Ассирийское государство

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 00:17, реферат

Описание работы

Яким було ассирійське суспільство в II тис. до н. е.?
В країні існували царські й храмові господарства, які велися працею залежних робітників та рабів. Однак основний земельний фонд належав общинам, які складалися з кількох поколінь найближчих родичів. Общинна земля була оточена великою межею, порушувати яку заборонялося законом, і передавалася шляхом жеребкування в сімейне користування. Сімейне поле обгороджувалося малою межею, посягання на яку так само вважалося злочином. Землю в Ассирії можна було купити й продати, але за погодженням з общиною.
В Ассирії розвивалося рабовласництво, причому основним джерелом рабства в ній, на відміну від Вавилонії, були не війни, а боргова кабала та работоргівля. Засобами закабалення слугували оживлення в біді, тобто матеріальна допомога в голодні роки, за яку оживлений потрапляв у залежність від "благодійника", та усиновлення разом з полем і будинком. Почасти обертали в рабство і військовополонених, причому відсоток таких рабів з активізацією ассирійської воєнної експансії зростав. Форми залежності в ассирійському суспільстві були різноманітні. Рабів у країні було небагато, основну масу населення становили дрібні й середні самостійні виробники, переважно селяни-обшинники.
Верхи ассирійського суспільства складалися з великих землевласників, купецтва, чиновників, жерців. Усі вони користувалися в державі низкою пільг. Проте різкого поділу на соціальні стани в Ассирії, очевидно, не відбулося, в ньому ще переважали патріархальні стосунки.
Ассирійська сім’я мала яскраво виражений патріархальний характер. Усе сімейне майно належало чоловікові, вже тому жінка цілком залежала від нього, свекра, синів. Патріархальність сімейних основ посилювалася традиційною системою успадкування сімейного майна, за якою левова пайка батьківського спадку перепадала старшому синові. Розпорошенню сімейного майна запобігав прадавній звичай левірату, тобто обов’язковий шлюб вдови з братом покійного чоловіка, та сорорату, тобто шлюб удівця з сестрою небіжчиці-жінки (до речі, левірат існував також в Ізраїлі та в хеттів).
Чоловікові в Ассирії дозволялося застосовувати до жінки тілесні покарання, а на випадок розлучення (право на нього мав лише чоловік) — вигнати з дому без виділення їй бодай частки спільно нажитого майна. Заміжня ассиріянка повинна була виходити на люди в паранджі, носити яку повіям і рабиням категорично заборонялося. Жінку, яка штучно переривала вагітність, проклинали чи карали лютою смертю, її труп заборонялося ховати.
Державність в Ассирії розвивалася в напрямі поступового відмирання воєнної демократії й посилення центральних органів влади. Чиновники поєднували в своїх руках і цивільну, й військову владу, що мало забезпечити надійне керівництво колоніями В другій половині II тис. до н. е. з’явилося процесуальне право, яке базувалося на т. зв. "середньо-ассирійських законах".

Файлы: 1 файл

Ассирийское государство.docx

— 232.11 Кб (Скачать файл)

Ассирийское государство

«Великий царь, могучий  царь, царь Вселенной, царь страны Ашшура» — человек, который сидел на троне ассирийских владык, воплощал в себе всю энергию и силу хотя и небольшого, но гордого народа и исполнял при этом самые высокие религиозные, военные и управленческие функции. Чиновники, которые помогали ему, губернаторы провинций, которые повиновались его приказам, послы, которые передавали иностранным правителям его послания, были не министрами при особе царя, а просто его слугами. Во многих отношениях ассирийский царь мог бы, подобно Людовику XV, сказать о себе: «Государство — это я!» Однако следует помнить и о том, что первоначальный принцип происхождения царской власти по божественному выбору существовал в Месопотамии на протяжении более чем 23 столетий. И в теории властитель Ассирии был лишь человеком, выбранным из числа других людей, чтобы действовать от имени богов для блага общества. Царь был земным представителем и орудием верховного бога Ашшура, точно так же как энси Гудеа из Лагаша был представителем и орудием бога Нингирсу. Показательно, что все ранние правители Ассирии до XVII в. до н.э. называли себя «ишаккум (равнозначно энси) бога Ашшура».

Но и принцип божественного  выбора не смог серьезно поколебать строго наследственного характера верховной  власти в ассирийской монархии. Царствующий правитель выбирал наследника среди своих сыновей, и того должны были принять другие члены царской семьи, придворные, знать и вассальные владыки. Соответственно, предполагалось, что бог Ашшур тоже должен одобрить выбор царя, а боги Син (бог Луны) и Шамаш (бог Солнца), с которыми консультировались с помощью оракула, провозглашали: «Воистину, он есть наш выбор!» Но мы знаем, что это была лишь простая формальность. Быть сыном царя уже означало иметь реальное право на царскую корону.

После своего избрания принц-наследник покидал отцовский дворец и направлялся в «Дом Престолонаследия», расположенный в нескольких километрах вверх по течению Тигра от Ниневии. Там его тщательно готовили для выполнения царских функций и давали ему важные военные и административные должности. Некоторые принцы получили очень хорошее образование. Например, уже упоминавшийся Ашшурбанапал.

Когда царь умирал, то он оплакивался  всей Ассирией и его погребали  не в Ниневии или Кальху, а в  древнейшей столице государства  — городе Ашшуре. Там найдены пять тяжелых каменных саркофагов, которые некогда хранили в себе тела Ашшур-бел-кала, Ашшурназирпала, Шамши- Адада V и, возможно, Синаххериба и жены Асархаддона - Эшархамат, но они были ограблены еще в древности, и их нашли в сводчатых камерах под фундаментом царского дворца. ЛАВА 12. АССИРИЯ:ВЗЛЕТ И ПАЛЕНИЕ ИМПЕРИИ

Коронация следовала после царских  похорон и происходила в том  же самом городе. Это была простая  церемония. Несомый на легком троне  и предшествуемый жрецом, который  восклицал: «Ашшур есть царь! Ашшур есть царь!», кронпринц отправлялся в Экур, храм национального бога. Он входил в святилище, преподносил богу золотую чашу с маслом и богато украшенную одежду. Его приветствовал верховный жрец, который вручал ему царские инсигнии — «корону Ашшура и скипетр Нинлиль» — и произносил такие слова:

Диадема на твою голову —  могут Ашшур и Нинлиль, господа  диадемы, возложить ее на тебя на сто  лет. Твоя нога в Экуре и твоя рука протянулась в Ашшуру, твоему богу — да будут они благословенны... С этим прямым скипетром сделай эту страну еще больше. Да обеспечит Ашшур тебе быстрое удовлетворение, мир и справедливость!

Новый царь следовал затем во дворец. Знать и сановники выражали ему  там повиновение и демонстрировали  свои должностные знаки. Однако это  был чисто символический жест, так как они назначались на свои посты заранее. Мы можем также с уверенностью предположить, что за этой церемонией следовало всеобщее пиршество.

Царь Ассирии управлял во многом так же, как и все месопотамские  монархи, хотя государственные документы предполагают, что местным властям предоставлялось больше инициативы, чем, например, во времена Хаммурапи. День за днем царь получал информацию о всех важных делах, происходящих в империи и в зарубежных странах; он отдавал приказы и советы, назначал администраторов, разбирал жалобы, принимал высших чиновников и иностранных послов и осуществлял грандиозную переписку с помощью целой армии писцов. Как верховный главнокомандующий царь разрабатывал планы военных кампаний, инспектировал войска и часто лично проводил военные операции. Вне полей сражений он демонстрировал свою храбрость и умение путем охоты на диких зверей.

Официальная работа, приемы, охота — эти виды деятельности сопоставимы с теми, что

осуществляют  и современные главы государств, но царь Ассирии был также жрецом и, как

таковой, рабом сложной системы магически-религиозных  обрядов, которые отнимали у него

много времени. Как первый слуга богов  и глава духовенства, он следил за тем, чтобы строились и

поддерживались  в порядке храмы, назначал некоторых  жрецов и играл активную роль в  главных

религиозных церемониях Ассирии и Вавилонии, таких как праздник Новой Луны или Новогодний

праздник, так же как и в некоторых  ритуалах, которые, видимо, были специально предписаны

именно ему, в особенности такулту («едальный») ритуал — пиршество, устраиваемое для всех ГЛАВА 12. АССИРИЯ: ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ИМПЕР

богов в обмен на их протекцию. Как  представитель своего народа царь выступал в роли гаранта стабильности и  процветания. Но он же становился и «козлом отпущения», отвечающим перед богами за все грехи общины. Он должен был подвергаться приуроченным к определенным событиям операциям — быстрому ритуальному бритью и другим унижениям, а когда знамения были безнадежно плохими для Ассирии, он избегал смерти только благодаря приему с «заменителем царя». Письмо, написанное во время царствования Ашшурба-напала, намекает на подобную ситуацию: некий Дамки, сын управляющего Аккада, был избран по пророчеству жреца, находящегося в трансе, в качестве такого «заменителя царя»: ему дали в жены придворную даму и после короткого «царствования» казнили вместе с супругой. Это был исключительный, но крайне редкий ответ на широко распространенное в народе поверье. Месопо-тамцы верили, что боги выражают свою волю многими способами, и постоянно следили за всякого рода знаками и предзнаменованиями. Наблюдение за движением звезд и планет, интерпретация снов и явлений природы, изучение конфигурации печени принесенной в жертву овцы, полета птиц, рождения уродов, поведения капель масла, брошенного в воду, или формы пламени, — гадание в Ассирии было весьма развитой и официальной «наукой».

Царь в нужное время предупреждался, устно или с помощью письма, о благоприятных и неблагоприятных  знамениях, и ни одно важное решение не принималось без предварительной консультации со жрецами-бару (гадателями) или с царскими астрологами. Приведу лишь один пример, взятый из царской корреспонденции. Бел-ушезиб пишет Асархаддону:

Когда звезда засияет  подобно факелу на восходе солнца и на закате постепенно исчезнет, вражеская армия нападет всей силой.

Когда южный ветер внезапно поднимется и, поднявшись, будет продолжаться и превратится в бурю, а из бури перейдет в ураган — день разрушения — правитель, в какой бы поход он ни направлялся, получит богатство. Однако было бы ошибочным думать, что внутренняя и внешняя политика Ассирии строилась только на суеверии, поскольку все мы знаем, что ее история несет на себе печать реализма. Астрологи и гадатели давали царю лишь самые общие советы, в пределах которых он был волен «делать так, как он пожелает».

Теоретически  абсолютный монарх, царь не мог ни царствовать, ни управлять без согласия и

поддержки ассирийской аристократии — мар банути («сыновей мироздания»). Именно им

представлял монарх своего наследника, и примут они его или нет, зависело от внутреннего мира в

царстве. Например, восстания, которые последовали  за царствованиями Салманасара III и  Синах-

хериба, были в значительной мере обусловлены  тем, что некоторые сановники  поддерживали не

принца-наследника, а другого кандидата.

Генералы, верховные жрецы  и провинциальные губернаторы, назначаемые  царем, происходили исключительно  из верхнего класса общества и от их лояльности к трону зависели прочность  империи и регулярное функционирование ее правительства.

Ассирийская армия

Созываемая каждый год в течение многих столетий, перебрасываемая от увенчанных снегами гор Армении и Ирана до болот Персидского залива и горячих песков Египта, неутомимая и почти всегда победоносная армия была главным инструментом для демонстрации ассирийского могущества. Секрет ее успеха, как и македонской фаланги и римского легиона, заключался в качестве войск, превосходстве вооружения и твердости дисциплины.

Первоначально ассирийская армия  набиралась из крестьян Северного Ирака, прирожденных воинов, сочетавших храбрость бедуина со стойкостью земледельца и выносливостью горца. Когда театр военных действий расширился, а враг стал сильнее, Тиглатпаласар III создал постоянную армию, состоящую в основном из войск, набираемых в периферийных районах империи провинциальными губернаторами: кавалеристов из Ирана и арамейских поселений Вавилонии, погонщиков верблюдов из Аравии, пехотинцев из Анатолии и Сиро-Палестины. Некоторые племена освобождались от налогов в обмен на регулярную службу в армии. Свободные мужчины Ассирии все еще могли быть призваны в случае необходимости, но многие из них могли послать в качестве замены раба или дать плату за свое неучастие. Позднее вассальные страны стали предоставлять значительные контингенты, а группы мидян, киммерийцев и скифов, привлекаемые перспективами богатой добычи, присоединялись к ассирийской армии в качестве наемников во все возрастающем числе. При Асархаддоне и Ашшурбананале армия потеряла большую часть своей стойкости и решительности. Это частично может объяснить быстроту и очевидную легкость, с которыми она была в конце концов разбита.

Несмотря на обилие военных хроник, которые сохранились до наших  дней, мы удивительно мало знаем  о величине, организации и тактических  приемах армии. Количество солдат, задействованных  в кампании, дается очень редко: Ашшурбанапал однажды упомянул о 50 000 человек; в битве у Каркара Салманасар III вывел в поле 120 000 человек против 70 000 вражеских войск.

Существует несколько лакун  в наших знаниях о военной  иерархии: от туртану и раб шаке (который часто действовал как его офицер) мы почти сразу переходим к «капитанам семидесяти» и «капитанам пятидесяти». Однако мы знаем, что существовали, например, различные градации среди офице- 374

ров кавалерии, а личная гвардия царя, « кинжал оносцы» и другие подразделения, имели своих собственных «полковников». Сражения неизменно описываются в неопределенной форме, хотя и в красочных выражениях, так что нам ничего не известно о применявшейся тактике, и только в редких случаях мы находим упоминания о засадах и внезапных атаках.

Нашим главным источником информации остаются бесчисленные сцены войны, высеченные на каменных плитах дворцов  в Нимруде, Хорсабаде и Ниневии  или оттиснутые на бронзовых воротах  Балавата. Изображенные пехотинцы делятся на две категории: легкая пехота (лучники и пращники) и тяжелая пехота (копейщики). Легкие пехотинцы были одеты в короткие туники и не имели защитного вооружения, в то время как копейщики были защищены железными панцирями и круглым или овальным щитом, иногда выше человеческого роста. Пращники, как правило, ходили с непокрытыми головами, но лучники и копейщики носили высокие конические шлемы из металла. Кроме своего основного отличительного оружия большинство пехотинцев имело короткий меч, кинжал или булаву. Все они, по крайней мере с времен Тиглат-паласара III, имели полуботинки, зашнурованные спереди. Кавалеристы носили похожую «униформу» и были вооружены небольшим луком или длинным копьем. Они ездили без седла и стремян, но в поздние Саргонидские времена лошадей стали защищать доспехами, так что всадники и лошади походили 

на средневековых  рыцарей. Третья категория воинов сражалась  на легких двухколесных колесницах, в  которые были запряжены две или  три лошади; на каждой колеснице  сидело по три- четыре человека: возница, один или два лучника и два щитоносца. Крытые повозки, нагруженные припасами и амуницией, следовали за армией в каждом походе. Реки форсировались или на обычных лодках, или на тростниковых лодках, обмазанных битумом (арабская куфа, все еще используемая на Верхнем Тигре), или на надутых воздухом козьих шкурах. Одним из главных преимуществ ассирийской армии было ее снаряжение для успешной осады городов. Многие города, особенно в Армении и Сирии, были сильно укреплены, и, чтобы захватить их, требовались невероятные усилия. Но армия имела корпус инженеров, которые засыпали рвы, насыпали земляные валы против укреплений и копали туннели, в то время как осаждающие (идущие на штурм) пускали стрелы из постоянных или передвижных деревянных башен, пробивали бреши в слабых точках, воротах или стенах с помощью огромных таранов и продвигались вперед под прикрытием больших щитов. Осажденный враг пытался сопротивляться, бросая вниз горящее масло и факелы на осадные машины или подцепляя цепями тараны. Решающий штурм осуществлялся через проломы или с помощью приставных лестниц. После того как город был взят и ограблен, а его обитатели уничтожены или уведены

« 5

1-е-

Л 8 ^ §

Г

во  §

Л

Ч а  ж

с Е

I

в плен, его либо сжигали, лишали стен и разрушали  дотла, либо укрепляли заново — это  зависело от стратегических интересов  Ассирии.

Информация о работе Ассирийское государство