Розробка макету художнього видання

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 20:41, курсовая работа

Описание работы

Видання - основний вид опублікованого, друкованого, поліграфічного документа. Це документ, призначений для поширення в ньому інформації, що пройшов редакційно-видавничу обробку, отриманий друкуванням або тисненням, поліграфічно самостійно оформлений, має вихідні відомості. До виданням можуть бути зараховані всі документи, випущені за планами видавництв або позапланово, на основі договорів з авторами, будь-якими способами поліграфічної печатки.
Літературно-художнє видання - це видання, що містить твір (одне або декілька) художньої літератури. У творі художньої літератури засобом пізнання і відображення дійсності є художнє слово.

Файлы: 1 файл

tabachinska_kursova.doc

— 7.68 Мб (Скачать файл)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМПЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

КУРСОВА  РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

з дисципліни "Видавнича  справа і технічне редагування"

 

Тема: Розробка макету художнього видання

 

 

 

Виконала:

            студентка групи ВП-428  Табачинська Т.В.

Керівник:

                 асистент кафедри КММТ Денисенко С.М.


 

 

 

 

Київ 2013

        НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра комп'ютерних  мультимедійних технологій

 

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи

студентці групи 428 ВП Табачинській Тетяні Володимирівні

 

Тема курсової  роботи:

Розробка  макету художнього видання

 

Термін виконання роботи: з 20.09.2013 р. до 10.12.2013 р.

 

 1. Вихідні дані до роботи:
  • матеріал для верстки;
  • зверстане видання.

 

 1. Етапи виконання курсової роботи:
  • визначення типу видання;
  • підготовка матеріалу до верстання;
  • верстання видання.

 

 1.  Перелік обов'язкового графічного матеріалу:
  • зображення.

 

 1. Завдання видала ____________ ас. Денисенко С. М.

(підпис керівника) 

 

 1. Завдання прийняв до виконання ___________ 2013 р. Табачинська Т.В.

                                                           (підпис студента)

 

Курсова робота захищена з оцінкою 

Голова комісії:  10.12.2013 р.

Члени комісії:      

 

 

РЕФЕРАТ

Видання - основний вид опублікованого, друкованого, поліграфічного документа. Це документ, призначений для поширення в ньому інформації, що пройшов редакційно-видавничу обробку, отриманий друкуванням або тисненням, поліграфічно самостійно оформлений, має вихідні відомості. До виданням можуть бути зараховані всі документи, випущені за планами видавництв або позапланово, на основі договорів з авторами, будь-якими способами поліграфічної печатки.

Літературно-художнє  видання - це видання, що містить твір (одне або декілька) художньої літератури. У творі художньої літератури засобом пізнання і відображення дійсності є художнє слово.

ЛХВ покликані забезпечувати  ознайомлення суспільства зі змістом  творів художньої літератури, сприяти формуванню естетичного смаку, моральних принципів, високих моральних якостей, сприяти відпочинку. Читацьке призначення цих видань дуже широко.

Форма опису твори (віршована, прозаїчна), жанр (велика - роман, драма, епос; середня - повість, поема, есе; мала - розповідь, вірш), об'єкт і предмет опису (духовно-моральна сфера, соціальні проблеми, область естетики і ін) визначають характер інформації, що міститься в ЛХІ, впливають на його тип і вид.

Видання художньої літератури поділяються на три підтипи: наукове, науково-масове і масове.

Наукове видання творів художньої літератури відрізняється найбільшою повнотою відображення творчої спадщини письменника, точністю тексту, ретельно розробленим довідковим апаратом. Цей тип видання призначений для дослідницької роботи. Такі видання представлені у вигляді повного зібрання творів чи академічного зібрання творів, які включають все написане письменником: закінчені і незакінчені твори, уривки, начерки, листи, щоденники, статті тощо.

Науково-масове видання менш повно за складом. Воно включає не всі твори письменника, його довідковий апарат більш популярний. Коментар являє собою зв'язний розповідь, а вступна стаття носить характер огляду творчості автора, літератури, епохи і т.п. Науково-масове видання розраховане на більш широке коло читачів. Воно представлено у вигляді зібрання творів, що включає тільки найбільш значні твори письменника.

Масове видання художньої літератури покликане задовольняти запити самих широких кіл читачів, знайомити їх з найбільш значними художніми творами письменників-класиків і сучасних письменників. Це окремі видання літературно-художніх творів, збірники, альманахи, антології, вибрані твори.

Наукові зібрання творів мають великий об'єм (багатотомні - до 60 томів), розраховані на тривале користування, мають щільний палітурка, зазвичай покритий тканиною, суворе, наукового типу зовнішнє оформлення. Ілюстрації, як правило, документального типу.

Науково-масові видання  призначені широкому колу читачів, розраховані  на інтенсивне використання.

Підводячи підсумок вищесказаного, можна зробити висновок, що видання - найважливіший вид документа, головне джерело інформації, універсальний засіб соціальної комунікації.

 

 

 

 

 

 

 

Ключові слова у роботі: МАКЕТ, ШРИФТ, ВИДАННЯ, ВЕРСТКА, QuarkXPress 9.

 

ЗМІСТ

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

*.qxp – формат створеного макету в програмі QuarkXPress

*.jpeg –  формат зображень початкових матеріалів

Типографський пункт(пт) — одиниця виміру кегля шрифту.

Видання — окреме самостійне повідомлення чи їх множина, які ЗМІ:

а) відредагували, сконструювали  й зафіксували методами друкування, тиснення на папері чи копіювання на електронні або цифрові носії інформації;

б) доповнили передбаченими юридичними нормами вихідними відомостями; в) призначили для розповсюдження або вже опублікували /оприлюднили.

Макет — взірець книжки, журналу тощо, виготовлення якого є етапом підготовки видання і має на меті остаточну перевірку правильності написання і розташування текстового та ілюстративного матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Темою курсової роботи є розробка макету літературно-художнього видання. Було обрано розділ дитячої художньої літератури, оскільки саме в останньому є можливість працювати з яскравим, цікавим та веселим матеріалом.

Уже в XV столітті дорослі знали про те, що діти люблять розглядати картинки, тому стали видавати Біблії і букварі  з ілюстраціями, адже заради того, щоб  зрозуміти те, що намальовано на картинці, дитина готова була прочитати будь-який, нехай навіть самий нудний, текст. А до початку XX століття майже у всіх країнах ілюстрована книга для дітей стає об'єктом для художніх пошуків великих майстрів графіки та живопису.

Метою мистецтва  книги -  було художня єдність  оформлення дитячої книги, а ілюстрації до цих пір вважаються яскравими знахідками в цій області. Пізніше художники наново передивилися структуру книг для дітей, і вирішили зробити все, щоб якомога глибше проникнути у світ дитинства, і створювати абсолютно інші книги, які не тільки б ідеально увійшли в цей світ, а й стали його частиною. У цей період відомі живописці і графіки ставали авторами, і самі писали тексти для своїх картинок, а потім випускали яскраві книги, кожна з яких представляла собою зразок єдності тексту та зображення.

Художник-ілюстратор є співавтором книги, тим більше дитячої, адже в ній малюнки часто  мають більше значення, ніж текст. Для такої книги бути погано ілюстрованою означає бути нецікавою і нечитаною, тому будь-яка ілюстрація визначається якістю її виконання. Сучасні поліграфічні бази відповідають найвищим вимогам до якості видаваних для дітей книг - полиці магазинів забиті найяскравішими виданнями. Однак варто докласти масу зусиль і часу, щоб відшукати хоча б кілька книг, що відповідають найголовнішим вимогам в ілюстративному оформленні видання - наявності художності, не кажучи вже про гарний смак та індивідуальність художнього стилю.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

За інформаційними знаками, згідно зі стандартом ДСТУ  3017-95, дитячі видання можна поділити на: текстові, нотні, картографічні, образотворчі.

За матеріальною конструкцією виділяють  книжкове, аркушеве, комплектне видання, книжку-іграшку.

Детальніше зупинимось на книжці-іграшці, оскільки це видання особливих конструктивних форм, яке призначене для розумового та естетичного розвитку дітей. Розрізняють такі книжки-іграшки: книжка-ширмочка, книжка-вертушка, книжка з ігровим задумом, книжка-панорама, книжка-витівка, книжка-фігура.

Види видань за обсягом поділяють  на: книги, брошури, листівки.  За ознакою складу основного тексту розрізняють моновидання і збірник. За періодичністю виходу видання поділяють на неперіодичні та серійні. За матеріальним носієм інформації, що не за значено в стандарті ДСТУ 3017-95, але що засвідчує практика, можна виокремити видання паперові й електронні.

1.1 Формати

ГСТУ 29.6-2002. Видання для  дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги не регламентує обмеження  щодо форматів і говорить про те, що формат видання встановлюється видавцем залежно від виду та обсягу видання. Формат книжкового видання повинен відповідати вимогам ДСТУ 4489:2005.

Хоча регламентувати певні обмеження таки варто. Принаймні, що стосується найменшої вікової групи — 1. Це аргументуємо в першу чергу тим, що маленьким читачам важко сприймати великі розміри видання.

 

 

 

1.2 Шрифтове оформлення

Під час створення  дитячого видання має бути ретельно продуманий вибір таких параметрів, як кегль, гарнітура, насиченість, написання шрифтів, інтерліньяж.

Шрифтове оформлення та поліграфічне виконання дитячих видань регламентує стандарт ГСТУ 29.6-2002. Видання для дітей.

1.3 Полі графічне виконання. Загальні  технічні вимоги

Кегель шрифту для  першої групи, в залежності від довжини  рядка, групи шрифту, місткості шрифту, накреслення вічка, коливається від 14 до 20 і більше пунктів. Текст на латинській графічній основі повинен бути відтворений шрифтовим кеглем не менше ніж 16 п. Якщо у вихідних відомостях зазначено «для читання дорослими дітям», кегель має бути не менше 12 п.

Основний текст на кольоровому  фоні або на кольорових ілюстраціях повинен бути відтворений шрифтом рубленої гарнітури світлого широкого прямого накреслення кеглем не менше 20 п.       Не допускається використовувати для відтворення основного тексту кольорові фарби (окрім заголовків та виокремленого тексту) або виворітний шрифт. До того ж основний текст по винен мати однакове поліграфічне виконання в усьому обсязі видання.         Стосовно певної частини тексту, то у виданні вона може бути виокремлена шрифтом іншого накреслення вічка, рисованим шрифтом, фарбами інших кольорів. Забороняється застосування у виданнях всіх вікових груп шрифтів вузького накреслення, крім заголовків.

Виокремлення може бути відтворене шрифтом напівжирного накреслення вічка кеглем, не меншим від кегля шрифту основного тексту, або курсивного накреслення вічка кеглем, більшим на 2 п. від кегля шрифту основного тексту.

Кегель шрифту виокремлення фарбою іншого кольору повинен бути на 2 п. більшим від кегля шрифту основного  тексту. Для відтворення основного  тексту та виокремлень слід застосовувати шрифти не більше двох гарнітур або не більше двох накреслень вічка.

Текст видання повинен мати в  межах рядка рівномірні проміжки між словами. Одна повна сторінка тексту видання не повинна містити  більше 4 переносів.

Варто зазначити, що в стандарті немає чіткої регламентації щодо використання заголовкового або капітельного шрифту, а також напівжирного шрифту в основному тексті. А доволі час то надмірне їх використання значно погіршує процес читання тієї чи іншої книги.

1.4 Вимоги до ілюстрації

Щодо ілюстративності, то їх використання в стандарті ГСТУ 29.6-2002 регламентується трьома положеннями: ілюстративність видання рекомендується не менше 75 %; ілюстрації повинні займати не менше 50 % сторінки видання; не рекомендується розміщувати ілюстрації на нижній половині сторінки під текстом.

1.5 Друкування видання

Для друкування видання  повинен використовуватися, залежно  від способу друку, офсетний чи друкарський папір, призначений для друкування книжково-журнальних видань, який забезпечує непросвічуваність тексту та ілюстрацій зі зворотного боку аркуша видання.

Для друкування тиражу видання  повинен використовуватися папір  одної марки (ґатунку) з одної партії, одного кольору. За домовленості з видавцем допускається використання паперу одної марки (ґатунку) різних партій.

Надруковані літери повинні  бути чіткими. Не допускається друкування з деформованим шрифтом.

Для всіх видів видань установлено обов’язковий розмір двох корінцевих полів на суміжних сторінках не менше 26 мм, при цьому розмір корінцевого, верхнього, зовнішнього, нижнього полів повинен бути не менше 10 мм. Дозволяється на полях, крім корінцевого, розміщувати умовні позначки завдань, наочні зображення, текст обсягом не більше 50 знаків на відстані не менше 5 мм від полоси.

Поля на сторінці видання  повинні бути:

• Корінцеве — не менше 10 мм;

• Верхнє — не менше 12 мм;

• Зовнішнє — не менше 11 мм;

• Нижнє — не менше 15 мм.

1.6 Скріплення книжкового блока

Видання залежно від  товщини блока може бути скріплене:

Информация о работе Розробка макету художнього видання