними з погляду ділової етики деталями. Тому навіть побіжний аналіз виявляє в їхній діловій поведінці дефіцит маркетингово забезпечених зусиль, що є свідченням відчутної інтелектуальної недооснащеності, морально-етичної неповноцінності галузі.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Закон України "Про видавничу справу" [Електронний ресурс]: прийнятий 5.06.1997р, №318/97-вр зі змінами // Законодавство України. – Спосіб доступу: http: //zakon. rada. gov. ua.
 2. Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" [Електронний ресурс]: прийнятий 6.03.2003р, №601-IV-ВР зі змінами // Законодавство України. – Спосіб доступу: http: //zakon. rada. gov. Ua.
 3. Закон України ”Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” [Електронний ресурс]: № 2782 – ХІІ від 16 листопада 1992 р. // Законодавство України. – Спосіб доступу: http: //zakon. rada. gov. ua.
 4. Закон України "Про рекламу"[Електронний ресурс]:  від 03.07.1996 р. № 271/96// Законодавство України. – Спосіб доступу: http: //zakon. rada. gov. Ua.
 5. Проект Закону "Про виставкову діяльність в Україні" [Електронний ресурс]: № 7812 від 12.07.2005 // Законодавство України. – Спосіб доступу: http: //zakon. rada. gov. ua.
 6. Афонін О.Влада і книга: Український варіант // Друкарство - 2004. - №1. - с. 8-11.
 7. Беловицкая А. А. Книговедение - книга - книжное дело: и снова о соотношении теории и практики // Книга и книжное дело на рубеже тысячелетий. — М.: Наука, 2000. — С. 5—9.
 8. Беловицкая А. А. Общее книговедение. Методологические и теоретические аспекты : автореферат дис. доктора филологических наук : 05.25.04 / Моск. полигр. ин-т. — М., 1988. — 23 с.
 9. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні [2000–2006рр.] [Текст] : стат. довід. / уклад. : Б. В. Дурняк, В. І. Воробйов, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, В. І. Петрашова, Ю. І. Швець. — К. : УкрНДІ спец. видів друку, 2008. — 120 с.
 10. Володарчик Я. Маркетинг у видавничій справі: фантазія чи реальність? / Пер. з польської.- Львів: Кальварія, 2005.- с.110-124.
 11. Дубровіна Л., Ковальчук Г., Яременко Л., Мяскова Т.  Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі: [міжнар. наук. конф., 5-6 жовт. 2010 р. м. Київ]/ Л. Дубровіна [та ін.].  Бібліотечний вісник – Київ, 2010. – : № 6. – С. 62-64
 12. Дурняк Б. В. Організація видавничої справи у вищому навчальному закладі [Текст] : науково-виробн. видання / Б. В. Дурняк, О. В. Мельников. — Львів : Укр. академія друкарства, 2010. — 160 с.
 13. Киричок  П.О. Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи./ уклад. : П. О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко, О.В. Зоренко, Т.Ю. Киричок,  Т.В. Розум. – К. : НТУУ "КПІ", 2010. – 869 с. 
 14. Ковальчук Г. Теорія книгознавства та історія книги на сторінках "Вісника Книжкової палати"/Г. Ковальчук // Вісник Книжкової палати, 2011,N № 8.-С.7-11
 15. Ковба Ж.М. Асортимент друкованої продукції: навчально-методичний посібник/ Ж.М. Ковба, Т.В. Олянишен, О.В. Мельников. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. - 98 с.
 16. Маркус В.А. Организация и экономика издательского дела. -М.: Книга, 1983. – с. 352
 17. Масловатий М. М. Зовнішньоекономічна діяльність видавничо-поліграфічного комплексу і українська діаспора //Поліграфія і видавнича справа.- Львів: УАД, 2000.
 18. Сенченко М. Книжкова справа України: Ретроспектива і перспектива/ М. Сенченко //Вісн. Кн. Палати. – 2006. - №9.- с. 3-12.
 19. Теремко В. Маркетингова культура як концептуальна проблема видавничої сфери в Україні / Василь Теремко // Освіта регіону. — 2010. — № 4. — С. 158—162.
 20. Тимошик М. Видавнича продукція та її види. Книга як основний предмет видавничої діяльності // Друкарство.- 2001.- №5.- с.86-88.
 21. Тимошик М. Витрати на підготовку й видання друкованої продукції // Друкарство. - 2003. - №2. - с. 42 - 45.
 22. Тимошик М. книга про автора, редактора, видавця: Практ. посібник /М. Тимошик – К.: Наша культура і наука, 2005. – 560 с.
 23. Тимошик М. Українська книга під тягарем невластивих цивілізованим країнам податків: Післямова до VI Міжнародного фестивалю «Світ книги - 2004» - №3. - с.15 -19.
 24. Ткаченко В. П., Чеботарьова І. Б., Киричок П. О., Григорова З. В. Енциклопедія видавничої справи: Навч. посібник.- X.: ХНУРЕ, 2008.-320 с.
 25. Холод З. М. Управління та ефективність використання виробничого персоналу структур видавничо_поліграфічного комплексу України [Текст] : моногр. / З. М. Холод, І. І. Малярчук, О. І. Копилюк, А. М. Штангрет, В. В. Щляхетко. — Львів: Укр. академія друкарства, 2008. — 196 с.
 26. Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємництва [Текст] : моногр. / Л. А. Швайка. — Львів: Укр. академія друкарства, 2005. — 432 с.
 27. Швецова-Водка Г. М. Типологія книги: Навч. посібник/ Г.М. Швецова-Водка . – К.: Кн. палата України, 1999. – 68 с.
 28. Що необхідно знати про видавничу діяльність: Як регулюється в Україні видавнича діяльність? // Вісник книжкової палати.- 2001.- №1.-с.8-9.
 29. Який порядок оподаткування ПДВ операції з виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження книжкової продукції, виробленої в Україні? (Консультує ДПАУ). Спосіб доступу: http://www.buhinform.com.ua/biznes-novini-v-ukrayini
 30. http://companies.kompass.ua/
 31. http://duh-i-litera.com/
 32. http://niismi.kiev.ua/izdatelstvo_instituta.html
 33. http://publish-ukma.kiev.ua/
 34. http://olympicpress.com.ua/
 35. http://vpc.univ.kiev.ua/main.htm
 36. http://www.uni-sport.edu.ua/
 37. http://www.nas.gov.ua
 38. http://www.nau.edu.ua/ru/Structure/PrintingHouse/
 39. http://www.print.kpi.ua
 40. http://www.ukma.kiev.ua/
 41. http://www.vmurol.com.ua
 42. http://www.npu.edu.ua

Информация о работе Специфика формирования издательского портфеля издательств ВУЗов