Українські народні ігри як засіб виховання дітей дошкільного віку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2012 в 23:54, курсовая работа

Описание работы

Мета дослідження: дослідити вплив народної гри на розвиток особистості, її виховну функцію.
Завдання дослідження:
Проаналізувати філософську, психолого-педагогічну літературу з проблем теорії гри у вихованні особистості.
Визначити методику проведення та особливості організації народних рухливих ігор.
Визначити виховний вплив українських народних ігор на розвиток особистості дошкільника
Структура роботи: складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел.

Содержание работы

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичний аспект народної гри у вихованні дітей дошкільного віку
1.1.Розвиток теорії гри у світовій та вітчизняній педагогіці
1.2.Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини
1.3.Класифікація народних ігор
РОЗДІЛ 2 Українські народні ігри як засіб виховання дітей дошкільного віку
2.1. Методика проведення та організація народних рухливих ігор
2.2. Виховне значення українських народних ігор у розвитку особистості дошкільника
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Файлы: 1 файл

Народні іри як засіб виховання дітей.doc

— 166.00 Кб (Скачать файл)

Серед скарбів  народної гри є забавлянки, хороводи, танці, віршовані історії, що не мають  кінця, рухливі ігри.

Використання  народних рухливих ігор з дітьми має велике оздоровче, гігієнічне, освітнє та виховне значення. В іграх діти загартовуються; відображають накопичений досвід; закріплюють, поглиблюють знання; пізнають світ;  в процесі діяльності; збагачуються новими відчуттями; уявами, поняттями. Дитина розвивається у грі. Розширюється кругозір, розвивається спостережливість, кмітливість. Уміння аналізувати, узагальнювати. Розвиваються здібності правильно оцінювати просторові, часові характеристики рухів і швидко реагувати на них. Використання різноманітних ролей сприяє розвитку організаторських здібностей. Народні українські ігри знайомлять з національними традиціями, культурою українського народу.

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку « Я у світі» / Наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко, — 3-тє вид., випр. — К.: Світич, 2009. — 430 с.
 2. Бурова А. Організація ігрової діяльності в дошкільному закладі. //Дошкільне виховання – 2007. - №10. - С.8 -13.
 3. Вільчковський Е. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Суми, 2008. – С. 192 – 203.
 4. Добровольська В.В. Організація дозвілля: Посібник для учителя. - К.: 2008
 5. Євдокімова Л. Українські народні ігри та забави в дошкільних установах. //БВДС – 2007. - №12. – С.40-49.
 6. Кудикіна Н. Українські народні дитячі ігри малих форм. //Палітра   педагога – 2008. - №2. – С. 3 – 5.
 7. Макаренко А.С. Гра //Твори: в 7 т. – К., 1954 – Т4. – С.367-368
 8. Павлушкіна О. Українські народні рухливі ігри. //Палітра педагога – 2008. - №3. – С. 3 – 6.
 9. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська. — К.:  «Академвидав», 2006. — 456 с. (Альма-матер)
 10. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. — К.: ІЗМН, 1997. — 232
 11. Стельмахович М. Народна педагогіка. К.,1985. – С. 271.
 12. Сухомлинский В.А. Творческая игра и ее роль в воспитании учеников. Методика воспитания коллектива. – М., 1981
 13. Усова А.П. Роль игры в воспитании детей. – М., 1976
 14. Ушинський К.Д. «Вибрані педагогічні твори» К., «Радянська школа», 1949, с.213
 15. Цьось А. В. Українські народні ігри та забави: навчальний посібник / А. В. Цьось. - Луцьк : Надстир'я, 1994. - 96 с.
 16. Шмаков С.А Игры учащихся – феномен культуры. – М., 1994
 17. Яницька О. Українські народні ігри для дітей старшого дошкільного віку. – Рівне, 1992.
 18. Яременко Н. Методика організації ігрової діяльності у години дозвілля. //Позакласний час. Плюс. – 2009. - №10.

Информация о работе Українські народні ігри як засіб виховання дітей дошкільного віку