Англосаксондық мектеп

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2014 в 15:19, доклад

Описание работы

XIX ғасырдың соңында келген "қысылшаң" ағыстың кең арнасында, романтикалық кезеңнін орнына келген англосаксондық мектеп үлкен орын алды. Оның негізін қалаушылар неміс университеттерде білім алып сонымен қатар методиканы ғана емес сонымен қатар сол кездегі ортақ тарихи идеялармен концепцияларды өте жақсы меңгерген американдық тарихшылар келді. сол кездегі немістірдің тарихигеографиясында үстем болған Зибеля — Трейчке кішігермандық бағыты немістерді "индивидуалдық еркіндіктің" идеясының ең дәйекті тасығышы және европалық тарихтың жетекші күші болды. Англосаксондық мектпетің қалыптасуына сонымен қата үлкен үлесін қосқан америкалық ғалым Э. Фри-мен.

Файлы: 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 28.78 Кб (Скачать файл)

Англосаксондық мектеп.

XIX ғасырдың соңында келген "қысылшаң" ағыстың кең арнасында, романтикалық кезеңнін орнына  келген англосаксондық мектеп  үлкен орын алды. Оның негізін қалаушылар неміс университеттерде білім алып сонымен қатар методиканы ғана емес сонымен қатар сол кездегі ортақ тарихи идеялармен концепцияларды  өте жақсы меңгерген  американдық тарихшылар келді. сол кездегі немістірдің тарихигеографиясында үстем болған Зибеля — Трейчке кішігермандық бағыты немістерді "индивидуалдық еркіндіктің" идеясының ең дәйекті тасығышы және европалық тарихтың жетекші күші болды.  Англосаксондық мектпетің қалыптасуына сонымен қата үлкен үлесін қосқан америкалық ғалым Э. Фри-мен. Ол назарын саяси мекемелер тарихына аударды: және өзінің формуласын ұсынды: М- тарихы артта қалған , бұрынғы саясат деді, ал саясат -қазіргінің тарихы деді.

Фримен саяси институттарды зерттеуге, лингвистикада жақсы қабылданатын салыстырмалы әдістемесін таратты. Салыстырмалы лингвистика тектес халықтардың ортақ элементтерін атап көрсетті : салыстырмалы саясат мемлекеттер арасындағы саяси құрылымының әртүрлі тарихи кезендерін ұқсас қасиеттерін ұғындырды, барлығы бір түп тамарыдан таралғанын  түсіндірді.

Америкалық тарихшылардың германдықтардың теориясына, салыстырмалы тарихқа  Обращениясы терең ғасырлардағы американың демократисы жайлы мәліметтерді біліп алмызба деген мақстта болды .

Англосаксондық мектептің өкілдері былай деп ұйғарды: тек қана арийлық нәсілдің халыктары ең бұқарашыл конституциялық мекемелер жасады деді бұл мекелелерде ең мықты меелекеттік властьқа ие және оларда жекешелік принциптері сақталған деді. Жергілікті басқару, федерализм; "тевтон саяси мұрасы "бар деп анықтады

Англосаксондықтарды V-ғасырда Англияға жер аударды артынан  ағылшын колонисты-пуританелерді Солтүстік америкаға жіберді. Олар ерекше назарларын америкалық саяси мекемелердің аударды генеалогиясына бөлді, Колониялық Америкадан ескігермандық племендық мекемелер арасындағы байланысты табуға тырысты.

Балтимордегі Джонс Гопкинсанның  университетіжаңа бағыттың орталығы болды, ал оның белсенді(энергичный) пропагандисті— Герберт Бакстер Адам (1850—1901) болды . Оның семинарлары АҚШ-та адамдар көп жиналатын семинар болатын. работах «Саксонская десятина в Америке», «Германское происхождение городов Новой Англии»  Жұмыстарында Г. Б. Адамс саяси мекемелермен жер қатынастарын салыстыруға қойды Тацит сипаттаған германдықтардың Жаңа англияның бұрынғы колониялық аймағын қарастырды.

Ол жаңа фактілерді келтірді Американың бұрынғы зындандық аймақтарында сельский   общинананың жеке элементтері сақталған деді.

Пуритандық аймақтардың басқармы туралы қызықты зерттеулер жүргізді, Солтүстік Германияның Англиямен АҚШ-тың қалаларының атауына лингвистикалық анализ келтірді. Бірақ кең аумақта жан-жақты зерттеулер жүргізе отырып Адамс Мынандай қорытындыға келд і

«Саяси туыстық»  барына келді ежелгі германдықтар мен америкалық колонистер арасындағы туыстық бар деді.

Англосаксондық мектеп тек қана Джонса Гопкин-са мектебінде ғана  доминироватеткен жоқ сонымен қатар ол дәл осындай идеяларды М. Тайлердің Корнель университетінде де, Гарвардс — А. Харт и Д. Фиске университетінде де , Колумбиялық — Дж. Барджесстеде , в Вашингтондық— Д. Госмердеде. Ерекше тамымдылық Джона Фиске (1842— 1901) еңбектерінде болды

Германдық теория духында жазған екен: «Ең тереңге үнілетін болсақ онда біздің американың тарихы тәуелсіздік Декларациясы жарияланғанннан кейін қалыптаса бастаған жоқ ол  тіпті Джеймстауна немесе  Плимутның негізін қалауынан да басталған жоқ дейді ол ол өзінің бастауын Арминий Солтүстік германия ормандарында Рим империясының легиондарын бөлгеннен басталды » деді мына ығармаларында «Жаңа Англияның пайда болуы» қалалық өзін-өзі басқаруды қарастыра отырып қалалық ассамблеялардың қалыптасуын да Провинциалды ассамблеялар федерациясын қарастыра отырып және т.б. да . Өз жұмыстарында Фиске американың жерінде ары қарай англосаксондық саяси принциптердің жалғасқаның айтады.

Жаңа Англия ескі ағылшындық модельді жаңартты. Тіпті тәуелсіздікке соғыспен Гражданский соғысты да1861 —1865 ж.ж. Фиске конституциялық идейлардың федерализм және жергілікті автономияның дамуымен сочетаниясын қарастырды.

Бірақ англосаксондық мектептің ұсынған положениясы ең алдымен американдық апологетика конституциясы мақсатына, ішкі  потребленияға   қолдануға тиіп тұрғандықтан әсер етті. Кейбір  тарихшылар «құқық пен и міндетке» ие болып алды. АҚШ шетелге тіпіт бүкіл әлемге өзінің «аяқталған» саяси институттарын тартып жібереді. Бұл идеялар американның экспансионизм традициясыменидеологияның құрам бөлігі болды , шет елдермен АҚШ XIX—XX ғ.ғ. қалыптасты.  КОРОЧЕ ОСЫЛАЙ ҚАЛЫН ҚАЛАЙ ДҰРЫС БОЛУ КЕРЕК МЫНАУ покА Арай

 

«История американского народа» Джона Мак Мастера. Восьмитомная «История американского народа» Джона Мак Мастера (1852—1932), как и работа Скулера, охватывала период от Войны за независимость до Гражданской войны. Заслугой Мак Мастера был отход от традиционных исторических сюжетов, что принесло ему широкое признание. Он выступил против исключительного внимания американских историков к политическим вопросам. «Наша история не в одном конгрессе, это в действительности лишь малая часть ее»,— писал он. (Мак Мастер вспоминал позднее, что на него оказало сильное влияние знакомство с работами английских историков Маколея и Грина.) Мак Мастер поставил перед собой задачу показать «ослепительный рост цивилизации в США», «описать одежду, занятия, развлечения, литературные каноны, показать изменения нравов и морали, проследить рост человеческого духа». Он собрал большой материал по истории быта, нравов, духовной культуры и техники страны; широко использовал в качестве исторического источника газеты, обратился к забытым мемуарам, письмам, дневникам. Мак Мастер расширил круг исторических проблем, рассматривавшихся в американской историографии, в частности, привел материал о колонизации Запада. О чем бы ни    писал    Мак    Мастер — о    пионерах Запада, войне с Англией 1812—1814 гг. или периоде джексоновской демократии,— он всегда находил красочные детали для картин быта и нравов эпохи.

Новаторски обратившись к новым социальным сюжетам развития США, Мак Мастер придерживался оценок исторических событий, господствовавших в современной ему буржуазной историографии. Он старался представить историческое развитие страны как плавный эволюционный процесс. Под его пером Война за независимость превратилась в респектабельную революцию, «соединенную с умеренностью и достоинством, с любовью к законам и порядку», в противоположность «кельтской революции» во Франции, где «главную роль играло насилие». Герой истории США у Мак Мастера — «великий средний класс англосаксов»; Джефферсона и его сторонников он характеризовал как «партию силы и беспорядка», «правление толпы». Такая оценка шокировала даже поклонников Мак Мастера. В редких случаях он обращался к противоречиям труда и капитала, причем объяснял выступления рабочих кознями «иностранцев» и «социальных агитаторов».

Мак Мастер имел много подражателей, но он не создал своей школы в историографии.  Зато  велико  было  его  влияние  на поколение молодых американцев как автора неоднократно переиздававшихся учебников по истории США.

Культурная и дипломатическая история Г. Адамса. Генри Адамс (1838—1918), внук шестого президента США Джона Квинси Адамса, был одним из зачинателей культурно-психологической и дипломатической истории. По возвращении из Германии, где он завершал свое историческое образование, Адамс одним из первых в США ввел семинарский метод обучения. Курс лекций по истории страны, прочитанный им в Гарвардском университете, послужил импульсом для написания его главной работы «История США в период администраций Джефферсона и Мэдисона». На мировоззрение Адамса оказала влияние позитивистская философия Конта. Адамс полагал, что история может быть изучена «в том же самом духе и теми самыми методами, которыми исследуется строение кристалла». Отсюда появление на страницах его труда аналогий между социальным развитием США и физическими процессами в природе. Еще в большей, мере влияние позитивизма выразилось в стремлении Адамса показать развитие «американской коллективной психологии» (Адамс воспринял контовские стадии умственного развития человечества: теологическую, метафизическую, научную, считая, что США находятся на последней).

Стремясь раскрыть национальный характер американцев, Адамс обращался к различным сторонам духовной жизни страны. Он рельефно рисовал религиозную жизнь в Новой Англии, роль просветительских идей, в особенности философии Джефферсона, задавался вопросом о влиянии колонизации Запада на психологию американцев. В Америке, полагал Адамс, появился «новый тип человека». Однако жизнь трудящихся масс осталась вне поля зрения Адамса. Подобно Конту, он полагал, что интеллектуальная элита является    движущей    силой    в    истории.

«Каждый день миллионы людей приступают к работе, каждый вечер, завершив ее, возвращаются домой, но результат их труда относится скорее к переписи цензов, чем к истории»,— писал Адамс.

Важное место в труде Адамса занимает внешнеполитическая история США. Плодотворной была попытка Адамса проанализировать всю систему международных отношений того времени. Применяя передовую исследовательскую методику, он старался привлечь возможно более широкий круг политических документов и изучить личные особенности их авторов. Опираясь на американские и многочисленные европейские архивные источники, он показал отношения США с Англией, Францией, Испанией. Однако история внешней политики в изображении Адамса — в основном серия дипломатических событий в залах американского конгресса, английского парламента или при дворе испанского монарха. Адамс остался далек от анализа социально-экономических основ внешней политики Соединенных Штатов Америки.

Изучение истории рабочего движения. Как отмечал американский историк-марксист Ф. Фонер, «к изучению истории рабочего движения в США серьезно не приступали вплоть до XX столетия». В конце XIX в. еще шел процесс накопления материала по истории американского рабочего и социалистического движения. Первые работы по этим сюжетам носили фактографический характер. Участник движения американских социалистов-утопистов, основатель коммуны в Анейде, Дж. Нойс опубликовал работу «История американского социализма». Книга в значительной части была написана на материалах, собранных Макдональдом — учеником английского социалиста-утописта Оуэна. Нойс был первым историком движения утопического социализма в США. Он привел в своей книге яркие факты из истории оуэновских и фурьеристских коммун в Америке. Сам Нойс был очень религиозным человеком и рассматривал утопические эксперименты как эхо раннехристианских учений. Материал по истории «Ордена рыцарей труда», стачечного движения и борьбы за 8-часовой рабочий день в 70—80-х годах XIX в. содержала работа Т. Паудерли «Тридцать лет труда». Она носила автобиографический характер и была написана на основе личной переписки, частных материалов и официальных документов Ордена (Паудерли возглавлял Орден рыцарей труда с 1879 по 1893 г.). В ней впервые была представлена история одной из массовых рабочих организаций США. Паудерли предлагал сосредоточить все усилия на просветительской деятельности и отрицал необходимость рабочей политической партии, полагая, что «она не соответствует духу американских инсти-тутов».

Полезной попыткой осветить историю рабочего движения США была книга видного рабочего деятеля Дж. Мак Нейла «Рабочее движение — проблема нашего времени». Мак Нейл, показывая рабочее движение от колониального периода до конца XIX в., основывался в значительной мере на данных рабочих газет, отчетов местных профсоюзных организаций, переписки лидеров и т. д. Подобно Паудерли, он недооценивал значение политической борьбы пролетариата, поэтому мало внимания уделил деятельности политических организаций рабочих США и, в частности, развитию социалистического движения.

Распространение марксизма в США. Первые шаги марксистской историографии. Еще в 50-е годы XIX в. в США началось распространение марксизма. Основную роль при этом сыграли немецкие иммигранты, видные деятели Союза коммунистов, переселившиеся в Америку после поражения революции 1848—1849 гг. Среди них близкий друг Маркса Иосиф Вейдемейер, Фридрих Зорге, Адольф Клусс, Абрам Якоби и др. Эти пионеры коммунистического движения создали первые марксистские организации в США и начали пропаганду марксизма.

В 1852 г. возникла первая марксистская политическая организация — Пролетарская лига, в 1853 г.— Американский рабочий союз, органом которого являлась газета «Реформа» («Die Reform»). Американские марксисты печатали и распространяли произведения К. Маркса, Ф. Энгельса. В начале 50-х годов в США были опубликованы «Манифест Коммунистической партии», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и ряд других работ.

Большое значение для идеологической борьбы американских марксистов имела деятельность Маркса в качестве европейского корреспондента газеты «Нью-Йоркская ежедневная трибуна». Многие американские марксисты поддерживали постоянную переписку с Марксом и Энгельсом, советовались с ними по организационным и теоретическим вопросам.

Американские марксисты выступали не 
только как пропагандисты научного коммунизма: опираясь на труды осново 
положников марксизма, они предприняли ряд самостоятельных исследований. В ра 
ботах И. Вейдемейера «Национально- экономические очерки США», «О диктату 
ре пролетариата» и А. Клусса «Социальные очерки по истории Америки» анализировались особенности экономического 
развития и рабочего движения в стране. Американские марксисты стремились вырвать рабочих из-под влияния буржуазных 
теорий, пропагандировавших содружество труда и капитала, критиковали мелкобуржуазные взгляды о возможности нека 
питалистического пути развития 
США.

Американские марксисты четко осознавали, что наиболее серьезным препятствием на пути развития рабочего движения в 50-е годы XIX в. являлось рабство негров. Маркс писал позднее: «В Соединенных Штатах Северной Америки всякое самостоятельное рабочее движение оставалось парализованным, пока рабство уродовало часть республики. Труд белых не может освободиться там, где труд черных носит на себе позорное клеймо».

В газетах «Реформа», «Национальный защитник рабочих» («Workermens National Advocate») появлялись многочисленные статьи, анализировавшие проблему рабства и разъяснявшие рабочим, что рабовладение ведет к снижению заработной платы рабочих, к падению жизненного уровня и что агрессивный рабовладельческий Юг угрожает уничтожить буржуазно-демократические свободы на Севере. Марксисты анализировали обострение политической обстановки в связи с переходом рабовладельцев в наступление. Активно действовали коммунистические клубы на севере страны, но и на юге марксисты организовали несколько антирабовладельческих газет, из которых наиболее известной являлась «Газета Сан Антонио» («San Antonio, Zeitung»), которую издавал в 1853—1856 гг. А. Дау-эй.

Информация о работе Англосаксондық мектеп